Surah 75: Al-Qiyamah

سورة القيامة 75 – جزء 29
AL-QIYAMAH
(Ang Muling Pagkabuhay)

Kabanata: 75 – Talata: 40
Makki Surah

Audio: Al-Qiyamah


Ang Surah ay nagbubukas sa mariing pangako ng Isang Banal na nanunumpa sa pamamagitan ng papalapit na muling pagkabuhay. Kinuha ang pangalan ng Surah mula sa katagang “Al-Qiyamah” sa unang talata. Ang Surah ay tumutukoy sa Araw ng Pagkabuhay at sa pagtanggi ng tao sa Araw na iyon. Ang kapangyarihan ng Diyos ay malinaw na inilarawan sa ilang mga talata (talata 3 pasunod, talata 26 pasunod at talata 34 pasunod). Itinuturo sa Propeta ﷺ  ang tamang pagtanggap ng paghahayag (talata 16 pasunod), na nagbibigay-diin na ang Qur’an ay tunay na salita ng Diyos. Ang Surah ay kilala rin bilang: Araw ng Pagkabuhay na Mag-uli, Ang Pagtaas.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

لا أُقسِمُ بِيَومِ القِيامَةِ

PAGSASATITIK

Lā ʾuq-si-mu bi-yaw-mil qi-yā-mahti (H pinalitan T)

SALINWIKA

Isinusumpa Ko sa Araw ng Pagkabuhay!


2

وَلا أُقسِمُ بِالنَّفسِ اللَّوّامَةِ

PAGSASATITIK

Wa-lā ʾuq-si-mu bin-naf-sil law-wā-mahti (H pinalitan T)

SALINWIKA

At isinusumpa Ko sa kaluluwang mapanisi sa kanyang sarili!


3

أَيَحسَبُ الإِنسانُ أَلَّن نَجمَعَ عِظامَهُ

PAGSASATITIK

ʾA-yaḥ-sa-bul ʾin-sā-nu ʾal-lan naj-ma-ʿa ʿi-ẓā-mahū

SALINWIKA

Inaakala ba ng tao na hindi Namin mapagsasama ang kanyang mga buto?


4

بَلىٰ قادِرينَ عَلىٰ أَن نُسَوِّيَ بَنانَهُ

PAGSASATITIK

Ba-lā qā-di-rī-na ʿa-lā ʾan nu-saw-wi-ya ba-nā-na-hū

SALINWIKA

Oo! Tunay, magagawa Naming ibalik kahit ang mga dulo ng kanyang mga daliri!


5

بَل يُريدُ الإِنسانُ لِيَفجُرَ أَمامَهُ

PAGSASATITIK

Bal yu-rī-dul  ʾin-sā-nu li-yaf-ju-ra ʾa-mā-mahū

SALINWIKA

Sa halip ang tao ay ginugusto niyang magpatuloy sa mabisyong buhay.


6

يَسأَلُ أَيّانَ يَومُ القِيامَةِ

PAGSASATITIK

Yas-ʾa-lu ʾay-yā-na yaw-mul qi-yā-mahti (H pinalitan T)

SALINWIKA

Siya ay nagtatanong, “Kailan ang Araw ng Pagkabuhay?!”


7

فَإِذا بَرِقَ البَصَرُ

PAGSASATITIK

Fa-ʾi-dhā ba-ri-qal ba-ṣaru

SALINWIKA

Ngunit kapag ang mga mata ay namangha,


8

وَخَسَفَ القَمَرُ

PAGSASATITIK

Wa-kha-sa-fal qa-maru

SALINWIKA

At ang buwan ay natabingan,


9

وَجُمِعَ الشَّمسُ وَالقَمَرُ

PAGSASATITIK

Wa-ju-mi-ʿash sham-su wal-qa-maru

SALINWIKA

At ang init at ang buwan ay nagkasama,


10

يَقولُ الإِنسانُ يَومَئِذٍ أَينَ المَفَرُّ

PAGSASATITIK

Ya-qū-lul ʾin-sā-nu yaw-ma-ʾi-dhin ʾay-nal ma-farru

SALINWIKA

Sa araw na iyon ang tao ay magsasabi, “Saan ang tatakasan?”


11

كَلّا لا وَزَرَ

PAGSASATITIK

Kal-lā lā wa-zara

SALINWIKA

Hindi! Tunay, walang tatakasan!


12

إِلىٰ رَبِّكَ يَومَئِذٍ المُستَقَرُّ

PAGSASATITIK

ʾI-lā rab-bi-ka yaw-ma-ʾi-dhi-nil mus-ta-qarru

SALINWIKA

Sa iyong Panginoon, sa araw na iyon ay ang tanging pirmihang tirahan.


13

يُنَبَّأُ الإِنسانُ يَومَئِذٍ بِما قَدَّمَ وَأَخَّرَ

PAGSASATITIK

Yu-nab-ba-ʾul ʾin-sā-nu yaw-ma-ʾi-dhim bi-mā qad-da-ma wa-ʾakh-khara

SALINWIKA

Sa araw na iyon, ang tao ay masasabihan tungkol sa kanyang naunang ipinadala at sa kanyang iniwan.


14

بَلِ الإِنسانُ عَلىٰ نَفسِهِ بَصيرَةٌ

PAGSASATITIK

Ba-lil ʾin-sā-nu ʿa-lā naf-si-hī ba-ṣī-rahtun (H pinalitan T)

SALINWIKA

Sa halip ang tao ay saksi sa kanyang sarili,


15

وَلَو أَلقىٰ مَعاذيرَهُ

PAGSASATITIK

Wa-law ʾal-qā ma-ʿā-dhī-ra-hū

SALINWIKA

Kahit na sabihin niya ang kanyang mga dahilan.


16

لا تُحَرِّك بِهِ لِسانَكَ لِتَعجَلَ بِهِ

PAGSASATITIK

Lā tu-ḥar-rik bi-hī li-sā-na-ka li-ta-ʿja-la bi-hī

SALINWIKA

Huwag mong igalaw ang iyong dila upang mapadali ito.


17

إِنَّ عَلَينا جَمعَهُ وَقُرآنَهُ

PAGSASATITIK

ʾIn-na ʿa-lay-nā jam-ʿa-hū wa-qur-ʾā-nahū

SALINWIKA

Tunay, Kami ang bahala na pagsamahin ito at ibigay sa iyo ang kakayahang bigkasin ito.


18

فَإِذا قَرَأناهُ فَاتَّبِع قُرآنَهُ

PAGSASATITIK

Fa-ʾi-dhā qa-raʾ-nā-hu fat-ta-biʿ qur-ʾā-nahū

SALINWIKA

At kapag Amin itong binigkas [sa pamamagitan ni Jibril], sa gayon ay sundan ang pagbigkas nito.


19

ثُمَّ إِنَّ عَلَينا بَيانَهُ

PAGSASATITIK

Thum-ma ʾin-na ʿa-lay-nā ba-yā-na-hū

SALINWIKA

Pagkatapos, tunay, Kami rin ang bahala sa pagpapaliwanag nito.


20

كَلّا بَل تُحِبّونَ العاجِلَةَ

PAGSASATITIK

Kal-lā bal tu-ḥib-bū-nal ʿā-ji-lahta (H pinalitan T)

SALINWIKA

Hindi! Tunay, sa halip ay mahal ninyo ang pansamantalang buhay na ito.


21

وَتَذَرونَ الآخِرَةَ

PAGSASATITIK

Wa-ta-dha-rū-nal ʾā-khi-rahta (H pinalitan T)

SALINWIKA

At pabayaan ang Kabilang Buhay.


22

وُجوهٌ يَومَئِذٍ ناضِرَةٌ

PAGSASATITIK

Wu-jū-huy yaw-ma-ʾi-dhin nā-ḍi-rahtun

SALINWIKA

Ang  ilang mga mukha sa araw na iyon ay magniningning,


23

إِلىٰ رَبِّها ناظِرَةٌ

PAGSASATITIK

ʾI-lā rab-bi-hā nā-ẓi-rahtun (H pinalitan T)

SALINWIKA

Na nakatingin sa kanilang Panginoon,


24

وَوُجوهٌ يَومَئِذٍ باسِرَةٌ

PAGSASATITIK

Wa-wu-jū-huy yaw-ma-ʾi-dhim bā-si-rahtun (H pinalitan T)

SALINWIKA

At ang ilang mga mukha sa araw na iyon ay mangungunot-noo,


25

تَظُنُّ أَن يُفعَلَ بِها فاقِرَةٌ

PAGSASATITIK

Ta-ẓun-nu ʾan yuf-ʿa-la bi-hā fā-qi-rahtun (H pinalitan T)

SALINWIKA

Alam nila na papatawan sila ng parusa na babali sa gulugod.


26

كَلّا إِذا بَلَغَتِ التَّراقِيَ

PAGSASATITIK

Kal-lā ʾi-dhā ba-la-gha-tit ta-rā-qiya

SALINWIKA

Hindi! Tunay, kapag ang kaluluwa ay makarating sa balagat,


27

وَقيلَ مَن ۜ راقٍ

PAGSASATITIK

Wa-qī-la man rāqin

SALINWIKA

At nasabi, “Sino ang makakagamot sa kanya [magliligtas sa kanya sa kamatayan]?”


28

وَظَنَّ أَنَّهُ الفِراقُ

PAGSASATITIK

Wa-ẓan-na ʾan-na-hul fi-rāqu

SALINWIKA

At alam niya na oras na ng paghihiwalay,


29

وَالتَفَّتِ السّاقُ بِالسّاقِ

PAGSASATITIK

Wat-taf-fa-tis sā-qu bis-sāqi

SALINWIKA

At ang paa ay magdadaop sa isa pang paa, [nangangahulugan ng matinding paghihirap, o talinghaga, paghihingalo].


30

إِلىٰ رَبِّكَ يَومَئِذٍ المَساقُ

PAGSASATITIK

ʾI-lā rab-bi-ka yaw-ma-ʾi-dhi-nil ma-sāqu

SALINWIKA

Sa iyong Panginoon, sa araw na iyon ay ang pagtutulak.


31

فَلا صَدَّقَ وَلا صَلّىٰ

PAGSASATITIK

Fa-lā ṣad-da-qa wa-lā ṣal-lā

SALINWIKA

Hindi niya tinanggap ang katotohanan, ni nanalangin,


32

وَلٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلّىٰ

PAGSASATITIK

Wa-lā-kin kadh-dha-ba wa-ta-wal-lā

SALINWIKA

Ngunit sa halip ay tinanggihan ito at tumalikod palayo,


33

ثُمَّ ذَهَبَ إِلىٰ أَهلِهِ يَتَمَطّىٰ

PAGSASATITIK

Thum-ma dha-ha-ba ʾi-lā ʾah-li-hī ya-ta-maṭ-ṭā

SALINWIKA

At pumunta sa kanyang pamilya na nagyayabang.


34

أَولىٰ لَكَ فَأَولىٰ

PAGSASATITIK

ʾAw-lā la-ka fa-ʾaw-lā

SALINWIKA

Kaya kasawian sa iyo! Kasawian sa iyo!


35

ثُمَّ أَولىٰ لَكَ فَأَولىٰ

PAGSASATITIK

Thum-ma ʾaw-lā la-ka fa-ʾaw-lā

SALINWIKA

Muli, kasawian sa iyo! Kasawian sa iyo!


36

أَيَحسَبُ الإِنسانُ أَن يُترَكَ سُدًى

PAGSASATITIK

ʾA-yaḥ-sa-bul ʾin-sā-nu ʾan yut-ra-ka su-dan

SALINWIKA

Inaakala ba ng tao na siya ay hahayaan na walang kabuluhan?


37

أَلَم يَكُ نُطفَةً مِن مَنِيٍّ يُمنىٰ

PAGSASATITIK

ʾA-lam ya-ku nuṭ-fa-tam mim ma-niy-yiy yum-nā

SALINWIKA

Hindi ba siya ay isa lamang patak ng inilabas na tabod?


38

ثُمَّ كانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّىٰ

PAGSASATITIK

Thum-ma kā-na ʿa-la-qa-tan fa-kha-la-qa fa-saw-wā

SALINWIKA

Pagkatapos ay naging nakabiting kimpal ng dugo; at nilikha siya sa tamang sukat,


39

فَجَعَلَ مِنهُ الزَّوجَينِ الذَّكَرَ وَالأُنثىٰ

PAGSASATITIK

Fa-ja-ʿa-la min-huz zaw-jay-nidh dha-ka-ra wal-ʾun-thā

SALINWIKA

At ginawa mula sa kanya ang dalawang kasarian, ang lalaki at ang babae.


40

أَلَيسَ ذٰلِكَ بِقادِرٍ عَلىٰ أَن يُحيِيَ المَوتىٰ

PAGSASATITIK

ʾA-lay-sa dhā-li-ka bi-qā-di-rin ʿa-lā ʾan yuḥ-yi-yal mawtā

SALINWIKA

Hindi ba Siya ang may kakayahan na buhayin ang patay?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.