Category Archives: Pilipino: Alamin Mo

Muharram at pag-aayuno

Ang Áshura (عاشوراء) ay ang ika-sampung araw ng Muharram, na siyang unang buwan sa taong Hijri. Ang Sawm (pag-aayuno) sa araw ng Áshura ay pambayad-kasalanan sa nakarang taon, dahil ang Propeta   ay nagsabi: “Ang pag-aayuno sa araw ng Árafah, inaasahan ko … Continue reading

Posted in Pilipino: Alamin Mo | Tagged , , , , | Leave a comment

Pagbati sa bagong taong Hijri

TANONG: Ano ang panuntunan sa pagbati ng bagong taong Hijri, at paano tumugon kapag binati? SAGOT: Kapag may bumati sa iyo, sa gayon ay sagutin mo siya, ngunit huwag kang magpasimula sa mga gayong pagbati. Ito ang tamang pananaw tungkol sa … Continue reading

Posted in Pilipino: Alamin Mo | Tagged , , , , | Leave a comment

Riba

Sa wikang Arabik, ang salitang “RIBA” ay isang pangngalan na nagmula sa pandiwang “RABA” na literal na nangangahulugan ng pagdami, pagdagdag, paglago, paglampas. Ang RIBA, na simpleng nangangahulugan ng ‘PATUBO o INTERES’ ay isang di-makatarungang pagdagdag  sa paghiram o pagpapahiram … Continue reading

Posted in Pilipino: Alamin Mo | Tagged , , , , | Leave a comment

Biyaya: 25 0 27?

Kongregasyong dasal, ito ba ay 25 o 27 na mas mahusay? Sa isang Hadith, ang Propeta ﷺ ay nagsabi: “Ang pagdarasal sa kongregasyong ay 25 beses na mas mahusay kaysa sa pagdarasal na nag-iisa.” [Isinalaysay ni Abu Sa’id Al-Khudri sa … Continue reading

Posted in Pilipino: Alamin Mo | Tagged , , , , | Leave a comment

Sino si Hesus?

Si Hesus ay hindi diyos, hindi anak ng diyos at siya ay hindi sinasamba. Si Hesus ay isang tao, walang ama ngunit naging tao sa pamamagitan ng kataga ni Allah. Siya ay ipinanganak ni Birhen Maria na walang kinasangkutang lalaki. Tulad niya, … Continue reading

Posted in I Love JC, Pilipino: Alamin Mo | Tagged , , , , | Leave a comment

Hesus: tao o diyos?

Ni: Bro. Ismael Pangilinan Aanhin mo pa ang iyong KATALINUHAN kung sa KATOTOHANAN ikaw ay MAGBUBULAG-BULAGAN? Napakalinaw na sabi ng Bibliya na ang Diyos ay hindi TAO at si Propeta HESUS ay nagsaysay o nagsabi ng KATOTOHANAN na isa siyang … Continue reading

Posted in I Love JC, Pilipino: Alamin Mo | Tagged , , , , | Leave a comment

Sino ang Diyos?

Siya ay nag-iisa, walang katulad, walang katambal. Siya ay hindi ipinanganak at hindi nanganak. Siya ay walang ninuno at walang salinlahi. Siya ay walang kawangis, walang ka-anyo, siya ay perpekto (ganap). Hindi Siya maihahalintulad sa anumang nilikha. Siya ay walang … Continue reading

Posted in Pilipino: Alamin Mo | Tagged , , , , | Leave a comment