Surah 71: Nuh

سورة نوح 71 – جزء 29
NŪḤ
(Propeta Noa)

Kabanata: 71 – Talata: 28
Makki Surah

Audio: Nuh


Ang Surah ay nagbubukas sa kuwento ng sinaunang Propeta na si Noa, ang Mensahero na may matibay na pagpapasya, at ng kanyang mga matitigas ang ulong mamamayang di-mananampalataya. Ang Surah ay pinangalanang “Nūḥ” na ang kasaysayan ay may kaugnayan sa Surah at higit pang nagbibigay ng mga detalye ng buhay niya bago ang baha, upang bigyan ng lakas ng loob ang Propeta ﷺ at bigyan ng babala ang mga di-mananampalataya.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

إِنّا أَرسَلنا نوحًا إِلىٰ قَومِهِ أَن أَنذِر قَومَكَ مِن قَبلِ أَن يَأتِيَهُم عَذابٌ أَليمٌ

PAGSASATITIK

ʾIn-nā ʾar-sal-nā nū-ḥan ʾi-lā qaw-mi-hī ʾan ʾan-dhir qaw-ma-ka min qab-li ʾay yaʾ-ti-ya-hum ʿa-dhā-bun ʾa-līmun

SALINWIKA

Tunay, Aming ipinadala si Noa sa kanyang mga tao, [na nagsasabi] “Magbabala sa iyong mga tao bago ang pagdating sa kanila ng masakit na parusa.”


2

قالَ يا قَومِ إِنّي لَكُم نَذيرٌ مُبينٌ

PAGSASATITIK

Qā-la yā qaw-mi ʾin-nī la-kum na-dhī-rum mu-bīnun

SALINWIKA

Siya ay nagsabi, “O aking mga tao! Tunay na ako sa inyo ay malinaw na tagapagbabala.”


3

أَنِ اعبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقوهُ وَأَطيعونِ

PAGSASATITIK

ʾA-niʿ bu-dūl lā-ha wat-ta-qū-hu wa-ʾa-ṭī-ʿūni

SALINWIKA

Sambahin si Allah at matakot sa Kanya, at sumunod [sa akin],


4

يَغفِر لَكُم مِن ذُنوبِكُم وَيُؤَخِّركُم إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى ۚ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذا جاءَ لا يُؤَخَّرُ ۖ لَو كُنتُم تَعلَمونَ

PAGSASATITIK

Yagh-fir la-kum min dhu-nū-bi-kum wa-yu-ʾakh-khir-kum ʾi-lā ʾa-ja-lim mu-sam-man ʾin-na ʾa-ja-lal-lā-hi ʾi-dhā jā-ʾa lā yu-ʾakh-kha-ru law kun-tum taʿ-la-mūna

SALINWIKA

Upang patawarin Niya kayo sa inyong mga kasalanan at bigyan ng palugit hanggang sa tinukoy na panahon. Tunay, kapag ang [tinukoy] na panahon ay darating, ito ay hindi maipapagpaliban, dapat ninyong malaman.


5

قالَ رَبِّ إِنّي دَعَوتُ قَومي لَيلًا وَنَهارًا

PAGSASATITIK

Qā-la rab-bi ʾin-nī da-ʿaw-tu qaw-mī lay-law wa-na-hā-ran

SALINWIKA

Siya ay nagsabi, “Aking Panginoon! Tunay na tinawag ko ang aking mga tao, gabi at araw,


6

فَلَم يَزِدهُم دُعائي إِلّا فِرارًا

PAGSASATITIK

Fa-lam ya-zid-hum du-ʿā-ʾī ʾil-lā fi-rā-ran

SALINWIKA

Ngunit ang aking mga tawag ay lalo silang umiwas.


7

وَإِنّي كُلَّما دَعَوتُهُم لِتَغفِرَ لَهُم جَعَلوا أَصابِعَهُم في آذانِهِم وَاستَغشَوا ثِيابَهُم وَأَصَرّوا وَاستَكبَرُوا استِكبارًا

PAGSASATITIK

Wa-ʾin-nī kul-la-mā da-ʿaw-tu-hum li-tagh-fi-ra la-hum ja-ʿa-lū ʾa-ṣā-bi-ʿa-hum fī ʾā-dhā-ni-him was-tagh-shaw thi-yā-ba-hum wa-ʾa-ṣar-rū was-tak-ba-rūs tik-bā-ran

SALINWIKA

Sa tuwing tatawagin ko sila, upang Inyo silang patawarin, tatakpan nila [ng kanilang mga daliri] ang kanilang mga tainga, at tatalukbungan [ang kanilang mga ulo] ng kanilang mga balabal. At sila ay nagpupumilit [sa kanilang walang pananampalataya], at mapagmataas sa kanilang pagmamataas.


8

ثُمَّ إِنّي دَعَوتُهُم جِهارًا

PAGSASATITIK

Thum-ma ʾin-nī da-ʿaw-tu-hum ji-hā-ran

SALINWIKA

Kaya muli ay tinawag ko sila ng malakas [ng lantaran],


9

ثُمَّ إِنّي أَعلَنتُ لَهُم وَأَسرَرتُ لَهُم إِسرارًا

PAGSASATITIK

Thum-ma ʾin-nī ʾaʿ-lan-tu la-hum wa-ʾas-rar-tu la-hum ʾis-rā-ran

SALINWIKA

Kaya muli ako ay nagtawag sa kanila sa publiko at nagtapat sa kanila ng pribado,


10

فَقُلتُ استَغفِروا رَبَّكُم إِنَّهُ كانَ غَفّارًا

PAGSASATITIK

Fa-qul-tus tagh-fi-rū rab-ba-kum ʾin-na-hū kā-na ghaf-fā-ran

SALINWIKA

At nagsabi [sa kanila]: “Humingi ng tawad sa inyong Panginoon, Siya ay laging nagpapatawad.”


11

يُرسِلِ السَّماءَ عَلَيكُم مِدرارًا

PAGSASATITIK

Yur-si-lis sa-mā-ʾa ʿa-lay-kum mid-rā-ran

SALINWIKA

Siya ay magpapadala [ng ulan] mula sa langit ng masagana,


12

وَيُمدِدكُم بِأَموالٍ وَبَنينَ وَيَجعَل لَكُم جَنّاتٍ وَيَجعَل لَكُم أَنهارًا

PAGSASATITIK

Wa-yum-did-kum bi-ʾam-wā-liw wa-ba-nī-na wa-yaj-ʿal la-kum jan-nā-tiw wa-yaj-ʿal la-kum ʾan-hā-ran

SALINWIKA

At tutulungan Niya kayo ng mga yaman at mga anak, at ipagkakaloob Niya para sa inyo ang mga hardin at ipagkakaloob Niya para sa Inyo ang mga ilog.


13

ما لَكُم لا تَرجونَ لِلَّهِ وَقارًا

PAGSASATITIK

Mā la-kum lā tar-jū-na lil-lā-hi wa-qā-ran

SALINWIKA

Anong nangyari sa inyo na hindi ninyo ibinibigay para kay Allah ang nararapat na kadakilaan?


14

وَقَد خَلَقَكُم أَطوارًا

PAGSASATITIK

Wa-qad kha-la-qa-kum ʾaṭ-wā-ran

SALINWIKA

Samantalang Siya ang naglikha sa inyo ng [iba’t ibang] baitang?


15

أَلَم تَرَوا كَيفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبعَ سَماواتٍ طِباقًا

PAGSASATITIK

ʾA-lam ta-raw kay-fa kha-la-qal lā-hu sab-ʿa sa-mā-wā-tin ṭi-bā-qan

SALINWIKA

Hindi ba ninyo nakita kung paano nilikha ni Allah ang pitong mga langit na magkakapatung-patong?


16

وَجَعَلَ القَمَرَ فيهِنَّ نورًا وَجَعَلَ الشَّمسَ سِراجًا

PAGSASATITIK

Wa-ja-ʿa-lal qa-ma-ra fī-hin-na nū-raw wa-ja-ʿa-lash sham-sa si-rā-jan

SALINWIKA

At ginawa dito ang buwan bilang liwanag, at ang init bilang ilaw?


17

وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِنَ الأَرضِ نَباتًا

PAGSASATITIK

Wal-lā-hu ʾam-ba-ta-kum mi-nal ʾar-ḍi na-bā-tan

SALINWIKA

At si Allah ay nilikha kayo mula sa lupa, na unti-unting lumago.


18

ثُمَّ يُعيدُكُم فيها وَيُخرِجُكُم إِخراجًا

PAGSASATITIK

Thum-ma yu-ʿī-du-kum fī-hā wa-yukh-ri-ju-kum ʾikh-rā-jan

SALINWIKA

Pagkatapos, Siya ay ibabalik kayong [muli] dito, at palalabasin kayo mula dito [ng walang palya].


19

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الأَرضَ بِساطًا

PAGSASATITIK

Wal-lā-hu ja-ʿa-la la-ku-mul ʾar-ḍa bi-sā-ṭan

SALINWIKA

At ginawa ni Allah para sa inyo ang lupa na maluwang.


20

لِتَسلُكوا مِنها سُبُلًا فِجاجًا

PAGSASATITIK

Li-tas-lu-kū min-hā su-bu-lan fi-jā-jan

SALINWIKA

Upang kay ay magkapaglakbay sa mga maluluwang na daanan nito.


21

قالَ نوحٌ رَبِّ إِنَّهُم عَصَوني وَاتَّبَعوا مَن لَم يَزِدهُ مالُهُ وَوَلَدُهُ إِلّا خَسارًا

PAGSASATITIK

Qā-la nū-ḥur rab-bi ʾin-na-hum ʿa-ṣaw-nī wat-ta-ba-ʿū mal lam ya-zid-hu mā-lu-hū wa-wa-la-du-hū ʾil-lā kha-sā-ran

SALINWIKA

Si Noa ay nagsabi: “Aking Panginoon! Sila ay sumuway sa akin, at sinundan siya na may yaman at mga anak na lalong nagdagdag sa kanyang pagkabigo.


22

وَمَكَروا مَكرًا كُبّارًا

PAGSASATITIK

Wa-ma-ka-rū mak-ran kub-bā-ran

SALINWIKA

At sila ay nagsabwatan sa isang malaking pakana.


23

وَقالوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُم وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُواعًا وَلا يَغوثَ وَيَعوقَ وَنَسرًا

PAGSASATITIK

Wa-qā-lū lā ta-dha-run-na ʾā-li-ha-ta-kum wa-lā ta-dha-run-na wad-daw wa-lā su-wā-ʿaw wa-lā ya-ghū-tha wa-ya-ʿū-qa wa-nas-ran

SALINWIKA

At sila ay nagsabi, “Huwag pabayaan ang inyong mga diyos. Huwag pabayaan si Wadd, ni si Suwā, ni si Yaghūth, Yaʿūq at Nasr.” [pangalan ng mga diyus-diyosan na sinasamba ng mga di-mananampalataya].


24

وَقَد أَضَلّوا كَثيرًا ۖ وَلا تَزِدِ الظّالِمينَ إِلّا ضَلالًا

PAGSASATITIK

Wa-qad ʾa-ḍal-lū ka-thī-ran wa-lā ta-zi-diẓ ẓā-li-mī-na ʾil-lā ḍa-lā-lan

SALINWIKA

At tunay na marami na silang nailigaw. [O Allah!] Huwag mong dagdagan [ng anuman] sa mga makasalanan maliban sa kamalian.


25

مِمّا خَطيئَاتِهِم أُغرِقوا فَأُدخِلوا نارًا فَلَم يَجِدوا لَهُم مِن دونِ اللَّهِ أَنصارًا

PAGSASATITIK

Mim-mā kha-ṭī-ʾā-ti-him ʾugh-ri-qū fa-ʾud-khi-lū nā-ran fa-lam ya-ji-dū la-hum min dū-nil lā-hi ʾan-ṣā-ran

SALINWIKA

Dahil sa kanilang mga kasalanan sila ay nalunod, pagkatapos ay ipinasok sa Apoy. At wala silang natagpuan para sa kanila na anumang makakatulong maliban kay Allah.


26

وَقالَ نوحٌ رَبِّ لا تَذَر عَلَى الأَرضِ مِنَ الكافِرينَ دَيّارًا

PAGSASATITIK

Wa-qā-la nū-ḥur rab-bi lā ta-dhar ʿa-lāl ʾar-ḍi mi-nal kā-fi-rī-na day-yā-ran

SALINWIKA

At si Noa ay nagsabi, “Aking Panginoon! Huwag Kayong mag-iiwan sa lupa ng anumang titira mula sa mga di-mananampalataya.”


27

إِنَّكَ إِن تَذَرهُم يُضِلّوا عِبادَكَ وَلا يَلِدوا إِلّا فاجِرًا كَفّارًا

PAGSASATITIK

ʾIn-na-ka ʾin ta-dhar-hum yu-ḍil-lū ʿi-bā-da-ka wa-lā ya-li-dū ʾil-lā fā-ji-ran kaf-fā-ran

SALINWIKA

Tunay, kung iiwan Mo sila, maliligaw nila ang Inyong mga alipin at walang magmumula sa kanila maliban sa mga masasamang di-mananampalataya.


28

رَبِّ اغفِر لي وَلِوالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيتِيَ مُؤمِنًا وَلِلمُؤمِنينَ وَالمُؤمِناتِ وَلا تَزِدِ الظّالِمينَ إِلّا تَبارًا

PAGSASATITIK

Rab-bigh fir lī wa-li-wā-li-day-ya wa-li-man da-kha-la bay-ti-ya muʾ-mi-naw wa-lil-muʾ-mi-nī-na wal-muʾ-mi-nā-ti wa-lā ta-zi-diẓ ẓā-li-mī-na ʾil-lā ta-bā-ran

SALINWIKA

Aking Panginoon! Patawarin Po Ninyo ako at ang aking mga magulang, at ang sinumang pumasok sa aking bahay na may pananampalataya, at ang mga mananampalatayang mga lalaki at mananampalatayang mga babae. At huwag Po Ninyong dagdagan [ng anuman] ang mga makasalanan maliban sa pagkasira.

Advertisements

Surah 70: Al-Ma’arij

سورة المعارج 70 – جزء 29
AL-MAʿĀRIJ
(Ang  Matatayog na Himpilan)

Kabanata: 70 – Talata: 44
Makki Surah

Audio: Al-Ma’arij


Ang Surah ay nagpapahayag na ang Diyos ay ang Panginoon ng makalangit na pag-akyat “Al-Ma’ārij,” ang punto kung saan ang mga anghel ay umaakyat tungo sa Kanya. Kinuha ang pangalan nito sa talata bilang 3. Inilarawan ng Surah ang Araw ng Paghuhukom sa talata bilang 8. Ang isa sa mga kalaban ng Propeta ﷺ ay hinamon siya na padaliin ang pagdating ng parusa na ibinabala sa kanila (talata bilang 1), kaya ang kahangalan ng mga di-mananampalataya sa pagtanggi sa Muling Pagkabuhay (talata bilang 6) ay inilantad (talata 36). Ang mga taong pagkakalooban ng Hardin ay inilarawan sa talata bilang 22. Ang Surah ay kilala rin bilang: Mga Elebasyon, Mga Hagdanang Pataas, Ang Mga Hakbang Pataas, Ang Mga Makalangit na Pag-akyat, Mga Hagdan, Mga Hagdanan, Mga Baitang, Ang Mga Paraan ng Pag-akyat.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ

PAGSASATITIK

Sa-ʾa-la sā__ʾi-lum bi-ʿa-dhā-biw wā-qiʿin

SALINWIKA

Nagtanong ang isang tagatanong (na padaliing mangyari) ang napipintong parusa.


2

لِلكافِرينَ لَيسَ لَهُ دافِعٌ

PAGSASATITIK

Lil-kā-fi-rī-na lay-sa la-hū dā-fiʿun

SALINWIKA

Para sa mga di-mananampalataya, walang makakaiwas nito.


3

مِنَ اللَّهِ ذِي المَعارِجِ

PAGSASATITIK

Mi-nal lā-hi dhīl ma-ʿā-riji

SALINWIKA

Mula kay Allah, Panginoon ng Matatayog na Himpilan.


4

تَعرُجُ المَلائِكَةُ وَالرّوحُ إِلَيهِ في يَومٍ كانَ مِقدارُهُ خَمسينَ أَلفَ سَنَةٍ

PAGSASATITIK

Taʿ-ru-jul ma-lā-ʾi-ka-tu war-rū-ḥu ʾi-lay-hi fī yaw-min kā-na miq-dā-ru-hū kham-sī-na ʾal-fa sa-natin

SALINWIKA

Kung saan ang mga anghel at ang Espiritu (Jibril) ay umaakyat sa Kanya sa araw na katumbas noon ay limampung libong taon.


5

فَاصبِر صَبرًا جَميلًا

PAGSASATITIK

Faṣ-bir ṣab-ran ja-mī-lan

SALINWIKA

Kaya matiis, ng magandang pagtitiis.


6

إِنَّهُم يَرَونَهُ بَعيدًا

PAGSASATITIK

ʾIn-na-hum ya-raw-na-hū ba-ʿī-dan

SALINWIKA

Tunay, nakikita nila ito na malayong mangyari,


7

وَنَراهُ قَريبًا

PAGSASATITIK

Wa-na-rā-hu qa-rī-ban

SALINWIKA

Habang nakikita Namin ito na napakalapit na.


8

يَومَ تَكونُ السَّماءُ كَالمُهلِ

PAGSASATITIK

Yaw-ma ta-kū-nus sa-mā-ʾu kal-muhli

SALINWIKA

Sa araw kapag ang langit ay magiging parang maruming langis (o tinunaw na tanso),


9

وَتَكونُ الجِبالُ كَالعِهنِ

PAGSASATITIK

Wa-ta-kū-nul ji-bā-lu kal-ʿihni

SALINWIKA

At ang mga bundok ay parang mga [umbok] ng kinulayang lana,


10

وَلا يَسأَلُ حَميمٌ حَميمًا

PAGSASATITIK

Wa-lā yas-ʾa-lu ḥa-mī-mun ḥa-mī-man

SALINWIKA

At walang kaibigan ang magtatanong [tungkol sa kalagayan] ng kanyang kaibigan,


11

يُبَصَّرونَهُم ۚ يَوَدُّ المُجرِمُ لَو يَفتَدي مِن عَذابِ يَومِئِذٍ بِبَنيهِ

PAGSASATITIK

Yu-baṣ-ṣa-rū-na-hum ya-wad-dul muj-ri-mu law yaf-ta-dī min ʿa-dhā-bi yaw-mi-ʾi-dhim bi-ba-nīhi

SALINWIKA

[Kahit] na nakikita nila ang isa’t isa. Nanaisin ng makasalanan na tubusin ang kanyang sarili mula sa parusa sa araw na iyon ng kanyang mga anak,


12

وَصاحِبَتِهِ وَأَخيهِ

PAGSASATITIK

Wa-ṣā-ḥi-ba-ti-hī wa-ʾa-khīhi

SALINWIKA

At ng kanyang asawa at ng kanyang kapatid,


13

وَفَصيلَتِهِ الَّتي تُؤويهِ

PAGSASATITIK

Wa-fa-ṣī-la-ti-hil la-tī tuʾ-wīhi

SALINWIKA

At ng kanyang mga kamag-anak na kumupkop sa kanya,


14

وَمَن فِي الأَرضِ جَميعًا ثُمَّ يُنجيهِ

PAGSASATITIK

Wa-man fīl ʾar-ḍi ja-mī-ʿan thum-ma yun-jīhi

SALINWIKA

At lahat ng sinuman na nasa lupa, kung iyan ang makakapagligtas sa kanya.


15

كَلّا ۖ إِنَّها لَظىٰ

PAGSASATITIK

Kal-lā ʾin-na-hā la-ẓā

SALINWIKA

Hindi! Tunay, ito ay naglalagablab na Apoy [ng Impiyerno],


16

نَزّاعَةً لِلشَّوىٰ

PAGSASATITIK

Naz-zā-ʿa-tal lish-sha-wā

SALINWIKA

Na bumabakbak ng laman [o anit].


17

تَدعو مَن أَدبَرَ وَتَوَلّىٰ

PAGSASATITIK

Tad-ʿū man ʾad-ba-ra wa-ta-wal-lā

SALINWIKA

Na nag-aanyaya sa kanya na tumalikod sa katotohanan at lumayo [mula sa pagsunod],


18

وَجَمَعَ فَأَوعىٰ

PAGSASATITIK

Wa-ja-ma-ʿa fa-ʾaw-ʿā

SALINWIKA

Na naglilikom [ng kayamanan] at itinatago ito.


19

۞ إِنَّ الإِنسانَ خُلِقَ هَلوعًا

PAGSASATITIK

ʾIn-nal ʾin-sā-na khu-li-qa ha-lū-ʿan

SALINWIKA

Tunay, ang tao ay nilikha na mapag-imbot.


20

إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزوعًا

PAGSASATITIK

ʾI-dhā mas-sa-hush shar-ru ja-zū-ʿan

SALINWIKA

Kapag ang kasamaan ay nangyari sa kanya, siya ay nayayamot.


21

وَإِذا مَسَّهُ الخَيرُ مَنوعًا

PAGSASATITIK

Wa-ʾi-dhā mas-sa-hul khay-ru ma-nū-ʿan

SALINWIKA

At kapag ang kabutihan ay nangyari sa kanya, siya ay nakakalimot.


22

إِلَّا المُصَلّينَ

PAGSASATITIK

ʾIl-lāl mu-ṣal-līna

SALINWIKA

Maliban sa mga nagdarasal,


23

الَّذينَ هُم عَلىٰ صَلاتِهِم دائِمونَ

PAGSASATITIK

Al-la-dhī-na hum ʿa-lā ṣa-lā-ti-him dā-ʾi-mūna

SALINWIKA

Yaong palagiang matapat sa kanilang mga dasal.


24

وَالَّذينَ في أَموالِهِم حَقٌّ مَعلومٌ

PAGSASATITIK

Wal-la-dhī-na fī ʾam-wā-li-him ḥaq-qum maʿ-lūmun

SALINWIKA

At yaong sa kanilang kayamanan ay kumikilala sa nakalaang [karapatan].


25

لِلسّائِلِ وَالمَحرومِ

PAGSASATITIK

Lis-sā-ʾi-li wal-maḥ-rūmi

SALINWIKA

Para sa mga pulubi [na humihingi] at sa mga sawimpalad [na pinagkaitan],


26

وَالَّذينَ يُصَدِّقونَ بِيَومِ الدّينِ

PAGSASATITIK

Wal-la-dhī-na yu-ṣad-di-qū-na bi-yaw-mid dīni

SALINWIKA

At yaong nagpapatunay sa Araw ng Paghuhukom,


27

وَالَّذينَ هُم مِن عَذابِ رَبِّهِم مُشفِقونَ

PAGSASATITIK

Wal-la-dhī-na hum min ʿa-dhā-bi rab-bi-him mush-fi-qūna

SALINWIKA

At yaong nangangamba sa parusa ng kanilang Panginoon.


28

إِنَّ عَذابَ رَبِّهِم غَيرُ مَأمونٍ

PAGSASATITIK

ʾIn-na ʿa-dhā-ba rab-bi-him ghay-ru maʾ-mūnin

SALINWIKA

Tunay, ang parusa ng kanilang Panginoon ay walang mapapanatag.


29

وَالَّذينَ هُم لِفُروجِهِم حافِظونَ

PAGSASATITIK

Wal-la-dhī-na hum li-fu-rū-ji-him ḥā-fi-ẓūna

SALINWIKA

At yaong pinangangalagaan ang kanilang pribadong bahagi [kalinisang-puri],

30

إِلّا عَلىٰ أَزواجِهِم أَو ما مَلَكَت أَيمانُهُم فَإِنَّهُم غَيرُ مَلومينَ

PAGSASATITIK

Il-lā ʿa-lā ʾaz-wā-ji-him ʾaw mā ma-la-kat ʾay-mā-nu-hum fa-ʾin-na-hum ghay-ru ma-lū-mīna

SALINWIKA

Maliban sa kanilang mga asawa o angkin ng kanilang kanang kamay [mga babaeng alipin/bihag], dahil, tunay na sila ay hindi sisisihin.


31

فَمَنِ ابتَغىٰ وَراءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ العادونَ

PAGSASATITIK

Fa-ma-nib ta-ghā wa-rā-ʾa dhā-li-ka fa-ʾu-lā-ʾi-ka hu-mul ʿā-dūna

SALINWIKA

Ngunit sinuman ang maghanap ng lampas niyan, sa gayon sila ang mga sumuway.


32

وَالَّذينَ هُم لِأَماناتِهِم وَعَهدِهِم راعونَ

PAGSASATITIK

Wal-la-dhī-na hum li-ʾa-mā-nā-ti-him wa-ʿah-di-him rā-ʿūna

SALINWIKA

At yaong mga tapat sa mga ipinagkatiwala sa kanila at sa kanilang mga pangako,


33

وَالَّذينَ هُم بِشَهاداتِهِم قائِمونَ

PAGSASATITIK

Wal-la-dhī-na hum bi-sha-hā-dā-ti-him qā-ʾi-mūna

SALINWIKA

At yaong mga pinaninindigan ang kanilang mga testimonya,


34

وَالَّذينَ هُم عَلىٰ صَلاتِهِم يُحافِظونَ

PAGSASATITIK

Wal-la-dhī-na hum ʿa-lā ṣa-lā-ti-him yu-ḥā-fi-ẓūna

SALINWIKA

At yaong mga nangangalaga sa kanilang mga dasal.

35

أُولٰئِكَ في جَنّاتٍ مُكرَمونَ

PAGSASATITIK

ʾU-lā-ʾi-ka fī jan-nā-tim muk-ra-mūna

SALINWIKA

Sila ay titira sa mga hardin, na pinarangalan.


36

فَمالِ الَّذينَ كَفَروا قِبَلَكَ مُهطِعينَ

PAGSASATITIK

Fa-mā-lil la-dhī-na ka-fa-rū qi-ba-la-ka muh-ṭi-ʿīna

SALINWIKA

At anong nangyari sa kanilang di-mananampalataya na nagkakagulo sa iyong harapan,


37

عَنِ اليَمينِ وَعَنِ الشِّمالِ عِزينَ

PAGSASATITIK

ʿA-nil ya-mī-ni wa-ʿa-nish shi-mā-li ʿi-zīna

SALINWIKA

Mula sa [iyong] kanan at sa [iyong] kaliwa, sa hiwa-hiwalay na pangkat?


38

أَيَطمَعُ كُلُّ امرِئٍ مِنهُم أَن يُدخَلَ جَنَّةَ نَعيمٍ

PAGSASATITIK

ʾA-yaṭ-ma-ʿu kul-lum ri-ʾim min-hum ʾay yud-kha-la jan-na-ta na-ʿīmin

SALINWIKA

Ang bawat isa ba sa kanila ay umaasang makakapasok sa hardin ng kaligayahan?


39

كَلّا ۖ إِنّا خَلَقناهُم مِمّا يَعلَمونَ

PAGSASATITIK

Kal-lā ʾin-nā kha-laq-nā-hum mim-mā yaʿ-la-mūna

SALINWIKA

Hindi! Tunay na Amin silang nilikha mula sa alam nila.


40

فَلا أُقسِمُ بِرَبِّ المَشارِقِ وَالمَغارِبِ إِنّا لَقادِرونَ

PAGSASATITIK

Fa-lā ʾuq-si-mu bi-rab-bil ma-shā-ri-qi wal-ma-ghā-ri-bi ʾin-nā la-qā-di-rūna

SALINWIKA

Ngunit hindi! Isinusumpa Ko sa Panginoon ng mga silangan at ng mga kanluran, tiyak, Kami ay may kakayahan,


41

عَلىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيرًا مِنهُم وَما نَحنُ بِمَسبوقينَ

PAGSASATITIK

ʿA-lā ʾan nu-bad-di-la khay-ram min-hum wa-mā naḥ-nu bi-mas-bū-qīna

SALINWIKA

Na palitan sila ng iba na mas mainam kaysa sa kanila at Kami ay hindi magagapi [sa Aming kapangyarihan].


42

فَذَرهُم يَخوضوا وَيَلعَبوا حَتّىٰ يُلاقوا يَومَهُمُ الَّذي يوعَدونَ

PAGSASATITIK

Fa-dhar-hum ya-khū-ḍū wa-yal-ʿa-bū ḥat-tā yu-lā-qū yaw-ma-hu-mul la-dhī yū-ʿa-dūna

SALINWIKA

Kaya hayaan silang magsatsatan at maglaro hanggang makaharap nila ang kanilang araw na sa kanila ay ipinangako.


43

يَومَ يَخرُجونَ مِنَ الأَجداثِ سِراعًا كَأَنَّهُم إِلىٰ نُصُبٍ يوفِضونَ

PAGSASATITIK

Yaw-ma yakh-ru-jū-na mi-nal ʾaj-dā-thi si-rā-ʿan ka-ʾan-na-hum ʾi-lā nu-ṣu-biy yū-fi-ḍūna

SALINWIKA

Sa araw na sila ay lalabas mula sa kanilang mga libingan, na nagmamadali, na parang nag-uunahan tungo sa isang posteng pananda,


44

خاشِعَةً أَبصارُهُم تَرهَقُهُم ذِلَّةٌ ۚ ذٰلِكَ اليَومُ الَّذي كانوا يوعَدونَ

PAGSASATITIK

Khā-shi-ʿa-tan ʾab-ṣā-ru-hum tar-ha-qu-hum dhil-la-tun dhā-li-kal yaw-mul la-dhī kā-nū yū-ʿa-dūna

TRASLATION

Na may mapakumbabang tingin [sa kanilang mga mata], na nangulimlim sa pagkahamak. Iyan ang araw na ipinangako sa kanila.

 

Surah 69: Al-Haqqah

سورة الحاقة 69 – جزء 29
AL-HAQQAH
(Ang  Tiyak Na Mangyayari)

Kabanata: 69 – Talata: 52
Makki Surah

Audio: Al-Haqqah


Ang Surah ay nagbubukas sa pamamagitan ng pagpapahayag ng isa sa mga pangalan ng Araw ng Pagkabuhay, Ang Tiyak Na Mangyayari na katotohanan o oras. Ito ay pinangalanang “Al-Haqqah” na nabanggit sa unang talata dahil sa araw na ito ang pangako at ang pagbabanta ay hindi maaaring hindi mangyari at ang lahat ng katotohanan ay mangingibabaw sa bawat bagay. Ang Surah ay naglalarawan ng kaparusahan sa buhay na ito (talata bilang 4) at sa susunod na buhay (talata bilang 13). Ang kaligayahan na tinatamasa ng mga mananampalataya ay malinaw na kabaligtaran sa mga pagpapahirap ng Impiyerno (talata bilang 19). Mula sa talata bilang 38 pasulong, pinatutunayan ng Diyos ang katotohanan ng Qur’an at ng Propeta ﷺ. Ang Surah ay kilala rin bilang: Katotohanan, Ang Kalamidad, Ang Tunay Na Katotohanan, Ang Walang Alinlangan, Ang Tiyak Na Mangyayaring Oras, Ang  Tiyak Na Mangyayaring Katotohanan, Ang Tiyak Na Pangyayari, Ang Tiyak Na Katotohanan, Ang Hindi Maikakaila.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa Ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

الحاقَّةُ

PAGSASATITIK

Al-ḥāq-qahtu (H ay palitan ng T)

SALINWIKA

Ang katotohanan (Araw ng Pagkabuhay)!


2

مَا الحاقَّةُ

PAGSASATITIK

Māl ḥāq-qahtu (H ay palitan ng T)

SALINWIKA

Ano ang katotohanan?!


3

وَما أَدراكَ مَا الحاقَّةُ

PAGSASATITIK

Wa-mā ʾad-rā-ka māl ḥāq-qahtu (H ay palitan ng T)

SALINWIKA

At ano ang nalalaman mo sa katotohanan?!


4

كَذَّبَت ثَمودُ وَعادٌ بِالقارِعَةِ

PAGSASATITIK

Kadh-dha-bat tha-mū-du wa-ʿā-dum bil-qā-ri-ʿahtu (H ay palitan ng T)

SALINWIKA

Ikinaila ng mga taong Thamūd at ʿĀd ang kalamidad.


5

فَأَمّا ثَمودُ فَأُهلِكوا بِالطّاغِيَةِ

PAGSASATITIK

Fa-ʾam mā tha-mū du fa-ʾuh-li-kū biṭ-ṭā-ghi-yahtu (H ay palitan ng T)

SALINWIKA

At sa mga taong Thamūd, sila ay nilipol ng marahas na tunog ng pagsabog.


6

وَأَمّا عادٌ فَأُهلِكوا بِريحٍ صَرصَرٍ عاتِيَةٍ

PAGSASATITIK

Wa-ʾam-mā ʿā-dun fa-ʾuh-li-kū bi-rī-ḥin ṣar-ṣa-rin ʿā-ti-yahtin(H ay palitan ng T)

SALINWIKA

At sa mga taong ʿĀd, sila ay nilipol ng mabangis na nagyeyelong unos,


7

سَخَّرَها عَلَيهِم سَبعَ لَيالٍ وَثَمانِيَةَ أَيّامٍ حُسومًا فَتَرَى القَومَ فيها صَرعىٰ كَأَنَّهُم أَعجازُ نَخلٍ خاوِيَةٍ

PAGSASATITIK

Sakh-kha-ra-hā ʿa-lay-him sab-ʿa la-yā-liw wa-tha-mā-ni-ya-ta ʾay-yā-min ḥu-sū-man fa-ta-rāl qaw-ma fī-hā ṣar-ʿā ka-ʾan-na-hum ʾaʿ-jā-zu nakh-lin khā-wi-yahtin (H ay palitan ng T)

SALINWIKA

Na Kanyang ipinataw sa kanila ang nakakapagod (magkakasunod) na pitong mga gabi at walong araw, upang makita mo ang mga taong nakahandusay dito na parang hungkag na mga puno ng datiles.


8

فَهَل تَرىٰ لَهُم مِن باقِيَةٍ

PAGSASATITIK

Fa-hal ta-rā la-hum mim bā-qi-yahtin (H ay palitan ng T)

SALINWIKA

Kaya may makikita ka bang anumang bakas nila?


9

وَجاءَ فِرعَونُ وَمَن قَبلَهُ وَالمُؤتَفِكاتُ بِالخاطِئَةِ

PAGSASATITIK

Wa-jā__ʾa fir-ʾaw-nu wa-man qab-la-hū wal-muʾ-ta-fi-kā-tu bil-khā-ṭi-ʾahti (H ay palitan ng T)

SALINWIKA

At dumating si Pharaoh at ang mga nauna sa kanya, at ang mga lungsod na itinaob (mga bayan ng mga tao ni Propeta Lut), na nakagawa ng kasalanan.


10

فَعَصَوا رَسولَ رَبِّهِم فَأَخَذَهُم أَخذَةً رابِيَةً

PAGSASATITIK

Fa-ʿa-ṣaw ra-sū-la rab-bi-him fa-ʾa-kha-dha-hum ʾakh-dha-tar rā-bi-yahtan (H ay palitan ng T)

SALINWIKA

Pagkatapos ay sinuway nila ang mensahero ng kanilang Panginoon, kaya sinunggaban Niya sila ng kakila-kilabot na pagsunggab.


11

إِنّا لَمّا طَغَى الماءُ حَمَلناكُم فِي الجارِيَةِ

PAGSASATITIK

ʾIn-nā lam-mā ṭa-ghāl mā-ʾu ḥa-mal-nā-kum fīl-jā-ri-yahti (H ay palitan ng T)

SALINWIKA

Tunay, nang ang tubig ay bumaha, Kami ay kinarga ka sa nakalutang na barko [na ginawa ni Propeta Nuh],


12

لِنَجعَلَها لَكُم تَذكِرَةً وَتَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ

PAGSASATITIK

Li-naj-ʿa-la-hā la-kum tadh-ki-ra-taw wa-ta-ʿi-ya-hā ʾu-dhu-nuw wā-ʿi-yahtun (H ay palitan ng T)

SALINWIKA

Upang Aming gawin itong paalala sa iyo, at upang ang mga nakinig ay maalala ito.


13

فَإِذا نُفِخَ فِي الصّورِ نَفخَةٌ واحِدَةٌ

PAGSASATITIK

Fa-ʾi-dhā nu-fi-kha fīṣ-ṣū-ri naf-kha-tuw wā-ḥi-dahtun (H ay palitan ng T)

SALINWIKA

At kapag ang trumpeta ay hinipan ng isang pagsabog [sa unang ihip].


14

وَحُمِلَتِ الأَرضُ وَالجِبالُ فَدُكَّتا دَكَّةً واحِدَةً

PAGSASATITIK

Wa-ḥu-mi-la-til ʾar-ḍu wal-ji-bā-lu fa-duk-ka-tā dak-ka-taw wā-ḥi-dahtan (H ay palitan ng T)

SALINWIKA

At ang lupa at ang mga bundok ay inalis sa kanilang mga kinalalagyan at pinatag (o dinurog) ng isang pagpapatag (o pagdudurog).


15

فَيَومَئِذٍ وَقَعَتِ الواقِعَةُ

PAGSASATITIK

Fa-yaw-ma-ʾi-dhiw wa-qa-ʿa-til wā-qi-ʿahtu (H ay palitan ng T)

SALINWIKA

Kaya, sa araw na iyon, ang nalalapit [na oras] ay mangyayari. [cf. Al-Waqi’ah 56:1-6]


16

وَانشَقَّتِ السَّماءُ فَهِيَ يَومَئِذٍ واهِيَةٌ

PAGSASATITIK

Wan-shaq-qa-tis sa-mā-ʾu fa-hi-ya yaw-ma-ʾi-dhiw wā-hi-yahtun (H ay palitan ng T)

SALINWIKA

At ang langit ay mabibiyak (magbubukas), dahil ito ay magiging marupok sa araw na iyon.


17

وَالمَلَكُ عَلىٰ أَرجائِها ۚ وَيَحمِلُ عَرشَ رَبِّكَ فَوقَهُم يَومَئِذٍ ثَمانِيَةٌ

PAGSASATITIK

Wal-ma-la-ku ʿa-lā ʾar-jā-ʾi-hā wa-yaḥ-mi-lu ʿar-sha rab-bi-ka faw-qa-hum yaw-ma-ʾi-dhin tha-mā-ni-yahtun (H ay palitan ng T)

SALINWIKA

At ang mga anghel ay nasa mga gilid nito [langit], at dadalhin ang Trono ng iyong Panginoon, sa itaas nila, sa araw na iyon, ng walong [anghel].


18

يَومَئِذٍ تُعرَضونَ لا تَخفىٰ مِنكُم خافِيَةٌ

PAGSASATITIK

Yaw-ma-ʾi-dhin tuʿ-ra-ḍū-na lā takh-fā min-kum khā-fi-yahtun (H ay palitan ng T)

SALINWIKA

Sa araw na iyon, kayo ay maibubunyag, wala sa inyong mga lihim ang mananatiling nakatago.


19

فَأَمّا مَن أوتِيَ كِتابَهُ بِيَمينِهِ فَيَقولُ هاؤُمُ اقرَءوا كِتابِيَه

PAGSASATITIK

Fa-ʾam-mā man ʾū-ti-ya ki-tā-ba-hū bi-ya-mī-ni-hī fa-ya-qū-lu hā-ʾu-muq ra-ʾū ki-tā-bi-yah

SALINWIKA

At sa kanya na nabigyan ng kanyang aklat sa kanyang kanang kamay, siya ay magsasabi, “Heto, kunin at basahin ang aking aklat!”


20

إِنّي ظَنَنتُ أَنّي مُلاقٍ حِسابِيَه

PAGSASATITIK

ʾIn-nī ẓa-nan-tu ʾan-nī mu-lā-qin ḥi-sā-bi-yah

SALINWIKA

“Tunay, alam ko na aking makakatagpo ang aking aklat-talaan.”


21

فَهُوَ في عيشَةٍ راضِيَةٍ

PAGSASATITIK

Fa-hu-wa fī ʿī-sha-tir rā-ḍi-yahtin (H ay palitan ng T)

SALINWIKA

Kaya siya ay magkakaroon ng maginhawang buhay,


22

في جَنَّةٍ عالِيَةٍ

PAGSASATITIK

Fī jan-na-tin ʿā-li-yahtin (H ay palitan ng T)

SALINWIKA

Sa isang mataas na hardin (Paraiso),


23

قُطوفُها دانِيَةٌ

PAGSASATITIK

Qu-ṭū-fu-hā dā-ni-yahtun (H ay palitan ng T)

SALINWIKA

Na kung saan ang mga kumpol [ng mga prutas] ay madali lang abutin.


24

كُلوا وَاشرَبوا هَنيئًا بِما أَسلَفتُم فِي الأَيّامِ الخالِيَةِ

PAGSASATITIK

Ku-lū wash-rabū ha-nī-ʾam bi-mā ʾas-laf-tum fīl ʾay-yā-mil khā-li-yahti (H ay palitan ng T)

SALINWIKA

“Kumain kayo at uminom ng masagana, dahil sa inyong mga [kabutihang] unang ipinadala sa mga nagdaang araw.”


25

وَأَمّا مَن أوتِيَ كِتابَهُ بِشِمالِهِ فَيَقولُ يا لَيتَني لَم أوتَ كِتابِيَه

PAGSASATITIK

Wa-ʾam-mā man ʾū-ti-ya ki-tā-ba-hū bi-shi-mā-li-hī fa-ya-qū-lu yā lay-ta-nī lam ʾū-ta ki-tā-bi-yah

SALINWIKA

Ngunit sa kanya na nabigyan ng kanyang aklat sa kanyang kaliwang kamay, siya ay magsasabi, “Sana ay hindi na lang ibinigay ang aking aklat,”


26

وَلَم أَدرِ ما حِسابِيَه

PAGSASATITIK

Wa-lam ʾad-ri mā ḥi-sā-bi-yah

SALINWIKA

Nang hindi ko sana nalaman ang nilalaman ng aking aklat-talaan!”


27

يا لَيتَها كانَتِ القاضِيَةَ

PAGSASATITIK

Yā lay-ta-hā kā-na-til qā-ḍi-yahta (H ay palitan ng T)

SALINWIKA

Sana ang kamatayan ang katapusan ng lahat ng ito!


28

ما أَغنىٰ عَنّي مالِيَه ۜ

PAGSASATITIK

Mā ʾagh-nā ʿan-nī mā-li-yah

SALINWIKA

Ang aking kayamanan ay hindi nakatulong sa akin.


29

هَلَكَ عَنّي سُلطانِيَه

PAGSASATITIK

Ha-la-ka ʿan-nī sul-ṭā-ni-yah

SALINWIKA

Ang aking kapangyarihan ay nawala na sa akin.


30

خُذوهُ فَغُلّوهُ

PAGSASATITIK

Khu-dhū-hu fa-ghul-lūhu

SALINWIKA

[Ang mga anghel ay sasabihan:] “Sunggaban siya at igapos!”


31

ثُمَّ الجَحيمَ صَلّوهُ

PAGSASATITIK

Thum-mal ja-ḥī-ma ṣal-lūhu

SALINWIKA

At itapon siya sa Impiyerno.


32

ثُمَّ في سِلسِلَةٍ ذَرعُها سَبعونَ ذِراعًا فَاسلُكوهُ

PAGSASATITIK

Thum-ma fī sil-si-la-tin dhar-ʿu-hā sab-ʿū-na dhi-rā-ʿan fas-lu-kūhu

SALINWIKA

Pagkatapos, sa kadenang pitumpung kubito ang haba, ay igapos siya.


33

إِنَّهُ كانَ لا يُؤمِنُ بِاللَّهِ العَظيمِ

PAGSASATITIK

ʾIn-na-hū kā-na lā yuʾ-mi-nu bil-lā-hil ʿa-ẓīmi

SALINWIKA

Tunay, siya ay walang pananampalataya kay Allah, ang Pinakadakila,


34

وَلا يَحُضُّ عَلىٰ طَعامِ المِسكينِ

PAGSASATITIK

Wa-lā ya-ḥuḍ-ḍu ʿa-lā ṭa-ʿā-mil mis-kīni

SALINWIKA

At hindi nagtatagubilin na magpakain sa mga nangangailangan,


35

فَلَيسَ لَهُ اليَومَ هاهُنا حَميمٌ

PAGSASATITIK

Fa-lay-sa la-hul yaw-ma hā-hu-nā ḥa-mīmun

SALINWIKA

Kaya siya ay walang kaibigan sa araw na ito,


36

وَلا طَعامٌ إِلّا مِن غِسلينٍ

PAGSASATITIK

Wa-lā ṭa-ʿā-mun ʾil-lā min ghis-līnin

SALINWIKA

O anumang pagkain maliban sa nana [ng sugat],


37

لا يَأكُلُهُ إِلَّا الخاطِئونَ

PAGSASATITIK

Lā yaʾ-ku-lu-hū ʾil-lāl khā-ṭi-ʾūna

SALINWIKA

Na walang kakain maliban sa mga makasalanan.


38

فَلا أُقسِمُ بِما تُبصِرونَ

PAGSASATITIK

Fa-lā ʾuq-si-mu bi-mā tub-ṣi-rūna

SALINWIKA

Ako ay nanunumpa sa anuman na inyong nakikita.


39

وَما لا تُبصِرونَ

PAGSASATITIK

Wa-mā lā tub-ṣi-rūna

SALINWIKA

At sa anuman na inyong hindi nakikita.


40

إِنَّهُ لَقَولُ رَسولٍ كَريمٍ

PAGSASATITIK

ʾIn-na-hū la-qaw-lu ra-sū-lin ka-rīmin

SALINWIKA

Tunay na ito ay pananalita ng isang marangal na Mensahero,


41

وَما هُوَ بِقَولِ شاعِرٍ ۚ قَليلًا ما تُؤمِنونَ

PAGSASATITIK

Wa-mā hu-wa bi-qaw-li shā-ʿirin qa-lī-lam mā tuʾ-mi-nūna

SALINWIKA

At hindi ito pananalita ng isang makata. Kakaunti lamang ang inyong paniniwala!


42

وَلا بِقَولِ كاهِنٍ ۚ قَليلًا ما تَذَكَّرونَ

PAGSASATITIK

Wa-lā bi-qaw-li kā-hinin qa-lī-lam mā ta-dhak-ka-rūna

SALINWIKA

At hindi ito pananalita ng isang manghuhula. Kakaunti lamang ang inyong naaalala!


43

تَنزيلٌ مِن رَبِّ العالَمينَ

PAGSASATITIK

Tan-zī-lum mir rab-bil ʿā-la-mīna

SALINWIKA

Kapahayagan na unti-unting ibinaba mula sa Panginoon ng mga daigdig.


44

وَلَو تَقَوَّلَ عَلَينا بَعضَ الأَقاويلِ

PAGSASATITIK

Wa-law ta-qaw-wa-la ʿa-lay-nā baʿ-ḍal ʾa-qā-wīli

SALINWIKA

At kung siya [Muhammad] ay magsalita ng kabulaanan tungkol sa Amin,


45

لَأَخَذنا مِنهُ بِاليَمينِ

PAGSASATITIK

La-ʾa-khadh-nā min-hu bil-ya-mīni

SALINWIKA

Tunay na Amin siyang susunggaban sa kanyang kanang kamay.


46

ثُمَّ لَقَطَعنا مِنهُ الوَتينَ

PAGSASATITIK

Thum-ma la-qa-ṭaʿ-nā min-hul wa-tīna

SALINWIKA

Pagkatapos ay tunay na Aming puputulin ang kanyang punong ugat,


47

فَما مِنكُم مِن أَحَدٍ عَنهُ حاجِزينَ

PAGSASATITIK

Fa-mā min-kum min ʾa-ḥa-din ʿan-hu ḥā-ji-zīna

SALINWIKA

At wala isa man sa inyo ang makakapigil [sa Amin] na gawin ito sa kanya.


48

وَإِنَّهُ لَتَذكِرَةٌ لِلمُتَّقينَ

PAGSASATITIK

Wa-ʾin-na-hū la-tadh-ki-ra-tul lil-mut-ta-qīna

SALINWIKA

At tunay na ito ay isang paalala para mga may takot [sa Diyos].


49

وَإِنّا لَنَعلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبينَ

PAGSASATITIK

Wa-ʾin-nā la-naʿ-la-mu ʾan-na min-kum mu-kadh-dhi-bīna

SALINWIKA

At tunay, alam Namin may ilan sa inyo na hindi kikilalanin [ito].


50

وَإِنَّهُ لَحَسرَةٌ عَلَى الكافِرينَ

PAGSASATITIK

Wa-ʾin-na-hū la-ḥas-ra-tun ʿa-lāl kā-fi-rīna

SALINWIKA

At tunay, ito ay pagsisisihan ng mga di-mananampalataya.


51

وَإِنَّهُ لَحَقُّ اليَقينِ

PAGSASATITIK

Wa-ʾin-na-hū la-ḥaq-qul ya-qīni

SALINWIKA

At tunay na ito ay tiyak na katotohanan.


52

فَسَبِّح بِاسمِ رَبِّكَ العَظيمِ

PAGSASATITIK

Fa-sab-biḥ bis-mi rab-bikal ʿa-ẓīmi

SALINWIKA

Kaya ipagdiwang ang Ngalan ng iyong Panginoon, ang Pinakadakila.

Surah 68: Al-Qalam

سورة القلم 68 – جزء 29
AL-QALAM
(Ang  Panulat)

Kabanata: 68 – Talata: 52
Makki Surah

Audio: Al-Qalam


Ang Surah ay nagbubukas sa isang hiwalay na titik Arabik na “NŪN” at ang panunumpa ng Isang Banal sa pamamagitan ng “Qalam” (panulat), pati na rin ang lahat ng kaalaman ng tao na kaya niyang mapangalagaan at maipabatid bunga nito. Kinuha ang pamagat ng Surah mula sa “Al-Qalam” na nasa unang talata. Ang Surah ay tumutukoy sa pagpaparatang kay Muhammad ﷺ na siya ay hindi Sugo ng Allah kundi isang baliw lamang. Sa ika-sampung talata, pinabulaanan ang pagmamataas ng mga nag-aakala nito, dahil mayroon silang ilan sa mabubuting bagay sa buhay na ito, na maaari na nilang tanggihan ang rebelasyon. Ilang halimbawa sa mga nagsisisi sa kanilang pagmamataas ay nabanggit sa talata bilang 17. Ngunit ang Propeta ﷺ ay hinimok na manatiling matatag (talata bilang 48).


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

ن ۚ وَالقَلَمِ وَما يَسطُرونَ

PAGSASATITIK

Nūn wal-qa-la-mi wa-mā yas-ṭu-rūna

SALINWIKA

Nūn. Sa pamamagitan ng panulat at ng kanilang isinulat.


2

ما أَنتَ بِنِعمَةِ رَبِّكَ بِمَجنونٍ

PAGSASATITIK

Mā ʾan-ta bi-niʿ-ma-ti rab-bi-ka bi-maj-nūnin

SALINWIKA

Ikaw, sa pamamagitan ng biyaya ng iyong Panginoon, ay hindi baliw,


3

وَإِنَّ لَكَ لَأَجرًا غَيرَ مَمنونٍ

PAGSASATITIK

Wa-ʾin-na la-ka la-ʾaj-ran ghay-ra mam-nūnin

SALINWIKA

At para sa iyo, tunay, ay walang-hanggang gantimpala,


4

وَإِنَّكَ لَعَلىٰ خُلُقٍ عَظيمٍ

PAGSASATITIK

Wa-ʾin-na-ka la-ʿa-lā khu-lu-qin ʿa-ẓīmin

SALINWIKA

At tunay na ikaw ay nag-aangkin ng dakilang pag-uugali.


5

فَسَتُبصِرُ وَيُبصِرونَ

PAGSASATITIK

Fa-sa-tub-ṣi-ru wa-yub-ṣi-rūna

SALINWIKA

Kaya makikita mo at makikita nila,


6

بِأَييِكُمُ المَفتونُ

PAGSASATITIK

Bi-ʾay-yi-ku-mul maf-tūnu

SALINWIKA

Kung sino sa inyo ang baliw.


7

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبيلِهِ وَهُوَ أَعلَمُ بِالمُهتَدينَ

PAGSASATITIK

ʾIn-na rab-ba-ka hu-wa ʾaʿ-la-mu bi-man ḍal-la ʿan sa-bī-li-hī wa-hu-wa ʾaʿ-la-mu bil-muh-ta-dīna

SALINWIKA

Tunay, ang iyong Panginoon ay lubos na nakakaalam sa kanila na naligaw mula sa Kanyang landas, at Siya ay lubos na nakakaalam sa kanila na nagabayan.


8

فَلا تُطِعِ المُكَذِّبينَ

PAGSASATITIK

Fa-lā tu-ṭi-ʿil mu-kadh-dhi-bīna

SALINWIKA

Kaya huwag sumunod sa mga nagtatakwil,


9

وَدّوا لَو تُدهِنُ فَيُدهِنونَ

PAGSASATITIK

Wad-dū law tud-hi-nu fa-yud-hi-nūna

SALINWIKA

Na sabik na ikaw ay maluwag sa pakikipagkasundo sa kanila, upang sila (din) ay maluwag sa pakikipagkasundo sa iyo.


10

وَلا تُطِع كُلَّ حَلّافٍ مَهينٍ

PAGSASATITIK

Wa-lā tu ṭiʿ kul-la ḥal-lā-fim ma-hīnin

SALINWIKA

At huwag sumunod sa sinumang malimit na manumpa,


11

هَمّازٍ مَشّاءٍ بِنَميمٍ

PAGSASATITIK

Ham-mā-zim mash-shā-ʾim bi-na-mīmin

SALINWIKA

Maninirang-puri, nagkakalat ng tsismis,


12

مَنّاعٍ لِلخَيرِ مُعتَدٍ أَثيمٍ

PAGSASATITIK

Man-nā-ʿil lil-khay-ri muʿ-ta-din ʾa-thīmin

SALINWIKA

Tagahadlang sa lahat ng kabutihan, makasalanang nagmamalabis,


13

عُتُلٍّ بَعدَ ذٰلِكَ زَنيمٍ

PAGSASATITIK

ʿU-tul-lin baʿ-da dhā-li-ka za-nīmin

SALINWIKA

Walang habag, dagdag pa doon, hampaslupa,


14

أَن كانَ ذا مالٍ وَبَنينَ

PAGSASATITIK

ʾAn kā-na dhā mā-liw wa-ba-nīna

SALINWIKA

Dahil [lamang] sa siya ay may kayamanan at mga anak.


15

إِذا تُتلىٰ عَلَيهِ آياتُنا قالَ أَساطيرُ الأَوَّلينَ

PAGSASATITIK

ʾI-dhā tut-lā ʿa-lay-hi ʾā-yā-tu-nā qā-la ʾa-sā-ṭī-rul ʾaw-wa-līna

SALINWIKA

Kapag ang Aming mga tanda ay binanggit sa kanya, siya ay magsasabi, “Mga alamat ng mga matatanda!”


16

سَنَسِمُهُ عَلَى الخُرطومِ

PAGSASATITIK

Sa-na-si-mu-hū ʿa-lāl khur-ṭūmi

SALINWIKA

Sa lalong madaling panahon ay Amin siyang tatatakan sa kanyang nguso.


17

إِنّا بَلَوناهُم كَما بَلَونا أَصحابَ الجَنَّةِ إِذ أَقسَموا لَيَصرِمُنَّها مُصبِحينَ

PAGSASATITIK

ʾIn-nā ba-law-nā-hum ka-mā ba-law-nā ʾaṣ-ḥā-bal jan-na-ti ʾidh ʾaq-sa-mū la-yaṣ-ri-mun-na-hā muṣ-bi-ḥīna

SALINWIKA

Tunay, Amin silang sinubukan tulad ng pagsubok Namin sa mga Tao ng Hardin [sa Yemen] nang sila ay namanata na aanihin ang prutas nito sa madaling araw,


18

وَلا يَستَثنونَ

PAGSASATITIK

Wa-lā yas-that-nūna

SALINWIKA

At hindi sila gumawa ng anumang pagbubukod, sa pagsasabi ng “in sha Allah” (sa pahintulot ni Allah).


19

فَطافَ عَلَيها طائِفٌ مِن رَبِّكَ وَهُم نائِمونَ

PAGSASATITIK

Fa-ṭā-fa ʿa-lay-hā ṭā-ʾi-fum min rab-bi-ka wa-hum nā-ʾi-mūna

SALINWIKA

Pagkatapos ang pagdalaw mula sa iyong Panginoon ay dinalaw ito [ang hardin] habang sila ay natutulog.


20

فَأَصبَحَت كَالصَّريمِ

PAGSASATITIK

Fa-ʾaṣ-ba-ḥat kaṣ-ṣa-rīmi

SALINWIKA

Kaya sa madaling-araw, ito ay parang bukid na naanihan na [o tulad ng bunton ng buhangin, o madilim na gabi, o maitim na abo].


21

فَتَنادَوا مُصبِحينَ

PAGSASATITIK

Fa-ta-nā-daw muṣ-bi-ḥīna

SALINWIKA

Sa madaling-araw, sila ay nagtawagan sa isa’t isa,


22

أَنِ اغدوا عَلىٰ حَرثِكُم إِن كُنتُم صارِمينَ

PAGSASATITIK

ʾA-nigh dū ʿa-lā ḥar-thi-kum ʾin kun-tum ṣā-ri-mīna

SALINWIKA

“Pumunta ng maaga sa inyong hardin kung kayo ay mag-aani [ng mga prutas].”


23

فَانطَلَقوا وَهُم يَتَخافَتونَ

PAGSASATITIK

Fan-ṭa-la-qū wa-hum ya-ta-khā-fa-tūna

SALINWIKA

Kaya sila ay nagpunta, na bumubulong sa isa’t isa:


24

أَن لا يَدخُلَنَّهَا اليَومَ عَلَيكُم مِسكينٌ

PAGSASATITIK

ʾAl lā yad-khu-lan-na-hāl yaw-ma ʿa-lay-kum mis-kīnun

SALINWIKA

“Sa araw na ito ay walang mahirap na papasok dito.”


25

وَغَدَوا عَلىٰ حَردٍ قادِرينَ

PAGSASATITIK

Wa-gha-daw ʿa-lā ḥar-din qā-di-rīna

SALINWIKA

Sila ay umalis ng maaga na may katatagan, [ipinapalagay sa kanilang sarili] na makakaya nila [na pigilan ang mga mahihirap].


26

فَلَمّا رَأَوها قالوا إِنّا لَضالّونَ

PAGSASATITIK

Fa-lam-mā raʾ-aw-hā qā-lū ʾin-nā la-ḍāl__lūna

SALINWIKA

Ngunit nang makita nila ito, sila ay nagsabi, “Tunay na tayo ay naligaw sa landas!”


27

بَل نَحنُ مَحرومونَ

PAGSASATITIK

Bal naḥ-nu maḥ-rū-mūna

SALINWIKA

“Hindi, tayo ay pinagkaitan!”


28

قالَ أَوسَطُهُم أَلَم أَقُل لَكُم لَولا تُسَبِّحونَ

PAGSASATITIK

Qā-la ʾaw-sa-ṭu-hum ʾa-lam ʾa-qul la-kum law-lā tu-sab-bi-ḥūna

SALINWIKA

Ang pinakamabuti kanila ay nagsabi, “Hindi ko ba sinabi sa inyo na lumuwalhati [kay Allah]?”


29

قالوا سُبحانَ رَبِّنا إِنّا كُنّا ظالِمينَ

PAGSASATITIK

Qā-lū sub-ḥā-na rab-bi-nā ʾin-nā kun-nā ẓā-li-mīna

SALINWIKA

Sila ay nagsabi, “Luwalhati sa aming Panginoon! Tunay, tayo ay nagmalabis!”


30

فَأَقبَلَ بَعضُهُم عَلىٰ بَعضٍ يَتَلاوَمونَ

PAGSASATITIK

Fa-ʾaq-ba-la baʿ-ḍu-hum ʿa-lā baʿ-ḍiy ya-ta-lā-wa-mūna

SALINWIKA

Pagkatapos sila ay bumaling sa isa’t isa, sinisisi ang bawat isa.


31

قالوا يا وَيلَنا إِنّا كُنّا طاغينَ

PAGSASATITIK

Qā-lū yā way-la-nā ʾin-nā kun-nā ṭā-ghīna

SALINWIKA

Sila ay nagsabi, “Kapighatian sa atin! Tunay, tayo ay nagmalabis.”


32

عَسىٰ رَبُّنا أَن يُبدِلَنا خَيرًا مِنها إِنّا إِلىٰ رَبِّنا راغِبونَ

PAGSASATITIK

ʿA-sā rab-bu-nā ʾay yub-di-la-nā khay-ram min-hā ʾin-nā ʾi-lā rab-bi-nā rā-ghi-būna

SALINWIKA

“Marahil ang ating Panginoon ay bibigyan tayo ng isang mas mabuti kapalit nito. Tunay, sa ating Panginoon, tayo ay mapakumbabang bumabalik.”


33

كَذٰلِكَ العَذابُ ۖ وَلَعَذابُ الآخِرَةِ أَكبَرُ ۚ لَو كانوا يَعلَمونَ

PAGSASATITIK

Ka-dhā-li-kal ʿa-dhābu wa-la-ʿa-dhā-bul ʾā-khi-ra-ti ʾak-ba-ru law kā-nū yaʿ-la-mūna

SALINWIKA

Ganyan ang parusa; at ang parusa ng Kabilang Buhay ay tiyak na mas matindi, kung alam lang nila.


34

إِنَّ لِلمُتَّقينَ عِندَ رَبِّهِم جَنّاتِ النَّعيمِ

PAGSASATITIK

ʾIn-na lil-mut-ta-qī-na ʿin-da rab-bi-him jan-nā-tin na-ʿīmi

SALINWIKA

Tunay, sa mga may takot [kay Allah] ay magkakaroon ng mga hardin ng kaligayahan malapit sa kanilang Panginoon.


35

أَفَنَجعَلُ المُسلِمينَ كَالمُجرِمينَ

PAGSASATITIK

ʾA-fa-naj-ʿa-lul mus-li-mī-na kal-muj-ri-mīna

SALINWIKA

Ano? Pakikitunguhan ba Namin ang mga mananampalataya tulad ng Aming pakikitungo sa mga nagkasala?


36

ما لَكُم كَيفَ تَحكُمونَ

PAGSASATITIK

Mā la-kum kay-fa taḥ-ku-mūna

SALINWIKA

Anong nangyayari sa inyo? Paano kayo humahatol?


37

أَم لَكُم كِتابٌ فيهِ تَدرُسونَ

PAGSASATITIK

ʾAm la-kum ki-tā-bun fī-hi tad-ru-sūna

SALINWIKA

O mayroon ba kayong kasulatan na inyong binabasa?


38

إِنَّ لَكُم فيهِ لَما تَخَيَّرونَ

PAGSASATITIK

ʾIn-na la-kum fī-hi la-mā ta-khay-ya-rūna

SALINWIKA

Tunay, para sa inyo sa loob nito ay anuman na naisin ninyo?


39

أَم لَكُم أَيمانٌ عَلَينا بالِغَةٌ إِلىٰ يَومِ القِيامَةِ ۙ إِنَّ لَكُم لَما تَحكُمونَ

PAGSASATITIK

ʾAm la-kum ʾay-mā-nun ʿa-lay-nā bā-li-gha-tun ʾi-lā yaw-mil qi-yā-ma-ti ʾin-na la-kum la-mā taḥ-ku-mūna

SALINWIKA

O mayroon ba kayong pangako sa Amin hanggang sa Araw ng Pagkabuhay, na kayo ay tunay na magkakaroon ng anumang inyong ipasya?


40

سَلهُم أَيُّهُم بِذٰلِكَ زَعيمٌ

PAGSASATITIK

Sal-hum ʾay-yu-hum bi-dhā-li-ka za-ʿīmun

SALINWIKA

Tanungin sila, alin sa kanila ang makakatiyak [sa anuman doon]!


41

أَم لَهُم شُرَكاءُ فَليَأتوا بِشُرَكائِهِم إِن كانوا صادِقينَ

PAGSASATITIK

ʾAm la-hum shu-ra-kā-ʾu fal yaʾ-tū bi-shu-ra-kā-ʾi-him ʾin kā-nū ṣā-di-qīna

SALINWIKA

Mayroon ba silang mga kasosyo? Sa gayon ay hayaan silang magdala ng kanilang mga kasosyo, kung sila ay matapat.


42

يَومَ يُكشَفُ عَن ساقٍ وَيُدعَونَ إِلَى السُّجودِ فَلا يَستَطيعونَ

PAGSASATITIK

Yaw-ma yuk-sha-fu ʿan sā-qiw wa-yud-ʿaw-na ʾi-lās su-jū-di fa-lā yas-ta-ṭī-ʿūna

SALINWIKA

Ang araw [ng Pagkabuhay] kung kailan ang binti ay ipapakita, at sila ay tatawagin upang magpatirapa, ngunit hindi nila ito magagawa.

Ang binti ay ipapakita = kawikaan na nagpapahiwatig ng paglitaw ng isang kalamidad, o pagsisiwalat at pagsasakdal.


43

خاشِعَةً أَبصارُهُم تَرهَقُهُم ذِلَّةٌ ۖ وَقَد كانوا يُدعَونَ إِلَى السُّجودِ وَهُم سالِمونَ

PAGSASATITIK

Khā-shi-ʿa-tan ʾab-ṣā-ru-hum tar-ha-qu-hum dhil-lahtunn (pinalitan T ang H) wa-qad kā-nū yud-ʿaw-na ʾi-lās su-jū-di wa-hum sā-li-mūna

SALINWIKA

Sa mapagpakumbabang tingin [ng kanilang mga mata], sila ay nangungulimlim sa pagkahamak. Tunay na sila ay tinawag upang magpatirapa habang sila ay ligtas at malusog.


44

فَذَرني وَمَن يُكَذِّبُ بِهٰذَا الحَديثِ ۖ سَنَستَدرِجُهُم مِن حَيثُ لا يَعلَمونَ

PAGSASATITIK

Fa-dhar-nī wa-may yu-kadh-dhi-bu bi-hā-dhāl ḥa-dīthi sa-nas-tad-ri-ju-hum min hay-thu lā yaʿ-la-mūna

SALINWIKA

Kaya hayaan ninyo Ako sa kanila na tumanggi sa diskursong ito [Qur’an]. Amin silang parurusahan ng unti-unti, nang hindi nila namamalayan.


45

وَأُملي لَهُم ۚ إِنَّ كَيدي مَتينٌ

PAGSASATITIK

Wa-ʾum-lī la-hum ʾin-na kay-dī ma-tīnun

SALINWIKA

Akin silang bibigyan ng pagkakataon, dahil ang Aking plano ay matatag.


46

أَم تَسأَلُهُم أَجرًا فَهُم مِن مَغرَمٍ مُثقَلونَ

PAGSASATITIK

ʾAm tas-ʾa-lu-hum ʾaj-ran fa-hum min magh-ra-mim muth-qa-lūna

SALINWIKA

O humihingi ka ba sa kanila ng bayad, kaya sila ay sa baon sa utang?


47

أَم عِندَهُمُ الغَيبُ فَهُم يَكتُبونَ

PAGSASATITIK

ʾAm ʿin-da-hu-mul-ghay-bu fa-hum yak-tu-būna

SALINWIKA

Mayroon ba silang kaalaman sa hindi nakikita kaya isinusulat nila ito?


48

فَاصبِر لِحُكمِ رَبِّكَ وَلا تَكُن كَصاحِبِ الحوتِ إِذ نادىٰ وَهُوَ مَكظومٌ

PAGSASATITIK

Faṣ-bir li-ḥuk-mi rab-bi-ka wa-lā ta-kun ka-ṣā-ḥi-bil ḥū-ti ʾidh nā-dā wa-hu-wa mak-ẓūmun

SALINWIKA

Kaya’t sumuko ng matiyaga sa paghuhukom ng iyong Panginoon, at huwag maging katulad ng Kasama ng Isda [Yunus] na nagpasaklolo habang siya ay nasa matinding kapighatian. [Basahin ang Surah Al-Anbiya 21:87]


49

لَولا أَن تَدارَكَهُ نِعمَةٌ مِن رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالعَراءِ وَهُوَ مَذمومٌ

PAGSASATITIK

Law-lā ʾan ta-dā-ra-ka-hū niʿ-ma-tum mir rab-bi-hī la-nu-bi-dha bil-ʿa-rā-ʾi wa-hu-wa madh-mūmun

SALINWIKA

Kung hindi lang sa biyaya mula sa kanyang Panginoon, tiyak na siya ay iniwan [sa tiyan ng pating, ngunit Amin siyang pinatawad], kaya siya ay itinapon sa baybayin habang siya ay makasalanan.


50

فَاجتَباهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصّالِحينَ

PAGSASATITIK

Faj-ta-bā-hu rab-bu-hū fa-ja-ʿa-la-hū mi-naṣ-ṣā-li-ḥīna

SALINWIKA

Kaya siya ay pinili ng kanyang Panginoon at ginawa siyang isa sa mga matutuwid.


51

وَإِن يَكادُ الَّذينَ كَفَروا لَيُزلِقونَكَ بِأَبصارِهِم لَمّا سَمِعُوا الذِّكرَ وَيَقولونَ إِنَّهُ لَمَجنونٌ

PAGSASATITIK

Wa-ʾiy ya-kā-dul la-dhī-na ka-fa-rū la-yuz-li-qū-na-ka bi-ʾab-ṣā-ri-him lam-mā sa-mi-ʿūdh dhik-ra wa-ya-qū-lū-na ʾin-na-hū la-maj-nūnun

SALINWIKA

At tunay, ang mga di-mananampalataya ay halos sapukin ka ng kanilang mga tingin kapag naririnig nila ang paalaala, at sinasabi nila, “Siya ay talagang nabaliw.”


52

وَما هُوَ إِلّا ذِكرٌ لِلعالَمينَ

PAGSASATITIK

Wa-mā hu-wa ʾil-lā dhik-rul lil-ʿā-la-mīna

SALINWIKA

Ngunit ito ay paalala para sa lahat ng mga nilalang.

Surah 55: Ar-Rahman

سورة الرحمن 55 – جزء 27
AR-RAHMAN
(Ang  Ganap Na Maawain)

Kabanata: 55 – Talata: 78
Madani Surah
Makki Surah (Tafsir Ibn Kathir)

Audio: Ar-Rahman


Ang Surah ay nagkokorona sa Qur’an at nagbubukas sa pamamagitan ng pagpapahayag ng isa sa pinakamagandang pangalan ng Diyos, Ar-Rahman, na siyang pangalan ng Surah. Itinatampok ng Surah ang mga kababalaghan ng Diyos sa mundong ito, naglalarawan sa katapusan ng mundo, at nagpapakita ng isang nakakapukaw na paglalarawan ng mga kaluguran ng Paraiso. Ang Impiyerno ay sandaling inihambing sa mga kagalakan na naghihintay sa mga matutuwid. Ang Surah ay kilala sa tanong na “Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong ikinaila?” na tatlumpu’t isang beses na nabanggit sa kabuuan nito. Hinati ng Surah ang mga tao at mga jinn sa tatlong uri: ang mga di-naniniwala, ang pinakamainam sa mga mananampalataya, at ang mga karaniwang mananampalataya. Ang Surah ay kilala rin bilang: Ang Pinakamapagbiyaya, Ang Lubos Na Maawain, Ang Mapagbigay, Ang Panginoon Ng Awa, Ang Maawain, Ang Tagabigay Ng Habag, Ang Pinakamahabagin.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


1

الرَّحمٰنُ

PAGSASATITIK

Ar-Raḥ-mānu

SALINWIKA

Ang Ganap na Maawain


2

عَلَّمَ القُرآنَ

PAGSASATITIK

ʿAl-la-mal Qur-ʾāna

SALINWIKA

Na nagturo ng Qurʾān.


3

خَلَقَ الإِنسانَ

PAGSASATITIK

Kha-la-qal ʾin-sāna

SALINWIKA

Na naglikha sa tao.


4

عَلَّمَهُ البَيانَ

PAGSASATITIK

ʿAl-la-ma-hul ba-yāna

SALINWIKA

[At] nagturo sa kanya na bumigkas ng maliwanag na pananalita.


5

الشَّمسُ وَالقَمَرُ بِحُسبانٍ

PAGSASATITIK

Ash-sham-su wal-qa-ma-ru bi-ḥus-bānin

SALINWIKA

Ang araw at ang buwan [ay gumagalaw] eksaktong kalkulasyon,


6

وَالنَّجمُ وَالشَّجَرُ يَسجُدانِ

PAGSASATITIK

Wan-naj-mu wash-sha-ja-ru yas-ju-dāni

SALINWIKA

At ang mga damo (o ang mga bituin) at ang mga puno ay nagpapatirapa [kay Allah].


7

وَالسَّماءَ رَفَعَها وَوَضَعَ الميزانَ

PAGSASATITIK

Was-sa-mā-ʾa ra-fa-ʿa-hā wa-wa-ḍa-ʿal mī-zāna

SALINWIKA

Siya ang nagtaas sa langit at nagtayo ng timbangan,


8

أَلّا تَطغَوا فِي الميزانِ

PAGSASATITIK

ʾAl-lā taṭ-ghaw fīl mī-zāni

SALINWIKA

Na nagpapahayag, “Huwag pakialaman ang timbangan!”


9

وَأَقيمُوا الوَزنَ بِالقِسطِ وَلا تُخسِرُوا الميزانَ

PAGSASATITIK

Wa-ʾa-qī-mūl waz-na bil-qis-ṭi wa-lā tukh-si-rūl mī-zāna

SALINWIKA

“Panatilihin ang mga timbang ng may katarungan, at huwag bawasan ang timbang!”


10

وَالأَرضَ وَضَعَها لِلأَنامِ

PAGSASATITIK

Wal-ʾar-ḍa wa-ḍa-ʿa-hā lil ʾa-nāmi

SALINWIKA

At ang lupa, Kanya itong inilatag para sa mga tao.


11

فيها فاكِهَةٌ وَالنَّخلُ ذاتُ الأَكمامِ

PAGSASATITIK

Fī-hā fā-ki-ha-tuw wan-nakh-lu dhā-tul ʾak-māmi

SALINWIKA

Dito ay mga bunga at mga datiles na may balamban,


12

وَالحَبُّ ذُو العَصفِ وَالرَّيحانُ

PAGSASATITIK

Wal-ḥab-bu dhūl ʿaṣ-fi war-ray-ḥānu

SALINWIKA

Butil na may balat, at mabangong mga damo.


13

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


14

خَلَقَ الإِنسانَ مِن صَلصالٍ كَالفَخّارِ

PAGSASATITIK

Kha-la-qal ʾin-sā-na min ṣal-ṣā-lin kal-fakh-khāri

SALINWIKA

Siya ay nilikha ang tao mula sa tuyong putik, tulad ng mga banga,


15

وَخَلَقَ الجانَّ مِن مارِجٍ مِن نارٍ

PAGSASATITIK

Wa-kha-la-qal jān-na mim mā-ri-jim min nārin

SALINWIKA

At nilikha ang jinn mula sa walang-usok na ningas ng apoy.


16

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


17

رَبُّ المَشرِقَينِ وَرَبُّ المَغرِبَينِ

PAGSASATITIK

Rab-bul mash-ri-qay-ni wa-rab-bul magh-ri-bayni

SALINWIKA

Panginoon ng dalawang silangan, at Panginoon ng dalawang kanluran!*

*Ibig sabihin, ang mga punto ng pagsikat at paglubog ng araw sa panahon ng taglamig at tag-init.


18

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


19

مَرَجَ البَحرَينِ يَلتَقِيانِ

PAGSASATITIK

Ma-ra-jal baḥ-ray-ni yal-ta-qi-yāni

SALINWIKA

Hinayaan Niya ang dalawang dagat (ang maasin at ang matamis) na maghalo.


20

بَينَهُما بَرزَخٌ لا يَبغِيانِ

PAGSASATITIK

Bay-na-hu-mā bar-za-khul lā yab-ghi-yāni

SALINWIKA

Sa pagitan nila ay isang hadlang upang hindi sila tuluyang maghalo.


21

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


22

يَخرُجُ مِنهُمَا اللُّؤلُؤُ وَالمَرجانُ

PAGSASATITIK

Yakh-ru-ju min-hu-māl luʾ-luʾ-u wal-mar-jānu

SALINWIKA

Mula sa mga ito ay lumitaw ang perlas at ang koral (batong bulaklak).


23

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


24

وَلَهُ الجَوارِ المُنشَآتُ فِي البَحرِ كَالأَعلامِ

PAGSASATITIK

Wa-la-hul ja-wā-ril mun-sha-ʾā-tu fīl baḥ-ri kal-ʾaʿ-lāmi

SALINWIKA

At sa Kanya ang mga barko (o mga sasakyang-pantubig) na naglalayag sa dagat [na lumilitaw] tulad ng mga palatandaan.


25

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


26

كُلُّ مَن عَلَيها فانٍ

PAGSASATITIK

Kul-lu man ʿa-lay-hā fānin

SALINWIKA

Ang bawat isa dito (sa lupa) ay mamamatay,


27

وَيَبقىٰ وَجهُ رَبِّكَ ذُو الجَلالِ وَالإِكرامِ

PAGSASATITIK

Wa-yab-qā waj-hu rab-bi-ka dhūl ja-lā-li wal-ʾik-rāmi

SALINWIKA

Ngunit mananatili ang Mukha ng iyong Panginoon, ang Nagmamay-ari ng Kaluwalhatian at ng Karangalan.


28

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


29

يَسأَلُهُ مَن فِي السَّماواتِ وَالأَرضِ ۚ كُلَّ يَومٍ هُوَ في شَأنٍ

PAGSASATITIK

Yas-ʾa-lu-hū man fīs sa-mā-wā-ti wal-ʾarḍi kul-la yaw-min hu-wa fī shaʾnin

SALINWIKA

Bawat isa doon sa mga langit at lupa ay nagtatanong sa Kanya. Bawat araw, Siya ay abala sa ilang gawain.


30

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


31

سَنَفرُغُ لَكُم أَيُّهَ الثَّقَلانِ

PAGSASATITIK

Sa-naf-ru-ghu la-kum ʾay-yu-hath tha-qa-lāni

SALINWIKA

Kami sa sandaling panahon ay gagawin ang Aming Sarili na hindi abala para sa inyo, O kayong dalawa (jinn at tao)!


32

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


33

يا مَعشَرَ الجِنِّ وَالإِنسِ إِنِ استَطَعتُم أَن تَنفُذوا مِن أَقطارِ السَّماواتِ وَالأَرضِ فَانفُذوا ۚ لا تَنفُذونَ إِلّا بِسُلطانٍ

PAGSASATITIK

Yā maʿ-sha-ral jin-ni wal-ʾin-si ʾi-nis ta-ṭaʿ-tum ʾan tan-fu-dhū min ʾaq-ṭā-ris sa-mā-wā-ti wal-ʾar-ḍi fan-fu-dhū lā tan-fu-dhū-na ʾil-lā bi-sul-ṭānin

SALINWIKA

O mga pangkat ng jinn at tao! Kung makakalampas kayo sa hangganan ng mga langit at ng lupa, sa gayon ay lampas an ito. Ngunit hindi kayo makakalampas ditto maliban sa kapangyarihan [mula kay Allah].


34

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


35

يُرسَلُ عَلَيكُما شُواظٌ مِن نارٍ وَنُحاسٌ فَلا تَنتَصِرانِ

PAGSASATITIK

Yur-sa-lu ʿa-lay-ku-mā shu-wā-ẓum min nā-riw wa-nu-ḥā-sun fa-lā tan-ta-ṣi-rāni

SALINWIKA

Pakakawalan laban sa inyo ang init ng apoy at usok, at hindi ninyo makakayang ipagtanggol ang inyong mga sarili.


36

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


37

فَإِذَا انشَقَّتِ السَّماءُ فَكانَت وَردَةً كَالدِّهانِ

PAGSASATITIK

Fa-ʾi-dhān shaq-qa-tis sa-mā-ʾu fa-kā-nat war-da-tan kad-di-hāni

SALINWIKA

Kapag ang langit ay napunit  (nagbukas), at maging pula tulad ng ibinilad na balat.


38

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


39

فَيَومَئِذٍ لا يُسأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلا جانٌّ

PAGSASATITIK

Fa-yaw-ma-ʾi-dhil lā yus-ʾa-lu ʿan dham-bi-hī ʾin-suw wa-lā jānnun

SALINWIKA

Sa araw na iyon, walang tao o jinn ang matatanong tungkol sa kanyang kasalanan.


40

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


41

يُعرَفُ المُجرِمونَ بِسيماهُم فَيُؤخَذُ بِالنَّواصي وَالأَقدامِ

PAGSASATITIK

Yuʿ-ra-ful muj-ri-mū-na bi-sī-mā-hum fa-yuʾ-kha-dhu bin-na-wā-ṣī wal-ʾaq-dāmi

SALINWIKA

Ang makasalanan ay makikilala sa kanilang mga tanda; kaya sila ay susunggaban sa kanilang mga (buhok na nakalawit sa) noo at mga paa.


42

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


43

هٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتي يُكَذِّبُ بِهَا المُجرِمونَ

PAGSASATITIK

Hā-dhi-hī ja-han-na-mul la-tī yu-kadh-dhi-bu bi-hāl muj-ri-mūna

SALINWIKA

“Ito ang Impiyerno na ikinaila ng mga makasalanan!”


44

يَطوفونَ بَينَها وَبَينَ حَميمٍ آنٍ

PAGSASATITIK

Ya-ṭū-fū-na bay-na-hā wa-bay-na ḥa-mī-min ʾānin

SALINWIKA

Sila ay magpapalibot sa pagitan nito at ng kumukulong tubig.


45

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


46

وَلِمَن خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ

PAGSASATITIK

Wa-li-man khā-fa ma-qā-ma rab-bi-hī jan-na-tāni

SALINWIKA

At para sa kanya na may takot sa kanyang Panginoon ay magkakaroon ng dalawang hardin.


47

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


48

ذَواتا أَفنانٍ

PAGSASATITIK

Dha-wā-tā ʾaf-nānin

SALINWIKA

Na puno ng mga sanga (o iba’t ibang uri ng prutas).


49

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


50

فيهِما عَينانِ تَجرِيانِ

PAGSASATITIK

Fī-hi-mā ʿay-nā-ni taj-ri-yāni

SALINWIKA

Sa mga ito ay may dalawang umaagos na mga batis.


51

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


52

فيهِما مِن كُلِّ فاكِهَةٍ زَوجانِ

PAGSASATITIK

Fī-hi-mā min kul-li fā-ki-ha-tin zaw-jāni

SALINWIKA

Sa mga ito ay may dalawang uri ng bawat prutas.


53

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


54

مُتَّكِئينَ عَلىٰ فُرُشٍ بَطائِنُها مِن إِستَبرَقٍ ۚ وَجَنَى الجَنَّتَينِ دانٍ

PAGSASATITIK

Mut-ta-ki-ʾī-na ʿa-lā fu-ru-shim ba-ṭāʾi-nu-hā min ʾis-tab-raqin wa-ja-nāl jan-na-tay-ni dānin

SALINWIKA

[Sila ay] nakasandal sa mga kamang natatakpan ng berdeng seda. At ang prutas ng dalawang mga hardin ay abot-kamay lamang.


55

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


56

فيهِنَّ قاصِراتُ الطَّرفِ لَم يَطمِثهُنَّ إِنسٌ قَبلَهُم وَلا جانٌّ

PAGSASATITIK

Fī-hin-na qā-ṣi-rā-tuṭ ṭar-fi lam yaṭ-mith-hun-na ʾin-sun qab-la-hum wa-lā jānnun

SALINWIKA

Sa mga ito ay mga babaeng nakatutok ang mga paningin [sa kanilang mga asawa lamang], na walang nakahawak mula sa tao ni sa jinn.


57

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


58

كَأَنَّهُنَّ الياقوتُ وَالمَرجانُ

PAGSASATITIK

Ka-ʾan-na-hun-nal yā-qū-tu wal-mar-jānu

SALINWIKA

Na para silang mga rubi at mga koral (batong bulaklak).


59

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


60

هَل جَزاءُ الإِحسانِ إِلَّا الإِحسانُ

PAGSASATITIK

Hal ja-zā-ʾul ʾiḥ-sā-ni ʾil-lāl ʾiḥ-sānu

SALINWIKA

Mayroon bang gantimpala sa kabutihan  maliban sa kabutihan?


61

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


62

وَمِن دونِهِما جَنَّتانِ

PAGSASATITIK

Wa-min dū-ni-hi-mā jan-na-tāni

SALINWIKA

Maliban sa dalawang ito, mayroon pang dalawang [ibang] mga hardin.


63

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


64

مُدهامَّتانِ

PAGSASATITIK

Mud-hām-ma-tāni

SALINWIKA

Matingkad na kulay berde.


65

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


66

فيهِما عَينانِ نَضّاخَتانِ

PAGSASATITIK

Fī-hi-mā ʿay-nā-ni naḍ-ḍā-kha-tāni

SALINWIKA

Sa mga ito ay may dalawang bumubulwak na mga batis.


67

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


68

فيهِما فاكِهَةٌ وَنَخلٌ وَرُمّانٌ

PAGSASATITIK

Fī-hi-mā fā-ki-ha-tuw wa-nakh-luw wa-rum-mānun

SALINWIKA

Sa mga ito ay mga prutas, mga datiles at mga granada.


69

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


70

فيهِنَّ خَيراتٌ حِسانٌ

PAGSASATITIK

Fī-hin-na khay-rā-tun ḥi-sānun

SALINWIKA

Sa mga ito ay mga babaeng mabubuti at nakakaakit.


71

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


72

حورٌ مَقصوراتٌ فِي الخِيامِ

PAGSASATITIK

Ḥū-run maq-ṣū-rā-tun fīl-khi-yāmi

SALINWIKA

Mga Houris (magaganda at mapuputing mga babae) na nakalaan sa mga bulwagan.


73

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


74

لَم يَطمِثهُنَّ إِنسٌ قَبلَهُم وَلا جانٌّ

PAGSASATITIK

Lam yaṭ-mith-hun-na ʾin-sun qab-la-hum wa-lā jānnun

SALINWIKA

Na walang nakahawak sa kanila na tao noon, ni ang jinn.


75

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


76

مُتَّكِئينَ عَلىٰ رَفرَفٍ خُضرٍ وَعَبقَرِيٍّ حِسانٍ

PAGSASATITIK

Mut-ta-ki-ʾī-na ʿa-lā raf-ra-fin khuḍ-riw wa-ʿab-qa-riy-yin ḥi-sānin

SALINWIKA

Na nakasandal sa mga berdeng almuhadon at mga kahali-halinang  alpombra.


77

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

PAGSASATITIK

Fa-bi-ʾay-yi ʾā-lā-i rab-bi-ku-mā tu-kadh-dhi-bāni

SALINWIKA

“Kaya alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon ang inyong (jinn at tao) ikinaila?”


78

تَبارَكَ اسمُ رَبِّكَ ذِي الجَلالِ وَالإِكرامِ

PAGSASATITIK

Ta-bā-ra-kas mu rab-bi-ka dhīl ja-lā-li wal-ʾik-rāmi

SALINWIKA

Pinagpala ang Pangalan ng iyong Panginoon, ang Nagmamay-ari ng Kaluwalhatian at ng Karangalan!

Surah 67: Surah Al-Mulk

سورة الملك 67 – جزء 29
AL-MULK
(Ang Banal Na Kapangyarihan)

Kabanata: 67 – Talata: 30
Makki Surah

Audio: Al-Mulk


Ang Surah ay nagbubukas sa pahayag na “Pinagpala Siya na sa Kanyang mga kamay ay ang lahat ng kapangyarihan.” Kinuha ang pangalan ng Surah sa katagang “Mulk” na nabanggit sa unang talata. Ang Surah ay naghahamon sa mga di-mananampalataya sa pagpapahayag ng lubos ng kapangyarihan ng Diyos sa kanila, at sa lahat ng iba pa, sa mundong ito at sa susunod. Inilalarawan nito ang panghihinayang ng mga di-mananampalataya na kanilang ipapahayag sa Araw ng Muling Pagkabuhay. Ang Surah ay kilala rin bilang: Ang Pamamahala, Ang Kapangyarihan, Ang Kaharian.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


تَبارَكَ الَّذي بِيَدِهِ المُلكُ وَهُوَ عَلىٰ كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ

Ta-bā-ra-kal la-dhī bi-ya-di-hil mul-ku wa-hu-wa ʿa-lā kul-li shay-ʾin qa-dīrun-i

 1. Pinagpala Siya na sa Kanyang mga Kamay ay ang lahat ng pamamahala, at Siya ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay.

الَّذي خَلَقَ المَوتَ وَالحَياةَ لِيَبلُوَكُم أَيُّكُم أَحسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ العَزيزُ الغَفورُ

Al-la-dhī kha-la-qal maw-ta wal-ḥa-yā-ta li-yab-lu-wa-kum ʾay-yu-kum ʾaḥ-sa-nu ʿa-ma-lan wa-hu-wal ʿa-zī-zul gha-fūru

 1. Siya na lumikha ng kamatayan at buhay upang masubukan Niya kayo kung sino sa inyo ang pinakamabuti sa pag-uugali. At Siya ang Pinakamakapangyarihan, ang Pinakamapagpatawad.

الَّذي خَلَقَ سَبعَ سَماواتٍ طِباقًا ۖ ما تَرىٰ في خَلقِ الرَّحمٰنِ مِن تَفاوُتٍ ۖ فَارجِعِ البَصَرَ هَل تَرىٰ مِن فُطورٍ

Al-la dhī kha-la-qa sab-ʿa sa-mā-wā-tin ṭi-bā-qan mā ta-rā fī khal-qir raḥ-mā-ni min ta-fā-wutin far-ji-ʿil ba-ṣa-ra hal ta-rā min fu-ṭūrin

 1. Nilikha niya ang pitong mga langit na magkakapatong. Wala kang makikitang anumang mali sa paglikha ng Pinakamaawain. Tingnan mo muli! May nakikita ka bang anumang kapintasan?

ثُمَّ ارجِعِ البَصَرَ كَرَّتَينِ يَنقَلِب إِلَيكَ البَصَرُ خاسِئًا وَهُوَ حَسيرٌ

Thum-mar ji-ʿil ba-ṣa-ra kar-ra-tay-ni yan-qa-lib ʾi-lay-kal ba-ṣa-ru khā-si-ʾaw wa-hu-wa ḥa-sīrun

 1. Kaya tingnan mo muli, minsan pa. Ang iyong paningin ay babalik sa iyo na mapakumbaba at napapagod.

وَلَقَد زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنيا بِمَصابيحَ وَجَعَلناها رُجومًا لِلشَّياطينِ ۖ وَأَعتَدنا لَهُم عَذابَ السَّعيرِ

Wa-la-qad zay-yan-nās sa-mā-ʾad dun-yā bi-ma-ṣā-bī-ḥa wa-ja-ʿal-nā-hā ru-jū-mal lish-sha-yā-ṭī-ni wa-ʾa-ʿtad-nā la-hum ʿa-dhā-bas sa-ʿīri

 1. At tiyak na pinalamutian Namin ang pinakamababang langit ng mga lampara (bituin), at gumawa (mula dito) ng mga misayl laban sa mga demonyo, at Kami ay naghanda para sa kanila ng parusa ng naglalagablab na Apoy.

وَلِلَّذينَ كَفَروا بِرَبِّهِم عَذابُ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئسَ المَصيرُ

Wa-lil-la-dhī-na ka-fa-rū bi-rab-bi-him ʿa-dhā-bu ja-han-nama wa-biʾ-sal ma-ṣīru

 1. Para sa kanila na sumalungat sa kanilang Panginoon ay ang parusa ng Impiyerno, at ito ay masamang patutunguhan.

إِذا أُلقوا فيها سَمِعوا لَها شَهيقًا وَهِيَ تَفورُ

ʾI-dhā ʾul-qū fī-hā sa-mi-ʿū la-hā sha-hī-qaw wa-hi-ya ta-fūru

 1. Kapag sila ay itinapon dito, maririnig nila ang malakas at katakut-takot na tunog nito, habang ito ay kumukulo (naglalagablab).

تَكادُ تَمَيَّزُ مِنَ الغَيظِ ۖ كُلَّما أُلقِيَ فيها فَوجٌ سَأَلَهُم خَزَنَتُها أَلَم يَأتِكُم نَذيرٌ

Ta-kā-du ta-may-ya-zu mi-nal ghayẓi kul-la-mā ʾul-qi-ya fī-hā faw-jun sa-ʾa-la-hum kha-za-na-tu-hā ʾa-lam yaʾ-ti-kum na-dhīrun

 1. Halos sumabog sa matinding galit. Sa tuwing ang isang grupo ay itatapon dito, ang mga bantay nito ay magtatanong sa kanila, “Wala bang dumating sa inyo na anumang tagapagbabala?”

قالوا بَلىٰ قَد جاءَنا نَذيرٌ فَكَذَّبنا وَقُلنا ما نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيءٍ إِن أَنتُم إِلّا في ضَلالٍ كَبيرٍ

Qā-lū ba-lā qad jāʾ-a-nā na-dhī-run fa-kadh-dhab-nā wa-qul-nā mā naz-zalal lā-hu min shay-ʾin ʾin ʾan-tum ʾil-lā fī ḍa-lā-lin ka-bīrin

 1. Sasabihin nila, “Tunay, ang tagapagbabala ay dumating sa amin, ngunit pinabulaanan namin siya at aming sinabi, “Si Allah ay hindi nagpadala ng anumang (kapahayagan), ikaw ay nasa malaking pagkakamali lamang.

وَقالوا لَو كُنّا نَسمَعُ أَو نَعقِلُ ما كُنّا في أَصحابِ السَّعيرِ

Wa-qā-lū law kun-nā nas-ma-ʿu ʾaw naʿ-qi-lu mā kun-nā fī ʾaṣ-ḥā-bis sa-ʿīri

 1. At sasabihin nila, “Kung kami ay nakinig lamang o nangatwiran, hindi sana kami kasama sa naglalagablab na Apoy.

فَاعتَرَفوا بِذَنبِهِم فَسُحقًا لِأَصحابِ السَّعيرِ

Faʿ-ta-ra-fū bi-dham-bi-him fa-suḥ-qal li-ʾaṣ-ḥā-bis sa-ʿīri

 1. Kaya inamin nila ang kanilang kasalanan. Kaya malayo sa (kapatawaran) ang mga kasama ng naglalagablab na Apoy.

إِنَّ الَّذينَ يَخشَونَ رَبَّهُم بِالغَيبِ لَهُم مَغفِرَةٌ وَأَجرٌ كَبيرٌ

ʾIn-nal la-dhī-na yakh-shaw-na rab-ba-hum bil-ghay-bi la-hum magh-fi-ra-tuw wa-ʾaj-run ka-bīrun

 1. Tunay, sa kanila na may takot sa kanilang Panginoon ng palihim, para sa kanila ay kapatawaran at isang dakilang gantimpala.

وَأَسِرّوا قَولَكُم أَوِ اجهَروا بِهِ ۖ إِنَّهُ عَليمٌ بِذاتِ الصُّدورِ

Wa-ʾa-sir-rū qaw-la-kum ʾa-wij-ha-rū bihī ʾin-na-hū ʿa-lī-mum bi-dhā-tiṣ ṣu-dūri

 1. Magsalita ng lihim, o gawin ito ng malakas, tunay na alam Niya kung ano ang nasa mga dibdib.

أَلا يَعلَمُ مَن خَلَقَ وَهُوَ اللَّطيفُ الخَبيرُ

ʾA-lā yaʿ-la-mu man kha-la-qa wa-hu-wal la-ṭī-ful kha-bīru

 1. Siya ba na lumikha ay hindi alam? At Siya ang Nakakabatid sa lahat, ang Nakakamalay sa lahat.

هُوَ الَّذي جَعَلَ لَكُمُ الأَرضَ ذَلولًا فَامشوا في مَناكِبِها وَكُلوا مِن رِزقِهِ ۖ وَإِلَيهِ النُّشورُ

Hu-wal la-dhī ja-ʿa-la la-ku-mul ʾar-ḍa dha-lū-lan fam-shū fī ma-nā-ki-bi-hā wa-ku-lū mir riz-qihī wa-ʾi-lay-hin nu-shūru

 1. Siya ang gumawa ng lupa na madaling (pamahalaan) para sa iyo, kaya tahakin ang mga landas nito at kumain mula sa Kanyang mga biyaya, at sa Kanya ang muling pagkabuhay.

أَأَمِنتُم مَن فِي السَّماءِ أَن يَخسِفَ بِكُمُ الأَرضَ فَإِذا هِيَ تَمورُ

ʾA-ʾa-min-tum man fīs sa-mā-ʾi ʾay yakh-si-fa bi-ku-mul ʾar-ḍa fa-ʾi-dhā hi-ya ta-mūru

 1. Tiyak ba ninyo na Siya na nasa langit ay hindi gagawin ang lupa na lunukin kayo habang ito ay lumilindol?

أَم أَمِنتُم مَن فِي السَّماءِ أَن يُرسِلَ عَلَيكُم حاصِبًا ۖ فَسَتَعلَمونَ كَيفَ نَذيرِ

ʾAm ʾa-min-tum man fīs sa-mā-ʾi ʾay yur-si-la ʿa-lay-kum ḥā-ṣi-ban fa-sa-taʿla-mū-na kay-fa na-dhīri

 1. O tiyak ba ninyo na Siya na nasa langit ay hindi magbubuhos sa inyo ng ulan ng mga bato? Sa lalong madaling panahon, malalaman ninyo kung gaano (katindi) ang Aking babala!

وَلَقَد كَذَّبَ الَّذينَ مِن قَبلِهِم فَكَيفَ كانَ نَكيرِ

Wa-la-qad kadh-dha-bal la-dhī-na min qab-li-him fa-kay-fa kā-na na-kīri

 1. At tiyak, ang mga nauna sa kanila ay tinanggihan; ngunit gaano ba katindi ang Aking pagtugon (o pagganti)?

أَوَلَم يَرَوا إِلَى الطَّيرِ فَوقَهُم صافّاتٍ وَيَقبِضنَ ۚ ما يُمسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحمٰنُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ بَصيرٌ

ʾA-wa-lam ya-raw ʾilāṭ ṭay-ri faw-qa-hum ṣāf-fā-tiw wa-yaq-biḍna mā yum-si-ku-hun-na ʾil-lār raḥ-mā-nu ʾin-na-hū bi-kul-li shay-ʾim ba-ṣīrun

 1. Hindi ba nila itinuring ang mga ibon sa itaas nila na pumapagaspas (ibinubuka at itinitiklop) ang kanilang mga pakpak? Walang sinumang nagpapanatili sa kanila maliban sa Pinakamaawain. Tunay na nakikita Niya ang lahat ng bagay.

أَمَّن هٰذَا الَّذي هُوَ جُندٌ لَكُم يَنصُرُكُم مِن دونِ الرَّحمٰنِ ۚ إِنِ الكافِرونَ إِلّا في غُرورٍ

ʾAm-man hā-dhāl la-dhī hu-wa jun-dul la-kum yan-ṣu-ru-kum min dū-nir raḥ-māni ʾi-nil kā-fi-rū-na ʾil-lā fī ghu-rūrin

 1. O sino ba itong hukbo para sa inyo na maaaring tumulong sa inyo, maliban sa Pinakamaawain? Ang walang pananampalataya ay mananatili lamang sa maling akala.

أَمَّن هٰذَا الَّذي يَرزُقُكُم إِن أَمسَكَ رِزقَهُ ۚ بَل لَجّوا في عُتُوٍّ وَنُفورٍ

ʾAm-man hā-dhāl la-dhī yar-zu-qu-kum ʾin ʾam-sa-ka riz-qahū bal laj-jū fī ʿu-tuw-wiw wa-nu-fūrin

 1. O sino ba ang maaaring magtustos sa inyo kung pipigilin Niya ang Kanyang pagtustos? Sa halip sila ay patuloy sa pagsuway at pagtutol.

أَفَمَن يَمشي مُكِبًّا عَلىٰ وَجهِهِ أَهدىٰ أَمَّن يَمشي سَوِيًّا عَلىٰ صِراطٍ مُستَقيمٍ

ʾA-fa-may yam-shī mu-kib-ban ʿa-lā waj-hi-hī ʾah-dā ʾam-may yam-shī sa-wiy-yan ʿa-lā ṣi-rā-ṭim mus-ta-qīmin

 1. Siya ba na naglalakad na nakatungo ang kanyang mukha ay mas mabuting ginabayan, o siya na naglalakad ng patayo sa tuwid na landas?

قُل هُوَ الَّذي أَنشَأَكُم وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمعَ وَالأَبصارَ وَالأَفئِدَةَ ۖ قَليلًا ما تَشكُرونَ

Qul hu-wal la-dhī ʾan-sha-ʾa-kum wa-ja-ʿa-la la-kumus sam-ʿa wal-ʾab-ṣā-ra wal-ʾaf-ʾi-da-tapalitan angTA ng H kung titigil dito qa-lī-lam mā tash-ku-rūna

 1. Sabihin, “Siya ang lumikha sa inyo, at ginawa para sa inyo ang pandinig, ang paningin, at mga puso. Kaunti lamang ang inyong pasalamat.”

قُل هُوَ الَّذي ذَرَأَكُم فِي الأَرضِ وَإِلَيهِ تُحشَرونَ

Qul hu-wal la-dhī dha-ra-ʾa-kum fīl ʾar-ḍi wa-ʾi-lay-hi tuḥ-sha-rūna

 1. Sabihin, “Siya ang lumikha sa inyo sa lupa, at tungo sa Kanya, kayo ay matitipon.”

وَيَقولونَ مَتىٰ هٰذَا الوَعدُ إِن كُنتُم صادِقينَ

Wa-ya-qū-lū-na ma-tā hā-dhāl waʿ-du ʾin kun-tum ṣā-di-qīna

 1. At sinabi nila, “Kailan matutupad ang pangakong ito, kung kayo ay matapat?”

قُل إِنَّمَا العِلمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّما أَنا نَذيرٌ مُبينٌ

Qul ʾin-na-māl ʿil-mu ʿin-dal-lā-hi wa-ʾin-na-mā ʾa-na na-dhī-rum mu-bīnun

 1. Sabihin, “Ang kaalaman (ng oras) nito ay kay Allah lamang. At ako ay malinaw na tagapagbabala lamang.”

فَلَمّا رَأَوهُ زُلفَةً سيئَت وُجوهُ الَّذينَ كَفَروا وَقيلَ هٰذَا الَّذي كُنتُم بِهِ تَدَّعونَ

Fa-lam-mā ra-ʾaw-hu zul-fa-tan sī-ʾat wu-jū-hul la-dhī-na ka-fa-rū wa-qī-la hā-dhāl la-dhī kun-tum bi-hī tad-da-ʿūna

 1. Kapag nakita nila ito papalapit na, ang mga mukha ng mga walang pananampalataya ay mangungulimlim, at sasabihin sa kanila, “Ito ang pangako na inyong hiniling noon!”

قُل أَرَأَيتُم إِن أَهلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَعِيَ أَو رَحِمَنا فَمَن يُجيرُ الكافِرينَ مِن عَذابٍ أَليمٍ

Qul ʾa-ra-ʾay-tum ʾin ʾah-la-ka-ni-yal lā-hu wa-mam ma-ʿi-ya ʾaw ra-ḥi-ma-nā fa-may yu-jī-rul kā-fi-rī-na min ʿa-dhā-bin ʾa-līmin

 1. Sabihin, “Akala ba ninyo na si Allah ba ay sisirain ako at sila na kasama ko, o Siya ba ay kaaawaan kami? At sino ang magliligtas sa mga walang pananampalataya mula sa masakit na parusa?”

قُل هُوَ الرَّحمٰنُ آمَنّا بِهِ وَعَلَيهِ تَوَكَّلنا ۖ فَسَتَعلَمونَ مَن هُوَ في ضَلالٍ مُبينٍ

Qul hu-war raḥ-mā-nu ʾā-man-nā bi-hī wa-ʿa-lay-hi ta-wak-kal-nā fa-sa-taʿ-la-mū-na man hu-wa fī ḍa-lā-lim mu-bīnin

 1. Sabihin, “Siya ang Pinakamaawain. Sa Kanya tayo ay naniniwala, at sa Kanya tayo ay nagtitiwala. Sa lalong madaling panahon ay malalaman ninyo kung sino ang nasa maliwanag na pagkakamali.”

قُل أَرَأَيتُم إِن أَصبَحَ ماؤُكُم غَورًا فَمَن يَأتيكُم بِماءٍ مَعينٍ

Qul ʾa-ra-ʾay-tum ʾin ʾaṣ-ba-ḥa mā-ʾu-kum ghaw-ran fa-may yaʾ-tī-kum bi-māʾim ma-ʿīnin

 1. Sabihin, “Akala ba ninyo na kung ang inyong tubig ay lumubog [sa lupa], sino ang magbibigay sa inyo ng umaagos na tubig?”

Surah 96: Al-Alaq

سورة العلق 96   – جزء 30
AL-ALAQ
(Ang Nakakapit Na Kimpal)
IQRA
(Magbasa)

Kabanata: 96 – Talata: 19
Makki Surah

Audio: Al-Alaq

Ang Surah na naglalaman ng mga naunang talata ng Qur’an, na nagpapa-alala sa tao sa nakakapit na kimpal, ang yugto na naglalarawan sa himala ng paglikha ng tao sa sinapupunan ng ina. Ang Surah ay kilala rin sa unang utos ng Qur’an: “Iqra” (Magbasa ka). Ito ay pinangalanang “Alaq” (Ang Nakakapit Na Kimpal) sa ikalawang talata. Ang unang limang talata ay kilala na mga unang pahayag ng Qur’an nang ang Propeta Muhammad ﷺ ay nautusang bumasa. Ang ikalawang bahagi nito ay ipinahayag sa kalaunang panahon upang ipakita na ang tao ay lumalabag kapag siya ay naging nasisiyahan sa kanyang sarili. Ang Surah ay kilala rin bilang: Mga Namumuong Dugo, Ipahayag, Bumasa, Bumanggit, Ang Kimpal Ng Dugo, Ang Namuong Kimpal, Ang Nakakapit Na Kimpal, Ang Kimpal, Ang Embrayo.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bis-mil lā-hir raḥ-mā-nir ra-ḥīmi
Sa ngalan ni Allah, ang Ganap na Maawain, ang Tiyak na Maawain


اقرَأ بِاسمِ رَبِّكَ الَّذي خَلَقَ

Iq-raʾ bis-mi rab-bi-kal la-dhī khalaqa

 1. Bumasa ka (O Muhammad)! Sa ngalan ng iyong Panginoon na lumikha;

خَلَقَ الإِنسانَ مِن عَلَقٍ

Kha-la-qal in-sā-na min ʿa-laqin-i

 1. Na lumikha sa tao mula sa nakakapit na kimpal.

اقرَأ وَرَبُّكَ الأَكرَمُ

Iq-raʾ wa-rab-bu-kal ak-ramu

 1. Bumasa ka! At ang iyong Panginoon ang pinakamapagbigay,

الَّذي عَلَّمَ بِالقَلَمِ

Al-la-dhī ʿal-la-ma bil-qa-lami

 1. Na nagturo sa pamamagitan ng panulat,

عَلَّمَ الإِنسانَ ما لَم يَعلَم

ʿAl-la-mal in-sā-na mā lam y’a-lam

 1. Na nagturo sa tao ng hindi niya nalalaman.

كَلّا إِنَّ الإِنسانَ لَيَطغىٰ

Kal-lā_ in-nal in-sā-na la-yaṭ-ghā

 1. Tunay, ang tao ay naging mapanghimagsik

أَن رَآهُ استَغنىٰ

Ar ra-ā hus tagh-nā

 1. Kapag ipinalagay niya sa kanyang sarili na wala siyang pangangailangan.

إِنَّ إِلىٰ رَبِّكَ الرُّجعىٰ

In-na i-lā rab-bi-kar ruj-ʿā

 1. Tunay sa iyong Panginoon ang pagbabalik [ng lahat].

أَرَأَيتَ الَّذي يَنهىٰ

A-ra-ay-tal la-dhī yan-hā

 1. Nakita mo ba siya [Abu Jahl] na humahadlang

عَبدًا إِذا صَلّىٰ

ʿAb-dan i-dhā ṣal-lā

 1. Sa isang alipin [Muhammad] kapag siya ay nagdarasal,

أَرَأَيتَ إِن كانَ عَلَى الهُدىٰ

A-ra-ay-ta in kā-na ʿa-lāl hu-dā

 1. Nakita mo ba kung siya ay nasa [tamang] patnubay,

أَو أَمَرَ بِالتَّقوىٰ

Aw a-ma-ra bit-taq-wā

 1. O nag-uutos [sa iba] na matakot sa Diyos,

أَرَأَيتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلّىٰ

A-ra-ay-ta in kadh-dha-ba wa-ta-wal-lā

 1. Nakita mo ba siya kung siya ay nagsinungaling at tumalikod [palayo]

أَلَم يَعلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرىٰ

A-lam y’a-lam bi-an-nal lā-ha ya-rā

 1. — hindi ba niya alam na si Allah ay nakikita [ang kanyang gawa]?

كَلّا لَئِن لَم يَنتَهِ لَنَسفَعًا بِالنّاصِيَةِ

Kal-lā la-il lam yan-ta-hi la-nas-fa-ʿam bin-nā-ṣi-yahti (palitan ang H ng T)

 1. Hindi! Tunay, kapag hindi siya hihinto, Amin siyang susunggaban sa kanyang Nasiyah (nakalawit na buhok sa itaas ng noo),

ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ خاطِئَةٍ

Nā-ṣi-ya-tin kā-dhi-ba-tin khā-ṭi-ahtin (palitan ang H ng T)

 1. Ang sinungaling, makasalanang Nasiyah!

فَليَدعُ نادِيَهُ

Fal-ya-dʿu nā-di-ya-hū

 1. Sa gayon, hayaan siyang tawagin ang kanyang barkada!

سَنَدعُ الزَّبانِيَةَ

Sa-nad-ʿuz za-bā-ni-yahta (palitan ang H ng T)

 1. Kami [rin] ay tatawagin ang mga bantay [na anghel] ng Impiyerno.

كَلّا لا تُطِعهُ وَاسجُد وَاقتَرِب ۩

Kal-lā lā tu-ṭ’i-hu was-jud waq-ta-rib

 1. Hindi! Tunay, huwag mo siyang sundin, ngunit magpatirapa at maging malapit [kay Allah]!