25 na sugo sa Qur’an

Listahan ng dalawampu’t limang (25) sugo na nabanggit sa banal na Qur’an ayon sa pagkakasunud-sunod ng panahon

#

PANGALAN

EDAD

MGA PABATID

1 Adam آدم
Adan
950/1000 Unang tao at sugo; labindalawang salinlahi hanggang kay Nuh
2 Idris إدريس    Enoch/Khonoukh 83 Lolo ni Nuh; unang nagsulat, nagsuot ng tinahing damit, nag-isip tungkol sa astrolohiya; ipinahayag sa kanya ang 30 aklat
3 Nuh نوح
Noah
950 Surah 71; Hud 11:44 (ang arko sa ituktok ng Mt. Judi (Turkey)
4 Hud هود 150 Surah 11; sa mga taong Ad
5 Saleh صالح 58 Sa mga taong Thamud
6 Ibrahim إبراهيم بن تاريخ Abraham 175 Surah 14; Khalil Ar-Rahman; Al-Anbiya 21:68-69 (apoy)
7 Lut لوط
Lot
175 Pamangkin ni Ibrahim; mula sa lungsod ng Sadum (Palestine)
8 Isma‘il إسماعيل
Ismael
120/143 Unang anak ni Ibrahim (kay Sarah); unang nagsalita ng klasikal Arabik at nagpaamo sa mga kabayo
9 Is-haq إسحاق
Isaac
178/180 Pangalawang anak ni Ibrahim (kay Hajar)
10 Ya’qub يعقوب
Jacob
147 Pinangalanang ‘Israel’ ng mga Hudyo; mula sa Canaan (Palestine)
11 Yusuf يوسف
Joseph
110 Surah 12; anak ni Ya’qub; mula sa timog Palestine at napunta sa Egypt
12 Shu’ayb شعيب
Shu’aib/Jethro
? Biyenan ni Musa; mga taong Madyan
13 Ayyub أيوب بن بشير
Job
92 Mula sa Horan (Syria)
14 Dhul Kifl ذو الكفل
Ezekiel
75 Nagdasal ng 100 beses sa isang araw
15 Musa ibn Imranموسى ابن عمران
Moses
120 Nakakabatang kapatid ni Harun; Kalimullah; Egypt
16 Harun ibn Imran
هارون ابن عمران
Aron
122 Nakakatandang kapatid ni Musa. Silang magkapatid ay parehas na sugo sa iisang panahon
17 Dawud داوود
David
70 Ama ni Sulayman; pinakamagandang pag-aayuno (hali-halili) at pagdarasal (2/3 ng gabi); may magandang tinig; pumatay kay Goliath
18 Sulayman سليمان
Solomon
53 Anak ni Dawud; unang nagsulat ng ‘Bismillahir Rahmanir Rahim’; nasa kanyang kapangyarihan ang mga Jinn; naiintindihan niya ang wika ng mga hayup
19 Ilyas إلياس
Elias
? Mula sa Baalbek (Lebanon)
20 Al-Yasa’ اليسع
Elisha
? Nabanggit ng dalawang beses sa banal na Qur’an
21 Yunus يونس بن متى
Jonah
? Surah 10; Dhun Nun; Sahib Al-Hut; mula sa Niniveh (Iraq)
22 Zakariyya زكريا
Zacarias
120 Ama ni Yahya; nag-alaga kay Maryam bint Imran
23 Yahya يحيى
John The Baptist
30 Anak ni Zakariya
24 ‘Eesa عيسى إبن مريم
Jesus Christ
33 Anak ni Maryam bint Imran; Kalimatullah (At-Tahrim 66:12); Ruhullah; 25 beses na nabanggit ang pangalan sa Qur’an; pagkawala niya, may 6 na siglo na walang sugo bago dumating si Muhammad
25 Muhammad محمد بن عبدالله
Ahmad
63 Surah 47; Ar-Ruhul Amin; Selyo ng Propeta; 5 beses na nabanggit ang kanyang pangalan sa Qur’an