Surah 55: Ar-Rahman

سورة الرحمن 55 – جزء 27
AR-RAHMAN
(Ang  Ganap Na Maawain)

Kabanata: 55 – Talata: 78
Madani Surah
Makki Surah (Tafsir Ibn Kathir)

Audio: Ar-Rahman


Ang Surah ay nagkokorona sa Qur’an at nagbubukas sa pamamagitan ng pagpapahayag ng isa sa pinakamagandang pangalan ng Diyos, Ar-Rahman, na siyang pangalan ng Surah. Itinatampok ng Surah ang mga kababalaghan ng Diyos sa mundong ito, naglalarawan sa katapusan ng mundo, at nagpapakita ng isang nakakapukaw na paglalarawan ng mga kaluguran ng Paraiso. Ang Impiyerno ay sandaling inihambing sa mga kagalakan na naghihintay sa mga matutuwid. Ang Surah ay kilala sa tanong na “Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong ikinaila?” na tatlumpu’t isang beses na nabanggit sa kabuuan nito. Hinati ng Surah ang mga tao at mga jinn sa tatlong uri: ang mga di-naniniwala, ang pinakamainam sa mga mananampalataya, at ang mga karaniwang mananampalataya. Ang Surah ay kilala rin bilang: Ang Pinakamapagbiyaya, Ang Lubos Na Maawain, Ang Mapagbigay, Ang Panginoon Ng Awa, Ang Maawain, Ang Tagabigay Ng Habag, Ang Pinakamahabagin.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

الرَّحمٰنُ

PAGSASATITIK

Ar-Raḥ-mānu

SALINWIKA

Ang Ganap na Maawain


2

عَلَّمَ القُرآنَ

PAGSASATITIK

ʿAl-la-mal Qur-ʾāna

SALINWIKA

Na nagturo ng Qurʾān.


3

خَلَقَ الإِنسانَ

PAGSASATITIK

Kha-la-qal ʾin-sāna

SALINWIKA

Na naglikha sa tao.


4

عَلَّمَهُ البَيانَ

PAGSASATITIK

ʿAl-la-ma-hul ba-yāna

SALINWIKA

[At] nagturo sa kanya na bumigkas ng maliwanag na pananalita.


5

الشَّمسُ وَالقَمَرُ بِحُسبانٍ

PAGSASATITIK

Ash-sham-su wal-qa-ma-ru bi-ḥus-bānin

SALINWIKA

Ang araw at ang buwan [ay gumagalaw] eksaktong kalkulasyon,


6

وَالنَّجمُ وَالشَّجَرُ يَسجُدانِ

PAGSASATITIK

Wan-naj-mu wash-sha-ja-ru yas-ju-dāni

SALINWIKA

At ang mga damo (o ang mga bituin) at ang mga puno ay nagpapatirapa [kay Allah].


7

وَالسَّماءَ رَفَعَها وَوَضَعَ الميزانَ

PAGSASATITIK

Was-sa-mā-ʾa ra-fa-ʿa-hā wa-wa-ḍa-ʿal mī-zāna

SALINWIKA

Siya ang nagtaas sa langit at nagtayo ng timbangan,


8

أَلّا تَطغَوا فِي الميزانِ

PAGSASATITIK

ʾAl-lā taṭ-ghaw fīl mī-zāni

SALINWIKA

Na nagpapahayag, “Huwag pakialaman ang timbangan!”


9

وَأَقيمُوا الوَزنَ بِالقِسطِ وَلا تُخسِرُوا الميزانَ

PAGSASATITIK

Wa-ʾa-qī-mūl waz-na bil-qis-ṭi wa-lā tukh-si-rūl mī-zāna

SALINWIKA

“Panatilihin ang mga timbang ng may katarungan, at huwag bawasan ang timbang!”


10

وَالأَرضَ وَضَعَها لِلأَنامِ

PAGSASATITIK

Wal-ʾar-ḍa wa-ḍa-ʿa-hā lil ʾa-nāmi

SALINWIKA

At ang lupa, Kanya itong inilatag para sa mga tao.


11

فيها فاكِهَةٌ وَالنَّخلُ ذاتُ الأَكمامِ

PAGSASATITIK

Fī-hā fā-ki-ha-tuw wan-nakh-lu dhā-tul ʾak-māmi

SALINWIKA

Dito ay mga bunga at mga datiles na may balamban,


12

وَالحَبُّ ذُو العَصفِ وَالرَّيحانُ

PAGSASATITIK

Wal-ḥab-bu dhūl ʿaṣ-fi war-ray-ḥānu

SALINWIKA

Butil na may balat, at mabangong mga damo.


13

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


14

خَلَقَ الإِنسانَ مِن صَلصالٍ كَالفَخّارِ

PAGSASATITIK

Kha-la-qal ʾin-sā-na min ṣal-ṣā-lin kal-fakh-khāri

SALINWIKA

Siya ay nilikha ang tao mula sa tuyong putik, tulad ng mga banga,


15

وَخَلَقَ الجانَّ مِن مارِجٍ مِن نارٍ

PAGSASATITIK

Wa-kha-la-qal jān-na mim mā-ri-jim min nārin

SALINWIKA

At nilikha ang jinn mula sa walang-usok na ningas ng apoy.


16

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


17

رَبُّ المَشرِقَينِ وَرَبُّ المَغرِبَينِ

PAGSASATITIK

Rab-bul mash-ri-qay-ni wa-rab-bul magh-ri-bayni

SALINWIKA

Panginoon ng dalawang silangan, at Panginoon ng dalawang kanluran!*

*Ibig sabihin, ang mga punto ng pagsikat at paglubog ng araw sa panahon ng taglamig at tag-init.


18

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


19

مَرَجَ البَحرَينِ يَلتَقِيانِ

PAGSASATITIK

Ma-ra-jal baḥ-ray-ni yal-ta-qi-yāni

SALINWIKA

Hinayaan Niya ang dalawang dagat (ang maasin at ang matamis) na maghalo.


20

بَينَهُما بَرزَخٌ لا يَبغِيانِ

PAGSASATITIK

Bay-na-hu-mā bar-za-khul lā yab-ghi-yāni

SALINWIKA

Sa pagitan nila ay isang hadlang upang hindi sila tuluyang maghalo.


21

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


22

يَخرُجُ مِنهُمَا اللُّؤلُؤُ وَالمَرجانُ

PAGSASATITIK

Yakh-ru-ju min-hu-māl luʾ-luʾ-u wal-mar-jānu

SALINWIKA

Mula sa mga ito ay lumitaw ang perlas at ang koral (batong bulaklak).


23

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


24

وَلَهُ الجَوارِ المُنشَآتُ فِي البَحرِ كَالأَعلامِ

PAGSASATITIK

Wa-la-hul ja-wā-ril mun-sha-ʾā-tu fīl baḥ-ri kal-ʾaʿ-lāmi

SALINWIKA

At sa Kanya ang mga barko (o mga sasakyang-pantubig) na naglalayag sa dagat [na lumilitaw] tulad ng mga palatandaan.


25

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


26

كُلُّ مَن عَلَيها فانٍ

PAGSASATITIK

Kul-lu man ʿa-lay-hā fānin

SALINWIKA

Ang bawat isa dito (sa lupa) ay mamamatay,


27

وَيَبقىٰ وَجهُ رَبِّكَ ذُو الجَلالِ وَالإِكرامِ

PAGSASATITIK

Wa-yab-qā waj-hu rab-bi-ka dhūl ja-lā-li wal-ʾik-rāmi

SALINWIKA

Ngunit mananatili ang Mukha ng iyong Panginoon, ang Nagmamay-ari ng Kaluwalhatian at ng Karangalan.


28

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


29

يَسأَلُهُ مَن فِي السَّماواتِ وَالأَرضِ ۚ كُلَّ يَومٍ هُوَ في شَأنٍ

PAGSASATITIK

Yas-ʾa-lu-hū man fīs sa-mā-wā-ti wal-ʾarḍi kul-la yaw-min hu-wa fī shaʾnin

SALINWIKA

Bawat isa doon sa mga langit at lupa ay nagtatanong sa Kanya. Bawat araw, Siya ay abala sa ilang gawain.


30

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


31

سَنَفرُغُ لَكُم أَيُّهَ الثَّقَلانِ

PAGSASATITIK

Sa-naf-ru-ghu la-kum ʾay-yu-hath tha-qa-lāni

SALINWIKA

Kami sa sandaling panahon ay gagawin ang Aming Sarili na hindi abala para sa inyo, O kayong dalawa (jinn at tao)!


32

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


33

يا مَعشَرَ الجِنِّ وَالإِنسِ إِنِ استَطَعتُم أَن تَنفُذوا مِن أَقطارِ السَّماواتِ وَالأَرضِ فَانفُذوا ۚ لا تَنفُذونَ إِلّا بِسُلطانٍ

PAGSASATITIK

Yā maʿ-sha-ral jin-ni wal-ʾin-si ʾi-nis ta-ṭaʿ-tum ʾan tan-fu-dhū min ʾaq-ṭā-ris sa-mā-wā-ti wal-ʾar-ḍi fan-fu-dhū lā tan-fu-dhū-na ʾil-lā bi-sul-ṭānin

SALINWIKA

O mga pangkat ng jinn at tao! Kung makakalampas kayo sa hangganan ng mga langit at ng lupa, sa gayon ay lampas an ito. Ngunit hindi kayo makakalampas ditto maliban sa kapangyarihan [mula kay Allah].


34

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


35

يُرسَلُ عَلَيكُما شُواظٌ مِن نارٍ وَنُحاسٌ فَلا تَنتَصِرانِ

PAGSASATITIK

Yur-sa-lu ʿa-lay-ku-mā shu-wā-ẓum min nā-riw wa-nu-ḥā-sun fa-lā tan-ta-ṣi-rāni

SALINWIKA

Pakakawalan laban sa inyo ang init ng apoy at usok, at hindi ninyo makakayang ipagtanggol ang inyong mga sarili.


36

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


37

فَإِذَا انشَقَّتِ السَّماءُ فَكانَت وَردَةً كَالدِّهانِ

PAGSASATITIK

Fa-ʾi-dhān shaq-qa-tis sa-mā-ʾu fa-kā-nat war-da-tan kad-di-hāni

SALINWIKA

Kapag ang langit ay napunit  (nagbukas), at maging pula tulad ng ibinilad na balat.


38

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


39

فَيَومَئِذٍ لا يُسأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلا جانٌّ

PAGSASATITIK

Fa-yaw-ma-ʾi-dhil lā yus-ʾa-lu ʿan dham-bi-hī ʾin-suw wa-lā jānnun

SALINWIKA

Sa araw na iyon, walang tao o jinn ang matatanong tungkol sa kanyang kasalanan.


40

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


41

يُعرَفُ المُجرِمونَ بِسيماهُم فَيُؤخَذُ بِالنَّواصي وَالأَقدامِ

PAGSASATITIK

Yuʿ-ra-ful muj-ri-mū-na bi-sī-mā-hum fa-yuʾ-kha-dhu bin-na-wā-ṣī wal-ʾaq-dāmi

SALINWIKA

Ang makasalanan ay makikilala sa kanilang mga tanda; kaya sila ay susunggaban sa kanilang mga (buhok na nakalawit sa) noo at mga paa.


42

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


43

هٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتي يُكَذِّبُ بِهَا المُجرِمونَ

PAGSASATITIK

Hā-dhi-hī ja-han-na-mul la-tī yu-kadh-dhi-bu bi-hāl muj-ri-mūna

SALINWIKA

“Ito ang Impiyerno na ikinaila ng mga makasalanan!”


44

يَطوفونَ بَينَها وَبَينَ حَميمٍ آنٍ

PAGSASATITIK

Ya-ṭū-fū-na bay-na-hā wa-bay-na ḥa-mī-min ʾānin

SALINWIKA

Sila ay magpapalibot sa pagitan nito at ng kumukulong tubig.


45

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


46

وَلِمَن خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ

PAGSASATITIK

Wa-li-man khā-fa ma-qā-ma rab-bi-hī jan-na-tāni

SALINWIKA

At para sa kanya na may takot sa kanyang Panginoon ay magkakaroon ng dalawang hardin.


47

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


48

ذَواتا أَفنانٍ

PAGSASATITIK

Dha-wā-tā ʾaf-nānin

SALINWIKA

Na puno ng mga sanga (o iba’t ibang uri ng prutas).


49

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


50

فيهِما عَينانِ تَجرِيانِ

PAGSASATITIK

Fī-hi-mā ʿay-nā-ni taj-ri-yāni

SALINWIKA

Sa mga ito ay may dalawang umaagos na mga batis.


51

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


52

فيهِما مِن كُلِّ فاكِهَةٍ زَوجانِ

PAGSASATITIK

Fī-hi-mā min kul-li fā-ki-ha-tin zaw-jāni

SALINWIKA

Sa mga ito ay may dalawang uri ng bawat prutas.


53

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


54

مُتَّكِئينَ عَلىٰ فُرُشٍ بَطائِنُها مِن إِستَبرَقٍ ۚ وَجَنَى الجَنَّتَينِ دانٍ

PAGSASATITIK

Mut-ta-ki-ʾī-na ʿa-lā fu-ru-shim ba-ṭāʾi-nu-hā min ʾis-tab-raqin wa-ja-nāl jan-na-tay-ni dānin

SALINWIKA

[Sila ay] nakasandal sa mga kamang natatakpan ng berdeng seda. At ang prutas ng dalawang mga hardin ay abot-kamay lamang.


55

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


56

فيهِنَّ قاصِراتُ الطَّرفِ لَم يَطمِثهُنَّ إِنسٌ قَبلَهُم وَلا جانٌّ

PAGSASATITIK

Fī-hin-na qā-ṣi-rā-tuṭ ṭar-fi lam yaṭ-mith-hun-na ʾin-sun qab-la-hum wa-lā jānnun

SALINWIKA

Sa mga ito ay mga babaeng nakatutok ang mga paningin [sa kanilang mga asawa lamang], na walang nakahawak mula sa tao ni sa jinn.


57

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


58

كَأَنَّهُنَّ الياقوتُ وَالمَرجانُ

PAGSASATITIK

Ka-ʾan-na-hun-nal yā-qū-tu wal-mar-jānu

SALINWIKA

Na para silang mga rubi at mga koral (batong bulaklak).


59

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


60

هَل جَزاءُ الإِحسانِ إِلَّا الإِحسانُ

PAGSASATITIK

Hal ja-zā-ʾul ʾiḥ-sā-ni ʾil-lāl ʾiḥ-sānu

SALINWIKA

Mayroon bang gantimpala sa kabutihan  maliban sa kabutihan?


61

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


62

وَمِن دونِهِما جَنَّتانِ

PAGSASATITIK

Wa-min dū-ni-hi-mā jan-na-tāni

SALINWIKA

Maliban sa dalawang ito, mayroon pang dalawang [ibang] mga hardin.


63

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


64

مُدهامَّتانِ

PAGSASATITIK

Mud-hām-ma-tāni

SALINWIKA

Matingkad na kulay berde.


65

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


66

فيهِما عَينانِ نَضّاخَتانِ

PAGSASATITIK

Fī-hi-mā ʿay-nā-ni naḍ-ḍā-kha-tāni

SALINWIKA

Sa mga ito ay may dalawang bumubulwak na mga batis.


67

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


68

فيهِما فاكِهَةٌ وَنَخلٌ وَرُمّانٌ

PAGSASATITIK

Fī-hi-mā fā-ki-ha-tuw wa-nakh-luw wa-rum-mānun

SALINWIKA

Sa mga ito ay mga prutas, mga datiles at mga granada.


69

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


70

فيهِنَّ خَيراتٌ حِسانٌ

PAGSASATITIK

Fī-hin-na khay-rā-tun ḥi-sānun

SALINWIKA

Sa mga ito ay mga babaeng mabubuti at nakakaakit.


71

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


72

حورٌ مَقصوراتٌ فِي الخِيامِ

PAGSASATITIK

Ḥū-run maq-ṣū-rā-tun fīl-khi-yāmi

SALINWIKA

Mga Houris (magaganda at mapuputing mga babae) na nakalaan sa mga bulwagan.


73

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


74

لَم يَطمِثهُنَّ إِنسٌ قَبلَهُم وَلا جانٌّ

PAGSASATITIK

Lam yaṭ-mith-hun-na ʾin-sun qab-la-hum wa-lā jānnun

SALINWIKA

Na walang nakahawak sa kanila na tao noon, ni ang jinn.


75

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


76

مُتَّكِئينَ عَلىٰ رَفرَفٍ خُضرٍ وَعَبقَرِيٍّ حِسانٍ

PAGSASATITIK

Mut-ta-ki-ʾī-na ʿa-lā raf-ra-fin khuḍ-riw wa-ʿab-qa-riy-yin ḥi-sānin

SALINWIKA

Na nakasandal sa mga berdeng almuhadon at mga kahali-halinang  alpombra.


77

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


78

تَبارَكَ اسمُ رَبِّكَ ذِي الجَلالِ وَالإِكرامِ

PAGSASATITIK

Ta-bā-ra-kas mu rab-bi-ka dhīl ja-lā-li wal-ʾik-rāmi

SALINWIKA

Pinagpala ang Pangalan ng iyong Panginoon, ang Nagmamay-ari ng Kaluwalhatian at ng Karangalan!

Surah 67: Surah Al-Mulk

سورة الملك 67 – جزء 29
AL-MULK
(Ang Banal Na Kapangyarihan)

Kabanata: 67 – Talata: 30
Makki Surah

Audio: Al-Mulk


Ang Surah ay nagbubukas sa pahayag na “Pinagpala Siya na sa Kanyang mga kamay ay ang lahat ng kapangyarihan.” Kinuha ang pangalan ng Surah sa katagang “Mulk” na nabanggit sa unang talata. Ang Surah ay naghahamon sa mga di-mananampalataya sa pagpapahayag ng lubos ng kapangyarihan ng Diyos sa kanila, at sa lahat ng iba pa, sa mundong ito at sa susunod. Inilalarawan nito ang panghihinayang ng mga di-mananampalataya na kanilang ipapahayag sa Araw ng Muling Pagkabuhay. Ang Surah ay kilala rin bilang: Ang Pamamahala, Ang Kapangyarihan, Ang Kaharian.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


تَبارَكَ الَّذي بِيَدِهِ المُلكُ وَهُوَ عَلىٰ كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ

Ta-bā-ra-kal la-dhī bi-ya-di-hil mul-ku wa-hu-wa ʿa-lā kul-li shay-ʾin qa-dīrun-i

 1. Pinagpala Siya na sa Kanyang mga Kamay ay ang lahat ng pamamahala, at Siya ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay.

الَّذي خَلَقَ المَوتَ وَالحَياةَ لِيَبلُوَكُم أَيُّكُم أَحسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ العَزيزُ الغَفورُ

Al-la-dhī kha-la-qal maw-ta wal-ḥa-yā-ta li-yab-lu-wa-kum ʾay-yu-kum ʾaḥ-sa-nu ʿa-ma-lan wa-hu-wal ʿa-zī-zul gha-fūru

 1. Siya na lumikha ng kamatayan at buhay upang masubukan Niya kayo kung sino sa inyo ang pinakamabuti sa pag-uugali. At Siya ang Pinakamakapangyarihan, ang Pinakamapagpatawad.

الَّذي خَلَقَ سَبعَ سَماواتٍ طِباقًا ۖ ما تَرىٰ في خَلقِ الرَّحمٰنِ مِن تَفاوُتٍ ۖ فَارجِعِ البَصَرَ هَل تَرىٰ مِن فُطورٍ

Al-la dhī kha-la-qa sab-ʿa sa-mā-wā-tin ṭi-bā-qan mā ta-rā fī khal-qir raḥ-mā-ni min ta-fā-wutin far-ji-ʿil ba-ṣa-ra hal ta-rā min fu-ṭūrin

 1. Nilikha niya ang pitong mga langit na magkakapatong. Wala kang makikitang anumang mali sa paglikha ng Pinakamaawain. Tingnan mo muli! May nakikita ka bang anumang kapintasan?

ثُمَّ ارجِعِ البَصَرَ كَرَّتَينِ يَنقَلِب إِلَيكَ البَصَرُ خاسِئًا وَهُوَ حَسيرٌ

Thum-mar ji-ʿil ba-ṣa-ra kar-ra-tay-ni yan-qa-lib ʾi-lay-kal ba-ṣa-ru khā-si-ʾaw wa-hu-wa ḥa-sīrun

 1. Kaya tingnan mo muli, minsan pa. Ang iyong paningin ay babalik sa iyo na mapakumbaba at napapagod.

وَلَقَد زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنيا بِمَصابيحَ وَجَعَلناها رُجومًا لِلشَّياطينِ ۖ وَأَعتَدنا لَهُم عَذابَ السَّعيرِ

Wa-la-qad zay-yan-nās sa-mā-ʾad dun-yā bi-ma-ṣā-bī-ḥa wa-ja-ʿal-nā-hā ru-jū-mal lish-sha-yā-ṭī-ni wa-ʾa-ʿtad-nā la-hum ʿa-dhā-bas sa-ʿīri

 1. At tiyak na pinalamutian Namin ang pinakamababang langit ng mga lampara (bituin), at gumawa (mula dito) ng mga misayl laban sa mga demonyo, at Kami ay naghanda para sa kanila ng parusa ng naglalagablab na Apoy.

وَلِلَّذينَ كَفَروا بِرَبِّهِم عَذابُ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئسَ المَصيرُ

Wa-lil-la-dhī-na ka-fa-rū bi-rab-bi-him ʿa-dhā-bu ja-han-nama wa-biʾ-sal ma-ṣīru

 1. Para sa kanila na sumalungat sa kanilang Panginoon ay ang parusa ng Impiyerno, at ito ay masamang patutunguhan.

إِذا أُلقوا فيها سَمِعوا لَها شَهيقًا وَهِيَ تَفورُ

ʾI-dhā ʾul-qū fī-hā sa-mi-ʿū la-hā sha-hī-qaw wa-hi-ya ta-fūru

 1. Kapag sila ay itinapon dito, maririnig nila ang malakas at katakut-takot na tunog nito, habang ito ay kumukulo (naglalagablab).

تَكادُ تَمَيَّزُ مِنَ الغَيظِ ۖ كُلَّما أُلقِيَ فيها فَوجٌ سَأَلَهُم خَزَنَتُها أَلَم يَأتِكُم نَذيرٌ

Ta-kā-du ta-may-ya-zu mi-nal ghayẓi kul-la-mā ʾul-qi-ya fī-hā faw-jun sa-ʾa-la-hum kha-za-na-tu-hā ʾa-lam yaʾ-ti-kum na-dhīrun

 1. Halos sumabog sa matinding galit. Sa tuwing ang isang grupo ay itatapon dito, ang mga bantay nito ay magtatanong sa kanila, “Wala bang dumating sa inyo na anumang tagapagbabala?”

قالوا بَلىٰ قَد جاءَنا نَذيرٌ فَكَذَّبنا وَقُلنا ما نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيءٍ إِن أَنتُم إِلّا في ضَلالٍ كَبيرٍ

Qā-lū ba-lā qad jāʾ-a-nā na-dhī-run fa-kadh-dhab-nā wa-qul-nā mā naz-zalal lā-hu min shay-ʾin ʾin ʾan-tum ʾil-lā fī ḍa-lā-lin ka-bīrin

 1. Sasabihin nila, “Tunay, ang tagapagbabala ay dumating sa amin, ngunit pinabulaanan namin siya at aming sinabi, “Si Allah ay hindi nagpadala ng anumang (kapahayagan), ikaw ay nasa malaking pagkakamali lamang.

وَقالوا لَو كُنّا نَسمَعُ أَو نَعقِلُ ما كُنّا في أَصحابِ السَّعيرِ

Wa-qā-lū law kun-nā nas-ma-ʿu ʾaw naʿ-qi-lu mā kun-nā fī ʾaṣ-ḥā-bis sa-ʿīri

 1. At sasabihin nila, “Kung kami ay nakinig lamang o nangatwiran, hindi sana kami kasama sa naglalagablab na Apoy.

فَاعتَرَفوا بِذَنبِهِم فَسُحقًا لِأَصحابِ السَّعيرِ

Faʿ-ta-ra-fū bi-dham-bi-him fa-suḥ-qal li-ʾaṣ-ḥā-bis sa-ʿīri

 1. Kaya inamin nila ang kanilang kasalanan. Kaya malayo sa (kapatawaran) ang mga kasama ng naglalagablab na Apoy.

إِنَّ الَّذينَ يَخشَونَ رَبَّهُم بِالغَيبِ لَهُم مَغفِرَةٌ وَأَجرٌ كَبيرٌ

ʾIn-nal la-dhī-na yakh-shaw-na rab-ba-hum bil-ghay-bi la-hum magh-fi-ra-tuw wa-ʾaj-run ka-bīrun

 1. Tunay, sa kanila na may takot sa kanilang Panginoon ng palihim, para sa kanila ay kapatawaran at isang dakilang gantimpala.

وَأَسِرّوا قَولَكُم أَوِ اجهَروا بِهِ ۖ إِنَّهُ عَليمٌ بِذاتِ الصُّدورِ

Wa-ʾa-sir-rū qaw-la-kum ʾa-wij-ha-rū bihī ʾin-na-hū ʿa-lī-mum bi-dhā-tiṣ ṣu-dūri

 1. Magsalita ng lihim, o gawin ito ng malakas, tunay na alam Niya kung ano ang nasa mga dibdib.

أَلا يَعلَمُ مَن خَلَقَ وَهُوَ اللَّطيفُ الخَبيرُ

ʾA-lā yaʿ-la-mu man kha-la-qa wa-hu-wal la-ṭī-ful kha-bīru

 1. Siya ba na lumikha ay hindi alam? At Siya ang Nakakabatid sa lahat, ang Nakakamalay sa lahat.

هُوَ الَّذي جَعَلَ لَكُمُ الأَرضَ ذَلولًا فَامشوا في مَناكِبِها وَكُلوا مِن رِزقِهِ ۖ وَإِلَيهِ النُّشورُ

Hu-wal la-dhī ja-ʿa-la la-ku-mul ʾar-ḍa dha-lū-lan fam-shū fī ma-nā-ki-bi-hā wa-ku-lū mir riz-qihī wa-ʾi-lay-hin nu-shūru

 1. Siya ang gumawa ng lupa na madaling (pamahalaan) para sa iyo, kaya tahakin ang mga landas nito at kumain mula sa Kanyang mga biyaya, at sa Kanya ang muling pagkabuhay.

أَأَمِنتُم مَن فِي السَّماءِ أَن يَخسِفَ بِكُمُ الأَرضَ فَإِذا هِيَ تَمورُ

ʾA-ʾa-min-tum man fīs sa-mā-ʾi ʾay yakh-si-fa bi-ku-mul ʾar-ḍa fa-ʾi-dhā hi-ya ta-mūru

 1. Tiyak ba ninyo na Siya na nasa langit ay hindi gagawin ang lupa na lunukin kayo habang ito ay lumilindol?

أَم أَمِنتُم مَن فِي السَّماءِ أَن يُرسِلَ عَلَيكُم حاصِبًا ۖ فَسَتَعلَمونَ كَيفَ نَذيرِ

ʾAm ʾa-min-tum man fīs sa-mā-ʾi ʾay yur-si-la ʿa-lay-kum ḥā-ṣi-ban fa-sa-taʿla-mū-na kay-fa na-dhīri

 1. O tiyak ba ninyo na Siya na nasa langit ay hindi magbubuhos sa inyo ng ulan ng mga bato? Sa lalong madaling panahon, malalaman ninyo kung gaano (katindi) ang Aking babala!

وَلَقَد كَذَّبَ الَّذينَ مِن قَبلِهِم فَكَيفَ كانَ نَكيرِ

Wa-la-qad kadh-dha-bal la-dhī-na min qab-li-him fa-kay-fa kā-na na-kīri

 1. At tiyak, ang mga nauna sa kanila ay tinanggihan; ngunit gaano ba katindi ang Aking pagtugon (o pagganti)?

أَوَلَم يَرَوا إِلَى الطَّيرِ فَوقَهُم صافّاتٍ وَيَقبِضنَ ۚ ما يُمسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحمٰنُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ بَصيرٌ

ʾA-wa-lam ya-raw ʾilāṭ ṭay-ri faw-qa-hum ṣāf-fā-tiw wa-yaq-biḍna mā yum-si-ku-hun-na ʾil-lār raḥ-mā-nu ʾin-na-hū bi-kul-li shay-ʾim ba-ṣīrun

 1. Hindi ba nila itinuring ang mga ibon sa itaas nila na pumapagaspas (ibinubuka at itinitiklop) ang kanilang mga pakpak? Walang sinumang nagpapanatili sa kanila maliban sa Pinakamaawain. Tunay na nakikita Niya ang lahat ng bagay.

أَمَّن هٰذَا الَّذي هُوَ جُندٌ لَكُم يَنصُرُكُم مِن دونِ الرَّحمٰنِ ۚ إِنِ الكافِرونَ إِلّا في غُرورٍ

ʾAm-man hā-dhāl la-dhī hu-wa jun-dul la-kum yan-ṣu-ru-kum min dū-nir raḥ-māni ʾi-nil kā-fi-rū-na ʾil-lā fī ghu-rūrin

 1. O sino ba itong hukbo para sa inyo na maaaring tumulong sa inyo, maliban sa Pinakamaawain? Ang walang pananampalataya ay mananatili lamang sa maling akala.

أَمَّن هٰذَا الَّذي يَرزُقُكُم إِن أَمسَكَ رِزقَهُ ۚ بَل لَجّوا في عُتُوٍّ وَنُفورٍ

ʾAm-man hā-dhāl la-dhī yar-zu-qu-kum ʾin ʾam-sa-ka riz-qahū bal laj-jū fī ʿu-tuw-wiw wa-nu-fūrin

 1. O sino ba ang maaaring magtustos sa inyo kung pipigilin Niya ang Kanyang pagtustos? Sa halip sila ay patuloy sa pagsuway at pagtutol.

أَفَمَن يَمشي مُكِبًّا عَلىٰ وَجهِهِ أَهدىٰ أَمَّن يَمشي سَوِيًّا عَلىٰ صِراطٍ مُستَقيمٍ

ʾA-fa-may yam-shī mu-kib-ban ʿa-lā waj-hi-hī ʾah-dā ʾam-may yam-shī sa-wiy-yan ʿa-lā ṣi-rā-ṭim mus-ta-qīmin

 1. Siya ba na naglalakad na nakatungo ang kanyang mukha ay mas mabuting ginabayan, o siya na naglalakad ng patayo sa tuwid na landas?

قُل هُوَ الَّذي أَنشَأَكُم وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمعَ وَالأَبصارَ وَالأَفئِدَةَ ۖ قَليلًا ما تَشكُرونَ

Qul hu-wal la-dhī ʾan-sha-ʾa-kum wa-ja-ʿa-la la-kumus sam-ʿa wal-ʾab-ṣā-ra wal-ʾaf-ʾi-da-tapalitan angTA ng H kung titigil dito qa-lī-lam mā tash-ku-rūna

 1. Sabihin, “Siya ang lumikha sa inyo, at ginawa para sa inyo ang pandinig, ang paningin, at mga puso. Kaunti lamang ang inyong pasalamat.”

قُل هُوَ الَّذي ذَرَأَكُم فِي الأَرضِ وَإِلَيهِ تُحشَرونَ

Qul hu-wal la-dhī dha-ra-ʾa-kum fīl ʾar-ḍi wa-ʾi-lay-hi tuḥ-sha-rūna

 1. Sabihin, “Siya ang lumikha sa inyo sa lupa, at tungo sa Kanya, kayo ay matitipon.”

وَيَقولونَ مَتىٰ هٰذَا الوَعدُ إِن كُنتُم صادِقينَ

Wa-ya-qū-lū-na ma-tā hā-dhāl waʿ-du ʾin kun-tum ṣā-di-qīna

 1. At sinabi nila, “Kailan matutupad ang pangakong ito, kung kayo ay matapat?”

قُل إِنَّمَا العِلمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّما أَنا نَذيرٌ مُبينٌ

Qul ʾin-na-māl ʿil-mu ʿin-dal-lā-hi wa-ʾin-na-mā ʾa-na na-dhī-rum mu-bīnun

 1. Sabihin, “Ang kaalaman (ng oras) nito ay kay Allah lamang. At ako ay malinaw na tagapagbabala lamang.”

فَلَمّا رَأَوهُ زُلفَةً سيئَت وُجوهُ الَّذينَ كَفَروا وَقيلَ هٰذَا الَّذي كُنتُم بِهِ تَدَّعونَ

Fa-lam-mā ra-ʾaw-hu zul-fa-tan sī-ʾat wu-jū-hul la-dhī-na ka-fa-rū wa-qī-la hā-dhāl la-dhī kun-tum bi-hī tad-da-ʿūna

 1. Kapag nakita nila ito papalapit na, ang mga mukha ng mga walang pananampalataya ay mangungulimlim, at sasabihin sa kanila, “Ito ang pangako na inyong hiniling noon!”

قُل أَرَأَيتُم إِن أَهلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَعِيَ أَو رَحِمَنا فَمَن يُجيرُ الكافِرينَ مِن عَذابٍ أَليمٍ

Qul ʾa-ra-ʾay-tum ʾin ʾah-la-ka-ni-yal lā-hu wa-mam ma-ʿi-ya ʾaw ra-ḥi-ma-nā fa-may yu-jī-rul kā-fi-rī-na min ʿa-dhā-bin ʾa-līmin

 1. Sabihin, “Akala ba ninyo na si Allah ba ay sisirain ako at sila na kasama ko, o Siya ba ay kaaawaan kami? At sino ang magliligtas sa mga walang pananampalataya mula sa masakit na parusa?”

قُل هُوَ الرَّحمٰنُ آمَنّا بِهِ وَعَلَيهِ تَوَكَّلنا ۖ فَسَتَعلَمونَ مَن هُوَ في ضَلالٍ مُبينٍ

Qul hu-war raḥ-mā-nu ʾā-man-nā bi-hī wa-ʿa-lay-hi ta-wak-kal-nā fa-sa-taʿ-la-mū-na man hu-wa fī ḍa-lā-lim mu-bīnin

 1. Sabihin, “Siya ang Pinakamaawain. Sa Kanya tayo ay naniniwala, at sa Kanya tayo ay nagtitiwala. Sa lalong madaling panahon ay malalaman ninyo kung sino ang nasa maliwanag na pagkakamali.”

قُل أَرَأَيتُم إِن أَصبَحَ ماؤُكُم غَورًا فَمَن يَأتيكُم بِماءٍ مَعينٍ

Qul ʾa-ra-ʾay-tum ʾin ʾaṣ-ba-ḥa mā-ʾu-kum ghaw-ran fa-may yaʾ-tī-kum bi-māʾim ma-ʿīnin

 1. Sabihin, “Akala ba ninyo na kung ang inyong tubig ay lumubog [sa lupa], sino ang magbibigay sa inyo ng umaagos na tubig?”

Surah 96: Al-Alaq

سورة العلق 96   – جزء 30
AL-ALAQ
(Ang Nakakapit Na Kimpal)
IQRA
(Magbasa)

Kabanata: 96 – Talata: 19
Makki Surah

Audio: Al-Alaq

Ang Surah na naglalaman ng mga naunang talata ng Qur’an, na nagpapa-alala sa tao sa nakakapit na kimpal, ang yugto na naglalarawan sa himala ng paglikha ng tao sa sinapupunan ng ina. Ang Surah ay kilala rin sa unang utos ng Qur’an: “Iqra” (Magbasa ka). Ito ay pinangalanang “Alaq” (Ang Nakakapit Na Kimpal) sa ikalawang talata. Ang unang limang talata ay kilala na mga unang pahayag ng Qur’an nang ang Propeta Muhammad ﷺ ay nautusang bumasa. Ang ikalawang bahagi nito ay ipinahayag sa kalaunang panahon upang ipakita na ang tao ay lumalabag kapag siya ay naging nasisiyahan sa kanyang sarili. Ang Surah ay kilala rin bilang: Mga Namumuong Dugo, Ipahayag, Bumasa, Bumanggit, Ang Kimpal Ng Dugo, Ang Namuong Kimpal, Ang Nakakapit Na Kimpal, Ang Kimpal, Ang Embrayo.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


اقرَأ بِاسمِ رَبِّكَ الَّذي خَلَقَ

Iq-raʾ bis-mi rab-bi-kal la-dhī khalaqa

 1. Bumasa ka (O Muhammad)! Sa ngalan ng iyong Panginoon na lumikha;

خَلَقَ الإِنسانَ مِن عَلَقٍ

Kha-la-qal in-sā-na min ʿa-laqin-i

 1. Na lumikha sa tao mula sa nakakapit na kimpal.

اقرَأ وَرَبُّكَ الأَكرَمُ

Iq-raʾ wa-rab-bu-kal ak-ramu

 1. Bumasa ka! At ang iyong Panginoon ang pinakamapagbigay,

الَّذي عَلَّمَ بِالقَلَمِ

Al-la-dhī ʿal-la-ma bil-qa-lami

 1. Na nagturo sa pamamagitan ng panulat,

عَلَّمَ الإِنسانَ ما لَم يَعلَم

ʿAl-la-mal in-sā-na mā lam y’a-lam

 1. Na nagturo sa tao ng hindi niya nalalaman.

كَلّا إِنَّ الإِنسانَ لَيَطغىٰ

Kal-lā_ in-nal in-sā-na la-yaṭ-ghā

 1. Tunay, ang tao ay naging mapanghimagsik

أَن رَآهُ استَغنىٰ

Ar ra-ā hus tagh-nā

 1. Kapag ipinalagay niya sa kanyang sarili na wala siyang pangangailangan.

إِنَّ إِلىٰ رَبِّكَ الرُّجعىٰ

In-na i-lā rab-bi-kar ruj-ʿā

 1. Tunay sa iyong Panginoon ang pagbabalik [ng lahat].

أَرَأَيتَ الَّذي يَنهىٰ

A-ra-ay-tal la-dhī yan-hā

 1. Nakita mo ba siya [Abu Jahl] na humahadlang

عَبدًا إِذا صَلّىٰ

ʿAb-dan i-dhā ṣal-lā

 1. Sa isang alipin [Muhammad] kapag siya ay nagdarasal,

أَرَأَيتَ إِن كانَ عَلَى الهُدىٰ

A-ra-ay-ta in kā-na ʿa-lāl hu-dā

 1. Nakita mo ba kung siya ay nasa [tamang] patnubay,

أَو أَمَرَ بِالتَّقوىٰ

Aw a-ma-ra bit-taq-wā

 1. O nag-uutos [sa iba] na matakot sa Diyos,

أَرَأَيتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلّىٰ

A-ra-ay-ta in kadh-dha-ba wa-ta-wal-lā

 1. Nakita mo ba siya kung siya ay nagsinungaling at tumalikod [palayo]

أَلَم يَعلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرىٰ

A-lam y’a-lam bi-an-nal lā-ha ya-rā

 1. — hindi ba niya alam na si Allah ay nakikita [ang kanyang gawa]?

كَلّا لَئِن لَم يَنتَهِ لَنَسفَعًا بِالنّاصِيَةِ

Kal-lā la-il lam yan-ta-hi la-nas-fa-ʿam bin-nā-ṣi-yahti (palitan ang H ng T)

 1. Hindi! Tunay, kapag hindi siya hihinto, Amin siyang susunggaban sa kanyang Nasiyah (nakalawit na buhok sa itaas ng noo),

ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ خاطِئَةٍ

Nā-ṣi-ya-tin kā-dhi-ba-tin khā-ṭi-ahtin (palitan ang H ng T)

 1. Ang sinungaling, makasalanang Nasiyah!

فَليَدعُ نادِيَهُ

Fal-ya-dʿu nā-di-ya-hū

 1. Sa gayon, hayaan siyang tawagin ang kanyang barkada!

سَنَدعُ الزَّبانِيَةَ

Sa-nad-ʿuz za-bā-ni-yahta (palitan ang H ng T)

 1. Kami [rin] ay tatawagin ang mga bantay [na anghel] ng Impiyerno.

كَلّا لا تُطِعهُ وَاسجُد وَاقتَرِب ۩

Kal-lā lā tu-ṭ’i-hu was-jud waq-ta-rib

 1. Hindi! Tunay, huwag mo siyang sundin, ngunit magpatirapa at maging malapit [kay Allah]!

Surah 97: Al-Qadr

سورة القدر 97   – جزء 30
AL-QADR
(Ang Kapasyahan)

Kabanata: 97 – Talata: 5
Makki Surah

Audio: Al-Qadr

Ang Surah ay bumabanggit sa sandali kung saan ang Diyos ay unang inihayag ang Qur’an, na tinawag ito na “Ang Kapasyahan.” Ito ay pinangalanan mula sa pariralang “Ang Gabi Ng Kapasyahan” (Laylah Al-Qadr), na binanggit sa unang talata. Ang Surah ay ipinagdiriwang ang gabi nang ang unang pahayag ng Qur’an ay ibinaba. Ang Surah ay kilala rin bilang: Ang Pagtatakda, Ang Parangal, Ang Kapangyarihan, Ang Karangalan, Ang Gabi Ng Pagbibigay Ng Tadhana, Ang Gabi Ng Parangal, Ang Gabi Ng Kapangyarihan.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


إِنّا أَنزَلناهُ في لَيلَةِ القَدرِ

In-nā_ an-zal-nā-hu fī lay-la-til qadri

 1. Tunay, Kami ay ibinababa ito* sa Gabi ng Kapasyahan.

*Ibig sabihin ay ang  Qur’an [Basahin ang Surah Ad-Dukhan 44:2-5]


وَما أَدراكَ ما لَيلَةُ القَدرِ

Wa-mā_ ad-rā-ka mā-lay-la-tul qadri

 1. At ano ang alam mo tungkol sa Gabi ng Kapasyahan?

لَيلَةُ القَدرِ خَيرٌ مِن أَلفِ شَهرٍ

Lay-la-tul qad-ri khay-rum min al-fi shahrin

 1. Ang Gabi ng Kapasyahan ay mas mainam kaysa sa isang libong buwan.

تَنَزَّلُ المَلائِكَةُ وَالرّوحُ فيها بِإِذنِ رَبِّهِم مِن كُلِّ أَمرٍ

Ta-naz-za-lul ma-lā_i-ka-tu war-rū-ḥu fī-hā bi-idh-ni rab-bi-him min kul-li amrin

 1. Dito ang mga anghel at ang Espiritu [Jibril] ay bumababa, sa pahintulot ng kanilang Panginoon, sa bawat utos.

سَلامٌ هِيَ حَتّىٰ مَطلَعِ الفَجرِ

Sa-lā-mun hi-ya ḥat-tā maṭ-la-il fajri

 1. Mapayapa (ang gabi) hanggang sa pagdating ng bukang-liwayway.

 

Surah 98: Al-Bayyinah

سورة البينة 98   – جزء 30
AL-BAYYINAH
(Ang Patotoo)

Kabanata: 98 – Talata: 8
Madani Surah

Audio: Al-BayyinahAng Surah na bumabanggit sa simula ng mensahe ng Qur’an at ng kanyang Mensahero ﷺ bilang patunay ng tiyak na pahayag para sa mga nagtatalong mga Ahlul Kitab (tao ng kapahayagan) at mga di-mananampalataya na mangmang sa kataga ng Diyos. Ito ay pinangalanang “Al-Bayyinah” na  nabanggit sa una at ika-apat na talata. Ang Surah ay tumutukoy sa mga saligang doktrina ng pananampalataya, at inihahambing ang Apoy ng Impiyerno sa walang-hanggang kaligayahan na tatamasahin ng isang mananampalataya. Ang Surah ay kilala rin bilang: Ang Malinaw Na Katibayan, Ang Malinaw Na Katunayan, Ang Malinaw Na Palatandaan, Ang Ebidensiya.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


لَم يَكُنِ الَّذينَ كَفَروا مِن أَهلِ الكِتابِ وَالمُشرِكينَ مُنفَكّينَ حَتّىٰ تَأتِيَهُمُ البَيِّنَةُ

*Paalala: sa katapusan ng talata, palitan ng titik T ang H kapag patuloy ang pagbasa maliban sa huling talata.

Lam ya-ku-nil la-dhī-na ka-fa-rū min ahlil ki-tā-bi wal-mush-ri-kī-na mun-fak-kī-na ḥat-tā ta’ti-ya-hu-mul bay-yi-nahtu

 1. Ang mga di-mananampalataya mula sa mga Tao ng Kasulatan [Hudyo at Kristiyano] at sa mga pagano [sumasamba sa mga diyus-diyosan] ay hindi hihiwalay [mula sa kanilang di-paniniwala] hanggang sa dumating ang katibayan sa kanila:

رَسولٌ مِنَ اللَّهِ يَتلو صُحُفًا مُطَهَّرَةً

Ra-sū-lum mi-nal lā-hi yat-lū ṣu-ḥu-fam mu-ṭah-ha-rahtan

 1. Isang Sugo [Muhammad ﷺ] mula kay Allah na bumibigkas ng mga dinalisay na mga kasulatan,

فيها كُتُبٌ قَيِّمَةٌ

Fī-hā ku-tu-bunq qay-yi-mahtun

 1. Kung saan doon ay mga matutuwid na salita.

وَما تَفَرَّقَ الَّذينَ أوتُوا الكِتابَ إِلّا مِن بَعدِ ما جاءَتهُمُ البَيِّنَةُ

Wa-mā ta-far-ra-qal la-dhī-na ū-tūl ki-tā-ba il-lā mim b’a-di mā jā_at-hu-mul bay-yi-nahtu

 1. At sila na nabigyan ng Aklat ay hindi hihiwalay [mula sa kanilang di-paniniwala] maliban pagkatapos na ang katibayan ay dumating sa kanila.

وَما أُمِروا إِلّا لِيَعبُدُوا اللَّهَ مُخلِصينَ لَهُ الدّينَ حُنَفاءَ وَيُقيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤتُوا الزَّكاةَ ۚ وَذٰلِكَ دينُ القَيِّمَةِ

Wa-mā_ u-mi-rū_ il-lā li-y’a-bu-dūl lā-ha much-li-ṣī-na la-hud dī-na ḥu-na-fā_a wa-yu-qī-mūṣ ṣa-lā-ta wa-yu’tūz za-kā-ta wa-dhā-li-ka dī-nul qay-yi-mahti

 1. At sila ay hindi nautusan maliban ang sumamba kay Allah, na maging tapat sa Kanya sa relihiyon, at isagawa ang dasal at bayaran ang katungkulang kawanggawa. At iyan ang tuwid na relihiyon.

إِنَّ الَّذينَ كَفَروا مِن أَهلِ الكِتابِ وَالمُشرِكينَ في نارِ جَهَنَّمَ خالِدينَ فيها ۚ أُولٰئِكَ هُم شَرُّ البَرِيَّةِ

In-nal la-dhī-na ka-fa-rū min ah-lil ki-tā-bi wal-mush-ri-kī-na fī nā-ri ja-han-na-ma khā-li-dī-na fī-hā_ u-lā_i-ka hum shar-rul ba-riy-yahti

 1. Tunay, ang mga di-mananampalataya mula sa mga Tao ng Kasulatan at mga pagano ay doon sa apoy ng Impiyerno, sila ay mananatili doon [magpakailanman]. Sila ang mga pinakamasama sa mga nilikha.

إِنَّ الَّذينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ أُولٰئِكَ هُم خَيرُ البَرِيَّةِ

In-nal la-dhī-na ā-ma-nū wa-‘a-mi-lūṣ ṣā-li-ḥā-ti u-lā_i-ka hum khay-rul ba-riy-yahti

 1. Tunay, sila na may mga pananampalataya at gumagawa ng matutuwid – sila ang mga pinakamahusay sa mga nilikha.

جَزاؤُهُم عِندَ رَبِّهِم جَنّاتُ عَدنٍ تَجري مِن تَحتِهَا الأَنهارُ خالِدينَ فيها أَبَدًا ۖ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُم وَرَضوا عَنهُ ۚ ذٰلِكَ لِمَن خَشِيَ رَبَّهُ

Ja-zā_u-hum ‘in-da rab-bi-him jan-nā-tu ‘ad-nin taj-rī min taḥ-ti-hāl an-hā-ru khā-li-dī-na fī-hā_ a-ba-dar ra-ḍi-yal lā-hu ‘an-hum wa-ra-ḍū ‘an-hu dhā-li-ka li-man kha-shi-ya rab-bahū

 1. Ang kanilang gantimpala mula sa kanilang Panginoon, ay ang mga Hardin ng Eden (Paraiso), na sa ilalim nito ay dumadaloy na mga ilog, sila ay mananatili doon magpakailanman. Si Allah ay nalulugod sa kanila, at sila ay nalulugod sa Kanya. Iyan ay para lamang sa kanya na may takot sa kanyang Panginoon.

Surah 99: Az-Zalzalah

سورة الزلزلة 99  – جزء 30
AZ-ZALZALAH
(Ang Lindol)

Kabanata: 99 – Talata: 8
Madani Surah
Makki Surah (Tafsir Ibn Kathir)

Audio: Az-Zalzalah

Ang Surah na nagbubukas sa pamamagitan ng pagbanggit ng lindol ng lupa sa walang pakundangang pagkawasak sa katapusan ng mundo. Kinuha ang pangalan nito mula sa “Az-Zalzalah” na nabanggit sa unang talata. Ang Surah ay tumutukoy sa mga eksena ng Araw ng Paghuhukom. Ang Surah ay kilala rin bilang: Ang Kaguluhan, Ang Pagyanig, Ang Panginginig, Ang Pagyugyog, Ang Pagkabigla.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


إِذا زُلزِلَتِ الأَرضُ زِلزالَها

I-dhā zul-zi-la-til ar-ḍu zil-zā-la-hā

 1. Kapag ang lupa ay umuga ng kanyang kahila-hilakbot na [huling] paglindol,

وَأَخرَجَتِ الأَرضُ أَثقالَها

Wa-akh-ra-ja-til ar-ḍu ath-qā-la-hā

 1. At ang lupa ay ilalabas ang kanyang mga pasanin,

وَقالَ الإِنسانُ ما لَها

Wa-qā-lal in-sā-nu mā la-hā

 1. At ang tao ay nagsasabi: “Ano ba ang nangyayari sa kanya?”

يَومَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخبارَها

Yaw-ma-i-dhin tu-ḥad-di-thu akh-bā-ra-hā

 1. Sa araw na iyon ay kanyang isasalaysay ang kanyang mga balita.

بِأَنَّ رَبَّكَ أَوحىٰ لَها

Bi-an-na rab-ba-ka aw-ḥā la-hā

 1. Dahil ang iyong Panginoon ay nag-utos sa kanya.

يَومَئِذٍ يَصدُرُ النّاسُ أَشتاتًا لِيُرَوا أَعمالَهُم

Yaw-ma-i-dhiy yaṣ-du-run nā-su ash-tā-tal li-yu-raw ‘a-mā-la-hum

 1. Sa araw na iyon, ang sangkatauhan ay lalabas sa iba’t-ibang pangkat [o hiwa-hiwalay na pangkat] upang ipakita sa kanila ang kanilang mga gawa.

فَمَن يَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ خَيرًا يَرَهُ

Fa-may y’a-mal mith-qā-la dhar-ra-tin khay-ray ya-rahū

 1. Kaya sinuman ang gumawa ng kabutihang singbigat ng atomo ay makikita niya ito,

وَمَن يَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Wa-may y’a-mal mith-qā-la dhar-ra-tin shar-ray ya-rahū

 1. At sinuman ang gumawa ng kasamaang singbigat ng atomo ay makikita niya ito.

Surah 18: Al-Kahf

سورة الكهف   18  – جزء 15-16
AL-KAHF
(Ang
Yungib)

Kabanata: 18– Talata: 110
Makki Surah

Audio: Al-Kahf


Binabanggit ng Surah ang nakakamanghang kuwento ng pangkat ng mga mananampalatayang kabataan na nilisan ang kanilang mga di-mananampalatayang kababayan tungo sa mga burol at nagtago sa yungib (kuweba) kung saan ang Diyos ay pinatulog sila ng tatlong daan at siyam (309) na taong lunar; bilang tanda sa kanilang mga kababayan na ang Diyos ay, tunay, na bubuhayin ang patay – at binabanggit din ang ilang nakakamanghang mga kuwento na lampas sa karaniwang pang-unawa ng tao. Ang pamagat ng Surah ay hinango mula sa kuwento ng Ashab Al-Kahf (Mga Kasamahan Ng Yungib) na nabanggit sa simula. Ang Surah ay tumutukoy din sa dalawang kuwento: Ang pakikipagkita ni Propeta Musa (Aleyhis Salam – kapayapaan sa kanya) sa hindi niya kilalang tao (Ayah 60); at ang kuwento ni Dhul Qarnayn (Ayah 83). Isang talinghaga ang isinalaysay sa mga mamamayan ng Makkah tungkol sa kasiya-siyang hardin [na ginawang alikabok ng Diyos] na pagmamay-ari ng isang mayabang at walang utang na loob na lalaki. Ang Surah ay nagbubukas at nagsasara na may mga kaugnayan sa mismong Qur’an.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain

الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي أَنزَلَ عَلىٰ عَبدِهِ الكِتابَ وَلَم يَجعَل لَهُ عِوَجًا

Al-ḥam-du lil-lā-hil la-dhī an-za-la ʿa-lā ʿab-di-hil ki-tā-ba wa-lam yaj-ʿal la-hū ʿi-wa-jā

 1. Lahat ng papuri ay kay Allah, na nagbaba ng Aklat sa Kanyang alipin at hindi Niya hinayaan ang anumang katiwalian sa loob nito,

قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأسًا شَديدًا مِن لَدُنهُ وَيُبَشِّرَ المُؤمِنينَ الَّذينَ يَعمَلونَ الصّالِحاتِ أَنَّ لَهُم أَجرًا حَسَنًا

Qay-yi-mal li-yun-dhi-ra baʾ-san sha-dī-dam mil la-dun-hu wa-yu-bash-shi-ral muʾ-mi-nī-nal la-dhī-na ya’-ma-lū-naṣ ṣā-li-ḥā-ti an-na la-hum aj-ran ḥa-sa-nam

 1. [Ang Aklat] na matuwid, upang magbabala sa masakit na parusa mula sa Kanya, at upang magbigay ng magandang balita sa mga mabubuti, na para sa kanila ay may magandang gantimpala [ang Paraiso],

ماكِثينَ فيهِ أَبَدًا

Mā-ki-thī-na fī-hi ʾa-ba-daw

 1. Upang manirahan doon magpakailanman,

وَيُنذِرَ الَّذينَ قالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا

Wa-yun-dhi-ral la-dhī-na qā-lūt ta-kha-dhal lā-hu wa-la-dam

 1. At upang magbabala sa kanila na nagsasabi, ‘Si Allah ay may anak [na lalaki].’

ما لَهُم بِهِ مِن عِلمٍ وَلا لِآبائِهِم ۚ كَبُرَت كَلِمَةً تَخرُجُ مِن أَفواهِهِم ۚ إِن يَقولونَ إِلّا كَذِبًا

Mā la-hum bi-hī min ʿil-miw wa-lā li-ʾā-bā-ʾi-him / ka-bu-rat ka-li-ma-tan takh-ru-ju min ʾaf-wā-hi-him ʾiy ya-qū-lū-na il-lā ka-dhi-ban

 1. Sila ay walang anumang kaalaman dito, ni ang kanilang mga ninuno. Nakakarimarim ang kataga na lumabas sa kanilang mga bunganga, at sila ay walang masabi maliban sa kasinungalingan.

فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفسَكَ عَلىٰ آثارِهِم إِن لَم يُؤمِنوا بِهٰذَا الحَديثِ أَسَفًا

 Fa-la-ʿal-la-ka bā-khi-ʿun naf-sa-ka ʿa-lā ā-thā-ri-him in lam yuʾ-mi-nū bi-hā-dhāl ḥa-dī-thi a-sa-fan
 1. Maaaring mapahamak ang iyong buhay sa pag-aalala kanila, kung sila ay hindi maniniwala sa diskursong ito [Qur’an], dahil sa iyong kalungkutan.

إِنّا جَعَلنا ما عَلَى الأَرضِ زينَةً لَها لِنَبلُوَهُم أَيُّهُم أَحسَنُ عَمَلًاإِنّا جَعَلنا ما عَلَى الأَرضِ زينَةً لَها لِنَبلُوَهُم أَيُّهُم أَحسَنُ عَمَلًا

In-nā ja-ʿal-nā mā ʿa-lāl ar-ḍi zī-na-tal la-hā li-nab-lu-wa-hum ay-yu-hum aḥ-sa-nu ʿa-ma-law

 1. Tunay na Aming ginawa ang anumang nasa lupa bilang palamuti para dito upang Aming makita sa kanila ang pinakamahusay sa gawa.

وَإِنّا لَجاعِلونَ ما عَلَيها صَعيدًا جُرُزًا

Wa-in-nā la-jā-ʿi-lū-na mā ʿa-lay-hā ṣa-ʿī-dan ju-ru-zan

 1. At tunay na Aming gagawin ang anumang nandito na maging isang tigang na kapatagan.

أَم حَسِبتَ أَنَّ أَصحابَ الكَهفِ وَالرَّقيمِ كانوا مِن آياتِنا عَجَبًا

Am ḥa-sib-ta an-na aṣ-ḥā-bal kah-fi war ra-qī-mi kā-nū min ā-yā-ti-nā ʿa-ja-ban

 1. Hindi mo ba inakala na ang kuwento ng mga kasamahan ng yungib at ang inskripsiyon [ang balita o ang mga pangalan nila na nakaukit] ay kabilang sa Aming mga kahanga-hangang himala?

إِذ أَوَى الفِتيَةُ إِلَى الكَهفِ فَقالوا رَبَّنا آتِنا مِن لَدُنكَ رَحمَةً وَهَيِّئ لَنا مِن أَمرِنا رَشَدًا

Idh a-wāl fit-ya-tu ilāl kah-fi fa-qā-lū rab-ba-nā ā-ti-nā mil la-dun-ka raḥ-mah / wa-hay-yi la-nā min am-ri-nā ra-sha-da

 1. Nang ang mga kabataan ay nagtago sa yungib, sila ay nagsabi, “Aming Panginoon! Ipagkaloob Mo po sa amin ang habag mula sa Iyo, at tulungan kami na mapabuti ang aming kalagayan.

فَضَرَبنا عَلىٰ آذانِهِم فِي الكَهفِ سِنينَ عَدَدًا

Fa-ḍa-rab-nā a-lā ā-dhā-ni-him fīl kah-fi si-nī-na a-da-dan

 1. Kaya Aming tinakpan ang kanilang mga pandinig (na naging sanhi ng malalim nilang tulog) sa yungib ng ilang mga taon.

ثُمَّ بَعَثناهُم لِنَعلَمَ أَيُّ الحِزبَينِ أَحصىٰ لِما لَبِثوا أَمَدًا

Thum-ma ba-ʿath-nā-hum li-n’a-la-ma ayyul ḥiz-bay-ni aḥ-ṣā li-mā la-bi-thū a-ma-dan

 1. Pagkatapos ay Amin silang binangon (mula sa kanilang pagtulog) upang Aming subukan alin sa dalawang pangkat ang mas mahusay kung gaano kahabang panahon ang kanilang pananatili.

نَحنُ نَقُصُّ عَلَيكَ نَبَأَهُم بِالحَقِّ ۚ إِنَّهُم فِتيَةٌ آمَنوا بِرَبِّهِم وَزِدناهُم هُدًى

Naḥ-nu na-quṣ-ṣu ʿa-lay-ka na-ba-a-hum bil ḥaq-qi in-na-hum fit-ya-tun ā-ma-nū bi-rab-bi-him wa-zid-nā-hum hudan

 1. Aming isinalaysay sa iyo [O Muhammad ﷺ] ang kanilang kasaysayan sa katotohanan. Tunay, sila ay mga kabataang (lalaki) na may pananampalataya sa kanilang Panginoon, at Aming dinagdagan ang kanilang patnubay.

وَرَبَطنا عَلىٰ قُلوبِهِم إِذ قاموا فَقالوا رَبُّنا رَبُّ السَّماواتِ وَالأَرضِ لَن نَدعُوَ مِن دونِهِ إِلٰهًا ۖ لَقَد قُلنا إِذًا شَطَطًا

Wa-ra-baṭ-nā ʿa-lā qu-lū-bi-him idh qā-mū fa-qā-lū rab-bu-nā rab-bus sa-mā-wā-ti wal-ar-ḍi lan nad-ʿu-wa min dū-ni-hī i-lā-han la-qad qul-nā i-dhan sha-ṭa-ṭan

 1. At Aming pinatibay ang kanilang mga puso, nang sila ay tumayo at nagsabi: “Ang among Panginoon ay ang Panginoon ng mga langit at ng lupa. Kailanman ay hindi kami mananalangin sa anumang diyos maliban sa Kanya, kung ginawa namin, tunay na kami ay nakagawa ng labis na kasamaan.”

هٰؤُلاءِ قَومُنَا اتَّخَذوا مِن دونِهِ آلِهَةً ۖ لَولا يَأتونَ عَلَيهِم بِسُلطانٍ بَيِّنٍ ۖ فَمَن أَظلَمُ مِمَّنِ افتَرىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

Hā-ulā-i qaw-mu-nāt ta-kha-dhū min dū-ni-hī ā-li-hahtan law-lā ya-ʾtū-na ʿa-lay-him bi-sul-ṭā-nim bay-yinin fa-man aẓ-la-mu mim-ma-nif ta-rā ʿa-lāl-lā-hi ka-dhi-ban

 1. Sila, na aming mga mamamayan, ay sumamba ng mga diyos kasama Niya. Bakit hindi sila magpakita para [sa pagsamba] sa kanila ng malinaw na katibayan? Kaya sino ang mas walang katarungan kaysa sa kanya na gumawa ng kasinungalingan laban kay Allah?

وَإِذِ اعتَزَلتُموهُم وَما يَعبُدونَ إِلَّا اللَّهَ فَأووا إِلَى الكَهفِ يَنشُر لَكُم رَبُّكُم مِن رَحمَتِهِ وَيُهَيِّئ لَكُم مِن أَمرِكُم مِرفَقًا

Wa-i-dh’i ta-zal-tu-mū-hum wa-mā ya-ʿbu-dū-na il-lāl-lāha fa’-wū ilāl-kah-fi yan-shur la-kum rab-bu-kum min raḥ-ma-ti-hī wa-yu-hay-yiʾ la-kum min am-ri-kum mir-fa-qan

 1. Nang kayo ay humiwalay sa kanila at sa kanilang sinasamba maliban kay Allah, sa gayon ay magkubli sa yungib. Ang inyong Panginoon ay bubuksan ang Kanyang habag para sa inyo, at Siya ay tutulong sa inyo na mapaginhawa ang inyong kalagayan.

۞ وَتَرَى الشَّمسَ إِذا طَلَعَت تَزاوَرُ عَن كَهفِهِم ذاتَ اليَمينِ وَإِذا غَرَبَت تَقرِضُهُم ذاتَ الشِّمالِ وَهُم في فَجوَةٍ مِنهُ ۚ ذٰلِكَ مِن آياتِ اللَّهِ ۗ مَن يَهدِ اللَّهُ فَهُوَ المُهتَدِ ۖ وَمَن يُضلِل فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرشِدًا

Wa-ta-rāsh sham-sa i-dhā ṭa-la-ʿat ta-zā-wa-ru ʿan kah-fi-him dhā-tal ya-mī-ni wa-i-dhā gha-ra-bat taq-ri-ḍu-hum dhā-tash shi-mā-li wa-hum fī faj-wa-tim min-hu dhā-li-ka min ā-yā-til-lā-hi may yah-dil lā-hu fa-hu-wal muh-ta-di wa-may yuḍ-lil fa-lan ta-ji-da la-hū wa-liy-yam mur-shi-dan

 1. Makikita mo ang araw, kapag ito ay sisikat, padahilig sa bandang kanan ng kanilang yungib, at kapag ito ay lulubog, dadaan sa kanila sa bandang kaliwa, habang sila ay nakahiga sa kalawakan sa loob nito. Iyan ay isa sa mga Ayat [pruweba, ebidensiya, berso, leksiyon, tanda, rebelasyon, atbp.] ng Allah. Sinuman ang patnubayan ng Allah ay tamang napatnubayan, at sinuman ang Kanyang ililigaw,kailanman ay wala kang matatagpuan para sa kanya na sinumang tagapag-alagang gabay.

وَتَحسَبُهُم أَيقاظًا وَهُم رُقودٌ ۚ وَنُقَلِّبُهُم ذاتَ اليَمينِ وَذاتَ الشِّمالِ ۖ وَكَلبُهُم باسِطٌ ذِراعَيهِ بِالوَصيدِ ۚ لَوِ اطَّلَعتَ عَلَيهِم لَوَلَّيتَ مِنهُم فِرارًا وَلَمُلِئتَ مِنهُم رُعبًا

Wa-taḥ-sa-bu-hum ay-qā-ẓaw wa-hum ru-qū-dun wa-nu-qal-li-bu-hum dhā-tal ya-mī-ni wa-dhā-tash shi-mā-li wa-kal-bu-hum bā-si-ṭun dhi-rā-ʿay-hi bil-wa-ṣī-di la-wiṭ ṭa-l’a-ta ʿa-lay-him la-wal-lay-ta min-hum fi-rā-raw wa-la-mu-liʾta min-hum r’u-ban

 1. Maaring ipalagay ninyo na sila ay gising, kahit na sila ay tulog. Aming ibiniling ang kanilang mga katawan sa kanan at sa kaliwa, at ang kanilang aso [na nakahiga] na nakaunat ang kanyang dalawang [unahang] paa sa bukana. Kung sila ay iyong pagmamasdan, tiyak na ikaw ay tatalilis, at tiyak na ikaw ay masisindak sa kanila.

وَكَذٰلِكَ بَعَثناهُم لِيَتَساءَلوا بَينَهُم ۚ قالَ قائِلٌ مِنهُم كَم لَبِثتُم ۖ قالوا لَبِثنا يَومًا أَو بَعضَ يَومٍ ۚ قالوا رَبُّكُم أَعلَمُ بِما لَبِثتُم فَابعَثوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُم هٰذِهِ إِلَى المَدينَةِ فَليَنظُر أَيُّها أَزكىٰ طَعامًا فَليَأتِكُم بِرِزقٍ مِنهُ وَليَتَلَطَّف وَلا يُشعِرَنَّ بِكُم أَحَدًا

Wa-ka-dhā-li-ka ba-ʿath-nā-hum li-ya-ta-sā-a-lū bay-na-hum qā-la qā-i-lum min-hum kam la-bith-tum qā-lū la-bith-nā yaw-man aw b’a-ḍa yaw-min qā-lū rab-bu-kum ʾa-la-mu bi-mā la-bith-tum fab-ʿa-thū a-ḥa-da-kum bi-wa-ri-qi-kum hā-dhi-hī i-lāl ma-dī-na-ti fal-yan-ẓur ay-yu-hā az-kā ṭa-ʿā-man fal-yaʾ-ti-kum bi-riz-qim min-hu wal-ya-ta-laṭ-ṭaf wa-lā yush-ʿi-ran-na bi-kum a-ḥa-dan

 1. At gayundin, Amin silang binangon [mula sa pagkatulog] upang sila ay makapagtanong sa bawat isa. Isa sa kanila ay nagsabi: “Gaano kayo katagal nanatili dito?” Sila ay nagsabi: “Marahil tayo ay nanatili ng isang araw, o bahagi ng isang araw.” Sila ay nagsabi: “Ang inyong Panginoon ang ganap na nakakaalam kung gaano kayo katagal nanatili. Papuntahin ang isa sa inyo sa lungsod dala ang inyong baryang pilak. Hanapin niya kung alin sa kanila ang may pinakadalisay na pagkain, at magdala ng panustos mula doon. Pagsabihan siya na maging magalang at mag-ingat, at huwag hayaang  siya ay makilala ng sinuman.

إِنَّهُم إِن يَظهَروا عَلَيكُم يَرجُموكُم أَو يُعيدوكُم في مِلَّتِهِم وَلَن تُفلِحوا إِذًا أَبَدًا

In-na-hum iy yaẓ-ha-rū ʿa-lay-kum yar-ju-mū-kum aw yu-ʿī-dū-kum fī mil-la-ti-him wa-lan tuf-li-ḥū i-dhan a-ba-dan

 1. Tunay, kung makilala nila kayo, babatuhin nila kayo [hanggang kamatayan] o pipilitin kayong bumalik sa kanilang paniniwala, at pagkatapos kayo ay hindi kailanman magtatagumpay.

الَّذينَ كانَت أَعيُنُهُم في غِطاءٍ عَن ذِكري وَكانوا لا يَستَطيعونَ سَمعًا

Al-la-dhī-na kā-nat a’-yu-nu-hum fī ghi-ṭā_in ʿan dhik-rī wa-kā-nū lā yas-ta-ṭī-‘ū-na sam-‘an

 1. Sila na ang mga mata ay napiringan sa Aking Paalala (ang Qur’an) at ayaw makinig dahil hindi nila makayanang pakinggan ito.

أَفَحَسِبَ الَّذينَ كَفَروا أَن يَتَّخِذوا عِبادي مِن دوني أَولِياءَ ۚ إِنّا أَعتَدنا جَهَنَّمَ لِلكافِرينَ نُزُلًا

A-fa-ḥa-si-bal la-dhī-na ka-fa-rū ay yat-ta-khi-dhū ‘i-bā-dī min dū-nī aw-li-yāʾa in-nā_ a’-tad-nā ja-han-na-ma lil-kā-fi-rī-na nu-zu-lan

 1. Sila na di-mananampalataya ay nag-akalang makukuha nila ang Aking mga alipin sa halip na Ako bilang Awliya [kaibigan, panginoon, diyos, tagapagtanggol, atbp.)? Tunay, Aming inihanda ang Impiyerno para sa mga di-mananampalataya bilang tirahan.

قُل هَل نُنَبِّئُكُم بِالأَخسَرينَ أَعمالًا

Qul hal nu-nab-bi-u-kum bil-akh-sa-rī-na a’-mā-lan-i

 1. Sabihin mo [Muhammad] sa kanila: “Ibabalita ba namin sa inyo ang mga pinakatalunan pagdating sa kanilang mga gawa?”

الَّذينَ ضَلَّ سَعيُهُم فِي الحَياةِ الدُّنيا وَهُم يَحسَبونَ أَنَّهُم يُحسِنونَ صُنعًا

Al-la-dhī-na ḍal-la s’a-yu-hum fīl ḥa-yā-tid dun-yā wa-hum yaḥ-sa-bū-na an-na-hum yuḥ-si-nū-na ṣun-‘an

 1. Sila na ang mga gawain ay nasayang lamang sa buhay ng mundong ito, habang inakala nila na sila ay gumagawa ng mabuti.

أُولٰئِكَ الَّذينَ كَفَروا بِآياتِ رَبِّهِم وَلِقائِهِ فَحَبِطَت أَعمالُهُم فَلا نُقيمُ لَهُم يَومَ القِيامَةِ وَزنًا

U-lā_i-kal la-dhī-na ka-fa-rū bi-ā-yā-ti rab-bi-him wa-li-qā-i-hī fa-ḥa-bi-ṭat a’-mā-lu-hum fa-lā nu-qī-mu la-hum yaw-mal qi-yā-ma-ti waz-nan

 1. Sila yaong di-naniwala sa mga Ayat [pruweba, ebidensiya, berso, leksiyon, tanda, rebelasyon, atbp.] ng kanilang Panginoon at sa pakikipagkita sa Kanya. Kaya ang kanilang mga gawa ay walang saysay. Sa Araw ng Pagkabuhay, Kami ay hindi magbibigay sa mga ito ng anumang timbang.

ذٰلِكَ جَزاؤُهُم جَهَنَّمُ بِما كَفَروا وَاتَّخَذوا آياتي وَرُسُلي هُزُوًا

Dhā-li-ka ja-zā-u-hum ja-han-na-mu bi-mā ka-fa-rū wat-ta-kha-dhū ā_yā-tī wa-ru-su-lī hu-zu-wan

 1. Iyan ang kanilang gantimpala – Impiyerno – dahil sa kanilang di-paniniwala at panunuya sa Aking mga Ayat [pruweba, ebidensiya, berso, leksiyon, tanda, rebelasyon, atbp.] at sa Aking mga Mensahero.

إِنَّ الَّذينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ كانَت لَهُم جَنّاتُ الفِردَوسِ نُزُلًا

In-nal la-dhī-na ā_ma-nū wa-‘a-mi-lūṣ ṣā-li-ḥā-ti kā-nat la-hum jan-nā-tul fir-daw-si nu-zu-lan

 1. Tunay, sa kanila na may pananampalataya at gumagawa ng mabuti ay mga Hardin ng Firdaws (pinakamataas at pinakainam na lugar sa Paraiso) bilang tirahan.

خالِدينَ فيها لا يَبغونَ عَنها حِوَلًا

Khā-li-dī-na fī-hā lā yab-ghū-na ʿan-hā ḥi-wa-lan

 1. Mananatili sila doon magpakailanman, hindi nila nanaisin pa na umalis doon.

قُل لَو كانَ البَحرُ مِدادًا لِكَلِماتِ رَبّي لَنَفِدَ البَحرُ قَبلَ أَن تَنفَدَ كَلِماتُ رَبّي وَلَو جِئنا بِمِثلِهِ مَدَدًا

Qul law kā-nal baḥ-ru mi-dā-dal li-ka-li-mā-ti rab-bī la-na-fi-dal baḥ-ru qab-la an tan-fa-da ka-li-mā-tu rab-bī wa-law jiʾ-nā bi-mith-li-hī ma-da-dan

 1. Sabihin mo [Muhammad] sa kanila: “Kapag ang dagat ay tinta para sa mga kataga ng aking Panginoon, ang dagat ay mauubos bago maubos ang mga kataga ng aking Panginoon, kahit na Aming dalhin ang isa pang tulad nito bilang kapalit.”

قُل إِنَّما أَنا بَشَرٌ مِثلُكُم يوحىٰ إِلَيَّ أَنَّما إِلٰهُكُم إِلٰهٌ واحِدٌ ۖ فَمَن كانَ يَرجو لِقاءَ رَبِّهِ فَليَعمَل عَمَلًا صالِحًا وَلا يُشرِك بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

Qul in-na-mā_ a-na ba-sha-rum mith-lu-kum yū-ḥā i-lay-ya an-na-mā i-lā-hu-kum i-lā-huw wāḥidun fa-man kā-na yar-jū li-qā-a rab-bi-hī fal-y’a-mal ʿa-ma-lan ṣā-li-ḥaw wa-lā yush-rik bi-ʿi-bā-da-ti rab-bi-hī a-ḥa-dan

 1. Sabihin mo [Muhammad] sa kanila: “Ako ay isang tao lamang tulad ninyo. Naipahayag sa akin na ang inyong Diyos ay ang Nag-iisang Diyos. Kaya sinuman na umaasang makakatagpo ang kanyang Panginoon, dapat siyang kumilos ng matuwid, at huwag magbigay ng anumang katambal sa pananampalataya ng kanyang Panginoon.”

Inuna ko pong itinuloy sa huling sampung Ayah… at unti-unting itutuloy po pasampu-sampo,  in sha Allah.