Hajj

Ang Malawakang Pagbisita الحج


“…At ang Hajj (pagbisita sa Makkah) sa Bahay (Al-Ka’bah) ay isang obligasyon ng sangkatauhan kay Allah, para sa mga may kakayahan…” [Ali ‘Imran 3:97]

Ang Propeta ﷺ ay nagsabi: “Sinuman ang gustong magsagawa ng Hajj, ay hayaan siyang magmadali sa pagsagawa nito.” [Isinalaysay ni Imam Ahmad, Abu Dawud at Ibn Majah]

Ito ay ang obligadong pagbisita sa Al-Ka’bah sa Makkah (Saudi Arabia) minsan lamang sa buong buhay kung masunod ang mga sumusunod na mga kondisyon:

  • May panustos
  • May sasakyan at kaligtasan
  • May Mahram (asawa/taong bawal niyang mapangasawa) para sa mga babai
  • Malaya
  • Matino
  • Nasa tamang gulang
  • Malusog

Itutuloy po, in sha Allah.

Advertisements
This entry was posted in Pilipino: Mga Haligi Ng Islam and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.