Mga banal na Aklat

AL-IMAN BI-KUTUBILLAH
Ang Paniniwala Sa Mga Kapahayagan Ng Allah


Mga sangkap ng paniniwala sa mga Kapahayagan

  1. Ang paniniwala sa kanilang mga pangalan:
  2. Ang paniniwala na ang mga ito ay totoong nagmula kay Allah.
  3. Ang pagpapatunay sa mga nakasaad dito
  4. Ang pagsunod sa mga alituntunin nito.

Mga kapahayagang nabanggit sa Qur’an:

  1. Suhuf (Kalatas) – ipinahayag kay Abraham
  2. Tawrah (Torah) – ipinahayag kay Moses
  3. Injil (Ebanghelyo) – ipinahayag kay Hesus
  4. Zabur (Salmo)- ipinahayag kay David
  5. Qur’an (Koran) – ipinahayag kay Muhammad

Qur’an, isang himala

Ito ang huling Aklat na binubuo ng mga salita ng Allah na ipinahayag Niya kay Propeta Muhammad. Ito ay nananatili sa orihinal nitong anyo, walang nabago, nabawas o nadagdag ni isa mang salita. Ang hamon na gumawa ng tulad ng isa sa mga kabanata nito ay hindi nakayanan.

Ang mga natuklasan ng Siyensiya, mahigit 1,400 taon nang ipinahayag ito – ang pinagmulan ng mundo [41:11, 21:30], ang paglawak ng mundo [51:47], “Fingerprint, atbp.

[All credits to the original owner, this is an old file in my possession that I have no way to trace back the source]

Link: Ang Paniniwala Sa Mga Kasulatan

Advertisements
This entry was posted in Pilipino: Mga Haligi Ng Iman and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s