Tafkhim, Tarqiq, Qalqalah

TAFKHIM (التفخيم)

Ang Tafkhim ay ang pagbibigay sa titik ng katangian ng kabigatan sa pamamagitan ng pagtaas ng dila.

Pitong mabibigat na titik (حروف التفخيم) ayon sa antas ng kabigatan

خص ضغـط قـظ = khas dagh-tin qadh

 1. ط
 2. ض = titik ng Istihala. Ang hugis ng bibig (bunganga) ay parihaba (rektanggulo). Ang gilid ng dila ay sumasagi sa dulo ng ngipin (bagang).
 3. ظ
 4. ص
 5. ق
 6. غ
 7. خ

Limang antas ng Tafkhim (مراتب التفخيم)

1. Mabigat na titik na may Fathah na sinusundan ng Alef (المفـتوح وبعد اليف)

    Mga halimbawa: (غَاسق – القََارعة – خَالدين – صَادقين)

2. Mabigat na titik na may Fathah (المفـتوح)

    Mga halimbawa: (خَلق – اعطيناك – صبر – طَعام)

3. Mabigat na titik na may Dhammah (الـمضـمـم)

    Mga halimbawa: (القُرآن – ثـقُـلت – صُدور)

4. Mabigat na titik na may Sukun (السـاكن)

    Mga halimbawa: (أطْعمهم – اخْراج – أظْلم)

5. Mabigat na titik na may Kasrah (المكسورة)

    Mga halimbawa: (طِباقا – اليقِين – ناصِية)

TARQIQ (الترقيق)

Ang Tarqiq ay ang pagbibigay sa titik ng katangian ng kagaanan sa pamamagitan ng pagbaba ng dila palayo sa ngalangala (taluktok ng bunganga).

Mga magagaang titik (حروف الترقيق)

Lahat ng mga natitirang katinig ay magaan maliban sa mga titik (أ ل ر) kung saan ang kabigatan at kagaaanan ay nababatay sa titik o Tashkil na nangunguna dito.

Mga halimbawa: (انعمت – العابدون – الساجدين)

Apat na magagaang titik ayon sa antas ng kagaanan

 فَـحَـثّـَهُ = fa-hath-tha-hu

 1. ث
 2. هـ
 3. ح
 4. ف

Kapag ang mga titik na ito ay Sakinah, dapat na idiin ang pagbigkas nito upang ang tunog ay marinig tulad sa (القارعة –  فيه).

QALQALAH (القلقلة)

Ang Qalaqalah ay nangangahulugan ng pag-alog sa titik na may Sukun upang umalingawngaw, ngunit walang anumang kaukulang galaw ang bibig at panga na nauugnay sa mga patinig (titik na may Fathah, Dhammah at Kasrah).

Mga titik ng Qalqalah

قـطـب جـد = qotob jad (kapag ang titik ay may Sukun)

 1. ق
 2. ط
 3. ب
 4. ج
 5. د

Tatlong antas ng Qalaqalah

 1. Qalqalah Kubra (malakas na alingawngaw): Kapag huminto sa katagang nagtatapos sa titik ng Qalqalah na may Shaddah.
 2. Qalqalah Wusta (katamtamang alingawngaw): Kapag huminto sa katagang nagtatapos sa titik ng Qalqalah.
 3. Qalqalah Sughra (banayad na alingawngaw): Kapag ang titik ng Qalqalah ay nasa gitna ng kataga.

Link/s:

 1. Tajweed Me
 2. Essentialilm

Susunod: Nun Sakinah, Tanwin, Mim Sakinah