Dua Ng Bagong Yakap Sa Islam

DUA MAN ASLAM HADITHAN دُعَاء مَنْ أَسْلَم حَدِيثاً

Si Abu Malik Al-Ashjai’ (Radiyallahu ‘Anhu) ay nagsalaysay sa kapahintulutan ng kanyang ama na kapag ang tao ay yumakap sa Islam, ang Sugo ﷺ ay tinuturuan siya kung papaano magsagawa ng dasal at pagkatapos ay uutusan niya itong manalangin sa mga sumusunod na mga kataga.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزِقْنِي

AL-LA-HUM-MAGH-FIR-LI WAR-HAM-NI WAH-DI-NI WA-‘A-FI-NI WAR-ZIQ-NI

O Allah! Ako po ay Iyong patawarin, at ako po ay Iyong kahabagan, at ako po ay Iyong patnubayan, at ako po ay Iyong pangalagaan at ako po ay Iyong biyayaan. [Sahih Muslim]