Surah 88: Al-Ghashiyah

سورة الغاشية 88 – جزء 30
AL-GHĀSHIYAH
(Ang Tagabalot)

Kabanata: 88 – Talata: 26
Makki Surah

Audio: Al-Ghashiyah


Ang Surah ay nagbubukas sa pinagtutuunang tanong tungkol sa kamalayan ng tao sa pagdating ng isang tiyak na kaganapang katakot-takot na tinawag na ang tagabalot. Kinuha ang pangalan nito mula sa “Al-Ghāshiyah” na nabanggit sa unang taludtod. Ang Surah ay nagsisilbing babala sa mga hindi naniniwala, nagbibigay lakas-loob sa Propeta ﷺ at sa mga mananampalataya, at nagkakalag [sa kanya] na pananagutan para sa mga hindi naniniwala. Ang Surah ay kilala rin bilang: Ang Manlulupig, Ang Tagadaig, Ang Pagtatalikop, Ang Malaking Kaganapan, Ang Lambong, Ang Pagsakmal.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

هَل أَتاكَ حَديثُ الغاشِيَةِ

PAGSASATITIK

Hal ʾa-tā-ka ḥa-dī-thul ghā-shi-yahti (H pinalitan ng T)

SALINWIKA

Nakarating na ba sa iyo ang balita tungkol sa tagabalot [i.e. Araw ng Pagkabuhay]?


2

وُجوهٌ يَومَئِذٍ خاشِعَةٌ

PAGSASATITIK

Wu-jū-huy yaw-ma-ʾi-dhin khā-shi-ʿahtun (H pinalitan ng T)

SALINWIKA

Ilang mga mukha sa araw na iyon ay hahamakin,


3

عامِلَةٌ ناصِبَةٌ

PAGSASATITIK

ʿĀ-mi-la-tun nā-ṣi-bahtun (H pinalitan ng T)

SALINWIKA

Nagsikap at napagod.


4

تَصلىٰ نارًا حامِيَةً

PAGSASATITIK

Taṣ-lā nā-ran ḥā-mi-yahtan (H pinalitan ng T)

SALINWIKA

Sila ay papasok sa sukdulang mainit na Apoy.


5

تُسقىٰ مِن عَينٍ آنِيَةٍ

PAGSASATITIK

Tus-qā min ʿay-nin ʾā-ni-yahtin (H pinalitan ng T)

SALINWIKA

Sila ay paiinumin mula sa kumukulong batis.


6

لَيسَ لَهُم طَعامٌ إِلّا مِن ضَريعٍ

PAGSASATITIK

Lay-sa la-hum ṭa-ʿā-mun ʾil-lā min ḍa-rīʿin

SALINWIKA

Walang pagkain para sa kanila maliban sa makamandag at matinik na halaman,


7

لا يُسمِنُ وَلا يُغني مِن جوعٍ

PAGSASATITIK

Lā yus-mi-nu wa-lā yugh-nī min jūʿin

SALINWIKA

Hindi makakapagpalusog ni makakapawi ng gutom.


8

وُجوهٌ يَومَئِذٍ ناعِمَةٌ

PAGSASATITIK

Wu-jū-huy yaw-ma-ʾi-dhin nā-ʿi-mahtun (H pinalitan ng T)

SALINWIKA

Ilang mga mukha sa araw na iyon ay magliliwanag,


9

لِسَعيِها راضِيَةٌ

PAGSASATITIK

Li-saʿ-yi-hā rāḍiyahtun (H pinalitan ng T)

SALINWIKA

Sa kanilang pagsisikap, sila ay nalulugod.


10

في جَنَّةٍ عالِيَةٍ

PAGSASATITIK

Fī jan-na-tin ʿā-li-yahtin (H pinalitan ng T)

SALINWIKA

Sa mataas na Paraiso.


11

لا تَسمَعُ فيها لاغِيَةً

PAGSASATITIK

Lā tas-ma-ʿu fī-hā lā-ghi-yahtan (H pinalitan ng T)

SALINWIKA

Wala silang maririnig doon na anumang masamang salita.


12

فيها عَينٌ جارِيَةٌ

PAGSASATITIK

Fī-hā ʿay-nun jā-ri-yahtun (H pinalitan ng T)

SALINWIKA

Sa loob nito ay may dumadaloy na batis,


13

فيها سُرُرٌ مَرفوعَةٌ

PAGSASATITIK

Fī-hā su-ru-rum mar-fū-ʿahtun (H pinalitan ng T)

SALINWIKA

Sa loob nito ay may mga upuang naka-angat,


14

وَأَكوابٌ مَوضوعَةٌ

PAGSASATITIK

Wa-ʾak-wā-bum maw-ḍū-ʿahtun (H pinalitan ng T)

SALINWIKA

At mga tasang nakahanda,


15

وَنَمارِقُ مَصفوفَةٌ

PAGSASATITIK

Wa-na-mā-ri-qu maṣ-fū-fahtun (H pinalitan ng T)

SALINWIKA

At mga almohadong nakahanay,


16

وَزَرابِيُّ مَبثوثَةٌ

PAGSASATITIK

Wa-za-rā-biy-yu mab-thū-thahtun (H pinalitan ng T)

SALINWIKA

At mga alpombrang nakalatag.


17

أَفَلا يَنظُرونَ إِلَى الإِبِلِ كَيفَ خُلِقَت

PAGSASATITIK

ʾA-fa-lā yan-ẓu-rū-na ʾi-lāl ʾi-bi-li kay-fa khu-li-qat

SALINWIKA

Hindi ba nila nakita ang mga kamelyo, paano ito nilikha ?


18

وَإِلَى السَّماءِ كَيفَ رُفِعَت

PAGSASATITIK

Wa-ʾi-lās sa-mā-ʾi kay-fa ru-fi-ʿat

SALINWIKA

At sa langit, paano ito itinaaas?


19

وَإِلَى الجِبالِ كَيفَ نُصِبَت

PAGSASATITIK

Wa-ʾi-lāl ji-bā-li kay-fa nu-ṣi-bat

SALINWIKA

At sa mga bundok, paano ito itinatag?


20

وَإِلَى الأَرضِ كَيفَ سُطِحَت

PAGSASATITIK

Wa-ʾi-lāl ʾar-ḍi kay-fa su-ṭi-ḥat

SALINWIKA

At sa lupa, paano ito inilatag?


21

فَذَكِّر إِنَّما أَنتَ مُذَكِّرٌ

PAGSASATITIK

Fa-dhak-kir ʾin-na-mā ʾan-ta mu-dhak-kirun

SALINWIKA

Kaya magpaalala [O Muhammad], dahil ikaw ay isa lamang tagapagpaalala.


22

لَستَ عَلَيهِم بِمُصَيطِرٍ

PAGSASATITIK

Las-ta ʿa-lay-him bi-mu-ṣay-ṭirin

SALINWIKA

Hindi ka tagapamahala sa kanila.


23

إِلّا مَن تَوَلّىٰ وَكَفَرَ

PAGSASATITIK

ʾIl-lā man ta-wal-lā wa-ka-fara

SALINWIKA

Maliban sa kanya na tumalikod at hindi naniwala.


24

فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ العَذابَ الأَكبَرَ

PAGSASATITIK

Fa-yu-ʿadh-dhi-bu-hul lā-hu l-ʿadhāba l-ʾakbara

SALINWIKA

Kaya siya ay parurusahan ng Allah ng kakila-kilabot na parusa.


25

إِنَّ إِلَينا إِيابَهُم

PAGSASATITIK

ʾIn-na ʾi-lay-nā ʾi-yā-ba-hum

SALINWIKA

Tunay, sa Amin ang kanilang pagbabalik.


26

ثُمَّ إِنَّ عَلَينا حِسابَهُم

PAGSASATITIK

Thum-ma ʾin-na ʿa-lay-nā ḥi-sā-ba-hum

SALINWIKA

Pagkatapos, tunay, para sa Amin ang kanilang pagtutuos.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.