Category Archives: Pilipino: Mga Haligi Ng Iman

Kapalaran

AL-IMAN BI-QADARI, KHAYRIHI WA SHARRIH Ang Paniniwala Sa Tadhana, Ang Mabuti At Masama Nito Mga sangkap ng paniniwala sa Qadar: Nalalaman ng Allah ang lahat ng bagay maging sa kabuuan o detalye nito, ang simula at katapusan nito, gawain man … Continue reading

Posted in Pilipino: Mga Haligi Ng Iman | Tagged , , , , | Leave a comment

Ang Huling Araw

AL-IMAN BI-YAWM AL-AKHIR Ang Paniniwala Sa Huling Araw Mga sangkap ng paniniwala sa Huling Araw: Ang paniniwala sa muling pagkabuhay (Ba’ath) Ang paniniwala sa pagsisiyasat at paghatol Ang paniniwala sa Paraiso at Impiyerno Kalakip ng paniniwala sa Huling Araw ay … Continue reading

Posted in Pilipino: Mga Haligi Ng Iman | Tagged , , , , | Leave a comment

Mga Propeta

AL-IMAN BIL-ANBIYA Ang Paniniwala Sa Mga Sugo Mga sangkap ng paniniwala sa mga Propeta (Sugo): Ang paniniwala na ang kanilang mensahe ay totoong nagmula kay Allah Ang paniniwala sa sinumang napag-alaman natin na kanilang pangalan Ang pagsasabuhay sa batas ng … Continue reading

Posted in Pilipino: Mga Haligi Ng Iman | Tagged , , , , | Leave a comment

Mga banal na Aklat

AL-IMAN BI-KUTUBILLAH Ang Paniniwala Sa Mga Kapahayagan Ng Allah Mga sangkap ng paniniwala sa mga Kapahayagan Ang paniniwala sa kanilang mga pangalan: Ang paniniwala na ang mga ito ay totoong nagmula kay Allah. Ang pagpapatunay sa mga nakasaad dito Ang … Continue reading

Posted in Pilipino: Mga Haligi Ng Iman | Tagged , , , , | Leave a comment

Mga Anghel

AL-IMAN BIL-MALA’IKAH Ang Paniniwala Sa Mga Anghel Mga sangkap ng paniniwala sa mga Anghel Ang paniniwala sa pagkakaroon ng mga Anghel Ang paniniwala sa napag-alaman nating mga gawain nila, na kanilang ginagampanan ayon sa utos ng Allah Mga ilang anghel … Continue reading

Posted in Pilipino: Mga Haligi Ng Iman | Tagged , , , , | Leave a comment

Ang tunay na Diyos

AL-IMAN BILLAH ANG PANINIWALA KAY ALLAH Ang Nag-iisa At Tanging Tunay Na Diyos Ang pinakamahalagang utos: MANIWALA SA IISANG DIYOS! Ngunit sino ang tunay na Diyos? I. Bibliya – Lumang Tipan “Pakinggan mo o Israel, ang Panginoong Diyos ay iisang … Continue reading

Posted in Pilipino: Mga Haligi Ng Iman | Tagged , , , , | Leave a comment