Surah 78: An-Naba

سورة النبإ 78 – جزء 29
AN-NABA
(Ang Dakilang Balita)

Kabanata: 78 – Talata: 40
Makki Surah

Audio: An-Naba


Ang Surah ay nagbabalita ng pagdating ng Araw at Paghuhukom, ang katotohanan kung saan ang mga tao ay pinagtatalunan pa. Kinuha ang pangalan nito mula sa pananalitang “An-Naba Al-Aẓīm.” Ang mga di-mananampalataya ay kadalasang nagtatanong ng di-kapani-paniwala tungkol sa Muling Pagkabuhay. Ang Surah ay nagbibigay ng katibayan ng kapangyarihan ng Diyos, at pagkatapos ay nagpapaliwanag kung ano ang mangyayari sa Araw ng Pagkabuhay, at ang mga kahihinatnan ng mga mananampalataya at mga di-mananampalataya. Ang Surah ay kilala rin bilang: Ang Pahayag, Ang Mahalagang Balita, Ang Balita.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

عَمَّ يَتَساءَلونَ

PAGSASATITIK

ʿAm-ma ya-ta-sā-ʾa-lūna

SALINWIKA

Ano ang kanilang pinag-uusapan (sa isa’t isa)?


2

عَنِ النَّبَإِ العَظيمِ

PAGSASATITIK

ʿAnin na-ba-ʾil ʿa-ẓīmi

SALINWIKA

[Ito ay] tungkol sa dakilang balita,


3

الَّذي هُم فيهِ مُختَلِفونَ

PAGSASATITIK

Al-la-dhī hum fī-hi mukh-ta-li-fūna

SALINWIKA

Kung saan sila ay nagkakaiba.


4

كَلّا سَيَعلَمونَ

PAGSASATITIK

Kal-lā sa-yaʿ-la-mūna

SALINWIKA

Hindi talaga! Sa lalong madaling panahon ay malalaman nila!


5

ثُمَّ كَلّا سَيَعلَمونَ

PAGSASATITIK

Thum-ma kal-lā sa-yaʿ-la-mūna

SALINWIKA

Muli, hindi talaga! Sa lalong madaling panahon ay malalaman nila!


6

أَلَم نَجعَلِ الأَرضَ مِهادًا

PAGSASATITIK

ʾA-lam naj-ʿa-lil ʾar-ḍa mi-hā-dan

SALINWIKA

Hindi ba Namin ginawa ang lupa na pahingahan?


7

وَالجِبالَ أَوتادًا

PAGSASATITIK

Wal-ji-bā-la ʾaw-tā-dan

SALINWIKA

At ang mga bundok bilang mga tulos?


8

وَخَلَقناكُم أَزواجًا

PAGSASATITIK

Wa-kha-laq-nā-kum ʾaz-wā-jan

SALINWIKA

At nilikha Namin kayo na magkakapares [lalaki at babae]?


9

وَجَعَلنا نَومَكُم سُباتًا

PAGSASATITIK

Wa-ja-ʿal-nā naw-ma-kum su-bā-tan

SALINWIKA

At ginawan Namin ang inyong pagtulog [upang makapahinga]?


10

وَجَعَلنَا اللَّيلَ لِباسًا

PAGSASATITIK

Wa-ja-ʿal-nāl lay-la li-bā-san

SALINWIKA

At ginawa Namin ang gabi bilang pantakip?


11

وَجَعَلنَا النَّهارَ مَعاشًا

PAGSASATITIK

Wa-ja-ʿal-nān na-hā-ra ma-ʿā-shan

SALINWIKA

At ginawa Namin ang araw para sa paghahanapbuhay?


12

وَبَنَينا فَوقَكُم سَبعًا شِدادًا

PAGSASATITIK

Wa-ba-nay-nā faw-qa-kum sab-ʿan shi-dā-dan

SALINWIKA

At Kami ay nagpatayo sa itaas ninyo ng pitong malalakas (na mga langit)?


13

وَجَعَلنا سِراجًا وَهّاجًا

PAGSASATITIK

Wa-ja-ʿal-nā si-rā-jaw wah-hā-jan

SALINWIKA

At ginawa Namin (dito) ang nagniningning na lampara (araw)?


14

وَأَنزَلنا مِنَ المُعصِراتِ ماءً ثَجّاجًا

PAGSASATITIK

Wa-ʾan-zal-nā mi-nal muʿ-ṣi-rā-ti mā-ʾan thaj-jā-jan

SALINWIKA

At Kami ay nagpadala ng ulan mula sa mga ulap na bumubuhos ng masagana,


15

لِنُخرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَباتًا

PAGSASATITIK

Li-nukh-ri-ja bi-hī ḥab-baw wa-na-bā-tan

SALINWIKA

Upang palabasin Namin dito ang mga butil at mga halaman,


16

وَجَنّاتٍ أَلفافًا

PAGSASATITIK

wa-jan-nā-tin ʾal-fā-fan

SALINWIKA

At malalagong mga hardin?


17

إِنَّ يَومَ الفَصلِ كانَ ميقاتًا

PAGSASATITIK

ʾIn-na yaw-mal faṣ-li kā-na mī-qā-tan

SALINWIKA

Tunay, ang Araw ng Kapasyahan ay nakatakdang oras,


18

يَومَ يُنفَخُ فِي الصّورِ فَتَأتونَ أَفواجًا

PAGSASATITIK

Yaw-ma yun-fa-khu fīṣ ṣū-ri fa-taʾ-tū-na ʾaf-wā-jan

SALINWIKA

Sa araw na ang tambuli ay hihipan, at kayo ay darating na pangkat-pangkat,


19

وَفُتِحَتِ السَّماءُ فَكانَت أَبوابًا

PAGSASATITIK

Wa-fu-ti-ḥa-tis sa-mā-ʾu fa-kā-nat ʾab-wā-ban

SALINWIKA

At ang langit ay bubuksan, na magiging mga pintuan,


20

وَسُيِّرَتِ الجِبالُ فَكانَت سَرابًا

PAGSASATITIK

Wa-suy-yi-ra-til ji-bā-lu fa-kā-nat sa-rā-ban

SALINWIKA

At ang mga bundok ay maglalaho na parang malikmata.


21

إِنَّ جَهَنَّمَ كانَت مِرصادًا

PAGSASATITIK

ʾIn-na ja-han-na-ma kā-nat mir-ṣā-dan

SALINWIKA

Tunay, ang Impiyerno ay tambangan.


22

لِلطّاغينَ مَآبًا

PAGSASATITIK

Liṭ-ṭā-ghī-na ma-ʾā-ban

SALINWIKA

Para sa mga sumuway, ito ang kanilang patutunguhan,


23

لابِثينَ فيها أَحقابًا

PAGSASATITIK

Lā-bi-thī-na fī-hā ʾaḥ-qā-ban

SALINWIKA

Sila ay mananatili doon ng walang hanggan,


24

لا يَذوقونَ فيها بَردًا وَلا شَرابًا

PAGSASATITIK

Lā ya-dhū-qū-na fī-hā bar-daw wa-lā sha-rā-ban

SALINWIKA

Hindi sila makakatikim doon ng [anumang] lamig o inumin,


25

إِلّا حَميمًا وَغَسّاقًا

PAGSASATITIK

ʾIl-lā ha-mī-maw wa-ghas-sā-qan

SALINWIKA

Maliban sa kumukulong tubig at nana.


26

جَزاءً وِفاقًا

PAGSASATITIK

Ja-zā-ʾaw wi-fā-qan

SALINWIKA

Angkop na gantimpala [sa kanilang kasamaan].


27

إِنَّهُم كانوا لا يَرجونَ حِسابًا

PAGSASATITIK

ʾIn-na-hum kā-nū lā yar-jū-na ḥi-sā-ban

SALINWIKA

Tunay, hindi nila inaasahan ang paghuhukom,


28

وَكَذَّبوا بِآياتِنا كِذّابًا

PAGSASATITIK

Wa-kadh-dha-bū bi-ʾā-yā-ti-nā kidh-dhā-ban

SALINWIKA

At patuloy na mahigpit na tinanggihan ang Aming mga pahayag,


29

وَكُلَّ شَيءٍ أَحصَيناهُ كِتابًا

PAGSASATITIK

Wa-kul-la shay-ʾin ʾaḥ-ṣay-nā-hu ki-tā-ban

SALINWIKA

At ang lahat ng mga bagay ay Aming itinala sa Aklat.


30

فَذوقوا فَلَن نَزيدَكُم إِلّا عَذابًا

PAGSASATITIK

Fa-dhū-qū fa-lan na-zī-da-kum ʾil-lā ʿa-dhā-ban

SALINWIKA

Kaya tikman [ang parusa], at Kami kailanman ay hindi magdaragdag sa inyo maliban sa parusa!


31

إِنَّ لِلمُتَّقينَ مَفازًا

PAGSASATITIK

ʾIn-na lil-mut-ta-qī-na ma-fā-zan

SALINWIKA

Tunay, para sa mga matutuwid ay tagumpay.


32

حَدائِقَ وَأَعنابًا

PAGSASATITIK

Ḥa-dā-ʾiqa wa-ʾaʿ-nā-ban

SALINWIKA

Mga hardin at mga ubasan,


33

وَكَواعِبَ أَترابًا

PAGSASATITIK

Wa-ka-wā-ʿi-ba ʾat-rā-ban

SALINWIKA

At mga babaeng (napakaganap ang mga dibdib) na magkakasinggulang,


34

وَكَأسًا دِهاقًا

PAGSASATITIK

Wa-kaʾ-san di-hā-qan

SALINWIKA

At mga umaapaw na tasa.


35

لا يَسمَعونَ فيها لَغوًا وَلا كِذّابًا

PAGSASATITIK

Lā yas-ma-ʿū-na fī-hā lagh-waw wa-lā kidh-dhā-ban

SALINWIKA

Wala silang maririnig na masamang salita doon o anumang kasinungalingan.


36

جَزاءً مِن رَبِّكَ عَطاءً حِسابًا

PAGSASATITIK

Ja-zā-ʾam mir rab-bi-ka ʿa-ṭā-ʾan ḥi-sā-ban

SALINWIKA

Gantimpala mula sa iyong Panginoon, isang handog (ayon sa kanilang kabutihan).


37

رَبِّ السَّماواتِ وَالأَرضِ وَما بَينَهُمَا الرَّحمٰنِ ۖ لا يَملِكونَ مِنهُ خِطابًا

PAGSASATITIK

Rab-bis sa-mā-wā-ti wal-ʾar-ḍi wa-mā bay-na-hu-mār raḥ-mā-ni lā yam-li-kū-na min-hu khi-ṭā-ban

SALINWIKA

Panginoon ng mga langit at ng lupa at anumang nasa pagitan ng mga ito, ang Pinakamaawain, walang makakapangahas magsalita sa Kanya.


38

يَومَ يَقومُ الرّوحُ وَالمَلائِكَةُ صَفًّا ۖ لا يَتَكَلَّمونَ إِلّا مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحمٰنُ وَقالَ صَوابًا

PAGSASATITIK

Yaw-ma ya-qū-mur rū-ḥu wal-ma-lā-ʾi-ka-tu ṣaf-fan lā ya-ta-kal-la-mū-na ʾil-lā man ʾa-dhi-na la-hur raḥ-mā-nu wa-qā-la ṣa-wā-ban

SALINWIKA

Ang araw na ang Espiritu [Jibril] at ang mga anghel ay tatayo sa mga hanay, walang sinuman ang magsasalita maliban sa kanya na pahihintulutan ng Pinakamaawain, at siya ay magsasalita kung ano ang tama.


39

ذٰلِكَ اليَومُ الحَقُّ ۖ فَمَن شاءَ اتَّخَذَ إِلىٰ رَبِّهِ مَآبًا

PAGSASATITIK

Dhā-li-kal yaw-mul ḥaqqu fa-man shā-ʾat ta-kha-dha ʾi-lā rab-bi-hī ma-ʾā-ban

SALINWIKA

Iyan ang araw ng katotohanan. Kaya sinuman na magnais, hayaan siyang kunin ang [tuwid na] landas pabalik sa kanyang Panginoon.


40

إِنّا أَنذَرناكُم عَذابًا قَريبًا يَومَ يَنظُرُ المَرءُ ما قَدَّمَت يَداهُ وَيَقولُ الكافِرُ يا لَيتَني كُنتُ تُرابًا

PAGSASATITIK

ʾIn-nā ʾan-dhar-nā-kum ʿa-dhā-ban qa-rī-bay yaw-ma yan-ẓu-rul mar-ʾu mā qad-da-mat ya-dā-hu wa-ya-qū-lul kā-fi-ru yā lay-ta-nī kun-tu tu-rā-ban

SALINWIKA

Tunay, Kami ay nagbabala sa inyo ng nalalapit na parusa, ang Araw na makikita ng tao ang unang ipinadala ng kanyang mga kamay [mga gawain], at ang di-mananampalataya ay magsasabi: “Kasawian sa akin! Sana ay naging alikabok na lamang ako!”

Advertisements

Surah 77: Al-Mursalat

سورة المرسلات 77 – جزء 29
AL-MURSALAT
(Ang Mga Sugo)

Kabanata: 77 – Talata: 50
Makki Surah

Audio: Al-Mursalat


Ang Surah ay nagbubukas sa panunumpa ng Isang Banal sa pamamagitan ng mga emisaryo na magkakasunod na ipinadala. Kinuha ang pangalan ng Surah mula sa katagang “Al-Mursalat” na binanggit sa unang talata. Inilarawan ng Surah ang Araw ng Kapasyahan: ang katiyakan nito, ang mga pagtatalo tungkol sa pagdating nito, at ang mga pangyayari dito, gayundin ang kahihinatnan ng mga mananampalataya at mga di-mananampalataya. Ang Surah ay kilala rin bilang: (Mga Hanging) Ipinadala, Ang Mga Pinakawalan, Ang Mga Naipadala, Yaong Mga Ipinadalang Magkakasunod, Sila Na Mga Isinugo.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

وَالمُرسَلاتِ عُرفًا

PAGSASATITIK

Wal-mur-sa-lā-ti ʿur-fan

SALINWIKA

Sa pamamagitan ng mga hangin (o mga anghel o mga sugo) na sunud-sunod na ipinadala,


2

فَالعاصِفاتِ عَصفًا

PAGSASATITIK

Fal-ʿā-ṣi-fā-ti ʿaṣ-fan

SALINWIKA

At sa pamamagitan ng mga hangin na humihihip ng marahas,


3

وَالنّاشِراتِ نَشرًا

PAGSASATITIK

Wan-nā-shi-rā-ti nash-ran

SALINWIKA

At sa pamamagitan ng mga hangin na nagkakalat ng mga ulap at ulan,


4

فَالفارِقاتِ فَرقًا

PAGSASATITIK

Fal-fā-ri-qā-ti far-qan

SALINWIKA

At sa pamamagitan ng mga anghel (o talata ng Qur’an) na naghihiwalay sa tama sa mali,


5

فَالمُلقِياتِ ذِكرًا

PAGSASATITIK

Fal-mul-qi-yā-ti dhik-ran

SALINWIKA

At sa pamamagitan ng mga anghel na nagdadala ng mga pahayag sa mga Sugo,


6

عُذرًا أَو نُذرًا

PAGSASATITIK

ʿUdh-ran ʾaw nudh-ran

SALINWIKA

Upang mangatwiran o magbabala.


7

إِنَّما توعَدونَ لَواقِعٌ

PAGSASATITIK

ʾIn-na-mā tū-ʿa-dū-na la-wā-qiʿun

SALINWIKA

Tunay, ang ipinangako sa inyo ay tiyak na mangyayari.


8

فَإِذَا النُّجومُ طُمِسَت

PAGSASATITIK

Fa-ʾi-dhān nu-jū-mu ṭu-mi-sat

SALINWIKA

Pagkatapos kapag ang mga bituin ay dumilim;


9

وَإِذَا السَّماءُ فُرِجَت

PAGSASATITIK

Wa-ʾi-dhās sa-mā-ʾu fu-ri-jat

SALINWIKA

At kapag ang langit ay nabiyak,


10

وَإِذَا الجِبالُ نُسِفَت

PAGSASATITIK

Wa-ʾi-dhāl ji-bā-lu nu-si-fat

SALINWIKA

At kapag ang mga bundok ay nakakalat [o tinatangay ng hangin tulad ng alikabok],


11

وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَت

PAGSASATITIK

Wa-ʾi-dhār ru-su-lu ʾuq-qi-tat

SALINWIKA

At kapag ang oras ng mga sugo ay dumating.


12

لِأَيِّ يَومٍ أُجِّلَت

PAGSASATITIK

Li-ʾay-yi yaw-min ʾuj-ji-lat

SALINWIKA

Sa anong araw ang [lahat] ng itinakda ay mangyayari?


13

لِيَومِ الفَصلِ

PAGSASATITIK

Li-yaw-mil faṣli

SALINWIKA

Para sa Araw ng Paghuhukom!


14

وَما أَدراكَ ما يَومُ الفَصلِ

PAGSASATITIK

Wa-mā ʾad-rā-ka mā yaw-mul faṣli

SALINWIKA

At ano ang alam mo sa Araw ng Paghuhukom?


15

وَيلٌ يَومَئِذٍ لِلمُكَذِّبينَ

PAGSASATITIK

Way-luy yaw-ma-ʾi-dhil lil-mu-kadh-dhi-bīna

SALINWIKA

Kasawian sa mga tumanggi sa araw na iyon!


16

أَلَم نُهلِكِ الأَوَّلينَ

PAGSASATITIK

ʾA-lam nuh-li-kil ʾaw-wa-līna

SALINWIKA

Hindi ba Namin nilipol ang mga naunang henerasyon?


17

ثُمَّ نُتبِعُهُمُ الآخِرينَ

PAGSASATITIK

Thum-ma nut-bi-ʿu-hu-mul ʾā-khi-rīna

SALINWIKA

Kaya gagawin Namin ang mga huling henerasyon na sundan ang mga ito.


18

كَذٰلِكَ نَفعَلُ بِالمُجرِمينَ

PAGSASATITIK

Ka-dhā-li-ka naf-ʿa-lu bil-muj-ri-mīna

SALINWIKA

Ganyan ang pakikitungo Namin sa mga makasalanan.


19

وَيلٌ يَومَئِذٍ لِلمُكَذِّبينَ

PAGSASATITIK

Way-luy yaw-ma-ʾi-dhi l lil-mu-kadh-dhi-bīna

SALINWIKA

Kasawian sa mga tumanggi sa araw na iyon!


20

أَلَم نَخلُقكُم مِن ماءٍ مَهينٍ

PAGSASATITIK

ʾA-lam nakh-luq-kum mim mā-ʾin ma-hīnin

SALINWIKA

Hindi ba Namin kayo ginawa mula sa walang kuwentang likido?


21

فَجَعَلناهُ في قَرارٍ مَكينٍ

PAGSASATITIK

Fa-ja-ʿal-nā-hu fī qa-rā-rim ma-kīnin

SALINWIKA

Pagkatapos ay inilagay Namin ito sa ligtas na lugar (sinapupunan),


22

إِلىٰ قَدَرٍ مَعلومٍ

PAGSASATITIK

ʾI-lā qa-da-rim maʿ-lūmin

SALINWIKA

Hanggang sa takdang haba [ng panahon]?


23

فَقَدَرنا فَنِعمَ القادِرونَ

PAGSASATITIK

Fa-qa-dar-nā fa-niʿ-mal qā-di-rūna

SALINWIKA

Pagkatapos ay sinukat Namin, at Kami ang Pinakamagaling sa pagsukat (ng mga bagay)!


24

وَيلٌ يَومَئِذٍ لِلمُكَذِّبينَ

PAGSASATITIK

Way-luy yaw-ma-ʾi-dhil lil-mu-kadh-dhi-bīna

SALINWIKA

Kasawian sa mga tumanggi sa araw na iyon!


25

أَلَم نَجعَلِ الأَرضَ كِفاتًا

PAGSASATITIK

ʾA-lam naj-ʿa-lil ʾar-ḍa ki-fā-tan

SALINWIKA

Hindi ba Namin ginawa ang lupa na sisidlan [tirahan]?


26

أَحياءً وَأَمواتًا

PAGSASATITIK

ʾAḥ-yā-ʾaw wa-ʾam-wā-tan

SALINWIKA

Para sa buhay at sa patay,


27

وَجَعَلنا فيها رَواسِيَ شامِخاتٍ وَأَسقَيناكُم ماءً فُراتًا

PAGSASATITIK

Wa-ja-ʿal-nā fī-hā ra-wā-si-ya shā-mi-khā-tiw wa-ʾas-qay-nā-kum mā-ʾan fu-rā-tan

SALINWIKA

At ginawa Namin dito ang matatayog [at] matitibay na bundok, at binigyan Namin kayo ng matamis na tubig upang inumin?


28

وَيلٌ يَومَئِذٍ لِلمُكَذِّبينَ

PAGSASATITIK

Way-luy yaw-ma-ʾi-dhil lil-mu-kadh-dhi-bīna

SALINWIKA

Kasawian sa mga tumanggi sa araw na iyon!


29

انطَلِقوا إِلىٰ ما كُنتُم بِهِ تُكَذِّبونَ

PAGSASATITIK

In-ṭa-li-qū ʾi-lā mā kun-tum bi-hī tu-kadh-dhi-būna

SALINWIKA

[Sila ay sasabihan]:  “Tumuloy kayo [doon] sa inyong tinanggihan!”


30

انطَلِقوا إِلىٰ ظِلٍّ ذي ثَلاثِ شُعَبٍ

PAGSASATITIK

In-ṭa-li-qū ʾi-lā ẓil-lin dhī tha-lā-thi shu-ʿabin

SALINWIKA

Tumuloy kayo sa anino (ng usok) na may tatlong haligi,


31

لا ظَليلٍ وَلا يُغني مِنَ اللَّهَبِ

PAGSASATITIK

Lā ẓa-lī-liw wa-lā yugh-nī mi-nal la-habi

SALINWIKA

Na hindi makakalilim ni makakatulong laban sa apoy.


32

إِنَّها تَرمي بِشَرَرٍ كَالقَصرِ

PAGSASATITIK

ʾIn-na-hā tar-mī bi-sha-ra-rin kal-qaṣri

SALINWIKA

Tunay, ito ay mag-iitsa ng mga malalaking tilamsik tulad ng mga palasyo [o kastilyo o troso].


33

كَأَنَّهُ جِمالَتٌ صُفرٌ

PAGSASATITIK

Ka-ʾan-na-hū ji-mā-la-tun ṣufrun

SALINWIKA

Na parang [mga bigkis ng lubid] dilaw na mga kamelyo [na matuling tumatakbo].


34

وَيلٌ يَومَئِذٍ لِلمُكَذِّبينَ

PAGSASATITIK

Way-luy yaw-ma-ʾi-dhil lil-mu-kadh-dhi-bīna

SALINWIKA

Kasawian sa mga tumanggi sa araw na iyon!


35

هٰذا يَومُ لا يَنطِقونَ

PAGSASATITIK

Hā-dhā yaw-mu lā yan-ṭi-qūna

SALINWIKA

Ito ang araw na hindi sila makakapagsalita,


36

وَلا يُؤذَنُ لَهُم فَيَعتَذِرونَ

PAGSASATITIK

Wa-lā yuʾ-dha-nu la-hum fa-yaʿ-ta-dhi-rūna

SALINWIKA

Ni pahintulot para sa kanila na mangatwiran.


37

وَيلٌ يَومَئِذٍ لِلمُكَذِّبينَ

PAGSASATITIK

Way-luy yaw-ma-ʾi-dhil lil-mu-kadh-dhi-bīna

SALINWIKA

Kasawian sa mga tumanggi sa araw na iyon!


38

هٰذا يَومُ الفَصلِ ۖ جَمَعناكُم وَالأَوَّلينَ

PAGSASATITIK

Hā-dhā yaw-mul faṣ-li ja-maʿ-nā-kum wal-ʾaw-wa-līna

SALINWIKA

Ito ang Araw ng Paghuhukom.  Tinipon Namin kayong lahat, kasama ang mga naunang henerasyon.


39

فَإِن كانَ لَكُم كَيدٌ فَكيدونِ

PAGSASATITIK

Fa-ʾin kā-na la-kum kay-dun fa-kī-dūni

SALINWIKA

Kaya kung mayroon kayong sabuwatan, subukan ito laban sa Akin!”


40

وَيلٌ يَومَئِذٍ لِلمُكَذِّبينَ

PAGSASATITIK

Way-luy yaw-ma-ʾi-dhil lil-mu-kadh-dhi-bīna

SALINWIKA

Kasawian sa mga tumanggi sa araw na iyon!


41

إِنَّ المُتَّقينَ في ظِلالٍ وَعُيونٍ

PAGSASATITIK

ʾIn-nal mut-ta-qī-na fī ẓi-lā-liw wa-ʿu-yūnin

SALINWIKA

Katotohanan, ang mga matutuwid ay nasa gitna ng mga lilim at mga bukal.


 42

وَفَواكِهَ مِمّا يَشتَهونَ

PAGSASATITIK

Wa-fa-wā-ki-ha mim-mā yash-ta-hūna

SALINWIKA

At mga prutas, anuman na kanilang gustuhin.


43

كُلوا وَاشرَبوا هَنيئًا بِما كُنتُم تَعمَلونَ

PAGSASATITIK

Ku-lū wash-ra-bū ha-nī-ʾam bi-mā kun-tum taʿ-ma-lūna

SALINWIKA

[Sila ay sasabihan,] “Kumain at uminom ng masagana [bilang gantimpala] para sa inyong mga ginawa.”


44

إِنّا كَذٰلِكَ نَجزِي المُحسِنينَ

PAGSASATITIK

ʾIn-nā ka-dhā-li-ka naj-zīl muḥ-si-nīna

SALINWIKA

Tunay, ginagantimpalaan Namin ang mga mabubuti.


45

وَيلٌ يَومَئِذٍ لِلمُكَذِّبينَ

PAGSASATITIK

Way-luy yaw-ma-ʾi-dhil lil-mu-kadh-dhi-bīna

SALINWIKA

Kasawian sa mga tumanggi sa araw na iyon!


46

كُلوا وَتَمَتَّعوا قَليلًا إِنَّكُم مُجرِمونَ

PAGSASATITIK

Ku-lū wa-ta-mat-ta-ʿū qa-lī-lan ʾin-na-kum muj-ri-mūna

SALINWIKA

[Sa mga di-mananampalataya,] “Kumain at magpakasaya sa inyong sarili (sa mundong ito) ng ilang sandali. Tunay, kayo ay mga makasalanan.”


47

وَيلٌ يَومَئِذٍ لِلمُكَذِّبينَ

PAGSASATITIK

Way-luy yaw-ma-ʾi-dhil lil-mu-kadh-dhi-bīna

SALINWIKA

Kasawian sa mga tumanggi sa araw na iyon!


48

وَإِذا قيلَ لَهُمُ اركَعوا لا يَركَعونَ

PAGSASATITIK

Wa-ʾi-dhā qī-la la-hu-mur ka-ʿū lā yar-ka-ʿūna

SALINWIKA

At kapag sinabi sa kanila: “Yumuko (sa panalangin)!” Hindi sila yumuko!


49

وَيلٌ يَومَئِذٍ لِلمُكَذِّبينَ

PAGSASATITIK

Way-luy yaw-ma-ʾi-dhil lil-mu-kadh-dhi-bīna

SALINWIKA

Kasawian sa mga tumanggi sa araw na iyon!


50

فَبِأَيِّ حَديثٍ بَعدَهُ يُؤمِنونَ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ḥa-dī-thim baʿ-da-hū yuʾ-mi-nūna

SALINWIKA

Kaya anong pahayag ang kanilang paniniwalaan pagkatapos nito (ang Qur’an)?

Surah 76: Al-Insan

سورة الانسان 76 – جزء 29
AN-INSAN
(Ang Tao)

Kabanata: 76 – Talata: 31
Madani Surah
Makki Surah (Ibn Kathir)

Audio: Al-Insan


Ang Surah ay nagbubukas sa isang katanungan sa mapagmataas na Tao tungkol sa kanyang walang kabuluhan bago siya pinairal ng Diyos. Kinuha ang pangalan nito mula sa salitang “Al-Insan” na nabanggit sa unang berso. Ito ay kilala rin bilang “Ad-Dahr” na nasa una ring berso. Ang Surah ay bumabanggit kung paano sinubok ang tao (berso 2 pasunod) at kung ano ang magiging mga bunga para sa mga masasama (berso 4) at para sa matutuwid (berso 5 pasunod). Ang Propeta ﷺ ay hinimok na magsigasig sa kanyang debosyon at batain ito ng pagtitiis (berso 23 pasunod). Ang Surah ay kilala rin bilang: Bawat Tao, Ang Panahon.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

هَل أَتىٰ عَلَى الإِنسانِ حينٌ مِنَ الدَّهرِ لَم يَكُن شَيئًا مَذكورًا

PAGSASATITIK

Hal ʾa-tā ʿa-lāl ʾin-sā-ni ḥī-num mi-nad dah-ri lam ya-kun shay-ʾam madh-kū-ran

SALINWIKA

May panahon bang dumating para sa tao nang siya ay hindi karapat-dapat banggitin?


2

إِنّا خَلَقنَا الإِنسانَ مِن نُطفَةٍ أَمشاجٍ نَبتَليهِ فَجَعَلناهُ سَميعًا بَصيرًا

PAGSASATITIK

ʾIn-nā kha-laq-nāl ʾin-sā-na min nuṭ-fa-tin ʾam-shā-jin nab-ta-lī-hi fa-ja-ʿal-nā-hu sa-mī-ʿam ba-ṣī-ran

SALINWIKA

Tunay na nilikha Namin ang tao mula sa patak ng pinaghalong likido (tamud at obum) upang Amin siyang masubukan. Kaya siya ay Aming ginawa na may pandinig at paningin.


3

إِنّا هَدَيناهُ السَّبيلَ إِمّا شاكِرًا وَإِمّا كَفورًا

PAGSASATITIK

ʾIn-nā ha-day-nā-hus sa-bī-la ʾim-mā shā-ki-raw wa-ʾim-mā ka-fū-ran

SALINWIKA

Tunay, Amin siyang pinatnubayan sa landas, kung siya ba ay mapagpasalamat o walang utang na loob.


4

إِنّا أَعتَدنا لِلكافِرينَ سَلاسِلَ وَأَغلالًا وَسَعيرًا

PAGSASATITIK

ʾIn-nā ʾaʿ-tad-nā lil-kā-fi-rī-na sa-lā-si-la wa-ʾagh-lā-law wa-sa-ʿī-ran

SALINWIKA

Tunay, Aming inihanda para sa mga di-mananampalataya ang mga kadena, mga kulyar at naglalagablab na apoy.


5

إِنَّ الأَبرارَ يَشرَبونَ مِن كَأسٍ كانَ مِزاجُها كافورًا

PAGSASATITIK

ʾIn-nal ʾab-rā-ra yash-ra-bū-na min kaʾ-sin kā-na mi-zā-ju-hā kā-fū-ran

SALINWIKA

Tunay, ang mga matutuwid ay iinom mula sa tasang tinimplahan ng alkampor,


6

عَينًا يَشرَبُ بِها عِبادُ اللَّهِ يُفَجِّرونَها تَفجيرًا

PAGSASATITIK

ʿAy-nay yash-ra-bu bi-hā ʿi-bā-dul lā-hi yu-faj-ji-rū-na-hā taf-jī-ran

SALINWIKA

Isang batis kung saan ang mga lingkod ng Allah ay umiinom, na saganang dadaloy ayon sa kagustuhan nila.


7

يوفونَ بِالنَّذرِ وَيَخافونَ يَومًا كانَ شَرُّهُ مُستَطيرًا

PAGSASATITIK

Yū-fū-na bin-nadh-ri wa-ya-khā-fū-na yaw-man kā-na shar-ru-hū mus-ta-ṭī-ran

SALINWIKA

Tinutupad nila ang kanilang mga panata at natatakot sa isang araw na ang kasamaan ay laganap.


8

وَيُطعِمونَ الطَّعامَ عَلىٰ حُبِّهِ مِسكينًا وَيَتيمًا وَأَسيرًا

PAGSASATITIK

Wa-yuṭ-ʿi-mū-naṭ ṭa-ʿā-ma ʿa-lā ḥub-bi-hī mis-kī-naw wa-ya-tī-maw wa-ʾa-sī-ran

SALINWIKA

Sila ay nagbibigay ng pagkain, sa kabila ng kanilang pagkagusto dito, [sa pagmamahal sa Kanya], sa mga mahihirap, mga ulila at mga bilanggo,


9

إِنَّما نُطعِمُكُم لِوَجهِ اللَّهِ لا نُريدُ مِنكُم جَزاءً وَلا شُكورًا

PAGSASATITIK

ʾIn-na-mā nuṭ-ʿi-mu-kum li-waj-hil lā-hi lā nu-rī-du min-kum ja-zā-ʾaw wa-lā shu-kū-ran

SALINWIKA

[Na nagsasabi,] “Kami ay nagpapakain lamang sa inyo alang-alang kay Allah. Hindi namin nais ang anumang gantimpala mula sa inyo ni anumang pasalamat.”


10

إِنّا نَخافُ مِن رَبِّنا يَومًا عَبوسًا قَمطَريرًا

PAGSASATITIK

ʾIn-nā na-khā-fu mir rab-bi-nā yaw-man ʿa-bū-san qam-ṭa-rī-ran

SALINWIKA

Tunay, kami ay natatakot mula sa aming Panginoon ng isang araw na nakakaIungkot at nakakahapis.


11

فَوَقاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذٰلِكَ اليَومِ وَلَقّاهُم نَضرَةً وَسُرورًا

PAGSASATITIK

Fa-wa-qā-hu-mul lā-hu shar-ra dhā-li-kal yaw-mi wa-laq-qā-hum naḍ-ra-taw wa-su-rū-ran

SALINWIKA

Kaya iniligtas sila ng Allah mula sa mga kagipitan ng araw na iyon, at binigyan sila ng kasariwaan at kagalakan.


12

وَجَزاهُم بِما صَبَروا جَنَّةً وَحَريرًا

PAGSASATITIK

Wa-ja-zā-hum bi-mā ṣa-ba-rū jan-na-taw wa-ḥa-rī-ran

SALINWIKA

At ginantimpalaan Niya ang mga ito dahil sa kanilang pagtitiis ng hardin [Paraiso] at [mga damit na] seda,


13

مُتَّكِئينَ فيها عَلَى الأَرائِكِ ۖ لا يَرَونَ فيها شَمسًا وَلا زَمهَريرًا

PAGSASATITIK

Mut-ta-ki-ʾī-na fī-hā ʿa-lāl ʾa-rā-ʾi-ki lā ya-raw-na fī-hā sham-saw wa-lā zam-ha-rī-ran

SALINWIKA

Na nakasandal doon sa mga sopa. Hindi nila makikita dito ang anumang [nakakapasong] init o anumang [nanunuot] na lamig.


14

وَدانِيَةً عَلَيهِم ظِلالُها وَذُلِّلَت قُطوفُها تَذليلًا

PAGSASATITIK

Wa-dā-ni-ya-tan ʿa-lay-him ẓi-lā-lu-hā wa-dhul-li-lat qu-ṭū-fu-hā tadh-lī-lan

SALINWIKA

Ang mga lilim nito ay malapit sa ulunan nila at ang mga kumpol [ng prutas] nito ay mababang nakabitin.


15

وَيُطافُ عَلَيهِم بِآنِيَةٍ مِن فِضَّةٍ وَأَكوابٍ كانَت قَواريرا

PAGSASATITIK

Wa-yu-ṭā-fu ʿa-lay-him bi-ʾā-ni-ya-tim min fiḍ-ḍa-tiw wa-ʾak-wā-bin kā-nat qa-wā-rī-ran

SALINWIKA

Sila ay paglilingkuran sa paligid ng mga sisidlang pilak at mga kopang kristal.


16

قَواريرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّروها تَقديرًا

PAGSASATITIK

Qa-wā-rī-ra min fiḍ-ḍa-tin qad-da-rū-hā taq-dī-ran

SALINWIKA

Malinaw na malinaw, na gawa sa pilak. Matutukoy nila ang eksaktong sukat ayon sa kanilang kagustuhan.


17

وَيُسقَونَ فيها كَأسًا كانَ مِزاجُها زَنجَبيلًا

PAGSASATITIK

Wa-yus-qaw-na fī-hā ka-ʾsan kā-na mi-zā-ju-hā zan-ja-bī-lan

SALINWIKA

Sila ay bibigyan doon ng inuming may halong luya.


18

عَينًا فيها تُسَمّىٰ سَلسَبيلًا

PAGSASATITIK

ʿAy-nan fī-hā tu-sam-mā sal-sa-bī-lan

SALINWIKA

Sa batis nito, na tinawag na Salsabīl.


19

۞ وَيَطوفُ عَلَيهِم وِلدانٌ مُخَلَّدونَ إِذا رَأَيتَهُم حَسِبتَهُم لُؤلُؤًا مَنثورًا

PAGSASATITIK

Wa-ya-ṭū-fu ʿa-lay-him wil-dā-num mu-khal-la-dū-na ʾi-dhā ra-ʾay-ta-hum ḥa-sib-ta-hum luʾ-luʾ-an man-thū-ran

SALINWIKA

Sila ay pagsisilibihan ng mga walang maliw na kabataan, na kapag nakita ninyo sila, aakalain ninyo na sila ay parang nakakalat na mga perlas.


20

وَإِذا رَأَيتَ ثَمَّ رَأَيتَ نَعيمًا وَمُلكًا كَبيرًا

PAGSASATITIK

Wa-ʾi-dhā ra-ʾay-ta tham-ma ra-ʾay-ta na-ʿī-maw wa-mul-kan ka-bī-ran

SALINWIKA

Habang tinitingnan mo, makikita mo doon ang kaligayahan at isang dakilang kaharian.


21

عالِيَهُم ثِيابُ سُندُسٍ خُضرٌ وَإِستَبرَقٌ ۖ وَحُلّوا أَساوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقاهُم رَبُّهُم شَرابًا طَهورًا

PAGSASATITIK

ʿĀ-li-ya-hum thi-yā-bu sun-du-sin khuḍ-ruw wa-ʾis-tab-ra-qun wa-ḥul-lū ʾa-sā-wi-ra min fiḍ-ḍa-tiw wa-sa-qā-hum rab-bu-hum sha-rā-ban ṭa-hū-ran

SALINWIKA

Ang kanilang kasuutan ay pinong berdeng seda at gintong burda at sila ay nagagayakan ng mga pulseras na pilak. Ang kanilang Panginoon ay bibigyan sila ng inuming dalisay.


22

إِنَّ هٰذا كانَ لَكُم جَزاءً وَكانَ سَعيُكُم مَشكورًا

PAGSASATITIK

ʾIn-na hā-dhā kā-na la-kum ja-zā-ʾaw wa-kā-na saʿ-yu-kum mash-kū-ran

SALINWIKA

[Sila ay sasabihan]: “Tunay, ito ang inyong gantimpala, at ang inyong pagsisikap ay pinasasalamatan.”


23

إِنّا نَحنُ نَزَّلنا عَلَيكَ القُرآنَ تَنزيلًا

PAGSASATITIK

ʾIn-nā naḥ-nu naz-zal-nā ʿa-lay-kal qur-ʾā-na tan-zī-lan

SALINWIKA

Tunay, Aming ibinaba sa iyo ang Qur’an sa paunti-unting baitang.


24

فَاصبِر لِحُكمِ رَبِّكَ وَلا تُطِع مِنهُم آثِمًا أَو كَفورًا

PAGSASATITIK

Faṣ-bir li-ḥuk-mi rab-bi-ka wa-lā tu-ṭiʿ min-hum ʾā-thi-man ʾaw ka-fū-ran

SALINWIKA

Kaya sumuko sa utos ng iyong Panginoon, at huwag sundin ang sinumang nagkasala o walang utang na loob [di-mananampalataya],


25

وَاذكُرِ اسمَ رَبِّكَ بُكرَةً وَأَصيلًا

PAGSASATITIK

Wadh-ku-ris ma rab-bi-ka buk-ra-taw wa-ʾa-ṣī-lan

SALINWIKA

At gunitain ang Pangalan ng iyong Panginoon, araw at gabi,


26

وَمِنَ اللَّيلِ فَاسجُد لَهُ وَسَبِّحهُ لَيلًا طَويلًا

PAGSASATITIK

Wa-mi-nal lay-li fas-jud la-hū wa-sab-biḥ-hu lay-lan ṭa-wī-lan

SALINWIKA

At sa [bahagi ng] gabi ay magpatirapa sa Kanya at luwalhatiin Siya sa [kahabaan ng] gabi.


27

إِنَّ هٰؤُلاءِ يُحِبّونَ العاجِلَةَ وَيَذَرونَ وَراءَهُم يَومًا ثَقيلًا

PAGSASATITIK

ʾIn-na hā-ʾu-lā-ʾi yu-ḥib-bū-nal ʿā-ji-la-ta wa-ya-dha-rū-na wa-rā-ʾa-hum yaw-man tha-qī-lan

SALINWIKA

Tunay, mahal nila ang pansamantalang buhay na ito, at binabalewala nila ang darating na mabigat na araw.


28

نَحنُ خَلَقناهُم وَشَدَدنا أَسرَهُم ۖ وَإِذا شِئنا بَدَّلنا أَمثالَهُم تَبديلًا

PAGSASATITIK

Naḥ-nu kha-laq-nā-hum wa-sha-dad-nā ʾas-ra-hum wa-ʾi-dhā shiʾ-nā bad-dal-nā ʾam-thā-la-hum tab-dī-lan

SALINWIKA

Kami ang naglikha sa kanila at Aming pinatatag ang kanilang mga kasukasuan. At kung gugustuhin Namin, papalitan Namin sila ng ibang katulad nila.


29

إِنَّ هٰذِهِ تَذكِرَةٌ ۖ فَمَن شاءَ اتَّخَذَ إِلىٰ رَبِّهِ سَبيلًا

PAGSASATITIK

ʾIn-na hā-dhi-hī tadh-ki-rahtun (H pinalitan ng T) fa-man shā-ʾat ta-kha-dha ʾi-lā rab-bi-hī sa-bī-lan

SALINWIKA

Tunay, ito ay isang paalala. Kaya sinuman ang nagnanais, kunin ang daan tungo sa kanyang Panginoon.


30

وَما تَشاءونَ إِلّا أَن يَشاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليمًا حَكيمًا

PAGSASATITIK

Wa-mā ta-shā-ʾū-na ʾil-lā ʾay ya-shā-ʾal-lāhu ʾin-nal lā-ha kā-na ʿa-lī-man ḥa-kī-man

SALINWIKA

Ngunit hindi kayo makakapagnais maliban kung naisin ng Allah. Tunay, si Allah ang Maalam [ng lahat], ang Marunong [ng lahat].


31

يُدخِلُ مَن يَشاءُ في رَحمَتِهِ ۚ وَالظّالِمينَ أَعَدَّ لَهُم عَذابًا أَليمًا

PAGSASATITIK

Yud-khi-lu may ya-shā-ʾu fī raḥ-ma-ti-hī wa-ẓ-ẓālimīna ʾaʿadda lahum ʿadhāban ʾalīman

SALINWIKA

Tatanggapin Niya ang sinumang nais Niya sa Kanyang habag, at para sa mga masasama, Siya ay naghanda para sa kanila ng masakit na parusa.

 

Surah 75: Al-Qiyamah

سورة القيامة 75 – جزء 29
AL-QIYAMAH
(Ang Muling Pagkabuhay)

Kabanata: 75 – Talata: 40
Makki Surah

Audio: Al-Qiyamah


Ang Surah ay nagbubukas sa mariing pangako ng Isang Banal na nanunumpa sa pamamagitan ng papalapit na muling pagkabuhay. Kinuha ang pangalan ng Surah mula sa katagang “Al-Qiyamah” sa unang talata. Ang Surah ay tumutukoy sa Araw ng Pagkabuhay at sa pagtanggi ng tao sa Araw na iyon. Ang kapangyarihan ng Diyos ay malinaw na inilarawan sa ilang mga talata (talata 3 pasunod, talata 26 pasunod at talata 34 pasunod). Itinuturo sa Propeta ﷺ  ang tamang pagtanggap ng paghahayag (talata 16 pasunod), na nagbibigay-diin na ang Qur’an ay tunay na salita ng Diyos. Ang Surah ay kilala rin bilang: Araw ng Pagkabuhay na Mag-uli, Ang Pagtaas.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

لا أُقسِمُ بِيَومِ القِيامَةِ

PAGSASATITIK

Lā ʾuq-si-mu bi-yaw-mil qi-yā-mahti (H pinalitan T)

SALINWIKA

Isinusumpa Ko sa Araw ng Pagkabuhay!


2

وَلا أُقسِمُ بِالنَّفسِ اللَّوّامَةِ

PAGSASATITIK

Wa-lā ʾuq-si-mu bin-naf-sil law-wā-mahti (H pinalitan T)

SALINWIKA

At isinusumpa Ko sa kaluluwang mapanisi sa kanyang sarili!


3

أَيَحسَبُ الإِنسانُ أَلَّن نَجمَعَ عِظامَهُ

PAGSASATITIK

ʾA-yaḥ-sa-bul ʾin-sā-nu ʾal-lan naj-ma-ʿa ʿi-ẓā-mahū

SALINWIKA

Inaakala ba ng tao na hindi Namin mapagsasama ang kanyang mga buto?


4

بَلىٰ قادِرينَ عَلىٰ أَن نُسَوِّيَ بَنانَهُ

PAGSASATITIK

Ba-lā qā-di-rī-na ʿa-lā ʾan nu-saw-wi-ya ba-nā-na-hū

SALINWIKA

Oo! Tunay, magagawa Naming ibalik kahit ang mga dulo ng kanyang mga daliri!


5

بَل يُريدُ الإِنسانُ لِيَفجُرَ أَمامَهُ

PAGSASATITIK

Bal yu-rī-dul  ʾin-sā-nu li-yaf-ju-ra ʾa-mā-mahū

SALINWIKA

Sa halip ang tao ay ginugusto niyang magpatuloy sa mabisyong buhay.


6

يَسأَلُ أَيّانَ يَومُ القِيامَةِ

PAGSASATITIK

Yas-ʾa-lu ʾay-yā-na yaw-mul qi-yā-mahti (H pinalitan T)

SALINWIKA

Siya ay nagtatanong, “Kailan ang Araw ng Pagkabuhay?!”


7

فَإِذا بَرِقَ البَصَرُ

PAGSASATITIK

Fa-ʾi-dhā ba-ri-qal ba-ṣaru

SALINWIKA

Ngunit kapag ang mga mata ay namangha,


8

وَخَسَفَ القَمَرُ

PAGSASATITIK

Wa-kha-sa-fal qa-maru

SALINWIKA

At ang buwan ay natabingan,


9

وَجُمِعَ الشَّمسُ وَالقَمَرُ

PAGSASATITIK

Wa-ju-mi-ʿash sham-su wal-qa-maru

SALINWIKA

At ang init at ang buwan ay nagkasama,


10

يَقولُ الإِنسانُ يَومَئِذٍ أَينَ المَفَرُّ

PAGSASATITIK

Ya-qū-lul ʾin-sā-nu yaw-ma-ʾi-dhin ʾay-nal ma-farru

SALINWIKA

Sa araw na iyon ang tao ay magsasabi, “Saan ang tatakasan?”


11

كَلّا لا وَزَرَ

PAGSASATITIK

Kal-lā lā wa-zara

SALINWIKA

Hindi! Tunay, walang tatakasan!


12

إِلىٰ رَبِّكَ يَومَئِذٍ المُستَقَرُّ

PAGSASATITIK

ʾI-lā rab-bi-ka yaw-ma-ʾi-dhi-nil mus-ta-qarru

SALINWIKA

Sa iyong Panginoon, sa araw na iyon ay ang tanging pirmihang tirahan.


13

يُنَبَّأُ الإِنسانُ يَومَئِذٍ بِما قَدَّمَ وَأَخَّرَ

PAGSASATITIK

Yu-nab-ba-ʾul ʾin-sā-nu yaw-ma-ʾi-dhim bi-mā qad-da-ma wa-ʾakh-khara

SALINWIKA

Sa araw na iyon, ang tao ay masasabihan tungkol sa kanyang naunang ipinadala at sa kanyang iniwan.


14

بَلِ الإِنسانُ عَلىٰ نَفسِهِ بَصيرَةٌ

PAGSASATITIK

Ba-lil ʾin-sā-nu ʿa-lā naf-si-hī ba-ṣī-rahtun (H pinalitan T)

SALINWIKA

Sa halip ang tao ay saksi sa kanyang sarili,


15

وَلَو أَلقىٰ مَعاذيرَهُ

PAGSASATITIK

Wa-law ʾal-qā ma-ʿā-dhī-ra-hū

SALINWIKA

Kahit na sabihin niya ang kanyang mga dahilan.


16

لا تُحَرِّك بِهِ لِسانَكَ لِتَعجَلَ بِهِ

PAGSASATITIK

Lā tu-ḥar-rik bi-hī li-sā-na-ka li-ta-ʿja-la bi-hī

SALINWIKA

Huwag mong igalaw ang iyong dila upang mapadali ito.


17

إِنَّ عَلَينا جَمعَهُ وَقُرآنَهُ

PAGSASATITIK

ʾIn-na ʿa-lay-nā jam-ʿa-hū wa-qur-ʾā-nahū

SALINWIKA

Tunay, Kami ang bahala na pagsamahin ito at ibigay sa iyo ang kakayahang bigkasin ito.


18

فَإِذا قَرَأناهُ فَاتَّبِع قُرآنَهُ

PAGSASATITIK

Fa-ʾi-dhā qa-raʾ-nā-hu fat-ta-biʿ qur-ʾā-nahū

SALINWIKA

At kapag Amin itong binigkas [sa pamamagitan ni Jibril], sa gayon ay sundan ang pagbigkas nito.


19

ثُمَّ إِنَّ عَلَينا بَيانَهُ

PAGSASATITIK

Thum-ma ʾin-na ʿa-lay-nā ba-yā-na-hū

SALINWIKA

Pagkatapos, tunay, Kami rin ang bahala sa pagpapaliwanag nito.


20

كَلّا بَل تُحِبّونَ العاجِلَةَ

PAGSASATITIK

Kal-lā bal tu-ḥib-bū-nal ʿā-ji-lahta (H pinalitan T)

SALINWIKA

Hindi! Tunay, sa halip ay mahal ninyo ang pansamantalang buhay na ito.


21

وَتَذَرونَ الآخِرَةَ

PAGSASATITIK

Wa-ta-dha-rū-nal ʾā-khi-rahta (H pinalitan T)

SALINWIKA

At pabayaan ang Kabilang Buhay.


22

وُجوهٌ يَومَئِذٍ ناضِرَةٌ

PAGSASATITIK

Wu-jū-huy yaw-ma-ʾi-dhin nā-ḍi-rahtun

SALINWIKA

Ang  ilang mga mukha sa araw na iyon ay magniningning,


23

إِلىٰ رَبِّها ناظِرَةٌ

PAGSASATITIK

ʾI-lā rab-bi-hā nā-ẓi-rahtun (H pinalitan T)

SALINWIKA

Na nakatingin sa kanilang Panginoon,


24

وَوُجوهٌ يَومَئِذٍ باسِرَةٌ

PAGSASATITIK

Wa-wu-jū-huy yaw-ma-ʾi-dhim bā-si-rahtun (H pinalitan T)

SALINWIKA

At ang ilang mga mukha sa araw na iyon ay mangungunot-noo,


25

تَظُنُّ أَن يُفعَلَ بِها فاقِرَةٌ

PAGSASATITIK

Ta-ẓun-nu ʾan yuf-ʿa-la bi-hā fā-qi-rahtun (H pinalitan T)

SALINWIKA

Alam nila na papatawan sila ng parusa na babali sa gulugod.


26

كَلّا إِذا بَلَغَتِ التَّراقِيَ

PAGSASATITIK

Kal-lā ʾi-dhā ba-la-gha-tit ta-rā-qiya

SALINWIKA

Hindi! Tunay, kapag ang kaluluwa ay makarating sa balagat,


27

وَقيلَ مَن ۜ راقٍ

PAGSASATITIK

Wa-qī-la man rāqin

SALINWIKA

At nasabi, “Sino ang makakagamot sa kanya [magliligtas sa kanya sa kamatayan]?”


28

وَظَنَّ أَنَّهُ الفِراقُ

PAGSASATITIK

Wa-ẓan-na ʾan-na-hul fi-rāqu

SALINWIKA

At alam niya na oras na ng paghihiwalay,


29

وَالتَفَّتِ السّاقُ بِالسّاقِ

PAGSASATITIK

Wat-taf-fa-tis sā-qu bis-sāqi

SALINWIKA

At ang paa ay magdadaop sa isa pang paa, [nangangahulugan ng matinding paghihirap, o talinghaga, paghihingalo].


30

إِلىٰ رَبِّكَ يَومَئِذٍ المَساقُ

PAGSASATITIK

ʾI-lā rab-bi-ka yaw-ma-ʾi-dhi-nil ma-sāqu

SALINWIKA

Sa iyong Panginoon, sa araw na iyon ay ang pagtutulak.


31

فَلا صَدَّقَ وَلا صَلّىٰ

PAGSASATITIK

Fa-lā ṣad-da-qa wa-lā ṣal-lā

SALINWIKA

Hindi niya tinanggap ang katotohanan, ni nanalangin,


32

وَلٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلّىٰ

PAGSASATITIK

Wa-lā-kin kadh-dha-ba wa-ta-wal-lā

SALINWIKA

Ngunit sa halip ay tinanggihan ito at tumalikod palayo,


33

ثُمَّ ذَهَبَ إِلىٰ أَهلِهِ يَتَمَطّىٰ

PAGSASATITIK

Thum-ma dha-ha-ba ʾi-lā ʾah-li-hī ya-ta-maṭ-ṭā

SALINWIKA

At pumunta sa kanyang pamilya na nagyayabang.


34

أَولىٰ لَكَ فَأَولىٰ

PAGSASATITIK

ʾAw-lā la-ka fa-ʾaw-lā

SALINWIKA

Kaya kasawian sa iyo! Kasawian sa iyo!


35

ثُمَّ أَولىٰ لَكَ فَأَولىٰ

PAGSASATITIK

Thum-ma ʾaw-lā la-ka fa-ʾaw-lā

SALINWIKA

Muli, kasawian sa iyo! Kasawian sa iyo!


36

أَيَحسَبُ الإِنسانُ أَن يُترَكَ سُدًى

PAGSASATITIK

ʾA-yaḥ-sa-bul ʾin-sā-nu ʾan yut-ra-ka su-dan

SALINWIKA

Inaakala ba ng tao na siya ay hahayaan na walang kabuluhan?


37

أَلَم يَكُ نُطفَةً مِن مَنِيٍّ يُمنىٰ

PAGSASATITIK

ʾA-lam ya-ku nuṭ-fa-tam mim ma-niy-yiy yum-nā

SALINWIKA

Hindi ba siya ay isa lamang patak ng inilabas na tabod?


38

ثُمَّ كانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّىٰ

PAGSASATITIK

Thum-ma kā-na ʿa-la-qa-tan fa-kha-la-qa fa-saw-wā

SALINWIKA

Pagkatapos ay naging nakabiting kimpal ng dugo; at nilikha siya sa tamang sukat,


39

فَجَعَلَ مِنهُ الزَّوجَينِ الذَّكَرَ وَالأُنثىٰ

PAGSASATITIK

Fa-ja-ʿa-la min-huz zaw-jay-nidh dha-ka-ra wal-ʾun-thā

SALINWIKA

At ginawa mula sa kanya ang dalawang kasarian, ang lalaki at ang babae.


40

أَلَيسَ ذٰلِكَ بِقادِرٍ عَلىٰ أَن يُحيِيَ المَوتىٰ

PAGSASATITIK

ʾA-lay-sa dhā-li-ka bi-qā-di-rin ʿa-lā ʾan yuḥ-yi-yal mawtā

SALINWIKA

Hindi ba Siya ang may kakayahan na buhayin ang patay?

Surah 74: Al-Muddaththir

سورة المدثر 74 – جزء 29
AL-MUDDATH-THIR
(Ang Nakabalot)

Kabanata: 74 – Talata: 56
Makki Surah

Audio: Al-Muddath-thir


Ang Surah ay nagbubukas sa pagtawag sa Propeta bilang “Nakabalot na Mensahero.” Kinuha ang pangalan ng Surah mula sa katagang “Muddath-thir” sa unang talata. Ang mga unang talata ng kabanatang ito ay ipinahayag pagkatapos ng unang pagkakita ng Propeta ﷺ  sa Anghel ng Kapahayagan sa yungib ng Hira. Ang Surah ay nagpatuloy, sa isang bahagi mula sa kalaunang panahon, upang ipaalala sa mga matitigas ang ulong mga di-mananampalataya ang kanilang kahihinatnan sa Araw ng Paghuhukom (talata 8);  at ang tiyak na kaaway ng Propeta ﷺ  ay mag-isang binanggit (talata 11). Ang katapusan ng Surah (mula talata 39) ay nagbubunyag ng kamangmangan ng mga di-mananampalataya sa Kapahayagan at sa Araw ng Pagkabuhay. Ang Surah ay kilala rin bilang: Ang Isang Nakabalabal, Ang Nakabalot, Ang Isang Nakabalot, Ang Nakatakip, Ang Lalaking Nakasuot Ng Balabal, Ang Mensaherong Nakakumot, Nakabalot Sa Kanyang Balabal.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

يا أَيُّهَا المُدَّثِّرُ

PAGSASATITIK

Yā ʾay-yu-hāl mud-dath-thiru

SALINWIKA

O ikaw na nakabalot sa balabal!


2

قُم فَأَنذِر

PAGSASATITIK

Qum fa-ʾan-dhir

SALINWIKA

Tumayo ka at magbabala!


3

وَرَبَّكَ فَكَبِّر

PAGSASATITIK

Wa-rab-ba-ka fa-kab-bir

SALINWIKA

Dakilain ang iyong Panginoon,


4

وَثِيابَكَ فَطَهِّر

PAGSASATITIK

Wa-thi-yā-ba-ka fa-ṭah-hir

SALINWIKA

At dalisayin ang iyong balabal,


5

وَالرُّجزَ فَاهجُر

PAGSASATITIK

War ruj-za fah-jur

SALINWIKA

At layuan ang lahat ng marurumi!


6

وَلا تَمنُن تَستَكثِرُ

PAGSASATITIK

Wa-lā tam-nun tas-tak-thiru

SALINWIKA

Huwag tumulong para lamang makakuha ng higit na pakinabang,


7

وَلِرَبِّكَ فَاصبِر

PAGSASATITIK

Wa-li-rab-bi-ka faṣ-bir

SALINWIKA

At magtiis alang-alang sa iyong Panginoon.


8

فَإِذا نُقِرَ فِي النّاقورِ

PAGSASATITIK

Fa-ʾi-dhā nu-qi-ra fīn nā-qūri

SALINWIKA

Kapag ang trumpeta ay patutunugin,


9

فَذٰلِكَ يَومَئِذٍ يَومٌ عَسيرٌ

PAGSASATITIK

Fa-dhā-li-ka yaw-ma-ʾi-dhiy yaw-mun ʿa-sīrun

SALINWIKA

Ang araw na iyon ay araw ng paghihirap,


10

عَلَى الكافِرينَ غَيرُ يَسيرٍ

PAGSASATITIK

ʿA-lāl kā-fi-rī-na ghay-ru ya-sīrin

SALINWIKA

Hindi madali para sa mga di-mananampalataya.


11

ذَرني وَمَن خَلَقتُ وَحيدًا

PAGSASATITIK

Dhar-nī wa-man kha-laq-tu wa-ḥī-dan

SALINWIKA

Hayaan Ako [na makitungo] sa kanya [Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi] na Aking nilikhang mag-isa,


12

وَجَعَلتُ لَهُ مالًا مَمدودًا

PAGSASATITIK

Wa-ja-ʿal-tu la-hū mā-lam mam-dū-dan

SALINWIKA

At binigyan [Ko siya] ng maraming kayamanan,


13

وَبَنينَ شُهودًا

PAGSASATITIK

Wa-ba nī na shu-hū-dan

SALINWIKA

At [binigyan Ko siya] ng mga anak na mananatili sa kanyang tabi,


14

وَمَهَّدتُ لَهُ تَمهيدًا

PAGSASATITIK

Wa-mah-had-tu la-hū tam-hī-dan

SALINWIKA

At pinadali [ang lahat ng bagay] para sa kanya.


15

ثُمَّ يَطمَعُ أَن أَزيدَ

PAGSASATITIK

Thum-ma yaṭ-ma-ʿu ʾan ʾa-zīda

SALINWIKA

Pagkatapos ay nais pa rin niyang bigyan Ko siya ng higit pa.


16

كَلّا ۖ إِنَّهُ كانَ لِآياتِنا عَنيدًا

PAGSASATITIK

Kal-lā ʾin-na-hū kā-na li-ʾā-yā-ti-nā ʿa-nī-dan

SALINWIKA

Hindi! Tunay, siya ay masuwaying kalaban ng Aming mga tanda.


17

سَأُرهِقُهُ صَعودًا

PAGSASATITIK

Sa-ʾur-hi-qu-hū ṣa-ʿū-dan

SALINWIKA

Sa lalong madaling panahon, Akin siyang pupuspusin ng paghihirap.


18

إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ

PAGSASATITIK

ʾIn-na-hū fak-ka-ra wa-qad-dara

SALINWIKA

Tunay, siya ay nag-isip at nagpasya.


19

فَقُتِلَ كَيفَ قَدَّرَ

PAGSASATITIK

Fa-qu-ti-la kay-fa qad-dara

SALINWIKA

Mamatay siya, paano siya nagpasya!


20

ثُمَّ قُتِلَ كَيفَ قَدَّرَ

PAGSASATITIK

Thum-ma qu-ti-la kay-fa qad-dara

SALINWIKA

Muli, mamatay siya, paano siya nagpasya!


21

ثُمَّ نَظَرَ

PAGSASATITIK

Thum-ma na-ẓara

SALINWIKA

Pagkatapos siya ay tumingin;


22

ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ

PAGSASATITIK

Thum-ma ʿa-ba-sa wa-basara

SALINWIKA

Pagkatapos siya ay sumimangot at nayamot.


23

ثُمَّ أَدبَرَ وَاستَكبَرَ

PAGSASATITIK

Thum-ma ʾad-ba-ra was-tak-bara

SALINWIKA

Pagkatapos siya ay lumayong nagmamataas,


24

فَقالَ إِن هٰذا إِلّا سِحرٌ يُؤثَرُ

PAGSASATITIK

Fa-qā-la ʾin hā-dhā ʾil-lā siḥ-ruy yuʾ-tharu

SALINWIKA

Na nagsasabi, ito [Qur’an] ay walang anuman maliban sa salamangkang minana sa sinauna.


25

إِن هٰذا إِلّا قَولُ البَشَرِ

PAGSASATITIK

ʾIn hā-dhā ʾil-lā qaw-lul ba-shari

SALINWIKA

Ito ay walang anuman maliban sa pananalita ng isang tao lamang.


26

سَأُصليهِ سَقَرَ

PAGSASATITIK

Sa-ʾuṣ-lī-hi sa-qara

SALINWIKA

Sa lalong madaling panahon, Akin siyang itatapon sa Impiyerno.


27

وَما أَدراكَ ما سَقَرُ

PAGSASATITIK

Wa-mā ʾad-rā-ka mā sa-qaru

SALINWIKA

At ano ang alam mo sa Impiyerno?


28

لا تُبقي وَلا تَذَرُ

PAGSASATITIK

Lā tub-qī wa-lā ta-dharu

SALINWIKA

Hindi ito nagtitira ni nag-iiwan ng anumang bagay.


29

لَوّاحَةٌ لِلبَشَرِ

PAGSASATITIK

Law-wā-ḥa-tul lil-ba-shari

SALINWIKA

Ito ay sumusunog sa balat.


30

عَلَيها تِسعَةَ عَشَرَ

PAGSASATITIK

ʿA-lay-hā tis-ʿa-ta ʿa-shara

SALINWIKA

May labinsiyam [na tagabantay] dito.


31

وَما جَعَلنا أَصحابَ النّارِ إِلّا مَلائِكَةً ۙ وَما جَعَلنا عِدَّتَهُم إِلّا فِتنَةً لِلَّذينَ كَفَروا لِيَستَيقِنَ الَّذينَ أوتُوا الكِتابَ وَيَزدادَ الَّذينَ آمَنوا إيمانًا ۙ وَلا يَرتابَ الَّذينَ أوتُوا الكِتابَ وَالمُؤمِنونَ ۙ وَلِيَقولَ الَّذينَ في قُلوبِهِم مَرَضٌ وَالكافِرونَ ماذا أَرادَ اللَّهُ بِهٰذا مَثَلًا ۚ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشاءُ وَيَهدي مَن يَشاءُ ۚ وَما يَعلَمُ جُنودَ رَبِّكَ إِلّا هُوَ ۚ وَما هِيَ إِلّا ذِكرىٰ لِلبَشَرِ

PAGSASATITIK

Wa-mā ja-ʿal-nā ʾaṣ-ḥā-ban nā-ri ʾil-lā ma-lāʾ-i-ka-taw wa-mā ja-ʿal-nā ʿid-da-ta-hum ʾil-lā fit-na-tal lil-la-dhī-na ka-fa-rū li-yas-tay-qi-nal la-dhī-na ʾū-tūl ki-tā-ba wa-yaz-dā-dal la-dhī-na ʾā-ma-nū ʾī-mā-naw wa-lā yar-tā-bal la-dhī-na ʾū-tūl ki-tā-ba wal-muʾ-mi-nū-na wa-li-ya-qū-lal la-dhī-na fī qu-lū-bi-him ma-ra-ḍuw wal-kā-fi-rū-na mā-dhā ʾa-rā-dal lā-hu bi-hā-dhā ma-tha-lan ka-dhā-li-ka yu-ḍil-lul lā-hu may ya-shā-ʾu wa-yah-dī may ya-shāʾu wa-mā yaʿ-la-mu ju-nū-da rab-bi-ka ʾil-lā hu-wa wa-mā hi-ya ʾil-lā dhik-rā lil-ba-shari

SALINWIKA

Kami ay nagtalaga lamang ng mga anghel bilang mga bantay ng Impiyerno, at Aming ginawa lamang ang kanilang bilang na balakid sa mga walang pananampalataya. At sila na nabigyan ng Aklat ay mapapanatag, at ang mga mananampalataya ay lalong tataas ang [kanilang] pananampalataya. At sila na nabigyan ng Aklat ay hindi mag-aalinlangan din sa mga mananampalataya. At sila na ang mga puso ay may sakit ay maaaring magsabi, at ang mga walang pananampalataya [na kasama nila], “Ano ang ibig sabihin ng Allah sa paglalarawang ito?” Sa gayon, si Allah ay ililigaw ang sinumang naisin Niya, at igagabay ang sinumang naisin Niya. Walang nakakaalam ng hukbo ng iyong Panginoon, at ito ay isa lamang paalala para sa lahat ng tao.


32

كَلّا وَالقَمَرِ

PAGSASATITIK

Kal-lā wal-qa-mari

SALINWIKA

Hindi! Tunay, sa buwan!


33

وَاللَّيلِ إِذ أَدبَرَ

PAGSASATITIK

Wal-lay-li ʾidh ʾad-bara

SALINWIKA

At sa gabi kapag ito ay lumipas!


34

وَالصُّبحِ إِذا أَسفَرَ

PAGSASATITIK

Waṣ-ṣub-ḥi ʾi-dhā ʾas-fara

SALINWIKA

At sa bukang liwayway kapag ito ay lumiwanag!


35

إِنَّها لَإِحدَى الكُبَرِ

PAGSASATITIK

ʾIn-na-hā la-ʾiḥ-dāl ku-bari

SALINWIKA

Tunay, ito [Impiyerno] ay isa sa mga pinakadakilang tanda.


36

نَذيرًا لِلبَشَرِ

PAGSASATITIK

Na-dhī-ral lil-ba-shari

SALINWIKA

Tagapagbabala sa lahat ng mga tao,


37

لِمَن شاءَ مِنكُم أَن يَتَقَدَّمَ أَو يَتَأَخَّرَ

PAGSASATITIK

Li-man shā-ʾa min-kum ʾay ya-ta-qad-da-ma ʾaw ya-ta-ʾakh-khara

SALINWIKA

Sa sinuman sa inyo na gustong magpauna o magpahuli.


38

كُلُّ نَفسٍ بِما كَسَبَت رَهينَةٌ

PAGSASATITIK

Kul-lu naf-sim bi-mā ka-sa-bat ra-hī-nahtun (H pinalitan T)

SALINWIKA

Bawat kaluluwa ay pangako para sa kanyang mga gawa,


39

إِلّا أَصحابَ اليَمينِ

PAGSASATITIK

ʾIl-lā ʾaṣ-ḥā-bal ya-mīni

SALINWIKA

Maliban sa mga Kasama ng Kanang Kamay.


40

في جَنّاتٍ يَتَساءَلونَ

PAGSASATITIK

Fī jan-nā-tiy ya-ta-sā-ʾa-lūna

SALINWIKA

[Sila ay nasa] mga hardin, na nagtatanungan,


41

عَنِ المُجرِمينَ

PAGSASATITIK

ʿA-nil muj-ri-mīna

SALINWIKA

Tungkol sa mga makasalanan:


42

ما سَلَكَكُم في سَقَرَ

PAGSASATITIK

Mā sa-la-ka-kum fī Sa-qara

SALINWIKA

“Anong nakapagdala sa inyo sa Impiyerno?”


43

قالوا لَم نَكُ مِنَ المُصَلّينَ

PAGSASATITIK

Qā-lū lam na-ku mi-nal mu-ṣal-līna

SALINWIKA

Sila ay sasagot, “Kami ay hindi kabilang sa mga nagdasal.”


44

وَلَم نَكُ نُطعِمُ المِسكينَ

PAGSASATITIK

Wa-lam na-ku nuṭ-ʿi-mul mis-kīna

SALINWIKA

At hindi kami nagpakain sa mga mahihirap.


45

وَكُنّا نَخوضُ مَعَ الخائِضينَ

PAGSASATITIK

Wa-kun-nā na-khū-ḍu ma-ʿal khā-ʾi-ḍīna

SALINWIKA

At kami ay kasali sa walang kabuluhang satsatan kasama ang mga nakisali dito,


46

وَكُنّا نُكَذِّبُ بِيَومِ الدّينِ

PAGSASATITIK

Wa-kun-nā nu-kadh-dhi-bu bi-yaw-mid dīni

SALINWIKA

At aming tinanggihan ang Araw ng Paghuhukom.


47

حَتّىٰ أَتانَا اليَقينُ

PAGSASATITIK

Ḥat-tā ʾa-tā-nāl ya-qīnu

SALINWIKA

Hanggang dumating ang kamatayan sa amin.


48

فَما تَنفَعُهُم شَفاعَةُ الشّافِعينَ

PAGSASATITIK

Fa-mā tan-fa-ʿu-hum sha-fā-ʿa-tush shā-fi-ʿīna

SALINWIKA

Kaya ang pamamagitan ng mga tagapamagitan ay walang saysay sa kanila.


49

فَما لَهُم عَنِ التَّذكِرَةِ مُعرِضينَ

PAGSASATITIK

Fa-mā la-hum ʿa-nit tadh-ki-ra-ti muʿ-ri-ḍīna

SALINWIKA

Anong nangyayari sa kanila at tinanggihan nila ang Paalala?


50

كَأَنَّهُم حُمُرٌ مُستَنفِرَةٌ

PAGSASATITIK

Ka-ʾan-na-hum ḥu-mu-rum mus-tan-fi-rahtun (H pinalitan T)

SALINWIKA

Na para silang mga burikong takot.


51

فَرَّت مِن قَسوَرَةٍ

PAGSASATITIK

Far-rat min qas-wa-rahtin (H pinalitan T)

SALINWIKA

Na tumatakos mula sa leon?


52

بَل يُريدُ كُلُّ امرِئٍ مِنهُم أَن يُؤتىٰ صُحُفًا مُنَشَّرَةً

PAGSASATITIK

Bal yu-rī-du kul-lum ri-ʾim min-hum ʾay yuʾ-tā ṣu-ḥu-fam mu-nash-sha-rahtan (H pinalitan T)

SALINWIKA

Sa halip ang bawat isa sa kanila ay nagnanais mabigyan ng nakabukas na Aklat [mula kay Allah].


53

كَلّا ۖ بَل لا يَخافونَ الآخِرَةَ

PAGSASATITIK

Kal-lā bal lā ya-khā-fū-nal ʾā-khi-rahta (H pinalitan T)

SALINWIKA

Hindi! Tunay, sa halip ay hindi sila takot sa Kabilang Buhay.


54

كَلّا إِنَّهُ تَذكِرَةٌ

PAGSASATITIK

Kal-lā ʾin-na-hū tadh-kirahtun (H pinalitan T)

SALINWIKA

Hind! Tunay, ito [Qur’an] ay isang Paalala.


55

فَمَن شاءَ ذَكَرَهُ

PAGSASATITIK

Fa-man shā-ʾa dha-ka-rahū

SALINWIKA

Kaya hayaan ang sinuman na gustong maalala ito.


56

وَما يَذكُرونَ إِلّا أَن يَشاءَ اللَّهُ ۚ هُوَ أَهلُ التَّقوىٰ وَأَهلُ المَغفِرَةِ

PAGSASATITIK

Wa-mā yadh-ku-rū-na ʾil-lā ʾay ya-shā-ʾal lāhu hu-wa ʾah-lut taq-wā wa-ʾah-lul magh-fi-rahti (H pinalitan T)

SALINWIKA

At hindi nila maaalala maliban sa nais ng Allah. Siya ang Karapat-dapat na Katakutan at Karapat-dapat na maggawad ng Kapatawaran.

 

Surah 73: Al-Muzzammil

سورة المزمل 73 – جزء 29
AL-MUZZAMMIL
(Ang Nakabalot)

Kabanata: 73 – Talata: 20
Makki Surah

Audio: Al-Muzzammil


Ang Surah ay nagbubukas sa pagtawag sa Propeta bilang “Nakabalot na Mensahero.” Kinuha ang pangalan ng Surah mula sa katagang “Muzzammil” sa unang talata. Dito ay inilarawan ang maagang pamumuhay na unang ipinataw ng Allah sa Propeta (talata 1.), upang ihanda siya para sa mabigat na mensahe. Hinimok ang Propeta na maging matiyaga (talata 10); sinabi sa kanya tungkol sa parusa na naghihintay sa mga di-mananampalataya sa Impiyerno (talata 12); at ipinaalala sa kanya ang parusa kay Paraon sa buhay na ito (talata 15). Ang Surah ay kilala rin bilang: Ang Nakabigkis, Nakabalabal, Natatakpan ng Damit, Ang Nakabalot na Mensahero, Ang Isang Nakabalot, Ang Isang Nakumutan, Nakabalot sa Kumot.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

يا أَيُّهَا المُزَّمِّلُ

PAGSASATITIK

Yā ʾay-yu-hāl muz-zam-milu

SALINWIKA

O ikaw na nakabalot!


2

قُمِ اللَّيلَ إِلّا قَليلًا

PAGSASATITIK

Qu-mil lay-la ʾil-lā qa-lī-lan

SALINWIKA

Tumayo (upang magdasal) sa gabi, maliban sa kaunting oras,


3

نِصفَهُ أَوِ انقُص مِنهُ قَليلًا

PAGSASATITIK

Niṣ-fa-hū ʾa-win quṣ min-hu qa-lī-lan

SALINWIKA

Kalahati, o bawasan ng kaunti ito.


4

أَو زِد عَلَيهِ وَرَتِّلِ القُرآنَ تَرتيلًا

PAGSASATITIK

ʾAw zid ʿa-lay-hi wa-rat-ti-lil qur-ʾā-na tar-tī-lan

SALINWIKA

O dagdagan ito, at basahin ang Qurʾān sa mabagal at magandang tono.


5

إِنّا سَنُلقي عَلَيكَ قَولًا ثَقيلًا

PAGSASATITIK

ʾIn-nā sa-nul-qī ʿa-lay-ka qaw-lan tha-qī-lan

SALINWIKA

Tunay, Kami ay ibibigay sa iyo sa madaling panahon ang mabigat na kataga.


6

إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيلِ هِيَ أَشَدُّ وَطئًا وَأَقوَمُ قيلًا

PAGSASATITIK

ʾIn-na nā-shi-ʾa-tal lay-li hi-ya ʾa-shad-du waṭ-ʾaw wa-ʾaq-wa-mu qī-lan

SALINWIKA

Tunay, ang pagsamba sa gabi ay mas mabuti sa pag-unawa at mas angkop para sa pananalita [pagbanggit],


7

إِنَّ لَكَ فِي النَّهارِ سَبحًا طَويلًا

PAGSASATITIK

ʾIn-na la-ka fīn na-hā-ri sab-ḥan ṭa-wī-lan

SALINWIKA

Tunay, para sa iyo, sa araw ay abala sa mga gawain.


8

وَاذكُرِ اسمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّل إِلَيهِ تَبتيلًا

PAGSASATITIK

Wadh-ku-ris ma rab-bi-ka wa-ta-bat-tal ʾi-lay-hi tab-tī-lan

SALINWIKA

Kaya ipagdiwang ang Ngalan ng iyong Panginoon at ialay ang iyong sarili sa Kanya ng lubos na pag-aalay.


9

رَبُّ المَشرِقِ وَالمَغرِبِ لا إِلٰهَ إِلّا هُوَ فَاتَّخِذهُ وَكيلًا

PAGSASATITIK

Rab-bul mash-ri-qi wal-magh-ri-bi lā ʾi-lā-ha ʾil-lā hu-wa fat-ta-khidh-hu wa-kī-lan

SALINWIKA

Panginoon ng silangan at kanluran, walang diyos maliban sa Kanya, kaya kunin Siya na tagapangasiwa,


10

وَاصبِر عَلىٰ ما يَقولونَ وَاهجُرهُم هَجرًا جَميلًا

PAGSASATITIK

Was-bir ʿa-lā mā ya-qū-lū-na wah-jur-hum haj-ran ja-mī-lan

SALINWIKA

At magtiis sa anumang sinasabi nila, at iwasan sila sa malumanay na paraan.


11

وَذَرني وَالمُكَذِّبينَ أُولِي النَّعمَةِ وَمَهِّلهُم قَليلًا

PAGSASATITIK

Wa-dhar-nī wal-mu-kadh-dhi-bī-na ʾu-līn naʿ-ma-ti wa-mah-hil-hum qa-lī-lan

SALINWIKA

Hayaan Ako [na makitungo] sa mga tumatanggi, mga mayayaman, at bigyan sila ng kaunting palugit.


12

إِنَّ لَدَينا أَنكالًا وَجَحيمًا

PAGSASATITIK

ʾIn-na la-day-nā ʾan-kā-law wa-ja-ḥī-man

SALINWIKA

Tunay, sa Amin ay mga mabibigat na kadena at maalab na Apoy,


13

وَطَعامًا ذا غُصَّةٍ وَعَذابًا أَليمًا

PAGSASATITIK

Wa-ṭa-ʿā-man dhā ghuṣ-ṣa-tiw wa-ʿa-dhā-ban ʾa-lī-man

SALINWIKA

At ang pagkain na nakakasamid [sa mga lumulunok nito],at masakit na parusa [na inihanda para sa kanila].


14

يَومَ تَرجُفُ الأَرضُ وَالجِبالُ وَكانَتِ الجِبالُ كَثيبًا مَهيلًا

PAGSASATITIK

Yaw-ma tar-ju-ful ʾar-ḍu wal-ji-bā-lu wa-kā-na-til ji-bā-lu ka-thī-bam ma-hī-lan

SALINWIKA

Sa araw na ang lupa at mga bundok ay mayayanig, at ang mga bundok ay parang mga bunton ng buhanging buyangyang.


15

إِنّا أَرسَلنا إِلَيكُم رَسولًا شاهِدًا عَلَيكُم كَما أَرسَلنا إِلىٰ فِرعَونَ رَسولًا

PAGSASATITIK

ʾIn-nā ʾar-sal-nā ʾi-lay-kum ra-sū-lan shā-hi-dan ʿa-lay-kum ka-mā ʾar-sal-nā ʾi-lā fir-ʿaw-na ra-sū-lan

SALINWIKA

Tunay, Aming ipinadala sa inyo ang Sugo, upang maging saksi sa inyo, tulad ng Aming pagpadala ng Sugo kay Paraon.


16

فَعَصىٰ فِرعَونُ الرَّسولَ فَأَخَذناهُ أَخذًا وَبيلًا

PAGSASATITIK

Fa-ʿa-ṣā fir-ʿaw-nur ra-sū-la fa-ʾa-khadh-nā-hu ʾakh-dhaw wa-bī-lan

SALINWIKA

Ngunit sinuway ng Paraon ang Sugo; kaya Amin siyang sinunggaban ng katakot-takot na pagsunggab.


17

فَكَيفَ تَتَّقونَ إِن كَفَرتُم يَومًا يَجعَلُ الوِلدانَ شيبًا

PAGSASATITIK

Fa-kay-fa tat-ta-qū-na ʾin ka-far-tum yaw-may yaj-ʿa-lul wil-dā-na shī-ban-i

SALINWIKA

Kaya, kung kayo ay hindi maniniwala, paano ninyo iiwasan ang araw kung saan ang mga bata ay magiging puti ang mga buhok,


18

السَّماءُ مُنفَطِرٌ بِهِ ۚ كانَ وَعدُهُ مَفعولًا

PAGSASATITIK

As-sa-mā-ʾu mun-fa-ṭi-rum bihī kā-na waʿ-du-hū maf-ʿū-lan

SALINWIKA

At kung saan ang langit ay mabibiyak? Ang Kanyang pangako ay nakatakdang matutupad.


19

إِنَّ هٰذِهِ تَذكِرَةٌ ۖ فَمَن شاءَ اتَّخَذَ إِلىٰ رَبِّهِ سَبيلًا

PAGSASATITIK

ʾIn-na hā-dhi-hī tadh-ki-rahtun (palitan ng T ang H) fa-man shā-ʾat ta-kha-dha ʾi-lā rab-bi-hī sa-bī-lan

SALINWIKA

Tunay, ito ay isang paalala. Kaya hayaan ang sinuman na kunin ang daan tungo sa kanyang Panginoon.


20

۞ إِنَّ رَبَّكَ يَعلَمُ أَنَّكَ تَقومُ أَدنىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيلِ وَنِصفَهُ وَثُلُثَهُ وَطائِفَةٌ مِنَ الَّذينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيلَ وَالنَّهارَ ۚ عَلِمَ أَن لَن تُحصوهُ فَتابَ عَلَيكُم ۖ فَاقرَءوا ما تَيَسَّرَ مِنَ القُرآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكونُ مِنكُم مَرضىٰ ۙ وَآخَرونَ يَضرِبونَ فِي الأَرضِ يَبتَغونَ مِن فَضلِ اللَّهِ ۙ وَآخَرونَ يُقاتِلونَ في سَبيلِ اللَّهِ ۖ فَاقرَءوا ما تَيَسَّرَ مِنهُ ۚ وَأَقيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَقرِضُوا اللَّهَ قَرضًا حَسَنًا ۚ وَما تُقَدِّموا لِأَنفُسِكُم مِن خَيرٍ تَجِدوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيرًا وَأَعظَمَ أَجرًا ۚ وَاستَغفِرُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفورٌ رَحيمٌ

PAGSASATITIK

ʾIn-na rab-ba-ka yaʿ-la-mu ʾan-na-ka ta-qū-mu ʾad-nā min thu-lu-tha-yil lay-li wa-niṣ-fa-hū wa-thu-lu-tha-hū wa-ṭā-ʾi-fa-tum mi-nal la-dhī-na ma-ʿaka wal-lā-hu yu-qad-di-rul lay-la wan-na-hāra ʿa-li-ma ʾal lan tuḥ-ṣū-hu fa-tā-ba ʿa-lay-kum faq-ra-ʾū mā ta-yas-sa-ra mi-nal qur-ʾāni ʿa-li-ma ʾan sa-ya-kū-nu min-kum mar-ḍā wa-ʾā-kha-rū-na yaḍ-ri-bū-na fīl ʾar-ḍi yab-ta-ghū-na min faḍ-lil lā-hi wa-ʾā-kha-rū-na yu-qā-ti-lū-na fī sa-bī-lil lāhi faq-ra-ʾū mā ta-yas-sa-ra minhu wa-ʾa-qī-mūṣ ṣa-lā-ta wa-ʾā-tūz za-kā-ta wa-ʾaq-ri-ḍūl lā-ha qar-ḍan ḥa-sa-naw wa-mā tu-qad-di-mū li-ʾan-fu-si-kum min khay-rin ta-ji-dū-hu ʿin-dal lā-hi hu-wa khay-raw wa-ʾaʿ-ẓa-ma ʾaj-raw was-tagh-fi-rūl lāha ʾin-nal lā-ha gha-fū-rur ra-ḥīmun

SALINWIKA

Tunay, alam ng iyong Panginoon na ikaw ay nagdarasal sa gabi ng halos dalawang sangkatlo ng gabi [o sa ibang mga gabi] kalahati o sangkatlo nito, kasama ang isang pangkat na nasa panig mo. Si Allah ay sinusukat ang gabi at ang araw. Alam Niya na hindi mo ito makakalkula [ng eksakto], at kaya Siya ay maluwag sa iyo. Kaya bumanggit ng Qurʾān ayon sa kakayahan. Alam Niya na ilan sa inyo ay magkakasakit, habang ang iba ay maglalakbay sa paghahanap ng biyaya ni Allah, at ang iba ay makikipaglaban alang-alang kay Allah. Kaya bumanggit ng Qurʾān ayon sa kakayahan. Panatilihin ang dasal at magbigay ng kawanggawa at pautangan si Allah ng magandang pautang. Anumang kabutihan na inyong ipadalang mauna para inyong mga kaluluwa ay matatagpuan ito kay Allah [sa anyo]. Iyan ay mas mabuti at mas dakila sa gantimpala. At humingi kay Allah ng kapatawaran; tunay si Allah ay Mapagpatawad, Maawain.

Surah 72: Al-Jinn

سورة الجن 72 – جزء 29
AL-JINN
(Ang Jinn)

Kabanata: 72 – Talata: 28
Makki Surah

Audio: Al-Jinn


Ang Surah ay nagbubukas sa pagpapahayag na isang pangkat ng Jinn ay nakinig sa Propeta na nagbabasa ng Qur’an, naniwala dito, at pinayuhan ang kanilang sariling lahi. Ang Surah ay pinamagatang “Al-Jinn,” na nabanggit sa unang talata. Nagsisimula ang Surah kung ano ang sinabi ng pangkat ng Jinn nang marinig nila ang Qur’an at nakilala na ito ang katotohanan (talata bilang 1). Ito ay isang pangaral sa mga Arabong taga-Makkah, na nasabihan din na ang Propeta ay makakatulong lamang sa kanila sa pamamagitan ng pagpapahatid ng Mensahe: Ang Diyos ang Lubos na Pinakamapangyarihan sa lahat (talata bilang 16). Ang mga di-mananampalataya ay nabalaan kung ano ang kanilang makakaharap sa Araw ng Hukom (talata bilang 23). Ang Surah ay kilala rin bilang: Uri Ng Jinn, Mga Espiritu, Ang Mga Jinn, Ang Mga Espiritu.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

قُل أوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ استَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الجِنِّ فَقالوا إِنّا سَمِعنا قُرآنًا عَجَبًا

PAGSASATITIK

Qul ʾū-ḥi-ya ʾi-lay-ya ʾan-na-hus ta-ma-ʿa na-fa-rum mi-nal jin-ni fa-qā-lū ʾin-nā sa-miʿ-nā qur-ʾā-nan ʿa-ja-ban

SALINWIKA

Sabihin, ‘Ipinahayag sa akin na isang pangkat ng jinn ay nakinig.’ At kanilang sinabi, ‘Tunay na narinig namin ang isang kamangha-manghang Qur’ān.’


2

يَهدي إِلَى الرُّشدِ فَآمَنّا بِهِ ۖ وَلَن نُشرِكَ بِرَبِّنا أَحَدًا

PAGSASATITIK

Yah-dī ʾilār rush-di fa-ʾā-man-nā bihī wa-lan nush-ri-ka bi-rab-bi-nā ʾa-ḥa-dan

SALINWIKA

Na naggagabay sa katuwiran. Kaya naniniwala kami dito at hindi kami kailanman magtatambal ng anuman sa aming Panginoon.


3

وَأَنَّهُ تَعالىٰ جَدُّ رَبِّنا مَا اتَّخَذَ صاحِبَةً وَلا وَلَدًا

PAGSASATITIK

Wa-ʾan-na-hū ta-ʿā-lā jad-du rab-bi-nā māt-ta-kha-dha ṣā-ḥi-ba-taw wa-lā wa-la-dan

SALINWIKA

Dakila ang kamahalan ng ating Panginoon, hindi Siya kumuha ng sinumang asawa o anak.


4

وَأَنَّهُ كانَ يَقولُ سَفيهُنا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا

PAGSASATITIK

Wa-ʾan-na-hū kā-na ya-qū-lu sa-fī-hu-nā ʿa-lāl-lā-hi sha-ṭa-ṭan

SALINWIKA

Tunay, ang mga hangal sa amin ay nagsinungaling tungkol kay Allah.


5

وَأَنّا ظَنَنّا أَن لَن تَقولَ الإِنسُ وَالجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

PAGSASATITIK

Wa-ʾan-nā ẓa-nan-nā ʾal lan ta-qū-lal ʾin-su wal-jin-nu ʿa-lāl-lā-hi ka-dhi-ban

SALINWIKA

Tunay, inisip namin na ang tao at jinn ay hindi kailanman magsisinungaling tungkol kay Allah.


6

وَأَنَّهُ كانَ رِجالٌ مِنَ الإِنسِ يَعوذونَ بِرِجالٍ مِنَ الجِنِّ فَزادوهُم رَهَقًا

PAGSASATITIK

Wa-ʾan-na-hū kā-na ri-jā-lum mi-nal ʾin-si ya-ʿū-dhū-na bi-ri-jā-lim mi-nal jin-ni fa-zā-dū-hum ra-ha-qan

SALINWIKA

Tunay, ilan sa mga tao ay humingi ng kanlungan sa ilang mga jinn, na nagdaragdag lamang sa kanilang paghihimagsik.


7

وَأَنَّهُم ظَنّوا كَما ظَنَنتُم أَن لَن يَبعَثَ اللَّهُ أَحَدًا

PAGSASATITIK

Wa-ʾan-na-hum ẓan-nū ka-mā ẓa-nan-tum ʾal lay yab-ʿa-thal lāu ʾa-ḥa-dan

SALINWIKA

Inisip nila, tulad ng inisip ninyo, na hindi babangunin ng Allah ang sinuman (mula sa libingan).


8

وَأَنّا لَمَسنَا السَّماءَ فَوَجَدناها مُلِئَت حَرَسًا شَديدًا وَشُهُبًا

PAGSASATITIK

Wa-ʾan-nā la-mas-nās sa-mā-ʾa fa-wa-jad-nā-hā mu-li-ʾat ḥa-ra-san sha-dī-daw wa-shu-hu-ban

SALINWIKA

Tunay, inabot naming ang langit at natagpuan namin itong puno ng mababagsik na mga bantay at mga bulalakaw.


9

وَأَنّا كُنّا نَقعُدُ مِنها مَقاعِدَ لِلسَّمعِ ۖ فَمَن يَستَمِعِ الآنَ يَجِد لَهُ شِهابًا رَصَدًا

PAGSASATITIK

Wa-ʾan-nā kun-nā naq-ʿu-du min-hā ma-qā-ʿi-da lis-sam-ʿi fa-may yas-ta-mi-ʿil ʾā-na ya-jid la-hū shi-hā-bar ra-ṣa-dan

SALINWIKA

Kami ay nakaupo doon sa mga lugar nito upang mangulinig, ngunit sinumang nakikinig sa ngayon ay makakatagpo ng apoy na naghihintay sa kanya.


10

وَأَنّا لا نَدري أَشَرٌّ أُريدَ بِمَن فِي الأَرضِ أَم أَرادَ بِهِم رَبُّهُم رَشَدًا

PAGSASATITIK

Wa-ʾan-nā lā nad-rī ʾa-shar-run ʾu-rī-da bi-man fīl ʾar-ḍi ʾam ʾa-rā-da bi-him rab-bu-hum ra-sha-dan

SALINWIKA

Hindi namin alam kung ang masama ay inilaan para sa mga nasa lupa, o kung ang kanilang Panginoon ay nagnanais ng mabuti para sa kanila.


11

وَأَنّا مِنَّا الصّالِحونَ وَمِنّا دونَ ذٰلِكَ ۖ كُنّا طَرائِقَ قِدَدًا

PAGSASATITIK

Wa-ʾan-nā min-nāṣ ṣā-li-ḥū-na wa-min-nā dū-na dhā-li-ka kun-nā ṭa-rā-ʾi-qa qi-da-dan

SALINWIKA

Ilan sa amin ay matutuwid at ang ilan sa amin ay kabaligtaran nito: kami ay maraming pangkat na magkakaiba.


12

وَأَنّا ظَنَنّا أَن لَن نُعجِزَ اللَّهَ فِي الأَرضِ وَلَن نُعجِزَهُ هَرَبًا

PAGSASATITIK

Wa-ʾan-nā ẓa-nan-nā ʾal lan nuʿ-ji-zal lā-ha fīl ʾar-ḍi wa-lan nuʿ-ji-za-hū ha-ra-ban

SALINWIKA

Alam namin na hindi namin masasalungat ang Allah sa lupa, ni salungatin Siya sa pamamagitan ng pagtakas.


13

وَأَنّا لَمّا سَمِعنَا الهُدىٰ آمَنّا بِهِ ۖ فَمَن يُؤمِن بِرَبِّهِ فَلا يَخافُ بَخسًا وَلا رَهَقًا

PAGSASATITIK

Wa-ʾan-nā lam-mā sa-miʿ-nāl-hu-dā ʾā-man-nā bi-hī fa-may yuʾ-mim bi-rab-bi-hī fa-lā ya-khā-fu bakh-saw wa-lā ra-ha-qan

SALINWIKA

Nang marinig namin ang patnubay, naniwala kami dito. Ang sinumang may pananampalataya sa kanyang Panginoon ay hindi matatakot sa anumang kabuktutan o pang-aapi.


14

وَأَنّا مِنَّا المُسلِمونَ وَمِنَّا القاسِطونَ ۖ فَمَن أَسلَمَ فَأُولٰئِكَ تَحَرَّوا رَشَدًا

PAGSASATITIK

Wa-ʾan-nā min-nāl mus-li-mū-na wa-min-nāl qā-si-ṭū-na fa-man ʾaslama fa-ʾulāʾika taḥarraw rashadan

SALINWIKA

Ilan sa amin ay mga Muslim at ilan sa amin ay masasama [o di-makatarungan]. Ngunit ang mga sumuko [kay Allah] – sila  ang nagtataguyod ng katuwiran.


15

وَأَمَّا القاسِطونَ فَكانوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا

PAGSASATITIK

Wa-ʾam-māl qā-si-ṭū-na fa-kā-nū li-ja-han-na-ma ḥa-ṭa-ban

SALINWIKA

Kung tungkol sa mga masasama, sila ay magiging panggatong para sa Impiyerno.


16

وَأَن لَوِ استَقاموا عَلَى الطَّريقَةِ لَأَسقَيناهُم ماءً غَدَقًا

PAGSASATITIK

Wa-ʾal la-wis ta-qā-mū ʿa-lāṭ ṭa-rī-qa-ti la-ʾas-qay-nā-hum mā-ʾan gha-da-qan

SALINWIKA

Kung sila ay matatag sa landas [ng Allah], Kami ay magkakaloob sa kanila ng masaganang tubig,


17

لِنَفتِنَهُم فيهِ ۚ وَمَن يُعرِض عَن ذِكرِ رَبِّهِ يَسلُكهُ عَذابًا صَعَدًا

PAGSASATITIK

Li-naf-ti-na-hum fīhi wa-may yuʿ-riḍ ʿan dhik-ri rab-bi-hī yas-luk-hu ʿa-dhā-ban ṣa-ʿa-dan

SALINWIKA

Upang Amin silang subukan doon, at sinumang tumalikod sa pag-alaala sa kanyang Panginoon, itutulak Niya ito sa mahirap na parusa.


18

وَأَنَّ المَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدعوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

PAGSASATITIK

Wa-ʾan-nal ma-sā-ji-da lil-lā-hi fa-lā tad-ʿū ma-ʿal lā-hi ʾa-ḥa-dan

SALINWIKA

Ang mga lugar ng pagsamba ay pag-aari ng Allah, kaya huwag manalangin sa sinuman kasama ni Allah.


19

وَأَنَّهُ لَمّا قامَ عَبدُ اللَّهِ يَدعوهُ كادوا يَكونونَ عَلَيهِ لِبَدًا

PAGSASATITIK

Wa-ʾan-na-hū lam-mā qā-ma ʿab-dul-lā-hi yad-ʿū-hu kā-dū ya-kū-nū-na ʿa-lay-hi li-ba-dan

SALINWIKA

Nang ang alipin ni Allah ay tumayo upang manalangin sa Kanya, halos sila ay nagsiksikan sa paligid niya.


20

قُل إِنَّما أَدعو رَبّي وَلا أُشرِكُ بِهِ أَحَدًا

PAGSASATITIK

Qul ʾin-na-mā ʾad-ʿū rab-bī wa-lā ʾush-ri-ku bi-hī ʾa-ḥa-dan

SALINWIKA

Sabihin, ‘Ako ay nananalangin lamang sa aking Panginoon, at hindi ako nagtatambal ng anuman sa Kanya.’


21

قُل إِنّي لا أَملِكُ لَكُم ضَرًّا وَلا رَشَدًا

PAGSASATITIK

Qul ʾin-nī lā ʾam-li-ku la-kum ḍar-raw wa-lā ra-sha-dan

SALINWIKA

Sabihin, ‘Wala akong kapangyarihan para sa inyo, ito man ay para sa pinsala o para sa katuwiran.’


22

قُل إِنّي لَن يُجيرَني مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَن أَجِدَ مِن دونِهِ مُلتَحَدًا

PAGSASATITIK

Qul ʾin-nī lay yu-jī-ra-nī mi-nal lā-hi ʾa-ḥa-duw wa-lan ʾa-ji-da min dū-ni-hī mul-ta-ḥa-dan

SALINWIKA

Sabihin, ‘Walang makakapagligtas sa akin mula kay Allah, ni makatagpo ako ng anumang kanlungan maliban sa Kanya.


23

إِلّا بَلاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسالاتِهِ ۚ وَمَن يَعصِ اللَّهَ وَرَسولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِدينَ فيها أَبَدًا

PAGSASATITIK

ʾIl-lā ba-lā-gham mi-nal lā-hi wa-ri-sā-lā-tihī wa-may yaʿ-ṣil lā-ha wa-ra-sū-la-hū fa-ʾin-na la-hū nā-ra ja-han-na-ma khā-li-dī-na fī-hā ʾa-ba-dan

SALINWIKA

[Wala akong tungkulin] maliban sa ihatid mula kay Allah at ang Kanyang mga mensahe; at sinumang sumuway sa Allah at sa Kanyang Sugo, tunay, para sa kanya ang apoy ng Impiyerno, upang manatili dito magpakailanman.


24

حَتّىٰ إِذا رَأَوا ما يوعَدونَ فَسَيَعلَمونَ مَن أَضعَفُ ناصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا

PAGSASATITIK

Ḥat-tā ʾi-dhā ra-ʾaw mā yū-ʿa-dū-na fa-sa-yaʿ-la-mū-na man ʾaḍ-ʿa-fu nā-ṣi-raw wa-ʾa-qal-lu ʿa-da-dan

SALINWIKA

Kapag nakita nila kung ano ang ipinangako sa kanila, malalaman nila kung sino ang mas mahina sa mga tagasuporta at mas kaunti sa bilang.


25

قُل إِن أَدري أَقَريبٌ ما توعَدونَ أَم يَجعَلُ لَهُ رَبّي أَمَدًا

PAGSASATITIK

Qul ʾin ʾad-rī ʾa-qa-rī-bum mā tū-ʿa-dū-na ʾam yaj-ʿa-lu lahū rab-bī ʾa-ma-dan

SALINWIKA

Sabihin, ‘Hindi ko alam kung ang ipinangako sa iyo ay malapit na, o kung ang aking Panginoon ay nagtakda ng panahon para dito.’


26

عالِمُ الغَيبِ فَلا يُظهِرُ عَلىٰ غَيبِهِ أَحَدًا

PAGSASATITIK

ʿĀ-li-mul ghay-bi fa-lā yuẓ-hi-ru ʿa-lā ghay-bi-hī ʾa-ḥa-dan

SALINWIKA

(Siya) ang Nakakaalam ng hindi nakikita, Hindi Niya ibubunyag ang Kanyang (kaalaman) ng hindi nakikita sa sinuman.


27

إِلّا مَنِ ارتَضىٰ مِن رَسولٍ فَإِنَّهُ يَسلُكُ مِن بَينِ يَدَيهِ وَمِن خَلفِهِ رَصَدًا

PAGSASATITIK

ʾIl-lā ma-nir ta-ḍā mir ra-sū-lin fa-ʾin-na-hū yas-lu-ku mim bay-ni ya-day-hi wa-min khal-fi-hī ra-ṣa-dan

SALINWIKA

Maliban sa isang Sugo na Kanyang pinili. Pagkatapos Siya ay nagpapadala ng mga bantay sa harapan at likuran niya.


28

لِيَعلَمَ أَن قَد أَبلَغوا رِسالاتِ رَبِّهِم وَأَحاطَ بِما لَدَيهِم وَأَحصىٰ كُلَّ شَيءٍ عَدَدًا

PAGSASATITIK

Li-yaʿ-la-ma ʾan qad ʾab-la-ghū ri-sā-lā-ti rab-bi-him wa-ʾa-ḥā-ṭa bi-mā la-day-him wa-ʾaḥ-ṣā kul-la shay-ʾin ʿa-da-dan

SALINWIKA

Upang matiyak Niya na kanilang naiparating ang mga mensahe ng kanilang Panginoon, at nauunawaan Niya ang lahat na nasa kanila, at Kanyang nalalaman ang bilang ng lahat ng bagay.