Ang dasal

As-Salah الصلاة Ang Dasal


Ito ay Fard (obligasyon) na dapat isagawa para lamang kay Allah ﷻ ayon sa pamamaraang isinagawa ng ating Propeta ﷺ. Isagawa ito ng tama, kasama ang mga kondisyon at mga haligi nito.

“Katotohanan, ang Salah ay humahadlang sa sinuman sa paggawa ng kahihiyan (Fahsha) at mga masasamang bagay (Munkar).” [Al-Ankabut 29:45]

Ang mga kondisyon شروط Shurut ng Salah:

 • Ang paghuhugas الوضوء Al-Wudu
 • Ang pagtatakip ng bahagi ng katawan na dapat takpan عورة ‘Awrah
 • Ang oras ng dasal وقت الصلاة Waqt-us-Salah. “… dahil ang mga dasal ay ipinag-utos sa mga mananampalataya sa mga takdang oras.” [An-Nisa 4:103]
 • Ang direksiyon ng Salah قبلة Qiblah
 • Ang layunin النية An-Niyyah

Ang mga haligi أركان Arkan ng Salah:

 • Takbirat-ul-Ihram (ang pagpasok sa Salah)
 • Qiyam (pagtayo)
 • Surah Al-Fatihah (ang pambungad na kabanata)
 • Ruku’ (pagyuko)
 • Qiyam pagkatapos ng Ruku’
 • Dalawang Sujud (pagtirapa) kasama ang Jilsah (pag-upo)
 • Tashah-hud (pagpapatunay)
 • Taslim (ang pamamaalam sa Salah)

“…kung kayo ay nasa kalagayan ng Janabah (kalagayan pagkatapos ng pagtatalik), linisin ang inyong mga sarili (paliguan ang buong katawan)…” [Al-Ma’idah 5:6]

“O kayong mga mananampalataya! Huwag lalapitan ang dasal kapag kayo ay nasa langong kalagayan hangga’t inyong malaman (ang kahulugan) ng inyong binabanggit, o kapag kayo ay nasa kalagayan ng Janabah…” [An-Nisa 4:43]

“…isagawa mo ang Salah, tunay na ang Salah ay makakapigil ng mga nakakahiyang gawain at kasamaan…” [Al-Ankabut 29:45]

Dadagdagan po, in sha Allah…

Advertisements
This entry was posted in Pilipino: Mga Haligi Ng Islam and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s