Ang Qur’an at ang pagkapahayag nito

The Qur’an and its revelation … to be translated into Filipino language, in sha Allah.

Advertisements