Surah 25: Al-Furqan

الفرقان
ANG PAMANTAYAN

Bahagi: 18-19 Kabanata: 25 Talata: 77
Ayos ng pagkapahayag: 42
Makki Surah (maliban sa Ayah 68-70)
Pagsasatitik at Awdyo: Al-Furqan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلۡفُرۡقَانَ عَلَىٰ عَبۡدِهِۦ لِيَكُونَ لِلۡعَٰلَمِينَ نَذِيرًا

ICDO: Dakila ang mga biyaya ng Allah at sagana ang Kanyang kabutihan, at ganap ang Kanyang katangian na Siya ang nagbaba ng Dakilang Quran na naghihiwalay sa pagitan ng tama at kamalian sa Kanyang alipin na si Muhammad (ﷺ); nang sa gayon siya ay maging Sugo sa sangkatauhan at sa mga jinn, at babalaan sila mula sa parusa ng Allah.

Salas/Taron: Mapagpala ang [Allah na] Siyang nagbaba [o nagpahayag] ng pamantayan,(1) sa Kanyang alipin [si Muhammad], upang siya ay maging tagapagbabala para sa lahat [ng mga nilikha].

(1) Furqan – ito ang isang tawag sa Qur’an, ang pamantayan sa pagitan ng wasto at mali.

Quranenc.com: Napakamapagpala ang nagpababa ng pamantayan sa Lingkod Niya upang ito sa mga nilalang ay maging isang tagapagbabala,


2

ٱلَّذِي لَهُۥ مُلۡكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَلَمۡ يَتَّخِذۡ وَلَدٗا وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكٞ فِي ٱلۡمُلۡكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيۡءٖ فَقَدَّرَهُۥ تَقۡدِيرٗا

ICDO: Na Siya ang Nagmamay-ari ng mga kalangitan at kalupaan, na hindi Siya nagkaroon ng anak at wala Siyang kabahagi sa Kanyang Kaharian. At Siya ang Lumikha ng lahat ng bagay, at Kanyang ginawang angkop ang pagkalikha ayon sa magiging bunga ng Kanyang karunungan na walang kakulangan at walang kalabisan.

Salas/Taron: Sa Kanya ang [pagmamay-ari ng] kapamahalaan ng mga kalangitan at ng kalupaan, at Siya ay hindi nagkaroon ng anak, at Siya ay walang katambal sa Kanyang Kapamahalaan. At Kanyang nilikha ang lahat ng bagay, pagkaraan ito ay pinagpasiyahan(2) nang may [wastong] pagpapasiya.

(2) Ganito ang pagkapaliwanag [tafsir] ng iba: “At ito ay tinakdaan nang [ayon sa tamang] pagtatakda.” Matutunghayan din ang ganitong pagsalin ng iba: “At ito ay sinukat nang [ayon sa wastong] pagsukat.” Tanging ang Dakilang Allah ay ganap na nakaaalam.

Quranenc.com: na ukol sa Kanya ang paghahari sa mga langit at lupa, hindi gumawa ng anak, at hindi nagkaroon ng katambal sa paghahari. Lumikha Siya sa bawat bagay at nagtakda Siya rito ayon isang pagtatakda.


3

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةٗ لَّا يَخۡلُقُونَ شَيۡـٔٗا وَهُمۡ يُخۡلَقُونَ وَلَا يَمۡلِكُونَ لِأَنفُسِهِمۡ ضَرّٗا وَلَا نَفۡعٗا وَلَا يَمۡلِكُونَ مَوۡتٗا وَلَا حَيَوٰةٗ وَلَا نُشُورٗا

ICDO: At nagturing ang mga walang pananampalataya na mga Arabo, ng mga sinasamba bukod sa Allah, na kailanman ang mga ito ay walang kakayahan na lumikha ng kahit na ano, bagkus ang Allah ay Siyang Lumikha sa mga ito at Lumikha sa kanila. At walang kakayahan ang mga ito na pangalagaan ang kanilang mga sarili sa anumang kapahamakan ni magdulot ng anumang kapakinabangan, at hindi makakayanan nito na kunin ang buhay ng anumang may buhay o hindi kaya ay buhayin ang anumang namatay, o hindi kaya ay bubuhayin na mag-uli ang mga taong namatay mula sa kanilang mga libingan.

Salas/Taron: Nguni’t, sila ay nagturing bukod sa Kanya ng ibang mga diyos na wala namang nalilikhang anupaman bagkus sila ay nilikha [lamang ng Allah], at [sila ay] walang taglay na kapangyarihan para sa kanilang mga sarili upang magbigay ng pinsala o pakinabang, at [sila ay] walang taglay na kapangyarihan upang maggawad ng buhay at [magdulot] ng kamatayan, o ng pagkabuhay na muli.

Quranenc.com:  Gumawa sila bukod pa sa Kanya ng mga diyos na hindi lumilikha ng anuman samantalang sila ay nililikha. Hindi sila nakapagdudulot para sa mga sarili nila ng isang pinsala ni isang pakinabang at hindi sila nakapagdudulot ng isang kamatayan ni isang buhay ni isang pagpapabuhay.


4

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنۡ هَٰذَآ إِلَّآ إِفۡكٌ ٱفۡتَرَىٰهُ وَأَعَانَهُۥ عَلَيۡهِ قَوۡمٌ ءَاخَرُونَۖ فَقَدۡ جَآءُو ظُلۡمٗا وَزُورٗا

ICDO: At sinabi ng mga di-naniniwala sa Allah: Ang Quran na ito ay walang iba kundi kasinungalingan at pag-iimbento lamang ni Muhammad (ﷺ), na nakipagtulungan sa kanya ang ibang mga tao, na sa mga ganitong pag-aangkin ay nakagawa sila ng matinding kasamaan, at nakagawa sila ng napakasamang kasinungalingan; dahil ang Quran kailanman ay hindi maaaring imbentuhin ng sinumang tao.

Salas/Taron: At yaong mga di-naniniwala ay nagsasabi: “Ito [ang Qur’an] ay walang anupaman maliban sa isang hinabing [kasinungalingan] na kanyang nilubid at siya ay tinulungan ng ibang tao rito. Kaya, katiyakan, sila [mga di-naniniwala] ay nakagawa ng isang kamalian at kasinungalingan.”

Quranenc.com: Nagsabi ang mga tumangging sumampalataya: “Walang iba ito kundi isang kabulaanang ginawa-gawa niya at may tumulong sa kanya roon na mga ibang tao,” ngunit gumawa sila ng isang kawalang-katarungan at isang kasinungalingan.


5

وَقَالُوٓاْ أَسَٰطِيرُ ٱلۡأَوَّلِينَ ٱكۡتَتَبَهَا فَهِيَ تُمۡلَىٰ عَلَيۡهِ بُكۡرَةٗ وَأَصِيلٗا

ICDO: At kanilang sinabi hinggil sa Dakilang Quran: Ito ay mga haka-haka lamang ng mga taong nauna na naitala sa kanilang mga aklat, na kinopya ni Muhammad (ﷺ), dahil sa ito ay binabasa o binibigkas sa kanya sa umaga at hapon.

Salas/Taron: At sila ay nagsabi: “[Ito ay] mga alamat ng mga sinaunang tao, na kanyang ipinasulat, at ito ay idinidikta lamang sa kanya sa umaga at hapon.”

Quranenc.com: Nagsabi sila: “Mga alamat ng mga sinauna na itinala niya sapagkat ang mga ito ay idinidikta sa kanya sa umaga at hapon.”


6

قُلۡ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعۡلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ إِنَّهُۥ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا

ICDO: Sabihin mo, O Muhammad (ﷺ), sa kanila na mga di-naniniwala: Katiyakan, ang Siyang nagbaba ng Dakilang Quran ay ang Allah na saklaw ng Kanyang kaalaman ang anumang mga nasa kalangitan at kalupaan, na katiyakan, Siya ay Ghafour – Ganap na Mapagpatawad sa sinumang nagsisi sa kanyang mga kasalanan at mga kamalian, na Raheem – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanila dahil hindi Niya minadali ang parusa sa kanila.

Salas/Taron: Sabihin mo [O Muhammad]: “Ito [ang Qur’an] ay Kanyang ibinaba [o ipinahayag], Siya na Nakaaalam ng [bawa’t] lihim sa mga kalangitan at kalupaan. Katotohanan, Siya ay Lagi nang Mapagpatawad, Maawain.”

Quranenc.com: Sabihin mo: “Nagbaba nito ang nakaaalam sa lihim sa mga langit at lupa. Tunay na Siya ay laging Mapagpatawad, Maawain.”


7

وَقَالُواْ مَالِ هَٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأۡكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمۡشِي فِي ٱلۡأَسۡوَاقِ لَوۡلَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مَلَكٞ فَيَكُونَ مَعَهُۥ نَذِيرًا

ICDO: At sinabi ng mga walang pananampalataya na nagtatambal sa pagsamba sa Allah: Paano mangyari na siya na nag-aangking Sugo ng Allah (na ang ibig nilang sabihin ay si Propeta Muhammad ﷺ) ay kumakain ng pagkain na katulad natin at naglalakad sa mga pamilihan upang maghanapbuhay? Hindi ba dapat na nagpadala ang Allah ng anghel na kasama niya na tetestigo para sa kanya,

Salas/Taron: At sila ay nagsasabi: “Bakit itong Sugo [si Muhammad] ay kumakain ng pagkain, at naglalakad sa mga pamilihan [na tulad namin]? Bakit hindi isang anghel ang ibinaba sa kanya upang maging kasama niyang tagapagbabala?

Quranenc.com: Nagsabi sila: “Ano ang mayroon sa Sugong ito na kumakain ng pagkain at naglalakad sa mga palengke? Bakit nga ba hindi nagbaba sa kanya ng isang anghel na kasama para sa kanya ay maging isang tagapagbabala?


8

أَوۡ يُلۡقَىٰٓ إِلَيۡهِ كَنزٌ أَوۡ تَكُونُ لَهُۥ جَنَّةٞ يَأۡكُلُ مِنۡهَاۚ وَقَالَ ٱلظَّـٰلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلٗا مَّسۡحُورًا

ICDO: O hindi kaya ay bababa sa kanya mula sa kalangitan ang kayamanan, o hindi kaya ay sa malawak at masaganang hardin na siya ay kumakain mula sa mga bunga nito, at sinabi nila na mga masasama na tumanggi: Ang sinusunod ninyo, O kayong mga mananampalataya, ay walang iba kundi isang tao na tinamaan ng kulam.

Salas/Taron: O [bakit] hindi isang yaman ang ipinagkaloob sa kanya, o isang hardin na kung saan siya ay maaaring kumain mula roon?” At ang mga mapaggawa ng kamalian ay nagsasabi [sa mga naniniwala]: “Kayo ay sumusunod lamang sa isang lalaking nagayuma.”

Quranenc.com: O magpupukol sa kanya ng isang kayamanan, o magkakaroon siya ng isang hardin na kakain siya mula roon?” Nagsabi ang mga tagalabag sa katarungan: “Hindi kayo sumusunod kundi sa isang lalaking nagaway.”


9

ٱنظُرۡ كَيۡفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلۡأَمۡثَٰلَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسۡتَطِيعُونَ سَبِيلٗا

ICDO: Tingnan mo, O Muhammad (ﷺ), kung ano ang sinabi ng mga tumanggi hinggil sa iyo na mga kamangha-mangha na mga salita, na ginagawan ka nila ng parabola; upang pasinungalingan ka? At dahil doon ay napalayo sila sa katotohanan at hindi na nila matagpuan ang daan tungo rito; upang ituwid ang kanilang mga sinabi hinggil sa iyo na mga kasinungalingan at pag-iimbento.

Salas/Taron: Pagmasdan mo [O Muhammad] kung paano sila maglahad ng mga paghahalintulad sa iyo. Nguni’t, sila ay nangaligaw, kaya sila ay walang kakayahang [hanapin] ang [matuwid na] landas.

Quranenc.com: Tumingin ka kung papaanong gumawa sila para sa iyo ng mga paghahalimbawa ngunit naligaw sila kaya hindi sila nakakakaya [na magkaroon] ng isang landas.


10

تَبَارَكَ ٱلَّذِيٓ إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيۡرٗا مِّن ذَٰلِكَ جَنَّـٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ وَيَجۡعَل لَّكَ قُصُورَۢا

ICDO: Napakadakila ang mga Biyaya ng Allah at napakasagana ang Kanyang mga kabutihan, na kung nanaisin Niya ay pagkalooban ka Niya ng kabutihan, O Muhammad (ﷺ), na higit pa sa kanilang hinahangad para sa iyo, dahil magkaroon ka ng mga hardin dito sa daigdig na ang nasa pagitan nito ay mga umaagos na ilog, at igagawa ka rito ng mga dakilang palasyo.

Salas/Taron: Ang pagpapala ay sa Kanya, na kung Kanyang naisin, magagawa Niya para sa iyo ang higit kaysa sa [lahat ng] mga iyan – mga hardin na sa ilalim nito ay may umaagos na mga ilog at [gayon din ay] magagawa Niya para sa iyo ang mga palasyo [sa mundong ito].

Quranenc.com: Napakamapagpala Siya na kung niloob Niya ay gumawa Siya para sa iyo ng higit na mabuti kaysa roon: mga hardin na dumadaloy mula sa ilalim ng mga ito ang mga ilog, at gagawa Siya para sa iyo ng mga palasyo.


11

بَلۡ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِۖ وَأَعۡتَدۡنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا

ICDO: At hindi ka nila tinanggihan; dahil sa ikaw ay kumakain ng pagkain, naglalakad sa pamilihan, sa halip ang kanilang di-pinaniwalaan ay ang Araw ng Muling Pagkabuhay at ang anumang mangyayari roon na pagbabayad; at inihanda Namin sa sinumang hindi naniwala rito ang lagablab ng Impiyerno na roon sila ay susunugin.

Salas/Taron: Nguni’t, kanilang itinakwil ang Oras [ang Araw ng Paghuhukom], at Aming inihanda para sa mga nagtakwil sa Oras [na iyon], ang naglalagablab na Apoy [sa Impiyerno].

Quranenc.com: Bagkus nagpasinungaling sila sa Huling Sandali. Naglaan Kami para sa sinumang nagpasinungaling sa Huling Sandali ng Liyab.


12

إِذَا رَأَتۡهُم مِّن مَّكَانِۭ بَعِيدٖ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظٗا وَزَفِيرٗا

ICDO: Kapag nakita ng Impiyerno ang mga tumanggi sa Araw ng Muling Pagkabuhay mula sa malayong lugar ay maririnig nila ang ingay na naghihimagsik at umaatungal sa tindi ng galit sa kanila nito.

Salas/Taron: Kapag sila ay makikita nito [ng Impiyerno] mula sa malayong pook, kanilang maririnig ang [matinding] pangangalit at dagundong nito.

Quranenc.com: Kapag nakakita ito sa kanila mula sa isang pook na malayo ay makaririnig sila para rito ng pagngingitngit at pagsinghal.


13

وَإِذَآ أُلۡقُواْ مِنۡهَا مَكَانٗا ضَيِّقٗا مُّقَرَّنِينَ دَعَوۡاْ هُنَالِكَ ثُبُورٗا

ICDO: At kapag sila ay itinapon doon sa matinding sikip ng Impiyerno – at pinagsama sa pagkakadena ang kanilang mga kamay at mga leeg – ay aasamin nila sa kanilang mga sarili na sana ay mamatay na sila upang makaligtas sa ganoong kahirapan.

Salas/Taron: At kapag sila ay itatapon sa loob ng makitid na pook na iyon na nakagapos, sila ay mapapasigaw doon sa kapariwaraan.

Quranenc.com: Kapag ipinukol sila mula roon sa isang lugar na masikip habang mga nakagapos ay mananawagan sila roon ng pagkagupo.


14

لَّا تَدۡعُواْ ٱلۡيَوۡمَ ثُبُورٗا وَٰحِدٗا وَٱدۡعُواْ ثُبُورٗا كَثِيرٗا

ICDO: At sasabihin sa kanila upang sila ay biguin: Huwag na kayong manalangin ngayon ng pagkamatay sa inyong sarili nang minsanan lamang, sa halip ay manalangin kayo nang maraming beses, gayunpaman ay wala kayong mapapalang anuman kundi matinding pagdadalamhati dahil wala na kayong kaligtasan.

Salas/Taron: Huwag kayong magsisigaw sa Araw na ito para sa isang kapariwaraan [lamang], bagkus kayo ay magsisigaw para sa napakaraming [susuunging] kapariwaraan.

Quranenc.com: Huwag kayong manawagan ngayong Araw ng pagkagupong nag-iisa; manawagan kayo ng pagkagupong marami.


15

قُلۡ أَذَٰلِكَ خَيۡرٌ أَمۡ جَنَّةُ ٱلۡخُلۡدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلۡمُتَّقُونَۚ كَانَتۡ لَهُمۡ جَزَآءٗ وَمَصِيرٗا

ICDO: Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (ﷺ): Itong Impiyerno ba na isinalarawan sa inyo ay mas mabuti o ang Hardin ng Al-Jannah na nandoroon ang patuloy na kaligayahan, na ipinangako sa kanila na mga natatakot mula sa parusa ng kanilang Rabb na Tagapaglikha, na ito ay gantimpala sa kanilang gawa, na ito ang kanilang patutunguhan sa Kabilang-Buhay?

Salas/Taron: Sabihin: “Iyan ba ay higit na mabuti o ang Paraiso na Walang Hanggan na ipinangako sa mga natatakot [sa Allah]? Ito ay para sa kanila bilang isang gantimpala at patunguhan.”

Quranenc.com: Sabihin mo: “Iyon ba ay higit na mabuti o ang hardin ng kawalang-hanggan na ipinangako sa mga tagapangilag sa pagkakasala?” Itong ukol sa kanila ay magiging isang gantimpala at isang kahahantungan.


16

لَّهُمۡ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَٰلِدِينَۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعۡدٗا مَّسۡـُٔولٗا

ICDO: Para sa kanila na mga masunurin na nasa Al-Jannah ay ang anuman na kanilang maiibigan na mga masasarap na kaligayahan, na ang kanilang kaligayahan doon ay patuloy, at ang kanilang pagpasok sa Al-Jannah ay ipinangako ng iyong Rabb na Tagapaglikha, O Muhammad (ﷺ), sa kanila bilang matibay na kasunduan, na ito ay itatanong ng mga alipin ng Allah na mga matatakutin, at ang Allah ay hindi Niya sisirain ang Kanyang pangako.

Salas/Taron: Naririto para sa kanila, ang anumang kanilang inaasam, at sila ay mananatili [roon] nang walang hanggan. Ito ay isang pangako ng iyong Panginoon, [karapat-dapat] na hilingin.

Quranenc.com: Ukol sa kanila roon ang anumang niloloob nila habang mga mamamalagi. Laging iyon sa Panginoon mo ay isang pangakong hinihingi.


17

وَيَوۡمَ يَحۡشُرُهُمۡ وَمَا يَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمۡ أَضۡلَلۡتُمۡ عِبَادِي هَـٰٓؤُلَآءِ أَمۡ هُمۡ ضَلُّواْ ٱلسَّبِيلَ

ICDO: Sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay titipunin ng Allah ang mga sumasamba ng iba kasama ang kanilang mga sinamba bukod sa Allah, at sasabihin sa kanilang mga sinamba: Iniligaw ba ninyo ang Aking mga alipin na ito mula sa Daan ng Katotohanan, at inutusan ninyo sila na sambahin kayo, o sila ang nangaligaw ng landas, kaya nila kayo sinamba nang kusa mula sa kanilang kalooban?

Salas/Taron: At [banggitin mo] sa Araw na sila ay Kanyang titipunin at [kasama] ng alinmang kanilang mga sinasamba bukod sa Allah.(3) Kaya, Siya ay magsasabi: “Kayo ba ang nagligaw sa kanila na Aking mga alipin o sila ang nagligaw [sa kanilang mga sarili] mula sa [tamang] landas?”

(3) Isinalaysay ni Mu’adh bin Jabal: Ang Sugo ng Allah ay nagsabi: “O Mu’adh! Alam mo ba kung ano ang karapatan ng Allah sa Kanyang mga alipin?” Ako ay sumagot, “Ang Allah at ang Kanyang Sugo ang higit na nakaaalam.” Ang Sugo ng Allah ay nagsabi: “Ang sambahin Siya na tanging Siya lamang at wala ng iba pa at huwag magtambal sa Kanya sa pagsamba.” Alam mo ba kung ano ang kanilang karapatan [mga alipin] sa Kanya? Ako ay sumagot, “Ang Allah at ang Kanyang Sugo ang higit na nakaaalam.” Ang Sugo ng Allah ay sumagot, “Na sila ay hindi Niya parurusahan [kung ito ay kanilang ginawa [ang pagsamba sa Kanya lamang].”

Quranenc.com: [Banggitin] ang Araw na titipunin Niya sila at ang sinasamba nila bukod pa kay Allāh kaya magsasabi Siya: “Kayo ba ay nagpaligaw sa mga lingkod Kong ito o sila ay naligaw sa landas?”


18

قَالُواْ سُبۡحَٰنَكَ مَا كَانَ يَنۢبَغِي لَنَآ أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنۡ أَوۡلِيَآءَ وَلَٰكِن مَّتَّعۡتَهُمۡ وَءَابَآءَهُمۡ حَتَّىٰ نَسُواْ ٱلذِّكۡرَ وَكَانُواْ قَوۡمَۢا بُورٗا

ICDO: Sasabihin ng mga sinamba nila bukod sa Allah: Luwalhati sa Iyo, O aming Rabb na Tagapaglikha, na Ikaw ay ligtas sa anuman na kanilang ginawa, at hindi maaari na kami ay magtuturing ng mga sinasandalan na sinasamba bukod sa Iyo, subalit pinasaya Mo sila na mga sumamba ng iba at ang kanilang mga ninuno rito sa daigdig ng kayamanan at kalusugan, hanggang sa nakalimutan Ka nila at sumamba sila ng iba, at sila ay mga tao na ligaw na nasa ganap na pagkaligaw at pagkaaba.

Salas/Taron: Sila ay magsasabi: “Luwalhati sa Iyo! Hindi marapat para sa amin na kumuha [o magturing] ng alinmang awliya’ [tagapangalaga] bukod sa Iyo, nguni’t Ikaw ay nagkaloob ng kaginhawaan sa kanila at sa kanilang mga ninuno hanggang sila ay nakalimot sa mensahe, at sila ay naging mga mamamayang napariwara.

Quranenc.com: Nagsabi sila: “Kaluwalhatian sa Iyo! Hindi noon nararapat para sa amin na gumawa Kami bukod pa sa Iyo na mga tagatangkilik, subalit nagpatamasa Ka sa kanila at mga magulang nila hanggang sa nakalimutan nila ang paalaala. Sila noon ay mga taong nasawi.”


19

فَقَدۡ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسۡتَطِيعُونَ صَرۡفٗا وَلَا نَصۡرٗاۚ وَمَن يَظۡلِم مِّنكُمۡ نُذِقۡهُ عَذَابٗا كَبِيرٗا

ICDO: At sasabihin sa mga sumamba ng iba bukod sa Allah: Katiyakan, pinasinungalingan kayo ng inyong mga sinamba sa inyong pagbibintang sa kanila, na kung kaya, ngayon ay wala na kayong kakayahan na iligtas ang inyong mga sarili mula sa parusa at wala nang sinuman ang makatutulong sa inyo, at ang sinumang magtatambal o sasamba ng iba bukod sa Allah ay dinaya niya ang kanyang sarili, at siya na sumamba ng iba bukod kay Allah at doon siya namatay (sa gayong paniniwala) ay gagawaran ng Allah ng matinding parusa.

Salas/Taron: Kaya, katiyakan sila [na inyong sinasamba] ay magtatakwil sa inyo sa anumang inyong sinasabi at hindi ninyo makakayang iwasan [ang parusa] o wala kayong matatagpuang tulong. At sinuman sa inyo ang gumagawa ng kamalian – Aming ipalalasap sa kanya ang malaking parusa.

Quranenc.com: Magpapasinungaling nga sila sa inyo sa sinasabi ninyo at hindi kayo makakakaya ng pagbaling ni ng pag-aadya. Ang sinumang lalabag sa katarungan kabilang sa inyo ay magpapatikim Kami sa kanya ng isang pagdurusang malaki.


20

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا قَبۡلَكَ مِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ إِلَّآ إِنَّهُمۡ لَيَأۡكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمۡشُونَ فِي ٱلۡأَسۡوَاقِۗ وَجَعَلۡنَا بَعۡضَكُمۡ لِبَعۡضٖ فِتۡنَةً أَتَصۡبِرُونَۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرٗا

ICDO: At hindi Kami nagpadala ng mga Sugo na nauna sa iyo, O Muhammad (ﷺ), na sinuman kundi sila ay mga tao rin, na kumakain ng pagkain, naglalakad sa mga pamilihan. At ginawa Namin ang iba sa inyo, O kayong mga tao, na pagsubok sa iba upang subukin sila sa pamamagitan ng patnubay at pagkaligaw, kaginhawaan at kahirapan, kalusugan at karamdaman, kung kayo ay makatitiis, at isasagawa ninyo ang anumang ipinag-utos ng Allah sa inyo, at tatanaw kayo ng utang na loob sa Kanya upang gantimpalaan kayo ng inyong Rabb na Tagapaglikha, o hindi kaya ay hindi kayo magtitiis at maging karapat-dapat kayo sa parusa? At ang iyong Rabb na Tagapaglikha, O Muhammad (ﷺ) ay Baseer – Ganap na Nakakakita sa sinumang dumaraing o hindi kaya ay nagtitiis, at sa sinumang di-maniniwala o hindi kaya ay tatanaw ng utang na loob.

Salas/Taron: At Kami ay walang ipinadalang nauna sa iyo [O Muhammad] ng isa man sa mga sugo, maliban na sila ay kumain ng pagkain at [karaniwang] nagsilakad sa mga pamilihan. At Aming ginawa ang mga iba sa inyo bilang pagsubok para sa mga iba – hindi ba kayo makapagtitiis? At ang iyong Panginoon ay Lagi nang Nakakikita [sa lahat ng bagay].

Quranenc.com: Hindi Kami nagsugo sa mga una sa iyo ng anumang mga isinugo malibang tunay na sila ay talagang kumakain ng pagkain at lumalakad sa mga palengke. Gumawa Kami sa ilan sa inyo para sa iba pa bilang isang pagsubok. Makatitiis ba kayo? Laging ang Panginoon mo ay Nakakikita.


21

۞وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرۡجُونَ لِقَآءَنَا لَوۡلَآ أُنزِلَ عَلَيۡنَا ٱلۡمَلَـٰٓئِكَةُ أَوۡ نَرَىٰ رَبَّنَاۗ لَقَدِ ٱسۡتَكۡبَرُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ وَعَتَوۡ عُتُوّٗا كَبِيرٗا

ICDO: At sinabi ng mga yaong hindi umaasam na makatagpo nila ang kanilang Rabb na Tagapaglikha pagkatapos ng kamatayan dahil hindi sila naniwala rito: Ano kaya kung magpababa Siya sa amin ng mga anghel, na magsasabi sa amin na si Muhammad (ﷺ) ay totoo, o hindi kaya ay makikita namin ang Allah na aming Rabb na Tagapaglikha sa pamamagitan mismo ng aming mga mata, na sasabihin sa amin na siya ay totoo sa kanyang mensahe. Katiyakan, labis silang nagtiwala sa kanilang mga sarili at sila ay nagmataas kaya nagawa nila na magsabi ng ganito, at lumampas na sila sa hangganan sa pamamagitan ng kanilang pagmamalabis sa kasamaan at di-paniniwala.

Salas/Taron: At yaong mga hindi umaasa sa pakikipagharap sa Amin ay nagsasabi, “Bakit hindi mga anghel ang ibinaba sa amin, o [bakit hindi] namin nakikita ang aming Panginoon?” Katiyakan, sila ay naging mapagmalaki sa kanilang mga sarili, at naging mapagmataas sa labis na pagmamataas.

Quranenc.com: Nagsabi ang mga hindi umaasa sa pakikipagkita sa Amin: “Bakit nga ba hindi ibinaba sa amin ang mga anghel o [hindi] kami nakakikita sa Panginoon namin.” Talaga ngang nagmalaki sila sa mga sarili nila at nagpakalabis-labis sa isang pagpapakalabis-labis na malaki.


22

يَوۡمَ يَرَوۡنَ ٱلۡمَلَـٰٓئِكَةَ لَا بُشۡرَىٰ يَوۡمَئِذٖ لِّلۡمُجۡرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجۡرٗا مَّحۡجُورٗا

ICDO: Sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay makikita nila ang mga anghel na katulad ng kanilang hiniling, subalit hindi upang ibigay sa kanila ang magandang balita hinggil sa Al-Jannah, kundi upang sabihin sa kanila: Ginawa ng Allah ang Al-Jannah (Hardin) bilang lugar na ipinagbabawal sa inyo.

Salas/Taron: Sa Araw na kanilang makikita ang mga anghel [sa oras ng kamatayan], – walang mabuting balita ang maihahatid ng Araw na iyon para sa mga mapaggawa ng kabuktutan. At sila [ang mga anghel] ay magsasabi: “Ipinagkait at mahirap abutin [para sa inyo ang anumang mabuti].”

Quranenc.com: Sa Araw na makikita nila ang mga anghel ay walang balitang nakagagalak sa araw na iyon para sa mga salarin at magsasabi [ang mga anghel]: “Hadlang, hinadlangan!”


23

وَقَدِمۡنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنۡ عَمَلٖ فَجَعَلۡنَٰهُ هَبَآءٗ مَّنثُورًا

ICDO: At iniharap Namin ang anuman na kanilang nagawa na kabutihan sa mga mata ng tao, at pagkatapos ay saka Namin pinawalan ng saysay, na hindi nila pakikinabangan na katulad ng mga nagkalat na mga pira-pirasong alikabok, na ito ay nakikita dahil sa liwanag ng araw na napakagaan na alikabok; sapagkat ang anumang kabutihan ay hindi mapapakinabangan sa Kabilang-Buhay maliban sa kung ito ay nabuo ng sinumang gumawa nito: ang paniniwala sa Allah at ang pagiging dalisay nito, at pagsunod sa Kanyang Sugo na si Muhammad (ﷺ).

Salas/Taron: At Aming sisiyasatin [o isasaalang-alang] ang anumang gawaing kanilang ginawa, at Aming gagawin ito na tila mga nangagkalat na alikabok.

Quranenc.com: Pupunta Kami sa anumang ginawa nila na gawain at gagawa Kami rito na alabok na ikinalat.


24

أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَنَّةِ يَوۡمَئِذٍ خَيۡرٞ مُّسۡتَقَرّٗا وَأَحۡسَنُ مَقِيلٗا

ICDO: Ang mga nasa Al-Jannah sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay higit na napakabuti ang napuntahan kaysa mga nasa Impiyerno, at napakaganda ng kanilang mga tahanan sa Al-Jannah, dahil sa kanilang ganap na kapanatagan, at ang kanilang kaligayahan ay ganap at buo na wala nang hanggan na hindi nahahaluan ng kahit na katiting na kalungkutan.

Salas/Taron: Ang mga kasamahan [o mga naninirahan] sa Paraiso sa Araw na iyon ay [nasa] isang higit na mabuting paninirahan at mabuting pahingahan.

Quranenc.com: Ang mga maninirahan sa Paraiso sa Araw na iyon ay higit na mabuti sa pinagtitigilan at higit na maganda sa pinahihingahan.


25

وَيَوۡمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلۡغَمَٰمِ وَنُزِّلَ ٱلۡمَلَـٰٓئِكَةُ تَنزِيلًا

ICDO: At ipaalaala mo, O Muhammad (ﷺ), ang Araw ng Pagkagunaw ng Daigdig na roon ay mabibiyak ang mga kalangitan, at lilitaw mula sa pagkakabiyak-biyak na ito ang mga ulap, na mga mapuputi, na mga maninipis, at ibababa ng Allah ang mga anghel sa kalangitan sa Araw na yaon, at mapalilibutan nila ang lahat ng mga nilikha sa lugar na pagtitipunan, at darating(52) ang Allah na Luwalhati sa Kanya na Kataas-Taasan upang pagpasiyahan ang paghatol sa pagitan ng Kanyang mga alipin.

(52) Ito ay angkop sa Kanyang Kamaharlikaan.

Salas/Taron: At [alalahanin] ang Araw na ang kalangitan ay mabibiyak na may [lumalabas na] mga ulap, at ang mga anghel ay pabababain, nang sunud-sunod na pagbaba.

Quranenc.com: [Banggitin] ang araw na magkakabiyak-biyak ang langit na may mga ulap at pabababain ang mga anghel sa [maramihang] pagpapababa.


26

ٱلۡمُلۡكُ يَوۡمَئِذٍ ٱلۡحَقُّ لِلرَّحۡمَٰنِۚ وَكَانَ يَوۡمًا عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ عَسِيرٗا

ICDO: At ang tunay na kaharian sa Araw na yaon ay bukod-tangi na sa Allah lamang na Pinakamahabagin at wala na sa iba, at ang Araw na yaon ay napakatindi, napakahirap para sa mga walang pananampalataya, dahil sa kanilang makakamtan na mga parusa at matinding paghihirap sa Impiyerno.

Salas/Taron: Ang tunay na paghahari [kapamahalaan] sa Araw na iyon ay para sa Mahabagin, at ito ay isang mahirap na Araw para sa mga di-naniniwala.

Quranenc.com: Ang paghahari, sa Araw na iyon, na totoo ay ukol sa Pinakamaawain. Iyon ay magiging isang Araw na mahirap laban sa mga tagatangging sumampalataya.


27

وَيَوۡمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيۡهِ يَقُولُ يَٰلَيۡتَنِي ٱتَّخَذۡتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلٗا

ICDO: At ipaalaala mo, O Muhammad (ﷺ), ang Araw ng Muling Pagkabuhay na roon ay ngangatngatin ng sinumang masama ang kanyang mga kamay bilang pagsisisi at pagdadalamhati, na kanyang sasabihin: Sana ay sumama ako sa Sugo ng Allah na si Muhammad (ﷺ), at sinunod ko siya upang sundin ang Islam bilang daan tungo sa Al-Jannah,

Salas/Taron: At sa Araw na [iyon] kakagatin ng mapaggawa ng kamalian ang kanyang mga kamay [sa panlulumo], siya ay magsasabi: “Sana ay tinahak ko ang landas ng Sugo [si Muhammad].

Quranenc.com: [Banggitin] ang araw na kakagat ang tagalabag sa katarungan sa mga kamay niya, na nagsasabi: “O kung sana ako ay tumahak kasama sa Sugo sa landas.


28

يَٰوَيۡلَتَىٰ لَيۡتَنِي لَمۡ أَتَّخِذۡ فُلَانًا خَلِيلٗا

ICDO: Na siya ay manghihinayang na kanyang sasabihin: Kapighatian sa akin, sana ay hindi ko ginawang kaibigan at minamahal siya na hindi naniwala.

Salas/Taron: Ah! Kasawian sa akin! Sana ay hindi ko itinuring ang isang ganoon(3) bilang matalik na kaibigan!

(3) Ang tinutukoy dito na fulano ay ang taong nagligaw sa kanya sa mundo

Quranenc.com: O kapighatian sa akin! Kung sana ako ay hindi gumawa kay Polano bilang isang matalik na kaibigan.


29

لَّقَدۡ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكۡرِ بَعۡدَ إِذۡ جَآءَنِيۗ وَكَانَ ٱلشَّيۡطَٰنُ لِلۡإِنسَٰنِ خَذُولٗا

ICDO: Katiyakan, inilihis ako ng kaibigan na ito mula sa Dakilang Quran pagkatapos itong dumating sa akin. At si Shaytan na isinumpa ay palagi niyang tinatakasan ang mga tao sa kanyang mga ipinapangako.

Dito sa mga talatang ito [27-29], ang babala mula sa pakikisama sa masamang kaibigan; dahil sinuman ang makikisama sa mga masamang kaibigan ay ito ang magiging sanhi sa pagpasok niya sa Impiyerno.

Salas/Taron: Katiyakan, siya ang umakay sa akin [sa pagkaligaw] mula sa pag-alaala [sa Qur’an] pagkaraang ito ay dumating sa akin. At sa tao, ang satanas ay lagi nang nang-iiwan [sa oras ng kagipitan].”

Quranenc.com: Talaga ngang nagpaligaw siya sa akin palayo sa pag-alaala matapos noong dumating ito sa akin. Laging ang demonyo sa tao ay mapagkanulo.”


30

وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَٰرَبِّ إِنَّ قَوۡمِي ٱتَّخَذُواْ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ مَهۡجُورٗا

ICDO: At sinabi ng Sugo bilang pagsusumbong sa ginawa ng kanyang sambayanan: O aking Rabb na Tagapaglikha! Katiyakan, ang aking sambayanan ay tinalikdan nila ang Quran na ito at hindi nila pinahalagahan, na matindi ang kanilang pagtalikod dito, at pag-iwas sa pag-uunawa nito at pagsasapamuhay nito at pagpaparating ng mensahe nito.

Dito sa talatang ito ang matinding babala sa sinumang tinalikuran ang Dakilang Quran at hindi na sinusunod.

Salas/Taron: At ang Sugo [si Muhammad] ay nagsabi: “O aking Panginoon, katotohanan ang aking mga mamamayan ay nagturing dito sa Qur’an bilang isang [bagay na] iniiwan [o walang halaga].”

Quranenc.com: Nagsabi ang Sugo: “O Panginoon ko, tunay na ang mga kababayan ko ay gumawa sa Qur’ān na ito bilang isang isinasaisang-tabi.”


31

وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّٗا مِّنَ ٱلۡمُجۡرِمِينَۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيٗا وَنَصِيرٗا

ICDO: At kung paano Namin ginawa sa iyo, O Muhammad (ﷺ), na ang iyong kalaban ay mula sa mga masasama sa iyong sambayanan ay ganoon din Namin ginawa ang kalaban ng sinumang Propeta na magmula sa kanilang sambayanan, na kung kaya, magtiis ka katulad ng pagtitiis nila. At sapat na ang iyong Rabb na Tagapaglikha bilang Tagapaggabay at Tagapagturo na naging tagatulong sa iyo laban sa iyong mga kalaban.

At narito sa talatang ito ang pampalubag-loob sa Propeta ng Allah na si Muhammad (ﷺ).

Salas/Taron: At [tulad ng iyong mga kaaway O Muhammad] ganyan din Namin ginawa sa bawa’t propeta ang isang kaaway mula sa mga taong mapaggawa ng kabuktutan. Subali’t sapat na ang iyong Panginoon bilang Tagapagpatnubay at Tagapagtangkilik.

Quranenc.com: Gayon nagtalaga Kami para sa bawat propeta ng kaaway kabilang sa mga salarin. Nakasapat ang Panginoon mo bilang isang tagapagpatnubay at isang mapag-adya.


32

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوۡلَا نُزِّلَ عَلَيۡهِ ٱلۡقُرۡءَانُ جُمۡلَةٗ وَٰحِدَةٗۚ كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِۦ فُؤَادَكَۖ وَرَتَّلۡنَٰهُ تَرۡتِيلٗا

ICDO: At sinabi ng mga yaong di-naniniwala: Bakit hindi na lang ipinahayag nang minsanan ang Dakilang Quran kay Muhammad (ﷺ) na katulad ng Tawrah, Injeel at saka Zabour? Sinabi ng Allah: Ganoon Namin ipinahayag sa iyo, O Muhammad (ﷺ), ang Dakilang Quran nang hindi minsanan (baha-bahagi); upang patibayin ang iyong puso at upang maragdagan ang iyong kapanatagan na maintindihan at makakayanan mong sundin, at ito ay Aming ipinahayag sa iyo nang pakaunti-kaunti, nang yugtu-yugto.

Salas/Taron: At yaong mga di-naniniwala ay nagsasabi: “Bakit hindi ibinaba [o ipinahayag] ang buong Qur’an sa kanya nang minsanan?” [Aming binigyan ng agwat ang pagpapahayag sapagka’t] Ganyan Namin pinatatatag sa pamamagitan nito ang iyong puso. At Aming nilagyan ng agwat [ang pagbigkas] nito nang natatanging [pagbigkas].

Quranenc.com: Nagsabi ang mga tumangging sumampalataya: “Bakit nga ba hindi ibinaba sa kanya ang Qur’ān nang iisang kabuuan?” Gayon nga upang magpatatag Kami sa puso mo sa pamamagitan niyon. Bumigkas Kami rito nang [unti-unting] pagbigkas.


33

وَلَا يَأۡتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئۡنَٰكَ بِٱلۡحَقِّ وَأَحۡسَنَ تَفۡسِيرًا

ICDO: At walang anumang dinala sa iyo, O Muhammad (ﷺ), ng mga di-naniniwala na katwiran o hindi kaya ay panlilinlang kundi naghayag rin Kami sa iyo, O Muhammad (ﷺ), ng kasagutan na makatotohanan at sa pinakamagandang kapaliwanagan.

Salas/Taron: At sila ay hindi lumalapit sa iyo na may dalang paghahalintulad [o pagtatalo] maliban na Aming dalhin sa iyo ang katotohanan at mahusay na pagpapaliwanag.

Quranenc.com: Wala silang inihahatid sa iyo na isang paghahalintulad malibang nagdala Kami sa iyo ng katotohanan at higit na maganda sa pagpapaliwanag.


34

ٱلَّذِينَ يُحۡشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمۡ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُوْلَـٰٓئِكَ شَرّٞ مَّكَانٗا وَأَضَلُّ سَبِيلٗا

ICDO: Sila na mga di-naniwala ay kakaladkarin mula sa kanilang mga noo tungo sa Impiyernong-Apoy, at sila ang pinakasama sa lahat ng tao na patutunguhan, at pinakamalayo sa Daan ng Katotohanan.

Salas/Taron: Yaong mga titipunin sa Impiyerno [na nakasubsob] sa kanilang mga mukha – sila yaong nasa pinakamasamang kalagayan, at pinakamalayong pagkaligaw ng landas.

Quranenc.com: Ang mga titipunin [na nakasubsob] sa mga mukha nila patungo sa Impiyerno, ang mga iyon ay higit na masama sa lugar at higit na ligaw sa landas.


35

وَلَقَدۡ ءَاتَيۡنَا مُوسَى ٱلۡكِتَٰبَ وَجَعَلۡنَا مَعَهُۥٓ أَخَاهُ هَٰرُونَ وَزِيرٗا

ICDO: At katiyakan, ipinagkaloob Namin kay Mousa ang Tawrah at ginawa Namin bilang kasama niya ang kanyang kapatid na si Haroun bilang kaagapay.

Salas/Taron: At katiyakan, Aming ipinagkaloob kay Moises ang Kasulatan [Torah], at Aming itinalaga para sa kanya ang kanyang kapatid na si Aaron bilang isang tagapag-alalay.

Quranenc.com: Talaga ngang nagbigay Kami kay Moises ng kasulatan at gumawa Kami kasama sa kanya ng kapatid niyang si Aaron bilang isang katuwang.


36

فَقُلۡنَا ٱذۡهَبَآ إِلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَا فَدَمَّرۡنَٰهُمۡ تَدۡمِيرٗا

ICDO: At sinabi Namin sa kanilang dalawa: Magtungo kayo kay Fir`awn at sa kanyang sambayanan, na hindi pinaniwalaan ang mga palatandaan ng Aking pagiging Tagapaglikha, Tagapagtustos ng pangangailangan at sa Aking pagiging karapatan at bukod-tanging sinasamba, at nagtungo silang dalawa, at hinikayat nila sila tungo sa paniniwala sa Allah at pagsunod sa Kanya at di-pagsamba ng iba bukod sa Kanya, subalit pinasinungalingan nila sila, na kung kaya pinuksa Namin sila nang matinding pagkapuksa.

Salas/Taron: Kaya Aming sinabi [sa kanila]: “Kayo ay kapwa magtungo sa mga mamamayang nagsipagtakwil sa Aming ayaat [mga babala].” Pagkaraan, sila ay Aming winasak nang [ganap na] pagkawasak.

Quranenc.com: Kaya nagsabi Kami: “Pumunta kayong dalawa sa mga taong nagpasinungaling sa mga tanda Namin.” Kaya winasak Namin sila nang [lubusang] pagwasak.


37

وَقَوۡمَ نُوحٖ لَّمَّا كَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغۡرَقۡنَٰهُمۡ وَجَعَلۡنَٰهُمۡ لِلنَّاسِ ءَايَةٗۖ وَأَعۡتَدۡنَا لِلظَّـٰلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمٗا

ICDO: At nilunod Namin sa pamamagitan ng delubyo (o dakilang baha) ang sambayanan ni Nuh noong tinanggihan nila si Nuh. At sa sinumang hindi naniwala sa Sugo ng Allah ay katiyakang hindi rin naniwala sa lahat ng mga Sugo. At ginawa Namin ang kanilang pagkalunod bilang aral sa sangkatauhan, at inihanda Namin sa kanila sa Kabilang-Buhay ang masidhing kaparusahan, at sa sinumang sumunod sa kanilang daan na pagtanggi at di-paniniwala.

Salas/Taron: At ang mga mamamayan ni Noah, nang sila ay nagsipagtakwil sa mga sugo, sila ay Aming nilunod, at sila ay Aming ginawa bilang ayaat [babala o aral] para sa sangkatauhan. At Aming inihanda ang mahapding parusa para sa mga mapaggawa ng kamalian.

Quranenc.com: Ang mga tao ni Noe, noong nagpasinungaling sila sa mga sugo, ay nilunod Namin at ginawa Namin sila para sa mga tao bilang isang tanda. Naglaan Kami para sa mga tagalabag sa katarungan ng isang pagdurusang masakit.


38

وَعَادٗا وَثَمُودَاْ وَأَصۡحَٰبَ ٱلرَّسِّ وَقُرُونَۢا بَيۡنَ ذَٰلِكَ كَثِيرٗا

ICDO: At pinuksa Namin ang lahi ni `Ad na sambayanan ni Hud, at lahi ni Thamoud na sambayanan ni Saleh, at sa sambayanan na nanirahan sa mga bukal ng Ar-Rass, at ang marami pang sambayanan sa pagitan ng sambayanan ni Nuh, ni `ad, ni Thamud at saka sa mga nanirahan sa mga bukal ng Ar-Rass na walang sinuman ang nakaaalam sa kanila bukod sa Allah.

Salas/Taron: At [Aming winasak] ang [mga mamamayan ng] ‘Aad at [mga Tribu ng] Thamud, at ang mga naninirahang mamamayan ng Ar-Rass, at maraming salinlahi [o henerasyon] sa kanilang mga pagitan.

Quranenc.com: [Nagpahamak Kami] sa `Ād, Thamūd, mga kasama ng balon, at sa maraming salinlahi sa pagitan niyon.


39

وَكُلّٗا ضَرَبۡنَا لَهُ ٱلۡأَمۡثَٰلَۖ وَكُلّٗا تَبَّرۡنَا تَتۡبِيرٗا

ICDO: At lahat ng mga sambayanan ay nilinaw Namin sa kanila ang mga katibayan at ipinakita Namin sa kanila ang mga palatandaan, inalis Namin sa kanila ang anuman na maaari nilang ikakatwiran para tumanggi, gayunpaman ay hindi pa rin sila naniwala, na kung kaya, pinuksa Namin sila ng parusa na matinding pagkapuksa.

Salas/Taron: At bawa’t isa [sa kanila] ay Aming inilahad ang paghahalintulad [bilang babala] at bawa’t isa [sa kanila] ay Aming winasak nang [ganap na] pagkawasak.

Quranenc.com: Sa bawat isa ay gumawa Kami ng mga paghahalimbawa at sa bawat isa ay dumurog Kami nang [lubos na] pagdurog.


40

وَلَقَدۡ أَتَوۡاْ عَلَى ٱلۡقَرۡيَةِ ٱلَّتِيٓ أُمۡطِرَتۡ مَطَرَ ٱلسَّوۡءِۚ أَفَلَمۡ يَكُونُواْ يَرَوۡنَهَاۚ بَلۡ كَانُواْ لَا يَرۡجُونَ نُشُورٗا

ICDO: Katiyakan, ang mga walang pananampalataya na taga-Makkah ay dumaraan sila sa kanilang paglalakbay sa bayan ng sambayanan ni Lut na ito ay bayan ng Sadom (Sodom), na kung saan, pinuksa Namin sila sa pamamagitan ng pag-ulan ng mga bato mula sa kalangitan, subalit ito ay hindi nagiging aral sa kanila, sa halip ay hindi pa rin sila naniniwala na mayroong Muling Pagkabuhay na kung saan sila ay pagbabayarin doon.

Salas/Taron: 40. At katiyakan kanilang nararaanan ang bayan [ni Propeta Lot] na pinaulanan ng ulan ng kasamaan [mga bato]. Kaya, hindi ba nila nakita [ang bakas ng pangyayaring] ito? Nguni’t! sila ay hindi umaasa sa Pagkabuhay na Muli.

Quranenc.com: Talaga ngang pumunta sila sa pamayanan na pinaulanan ng ulan ng kasagwaan. Kaya hindi ba dati sila nakakikita niyon? Bagkus sila dati ay hindi nag-aasam sa pagbubuhay.


41

وَإِذَا رَأَوۡكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا

ICDO: At kapag nakita ka nila na mga walang pananampalataya, O Muhammad (ﷺ), ay kukutyain ka nila na kanilang sinasabi: Siya ba ang nag-aangkin na ang Allah ay ipinadala siya sa atin bilang Sugo?

Salas/Taron: At kapag ikaw [O Muhammad] ay kanilang nakita, sila ay nakikitungo sa iyo sa [paraang may] panunuya [na nagsasabing]: “Ito ba ang isang ipinadala ng Allah bilang Sugo?”

Quranenc.com: Kapag nakakita sila sa iyo, wala silang ginagawa sa iyo kundi pangungutya, [na nagsasabi]: “Ito ba ang ipinadala ni Allāh bilang isang sugo?


42

إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنۡ ءَالِهَتِنَا لَوۡلَآ أَن صَبَرۡنَا عَلَيۡهَاۚ وَسَوۡفَ يَعۡلَمُونَ حِينَ يَرَوۡنَ ٱلۡعَذَابَ مَنۡ أَضَلُّ سَبِيلًا

ICDO: Na sa katunayan, ay halos maialis niya tayo mula sa pagsamba sa mga rebulto dahil sa tindi ng kanyang katibayan at kanyang paglilinaw, kung hindi lang tayo naging matatag sa pagsamba rito, subalit walang pag-aalinlangan, mababatid nila sa oras na makita nila ang parusa kung sino ang karapat-dapat para rito; kung sino ang naligaw sa kanyang Deen (o Relihiyon), sila ba o si Muhammad (ﷺ)?

Salas/Taron: “Halos nagawa niyang mailayo tayo mula sa ating mga diyos, kung hindi lamang tayo naging matiisin sa [pagsamba sa] kanila!” Nguni’t kanilang mapag-aalaman, kapag kanilang makikita ang parusa, kung sino ang higit na napalayo mula sa [tamang] landas!

Quranenc.com: Tunay na halos talagang magpapaligaw siya sa atin palayo sa mga diyos natin kung hindi dahil nagtiis tayo sa mga ito.” Malalaman nila kapag nakikita na nila ang pagdurusa kung sino ang higit na ligaw sa landas.


43

أَرَءَيۡتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيۡهِ وَكِيلًا

ICDO: Napagmasdan mo ba, O Muhammad (ﷺ), na may pagkamangha, siya na itinuring niya ang kanyang sarili bilang ilah (diyos na sinasamba) dahil sa sinunod niya ang kanyang sariling kagustuhan na katulad ng pagsunod sa Allah, na sa ganitong kaparaanan ay ipinantay niya ang kanyang sarili sa Allah? Kaya mo ba siyang pangalagaan hanggang sa maibabalik mo siya sa tunay na paniniwala?

Salas/Taron: Hindi mo ba nakita [O Muhammad] ang isang taong nagturing sa kanyang sariling pagnanasa bilang kanyang diyos? Kung gayon, ikaw ba ay magiging kanyang wakil [tagapangasiwa]?

Quranenc.com: Nakita mo ba ang ginawa niyang diyos niya ay ang pithaya niya? Kaya ikaw ba sa kanya ay magiging isang katiwala?


44

أَمۡ تَحۡسَبُ أَنَّ أَكۡثَرَهُمۡ يَسۡمَعُونَ أَوۡ يَعۡقِلُونَۚ إِنۡ هُمۡ إِلَّا كَٱلۡأَنۡعَٰمِ بَلۡ هُمۡ أَضَلُّ سَبِيلًا

ICDO: O hindi kaya ay iniisip mo ba na karamihan sa kanila ay pinakikinggan ang mga talata ng Allah upang intindihin, o hindi kaya ay naiintindihan ba nila ang niloloob nito? Sila ay walang katulad kundi mga hayop na wala silang pakinabang sa anuman na kanilang naririnig o hindi kaya ay mas ligaw pa sila kaysa sa mga hayop.

Salas/Taron: O inaakala mo ba na ang karamihan sa kanila ay nakaririnig o nakauunawa? Katotohanang hindi, bagkus sila ay tulad ng mga hayop; sa halip, sila ay higit [pang] nangaligaw ng landas [kaysa sa mga hayop].

Quranenc.com: O nag-aakala ka na ang higit na marami sa kanila ay dumidinig o umuunawa? Walang iba sila kundi gaya ng mga hayupan, bagkus sila ay higit na ligaw sa landas.


45

أَلَمۡ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيۡفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوۡ شَآءَ لَجَعَلَهُۥ سَاكِنٗا ثُمَّ جَعَلۡنَا ٱلشَّمۡسَ عَلَيۡهِ دَلِيلٗا

ICDO: Hindi mo ba nakikita kung paano pinahahaba ng Allah ang lilim mula sa pagkasikat ng fajr hanggang sa pagsikat ng araw? Kung ninais Niya na mangyari ay ginawa na Niyang nanatili na hindi na mawawala dahil sa pagsikat ng araw,

Salas/Taron: Hindi mo ba nakikita ang iyong Panginoon kung paano Niya pahabain ang anino? At kung Kanyang naisin, magagawa Niyang ito ay [manatiling] nakatinag [di-gumalaw]. Pagkaraan, Aming ginawa ang araw para rito bilang [pananda] panuntunan(4) [nito],

(4) Pagkatapos sumikat ang araw, ang anino ay unti-unting naglalaho, at sa tanghalian ito ay ganap nang naglaho at muling lilitaw sa hapon sa sandaling bumababa ang araw, kaya kung walang sikat ng araw, ay walang lilitaw na anino.

Quranenc.com: Hindi ka ba nagsaalang-alang sa Panginoon mo kung papaano Siya bumanat ng anino? Kung sakaling niloob Niya ay talaga sanang ginawa Niya ito na nakatigil. Pagkatapos ay ginawa ang araw bilang isang pahiwatig dito.


46

ثُمَّ قَبَضۡنَٰهُ إِلَيۡنَا قَبۡضٗا يَسِيرٗا

ICDO: Pagkatapos ay ginawa Niya ang araw bilang tanda sa kalagayan ng lilim na ito, pagkatapos ito ay paunti-unting nawawala sa tuwing tumataas ang araw. At ito ay mga palatandaan sa kapangyarihan ng Allah at sa Kanyang Kadakilaan na Siya lamang ang may karapatang sambahin.

Salas/Taron: Pagkaraan ay Aming babawiin ito [pabalik] sa Amin – isang marahang [nakakubling] pagbawi.(5)

(5) At ito ay nagaganap kapag ang araw ay nasa katanghaliang tapat. Sa ibang tafsir, ganito ang pagkakasalin, “Pagkaraan ay Aming hahawakan ito [sa Kamay] para sa isang maikling paghawak.[Sahih International English Translation].” O ang iba naman ay ganito, “Pagkaraan ay Amin itong ikinubli sa Amin nang marahang pagkubli.” [Ang pangyayaring ito ay nagaganap sa sandaling ang araw ay nasa katanghaliang tapat.

Quranenc.com: Pagkatapos ay humawak Kami rito patungo sa Amin nang isang madaliang paghawak.


47

وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيۡلَ لِبَاسٗا وَٱلنَّوۡمَ سُبَاتٗا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورٗا

ICDO: At ang Allah ay Siya ang gumawa sa inyo ng gabi upang pantakip sa inyo ang kadiliman nito na katulad ng damit, at ginawa Niya ang inyong pagtulog bilang pamamahinga ng inyong katawan, at ginawa Niya sa inyo ang araw upang kayo ay kumalat sa kalupaan at hanapin ang inyong kabuhayan.

Salas/Taron: At Siya ang gumawa ng gabi para sa inyo bilang saplot [o takip], at pagtulog [bilang pamamaraan] ng pamamahinga, at [Siya ang] gumawa ng araw [bilang] pagbangon.(6)

(6) Pagbangon para sa mga gawain at paghahanapbuhay.

Quranenc.com: Siya ang gumawa para sa inyo ng gabi bilang kasuutan at ng pagtulog bilang pamamahinga, at gumawa ng maghapon bilang pagbuhay.


48

وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَرۡسَلَ ٱلرِّيَٰحَ بُشۡرَۢا بَيۡنَ يَدَيۡ رَحۡمَتِهِۦۚ وَأَنزَلۡنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ طَهُورٗا

ICDO: At Siya ang nagpadala ng hangin na dala-dala nito ang ulap, na ibinabalita nito ang magandang balita hinggil sa ulan bilang Awa mula sa Allah, at ibinaba Namin mula sa kalangitan ang dalisay na tubig bilang paglilinis;

Salas/Taron: At Siya ang nagpadala ng mga hangin bilang [pahiwatig ng] magandang balita, bago ang Kanyang habag [o pagpatak ng ulan]; at Aming ibinaba ang malinis na tubig mula sa langit.

Quranenc.com: Siya ang nagsugo ng mga hangin bilang balitang nakagagalak bago ng awa Niya. Nagbaba mula sa langit ng tubig na naipandadalisay,


49

لِّنُحۡـِۧيَ بِهِۦ بَلۡدَةٗ مَّيۡتٗا وَنُسۡقِيَهُۥ مِمَّا خَلَقۡنَآ أَنۡعَٰمٗا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرٗا

ICDO: Upang sumibol sa pamamagitan nito ang mga pananim sa lugar na walang mga pananim, at binubuhay nito ang kalupaan na tuyot, at ibinubuhos Namin ang tubig at pinaiinom Namin ang maraming mga hayop at mga tao.

Salas/Taron: Upang Aming bigyang-buhay sa pamamagitan nito ang lupang [dati ay] tigang, at Aming ibinigay ito bilang inumin sa Aming napakaraming nilikhang mga hayop at tao.

Quranenc.com: upang magbigay-buhay Kami sa pamamagitan niyon sa isang bayang patay at magpainom Kami niyon sa kabilang sa nilikha Namin na maraming hayupan at tao.


50

وَلَقَدۡ صَرَّفۡنَٰهُ بَيۡنَهُمۡ لِيَذَّكَّرُواْ فَأَبَىٰٓ أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورٗا

ICDO: At katiyakan, ibinaba Namin ang ulan sa kalupaan at pinagbabaha-bahagi; upang makaalaala ang yaong pinadalhan ng ulan sa Biyaya ng Allah sa kanila at tatanaw sila ng utang na loob, at makaalaala rin ang yaong hindi inabutan ng ulan at kaagad na humingi ng kapatawaran sa Allah upang sila ay kaawaan at pagkalooban ng ulan. Subalit tumanggi ang karamihan sa mga tao at binalewala ang Aming mga biyaya sa kanila na katulad ng pagsasabi ng iba: Nagkaroon ng ulan sa amin dahil sa ganito at ganoong bituin.

Salas/Taron: At katiyakan, Aming ipinamahagi ito [ang ulan o tubig] sa kanila upang sakali sila ay mapaalalahanan [tungkol sa pagpapala ng Allah], nguni’t [sa kabila nito] karamihan sa mga tao ay tumatanggi maliban sa kawalang pasasalamat.

Quranenc.com: Talaga ngang nagsari-sari Kami nito sa pagitan nila upang mapaalalahanan sila ngunit tumutol ang higit na marami sa mga tao [sa anuman] maliban sa kawalang-pasasalamat.


51

وَلَوۡ شِئۡنَا لَبَعَثۡنَا فِي كُلِّ قَرۡيَةٖ نَّذِيرٗا

ICDO: At kung gugustuhin Namin ay magpapadala Kami sa bawat bayan ng tagababala, upang hikayatin sila tungo sa paniniwala sa Allah at babalaan sila sa parusa ng Allah, subalit ginawa ka Namin, O Muhammad (ﷺ), na Sugo para sa lahat ng sangkatauhan sa daigdig, at inutusan ka Namin na iparating ang Dakilang Quran na ito sa kanila,

Salas/Taron: At kung Aming naisin, maaari Naming palitawin sa bawa’t bayan ang isang tagapagbabala.

Quranenc.com: Kung sakaling niloob Namin ay talaga sanang nagpadala Kami sa bawat pamayanan ng isang tagapagbabala.


52

فَلَا تُطِعِ ٱلۡكَٰفِرِينَ وَجَٰهِدۡهُم بِهِۦ جِهَادٗا كَبِيرٗا

ICDO: Na kung kaya, huwag mong sundin ang mga walang pananampalataya para iwan ang kahit na anumang ipinag-utos sa iyo, sa halip ay magpunyagi ka sa pagpaparating ng mensahe, at ganap mong iparating ang mensahe ng Dakilang Quran na ito sa mga walang pananampalataya bilang malaking Jihad, na walang anumang kapaguran.

Salas/Taron: Kaya huwag sumunod sa mga di-naniniwala, bagkus makipaglaban sa kanila nang buong kagitingang pakikipaglaban.

Quranenc.com: Kaya huwag kang tumalima sa mga tagatangging sumampalataya at makibaka ka sa kanila nang pakikibakang malaki.


53

۞وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلۡبَحۡرَيۡنِ هَٰذَا عَذۡبٞ فُرَاتٞ وَهَٰذَا مِلۡحٌ أُجَاجٞ وَجَعَلَ بَيۡنَهُمَا بَرۡزَخٗا وَحِجۡرٗا مَّحۡجُورٗا

ICDO: At ang Allah, pinagsanga Niya ang dalawang karagatan: ang tabang na maaaring inumin at ang maalat na matindi ang pagkaalat nito, at gumawa rin siya ng harang sa pagitan ng bawat isa nito na hindi masisira ang isa’t isa, at hindi ito maghahalo sa isa’t isa.

Salas/Taron: At Siya ang nagpakawala [nang magkasabay] sa dalawang dagat [dalawang uri ng tubig], isang kasiya-siya(7) at malinis, at isang maalat at mapakla; at Kanyang inilagay sa pagitan ng mga ito [ng dalawang uri ng tubig] ang isang harang at isang sagkang pumipigil.

(7) Ang ibig sabihin ay nakagiginhawa, masarap at mainam na inumin.

Quranenc.com: Siya ang nagpadikit sa dalawang dagat: itong isa ay naiinom na matamis at itong isa pa ay maalat na mapait. Naglagay Siya sa pagitan ng dalawang ito ng isang harang at isang hadlang na inihadlang.


54

وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلۡمَآءِ بَشَرٗا فَجَعَلَهُۥ نَسَبٗا وَصِهۡرٗاۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرٗا

ICDO: At Siya ang Lumikha mula sa semilya ng lalaki at babae ng kanilang lahi na mga kalalakihan at mga kababaihan, at lumago sa pamamagitan nito ang kanilang lahi na magkakaanak at sa pamamagitan ng pagpapakasal sa isa’t isa. At ang Allah na iyong Rabb ay Qadeer – Ganap na Makapangyarihan sa paglikha ng anumang Kanyang nais.

Salas/Taron: At Siya ang lumikha sa tao mula sa tubig [semilya], at ginawa siyang [isang kamag-anak sa pamamagitan ng] angkan at pag-aasawa. At ang iyong Panginoon ay may Ganap na Kakayahan [hinggil sa paglikha].

Quranenc.com: Siya ang lumikha mula sa tubig ng isang tao at gumawa rito ng kamag-anakan sa angkan at kamag-anak sa pag-aasawa. Laging ang Panginoon mo ay May-kakayahan.


55

وَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمۡ وَلَا يَضُرُّهُمۡۗ وَكَانَ ٱلۡكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِۦ ظَهِيرٗا

ICDO: At kahit na ganito na kalinaw ang mga palatandaan sa kapangyarihan ng Allah at sa Kanyang Biyaya sa Kanyang nilikha ay sumasamba pa rin ang mga di-naniniwala ng iba bukod sa Allah na walang anuman silang mapapakinabangan kapag ito ay kanilang sinamba, at hindi sila mapapahamak kapag iniwasan nila ang pagsamba sa mga ito, na kung kaya, ang tumatanggi ay tumutulong kay Shaytan laban sa kanyang Rabb na Tagapaglikha sa pamamagitan ng pagsamba niya ng iba bukod sa Allah, at paglantad niya ng kanyang paglabag.

Salas/Taron: At sila ay sumasamba sa iba bukod sa Allah, na walang nagagawang pakinabang sa kanila o pinsala sa kanila; at ang taong di-naniniwala ay lagi nang alalay [ng satanas] laban sa kanyang Panginoon,

Quranenc.com: Sumasamba sila bukod pa kay Allāh sa hindi nakapagpapakinabang sa kanila at hindi nakapipinsala sa kanila. Laging ang tagatangging sumampalataya ay laban sa Panginoon niya, tagapagtaguyod [ng demonyo].


56

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا مُبَشِّرٗا وَنَذِيرٗا

ICDO: At hindi ka Namin ipinadala, O Muhammad (ﷺ), kundi bilang magandang balita sa mga mananampalataya hinggil sa Hardin (Al-Jannah) at babala sa mga hindi naniwala hinggil sa Impiyerno.

Salas/Taron: At ikaw ay hindi Namin ipinadala [O Muhammad] maliban bilang tagapaghatid ng magandang balita at isang tagapagbabala.

Quranenc.com: Hindi Kami nagsugo sa iyo kundi bilang isang tagapagbalita ng nakagagalak at isang tagapagbabala.


57

قُلۡ مَآ أَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ أَجۡرٍ إِلَّا مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلٗا

ICDO: Sabihin mo sa kanila: Hindi ako humihingi ng anumang kabayaran bilang kapalit ng aking pagpaparating ng mensahe, subalit ang sinuman ang nagnais na mapatnubayan at sumunod sa Daan ng Katotohanan tungo sa kanyang Rabb na Tagapaglikha, at siya ay gumasta alang-alang sa kaluguran ng Allah, ay hindi ko siya pipilitin, subalit ito ay higit na nakabubuti sa inyong mga sarili.

Salas/Taron: Sabihin: “Ako ay walang hinihiling na anumang kabayaran sa inyo para rito – maliban na sinumang magnais ay maaaring tumahak ng Landas [tungo] sa kanyang Panginoon.”

Quranenc.com: Sabihin mo: “Hindi ako nanghihingi sa inyo para rito ng anumang pabuya – maliban sa sinumang lumuob na gumawa patungo sa Panginoon niya ng isang landas.”


58

وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱلۡحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحۡ بِحَمۡدِهِۦۚ وَكَفَىٰ بِهِۦ بِذُنُوبِ عِبَادِهِۦ خَبِيرًا

ICDO: At ipaubaya mo ang iyong sarili sa Allah na Tunay at Walang-Hanggang Buhay na hindi namamatay, at purihin mo at ilayo mo sa anumang mga katangian na may kakulangan at hindi angkop sa Kanyang Kamaharlikaan. At sapat na ang Allah bilang Khabeer – Ganap ang Kanyang Kagalingan na Nakababatid sa kasalanan ng Kanyang nilikha at walang anuman ang naililihim sa Kanya, at ayon dito sila ay huhukuman at pagbabayarin.

Salas/Taron: At magtiwala sa [Allah na] Laging Nanatiling Buhay [di-namamatay], at Siya ay iyong luwahatiin ng Kanyang mga Papuri, at Siya ay Sapat na bilang Lubos na Nakababatid ng mga kasalanan ng Kanyang mga alipin;

Quranenc.com: Manalig ka sa Buhay na hindi namamatay at magluwalhati ka kalakip ng papuri sa Kanya. Nakasapat Siya sa mga pagkakasala ng mga lingkod Niya bilang isang nakababatid.


59

ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَمَا بَيۡنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٖ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِۖ ٱلرَّحۡمَٰنُ فَسۡـَٔلۡ بِهِۦ خَبِيرٗا

ICDO: Ang Allah ay Siyang Lumikha ng mga kalangitan at kalupaan at ang anuman na nasa pagitan nito sa loob ng anim na araw, pagkatapos ay pumaroon sa ibabaw ng Kanyang `Arsh sa pamamaraan na angkop sa Kanyang Kamaharlikaan, na Siya ay Ar-Rahman – Pinakamahabagin!

Na kung kaya, magtanong ka sa Kanya, O Muhammad (ﷺ), dahil Siya ay Khabeer – Ganap ang Kanyang Kagalingan na Pinakadalubhasa na Ganap na Nababatid Niya ang Kanyang mga Katangian, Kadakilaan, Kamaharlikaan at Kataas-Taasan.

Salas/Taron: Na Siyang lumikha ng mga kalangitan at kalupaan at ng anumang nasa pagitan ng dalawang ito sa loob ng anim na araw. Pagkaraan, Siya ay pumaitaas sa Trono – ang Mahabagin. Kaya, ikaw [O Muhammad] ay magtanong tungkol sa Kanya, [Siya ay] Isang Maalam [ng lahat ng bagay].

Quranenc.com: [Siya] ang lumikha sa mga langit at lupa at anumang nasa pagitan ng mga ito sa anim na araw, pagkatapos ay lumuklok Siya sa Trono. [Siya] ang Napakamaawain, kaya humiling ka sa Kanya bilang isang nakababatid.


60

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسۡجُدُواْۤ لِلرَّحۡمَٰنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحۡمَٰنُ أَنَسۡجُدُ لِمَا تَأۡمُرُنَا وَزَادَهُمۡ نُفُورٗا۩

ICDO: Kapag sinabi sa mga walang pananampalataya: Magpatirapa kayo sa Kanya na Pinakamahabaging Allah at sambahin ninyo Siya, kanilang sasabihin: Hindi namin kilala ang Pinakamahabagin, magpapatirapa ba kami dahil sa inutusan mo lamang kaming magpatirapa sa Kanya upang sundin ang iyong nais? At walang naidagdag sa kanila ang pag-utos na pagpatirapa sa Pinakamahabaging Allah, kundi higit pa na paglayo sa paniniwala at higit na pagtanggi rito.

Salas/Taron: At kapag ito ay sinabi sa kanila: “Magpatirapa kayo sa Mahabagin [Allah].” Sila ay nagsasabi: “At ano ang Mahabagin? Kami ba ay nararapat na magpapatirapa sa Kanya na iyong ipinag-uutos sa amin?” At ito ay nakadaragdag lamang sa kanila ng [higit pang] pagtutol [paghihimagsik].

Quranenc.com: Kapag sinabi sa kanila: “Magpatirapa kayo sa Napakamaawain,” nagsasabi sila: “Ano ang Napakamaawain? Magpapatirapa ba kami sa ipinag-uutos mo sa amin?” Nakadagdag ito sa kanila ng pag-ayaw.


61

تَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجٗا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَٰجٗا وَقَمَرٗا مُّنِيرٗا

ICDO: Napakadakila ang mga Biyaya ng Allah na Pinakamahabagin, Napakasagana ng Kanyang Kabutihan, na ginawa Niya sa kalangitan ang mga dakilang bituin na nasa mga lugar nito, at ginawa Niya roon ang araw na nagbibigay ng liwanag at ang buwan na nagniningning.

Salas/Taron: Ang pagpapala ay sa Kanya na naglagay sa kalangitan ng mga naglalakihang mga bituin, at naglagay doon ng [nagliliyab na] lampara [ito ang araw], at maningning na buwan.

Quranenc.com: Napakamapagpala ang gumawa sa langit ng mga pulutong ng bituin at gumawa roon ng sulo at isang buwang tagabigay-liwanag.


62

وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ خِلۡفَةٗ لِّمَنۡ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوۡ أَرَادَ شُكُورٗا

ICDO: Siya at Siya lamang ang gumawa ng gabi at araw na nagpapalitan sa isa’t isa, na ito ay para sa sinumang magnais na magkaroon ng aral mula rito bilang paniniwala sa Tagapangisawa na lumikha nito, o hindi kaya sa sinumang magnais na tatanaw ng utang na loob sa Allah sa Kanyang mga Biyaya at mga palatandaan.

Salas/Taron: At Siya ang gumawa ng gabi at ng araw na nagsasalit-salitan, para sa sinumang nagnanasang makaalala o nagnanasang magpasalamat.

Quranenc.com: Siya ang gumawa sa gabi at maghapon na magkasalitan para sa sinumang nagnais na makapag-alaala o nagnais ng pasasalamat.


63

وَعِبَادُ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمۡشُونَ عَلَى ٱلۡأَرۡضِ هَوۡنٗا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلۡجَٰهِلُونَ قَالُواْ سَلَٰمٗا

ICDO: Ang mga alipin ng Pinakamahabaging Allah na mga mabubuti ay naglalakad sila sa kalupaan nang malumanay at mga nagpapakumbaba, at kapag nakipag-usap sa kanila ang mga mangmang bilang pangungutya ay tutugunan nila sila ng mabuting salita, at makikipag-usap sila sa kanila ng pakikipag-usap na ligtas sila sa anumang kasalanan, at sa pagtugon ng kamangmangan ng isa pang kamangmangan.

Salas/Taron: At ang mga alipin ng Mahabagin ay yaong mga nagsisilakad sa kalupaan ng maayos [marangal at walang pagmamalaki], at kapag ang isang mangmang ay mangusap sa kanila [nang marahas], sila ay nagsasabi ng [mahinahong salita ng] kapayapaan.(8)

(8) Ang tinutukoy na salitang kapayapaan dito ay ukol sa mga pananalitang walang halong kasamaan, at di kaaya-aya.

Quranenc.com: Ang mga lingkod ng Napakamaawain ay ang mga naglalakad sa lupa sa kahinahunan at kapag kumausap sa kanila ang mga mangmang ay nagsasabi sila ng kapayapaan.


64

وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمۡ سُجَّدٗا وَقِيَٰمٗا

ICDO: At yaong nagsasagawa ng pagsamba sa gabi na dalisay ang kanilang layunin na para lamang sa Allah na kanilang Rabb na Tagapaglikha ang kanilang ginagawa, na sila ay mga nagpapakumbaba sa Allah sa pagpapatirapa at pagtatayo.

Salas/Taron: At yaong mga gumugugol sa [bahaging oras ng] gabi sa kanilang Panginoon, nagpapatirapa at tumitindig [sa pagdarasal].(9)

(9) Sinabi ni Ibn Abbas: “Sinuman ang nagsagawa ng dalawang Rak’at o higit pa pagkatapos ng Salatul Isha, ito ay ituturing na katulad ng mga nabanggit sa talatang ito.” At si Al-Kalbi ay nagsabi: “Sinuman ang nagsagawa ng dalawang Rak’at pagkatapos ng Salatul Maghrib at apat na Rak’at pagkatapos ng Salatul Isha, ito ay ituturing bilang katulad ng mga nabanggit sa talatang ito.” [Tafsir Al-Qurtubi]

Quranenc.com: [Sila] ang mga nagpapagabi para sa Panginoon nila habang mga nakapatirapa at mga nakatayo.


65

وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصۡرِفۡ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا

ICDO: At yaong bukod sa kanilang pagpupunyaging ginagawa sa pagsamba ay natatakot sila sa Allah at nananalangin sila na iligtas mula sa parusa sa Impiyerno, dahil walang pag-aalinlangan, ang parusa rito ay wala nang katapusan sa sinumang parurusahan.

Salas/Taron: At yaong mga nagsasabing: “O aming Panginoon, ilayo Mo po sa amin ang parusa ng Impiyerno. Katotohanan, ang parusa nito ay lagi nang [nananatiling] nakakapit.

Quranenc.com: [Sila] ang mga nagsasabi: “Panginoon namin, magbaling Ka palayo sa amin ng pagdurusa sa Impiyerno; tunay na ang pagdurusa roon ay laging makapit.


66

إِنَّهَا سَآءَتۡ مُسۡتَقَرّٗا وَمُقَامٗا

ICDO: Katiyakan, ang Impiyerno ay napakasama na patutunguhan at pamamalagian.

Salas/Taron: Katotohanang ito ay kasamaan [Impiyerno] bilang isang hantungan at tirahan.”

Quranenc.com: Tunay na sumagwa iyon bilang isang pinagtitigilan at isang pinananatilihan.”


67

وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمۡ يُسۡرِفُواْ وَلَمۡ يَقۡتُرُواْ وَكَانَ بَيۡنَ ذَٰلِكَ قَوَامٗا

ICDO: At yaong kapag sila ay gumasta mula sa kanilang mga kayamanan ay hindi nila nilalampasan ang hangganan sa paggasta at hindi nila pinipigilan ang paggasta, at ang kanilang paggasta ay katamtaman lamang na hindi bulagsak at hindi naman may paghihigpit.

Salas/Taron: At yaong, kapag gumugugol ay hindi mapagmalabis o hindi mahigpit bagkus lagi nang nasa pagitan niyan, katamtaman.

Quranenc.com: [Sila] ang mga kapag gumugol ay hindi nagsasayang at hindi sila nagkukuripot, at laging nasa pagitan niyon ay katamtaman.


68

وَٱلَّذِينَ لَا يَدۡعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقۡتُلُونَ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّ وَلَا يَزۡنُونَۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ يَلۡقَ أَثَامٗا

ICDO: At yaong bukod-tangi lamang ang Allah ang kanilang sinasamba, at hindi sila nananalangin at sumasamba ng sinumang ilah bukod sa Kanya, at hindi sila pumapatay ng sinumang may buhay (tao) na ipinagbabawal ng Allah maliban sa sinumang karapat-dapat o makatarungang gawaran ng kaparusahan na kamatayan: Na katulad ng sinumang tumanggi sa paniniwala (o lumabas sa katotohanan) pagkatapos niyang tanggapin ang Tamang Pananampalataya, o hindi kaya ay nangalunya o nakiapid pagkatapos niyang makapag-asawa o hindi kaya ay nakapatay nang sinadya; at hindi sila nakikiapaid, sa halip inaalagaan nila ang kanilang mga pribadong bahagi, maliban sa kanilang mga asawa o hindi kaya ay sa kanilang mga alipin, at sinuman ang gagawa sa alinman sa mga malalaking kasalanan na ito ay matatagpuan niya ang kanyang parusa sa Kabilang-Buhay.

Salas/Taron: At yaong hindi nananawagan [o dumadalangin] sa ibang diyos na itinatambal sa Allah, at hindi pumapatay ng kapwa-tao na ipinagbawal ng Allah, maliban sa makatwirang dahilan, at hindi nagkasala ng bawal na pakikipagtalik. At sinuman ang gumagawa niyan ay makatatanggap ng isang bayad-sala [kabayarang parusa].

Quranenc.com: [Sila] ang mga hindi dumadalangin kasama kay Allāh sa iba pang diyos, hindi pumapatay ng taong ipinagbawal ni Allāh malibang ayon sa karapatan, at hindi nangangalunya. Ang sinumang gumawa niyon ay makatatagpo siya ng parusa sa kasalanan:


69

يُضَٰعَفۡ لَهُ ٱلۡعَذَابُ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَيَخۡلُدۡ فِيهِۦ مُهَانًا

ICDO: Dodoblehin sa kanya ang parusa sa Araw ng Muling Pagkabuhay, siya ay mananatili roon na abang-aba,

Salas/Taron: Pag-iibayuhin para sa kanya ang parusa sa Araw ng Pagkabuhay na Muli, at siya ay mamamalagi roon nang hiyang-hiya,

Quranenc.com: pag-iibayuhin sa kanya ang pagdurusa sa Araw ng Pagkabuhay at mamalagi siya roon na hinahamak,


70

إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلٗا صَٰلِحٗا فَأُوْلَـٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمۡ حَسَنَٰتٖۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا

ICDO: Maliban sa sinumang nagsisi ng dalisay na pagsisisi sa paggawa niya ng mga ganitong kasalanan at siya ay naniwala ng tunay na paniniwala sa Allah na kasama ang pagsagawa ng mabuting gawa dahil buburahin sa kanila ng Allah ang kanilang masamang gawain at papalitan ito ng mga kabutihan; dahil sa kanilang pagbabalik-loob at pagsisisi.

Salas/Taron: Maliban yaong mga nagsisi at naniwala at gumawa ng mga gawaing matuwid; papalitan ng Allah para sa kanila ang kanilang mga masasamang gawa ng mga mabubuting gawa, at ang Allah ay Lagi nang Mapagpatawad, Maawain.

Quranenc.com: maliban sa sinumang nagbalik-loob, sumampalataya, at gumawa ng gawang maayos sapagkat ang mga iyon ay papalitan ni Allāh ng mga gawang maganda ang mga gawang masagwa nila. Laging si Allāh ay Mapagpatawad, Maawain.


71

وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا فَإِنَّهُۥ يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابٗا

ICDO: At ang Allah ay Ganap na Mapagpatawad sa sinumang nagsisi, at Ganap na Mahabagin sa Kanyang mga alipin dahil Siya ang naghikayat sa kanila tungo sa pagsisisi pagkatapos nilang labagin ang Allah sa pamamagitan ng pagsagawa ng mga malalaking kasalanan. At ang sinumang nagsisi pagkatapos mangyari sa kanya ang malaking kasalanan, at gumawa siya ng mabuting gawa, katotohanan, sa pamamagitan nito siya ay bumabalik sa Allah ng tamang pagbabalik-loob, at tatanggapin ng Allah sa kanya ang kanyang pagbabalik-loob at buburahin sa kanya ang kanyang mga kasalanan.

Salas/Taron: At sinuman ang nagsisi at gumawa ng mga gawaing matuwid, katotohanan na siya ay nagbalik-loob sa Allah nang [buong pusong] pagsisisi.

Quranenc.com: Ang sinumang nagbalik-loob at gumawa ng maayos, tunay na siya ay nagbabalik-loob kay Allāh nang [tanggap na] pagbabalik-loob.  


72

وَٱلَّذِينَ لَا يَشۡهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغۡوِ مَرُّواْ كِرَامٗا

ICDO: At yaong hindi tumetestigo ng kasinungalingan at hindi dumadalo sa umpukan ng mga hindi makatotohanang usapin, at kapag sila ay napadaan sa mga makasalanan o sa mga umpukan ng walang kabuluhang usapin na hindi sinasadya ay dadaan lamang sila at tatalikuran nila ang mga ganitong umpukan, at hindi rin nila nais na ito ay isagawa ng iba.

Salas/Taron: At [sila] yaong mga hindi sumasaksi sa kasinungalingan, at kapag sila ay napaparaang malapit sa masamang usapan, sila ay nagdaraan nang marangal [o kapita-pitagan].

Quranenc.com: [Sila] ang mga hindi sumasaksi sa kabulaanan, at kapag naparaan sila sa kabalbalan ay dumaraan sila bilang mga marangal.  


73

وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِمۡ لَمۡ يَخِرُّواْ عَلَيۡهَا صُمّٗا وَعُمۡيَانٗا

ICDO: At yaong kapag pinagpayuhan sa mga talata ng Dakilang Quran at sa mga palatandaan ng Kaisahan ng Allah ay hindi nila binabalewala na katulad ng nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan, sa halip ito ay taos-puso nilang tinatanggap at iniintindi ng kanilang mga kalooban, at dahil dito sila ay nagpapakumbaba na nagpapatirapa bilang pagsunod.

Salas/Taron: At yaong, kapag pinaaalahanan ng ayaat [o kapahayagan] ng kanilang Panginoon, sila ay hindi humahantong sa pagbingi-bingihan at pagbulag-bulagan.

Quranenc.com: [Sila] ang mga kapag pinaalalahanan ng mga tanda ng Panginoon nila ay hindi sumusubsob sa mga ito bilang mga bingi at mga bulag.


74

وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبۡ لَنَا مِنۡ أَزۡوَٰجِنَا وَذُرِّيَّـٰتِنَا قُرَّةَ أَعۡيُنٖ وَٱجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِينَ إِمَامًا

ICDO: At yaong nananalangin sa Allah na kanilang sinasabi: O aming Rabb na Tagapaglikha! Pagkalooban Mo kami ng kapanatagan sa aming mga asawa at mga pamilya, na kapanatagan ng aming mga mata at kasiyahan, at gawin Mo kami na mga halimbawa na tinutularan tungo sa kabutihan.

Salas/Taron: At yaong mga nagsasabing, “Aming Panginoon, igawad Mo po sa amin mula sa aming mga asawa at mga anak ang kasiyahan ng aming mga mata,(10) at kami po ay gawin [Mong] pinuno [o huwaran] para sa mga natatakot [sa Iyo].”

(10) Hilingin sa Dakilang Allah na nawa’y ang pamilya ay maging isang pinagmumulan ng kaligayahan nang dahil sa kanilang pagiging matuwid.

Quranenc.com: [Sila] ang mga nagsasabi: “Panginoon namin, magkaloob Ka sa amin mula sa mga asawa namin at mga supling namin ng galak ng mga mata, at gumawa Ka sa amin para sa mga tagapangilag sa pagkasasala bilang tagapanguna.”


75

أُوْلَـٰٓئِكَ يُجۡزَوۡنَ ٱلۡغُرۡفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقَّوۡنَ فِيهَا تَحِيَّةٗ وَسَلَٰمًا

ICDO: Sila na mga yaong nagtatangan ng mga ganitong katangian mula sa mga alipin ng Pinakamahabaging Allah ay gagantimpalaan sila ng mga matataas na antas ng Al-Jannah; bilang Awa ng Allah, at dahil sa kanilang pagtitiis sa pagsagawa ng mga ipinag-uutos, at isasalubong sa kanila sa Al-Jannah ay pagbabati ng kapayapaan mula sa mga anghel, at mabuting pamumuhay na ligtas sa anumang karamdaman,

Salas/Taron: Sila yaong mga pagkakalooban ng Ghurfah(11) [pinakamataas na kalagayan sa Paraiso] nang dahil sa kanilang pagtitiis. Doon, sila ay sasalubungin ng mga pagbati at [salita ng] kapayapaan.

(11) Ghurfah – ang literal na kahulugan ng Ghurfah ay silid o kuwarto nguni’t sa Ayaah na ito, ang itnutukoy na Ghurfah ay isang mataas na bahagi ng Paraiso.

Quranenc.com: Ang mga iyon ay gagantihan ng Silid dahil nagtiis sila, at gagawaran doon ng pagbati at kapayapaan


76

خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ حَسُنَتۡ مُسۡتَقَرّٗا وَمُقَامٗا

ICDO: Na sila ay mananatili roon magpasawalang-hanggan na wala nang kamatayan, na napakaganda ng kanilang patutunguhan na kung saan doon sila ay maninirahan at mananatili, na kailanman ay hindi sila magnanais na umalis pa sa lugar na yaon.

Salas/Taron: [Sila ay] mamamalagi roon nang walang hanggan. Sadyang napakabuting hantungan at tirahan.

Quranenc.com: bilang mga mananatili roon. Gumanda iyon bilang isang pinagtitigilan at isang pinananatilihan.


77

قُلۡ مَا يَعۡبَؤُاْ بِكُمۡ رَبِّي لَوۡلَا دُعَآؤُكُمۡۖ فَقَدۡ كَذَّبۡتُمۡ فَسَوۡفَ يَكُونُ لِزَامَۢا

ICDO: Ipabatid mo, O Muhammad (ﷺ), na ang Allah ay hindi Niya pinagtutuunan ng pansin ang mga tao, kung hindi lang sa kanilang panalangin bilang pagsamba at kahilingan, na walang pag-aalinlangan, na tumanggi kayo, O kayong mga walang pananampalataya, at walang pag-aalinlangan na ang inyong pagtanggi ang magtutulak sa inyo sa parusa na kung saan doon kayo ay mananatili, at wawasakin kayo rito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay.

Salas/Taron: Sabihin: “Ano ba ang pinangangalagaan sa inyo ng aking Panginoon kundi ang inyong mga panalangin.”(12) Kaya katiyakan para sa inyong mga nagtakwil, [ang inyong pagtakwil] ay mananatili sa inyo.

(12) Higit na pinangangalagaan ng Allah ang ating Eeman at pagsamba sa Kanya.

Quranenc.com: Sabihin mo: “Hindi nagmamalasakit sa inyo ang Panginoon ko kung hindi dahil sa panalangin ninyo, ngunit nagpasinungaling kayo kaya ito ay magiging kumakapit.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.