Araw Ng Paghuhukom

YAWM AL-QIYAMAH يوم القيامة

Mga pangyayari sa araw na ito

 1. Ang pagtitipon الحشر Al-Hashr
 2. Ang makatarungang paghihiganti ng mga hayup القصاص الحيوانات Al-Qisas Al-Haywanat
 3. Ang pamamagitan الشفاعة Ash-Shafa’ah
 4. Ang pagtutuos الحساب Al-Hisab
 5. Ang paglipad at ang pagtanggap ng mga aklat-talaan تطايرو نشر الصحف Tatayyer Wa Nasher As-Suhuf
 6. Ang timbangan الميزان Al-Mizan
 7. Ang lawa الحوض Al-Hawd
 8. Ang pagsusulit ng mga mananampalataya امتهان المؤمنين Imtihan Al-Mu’minin
 9. Ang tulay الصراط As-Sirat
 10. Ang lugar ng paglilinis القنطرة Al-Qantarah
 11. Ang makatarungang paghihiganti ng mga tao القصاص الناس Al-Qisas An-Nas